Page 1

BÖLÜM HAKKINDA

1933 Üniversite reformları ile kurulan Fen Fakültesi’nde yurt dışından gelen bilim adamlarından Zooloji alanında Prof. Dr. Andre Naville ve Ord. Prof. Dr. Curt Kosswig, Botanik alanında Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn’un katkılarıyla Genel Zooloji, II. Zooloji Genel Botanik, Farmako-Botanik ve Genetik Enstitüleri kurulmuş ve bu enstitüler daha sonra kürsü haline getirilmişlerdir. Ord. Prof. Dr. Leo Brauner de kuruluşa katkıda bulunmuş yabancı bilim adamları arasındadır. Reform esnasında kürsü başkanlığına getirilen Prof. Dr. Andre Naville genellikle mikroorganizmaların biyolojisini ve çeşitli hayvanların kromozomlarını incelemiş bir bilim adamıdır. Prof. Dr. Andre Naville başkanlığında, Zooloji kürsüsüne yurt dışında öğrenimlerini yapmış Fazıla Şevket Giz, Suat Nigar, Melahat Çağlar ve 1933 reformundan önce Dar-ül Fünun’a girmiş bulunan Fahire Battalgazi katılmışlardır. Prof. Dr. Andre Naville’in genç yaşta tifodan hayatını kaybetmesi ile yerine Prof. Curt Kosswig atanmıştır. Ord. Prof. Curt Kosswig’in kürsü başkanlığı döneminde Almanya’da doktora eğitimlerini tamamlamış olan Atıf Şengün, Saadet Ergene, Bedia Bozkurt ve Recai Ermin gibi genç bilim adamları Zooloji kadrolarına katılmışlardır.

Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn

Ord. Prof. Dr. Curt Kosswig


Prof. Dr. Andre Naville

Ord. Prof. Dr. Leo Brauner

1957 yılına kadar Süleymaniye’de Botanik ile bir arada bulunan Zooloji Kürsüleri, bu tarihten sonra Fen Fakültesi binasına taşınmıştır. 1968 yılında Prof. Dr. Atıf Şengün Başkanlığında Kuyucu Murat Paşa Medresesi’nde kurulan Radyobiyoloji Kürsüsü 1973 yılında diğer Zooloji kürsüleri ile birlikte kullanılmakta olan bugünkü Biyoloji binasına taşınmıştır. 1981 yılında çıkan 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu ile Fen Fakültesinde Biyoloji Bölümü kurulmuştur. Bölüm kurulduktan sonra Prof. Dr. Metin Bara, Prof. Dr. Neriman Ozban, Prof. Dr. Dinçer Gülen, Prof. Dr. Atilla Özalpan, Prof. Dr. Nurettin Meriç, Prof. Dr. Güler Temizkan, Prof. Dr. Osman Murathanoğlu, Prof. Dr. Ayşın Çotuk ve Prof. Dr. Muammer Ünal Bölüm Başkanı olarak görev almışlardır. Şu anda Fen Fakültesi’nin Vezneciler ve Süleymaniye binalarında eğitim veren Biyoloji Bölümü; Genel Biyoloji, Zooloji, Botanik, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Hidrobiyoloji isimli 5 anabilim dalı ile Genel Biyoloji’ye bağlı Radyobiyoloji bilim dalını kapsamaktadır. Ayrıca Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı yapılanma aşamasındadır.1

1 http://fen.istanbul.edu.tr/biyoloji/?page_id=6380

Bölüm hakkinda