Page 1

powered by

INFO CENTAR 0800 252 252 pozivi su besplatni iz fiksne mreže CORD iPS doo Eksluzivni zastupnik Seracell Stammzelltechnologie GmbH 21208 Sremska Kamenica . Sr. partizana 13 . Srbija tel. + 381 21 474 66 44 fax. + 381 21 474 66 45 info@seracell.rs www.seracell.rs

Matične ćelije

Izvor života


KORIST MATIČNIH ĆELIJA U MEDICINI Stojimo na pragu nove faze razvoja medicine: upotreba autolognih matičnih ćelija za regeneraciju tkiva je već u kliničkoj upotrebi. Danas se oštećeni organi ili tkiva leče lekovima ili operacijama, međutim postaje sve verovatnije da će se pacijenti za nekoliko godina uspešno lečiti korišćenjem autolognih matičnih ćelija. Nedavni uspeh u lečenju kardiovaskularnih bolesti matičnim ćelijama dokaz su potencijala regenerativne medicine. Mogućnost zamene tkiva na bazi terapije matičnim ćelijama se uspešno promoviše u celom svetu. Ipak, ove terapije sprovode se korišćenjem matične ćelije dobijene iz tela odraslih osoba i samim tim ćelije su već stare. Vaša odluka je da li ćete da iskoristite jedinstvenu priliku i sačuvati matične ćelije odmah po rođenju bebe. Čuvanjem matičnih ćelija osiguravate svoje dete za budućnost. Ukoliko vašem detetu bude potrebno lečenje moćiće da koristi sopstvene matične ćelije iz pupčanika.

Čuvanjem matičnih ćelija osiguravate svoje dete za budućnost. Ukoliko vašem detetu bude potrebno lečenje moćiće da koristi sopstvene matične ćelije iz pupčanika.

CORD iPS doo Eksluzivni zastupnik Seracell Stammzelltechnologie GmbH

powered by


ŠTA SU MATIČNE ĆELIJE U stvaranju našeg organizma učestvuje više miliona ćelija. Mnoge od njih su posebno specijalizovane za funkcionisanje odredjenog dela organizma te se i razlikuju na one koje su odgovorne za stvaranje i rad srca, mozga, pluća, bubrega…

One se mogu neograničeno deliti i stvoriti bilo koju od 220 tipova ćelija našeg organizma. Glavna funkcija matičnih ćelija je stvaranje i funkcionisanje organizma, učestvovanje u njegovom obnavljanju, ali i regeneraciji oštećenih tkiva i ćelija izazvanih bolestima, povredama i svakodnevnim životom. Praktično, matične ćelije deluju kao interni sistem za stvaranje i regeneraciju našeg organizma.

Za razliku od specijalizovanih ćelija koje imaju konkretnu ulogu, matične ćelije su univerzalnog tipa i poseduju fascinantnu mogućnost transformacije u skoro sve ćelije drugačijeg tipa kao što su srčane ćelije, nervne ćelije, ćelije kože, krvi, bubrega, mrežnjače…

MATIČNE ĆELIJE SE DOBIJAJU NEPOSREDNO PO ROĐENJU IZ PUPČANE VRPCE. NE PROPUSTITE JEDINSTVENU PRILIKU!


Postoji nekoliko tipova matičnih ćelija:

Embrionalne matične ćelije

Mlade embrionalne matične ćelije mogu da se razviju u bilo koje tkivo. Od njih može postati većina ćelija ljudskog tkiva. Međutim, one se ne koriste u terapeutske svrhe, već za laboratorijska istraživanja. U Nemačkoj je veoma ograničeno istraživanje embrionalnih matičničnih ćelija, jer se nakon sakupljanja ćelija embrioni uništavaju što pokreće ozbiljna etička pitanja.

Matične ćelije se mogu razviti u preko 220 drugih različitih ćelija u organizmu.

mozak

Seracell je izričit u tome da NE RADI istraživanja u području embrionalnih, već isključivo u području odraslih matičnih ćelija. Garancija tome su najrigorozniji nemački standardi kvaliteta na osnovu kojih Seracell funkcioniše.

TIPOVI MATIČNIH ĆELIJA

srce

Odrasle matične ćelije - izvor dugovečnosti i obnavljanja

Odrasle matične ćelije se nalaze u organizmu odraslih osoba i dece. Ove matične ćelije tokom celog ljudskog veka se razvijaju u specijalizovane tipove tkiva. Po definiciji one se razvijaju od momenta uzimanja pa do odraslih ćelija. Posebna stvar kod matičnih ćelija je da one mogu da se transformišu u razne vrste ćelija i mogu da se dele.

želudac

Prema načinu ekstrakcije dele se na matične ćelije iz koštane srži i pupčane vrpce novorođenčeta.

pluća

jetra

bubreg

Matične ćelije koštane srži

Matične ćelije iz koštane srži su često povezane sa operacijom, proces je bolan i naporan po pacijenta. Međutim ono što je daleko značajnije matične ćelije koštane srži vremenom stare i time gube svoju vitalnost. Tačnije matične ćelije koštane srži su vremenom „preležale“ uticaj spoljne sredine - bolesti, stres, razne vakcinacije... što ih je učinilo starijim i manje vitalnim.

Matične ćelije pupčane vrpce

GLAVNE KARAKTERISTIKE MATIČNIH ĆELIJA

Vađenje matičnih ćelija iz krvi pupčanika je bezbolan proces i ne postoji rizik za majku i dete. Samo u krvi pupčanika postoji veliki broj mladih matičnih ćelija koje još nisu specijalizovane za primenu na različitim tipovima ćelija u telu. Ove matične ćelije imaju veliku sposobnost da se dele i ostaju nepromenjene bez uticaja spoljašnje sredine.

Samoobnavljanje

Matične ćelije poseduju sposobnost da prođu kroz nekoliko krugova deobe, a da pri tome zadrže nediferencirano stanje.

Neograničeni potencijal

Matičn ećelije poseduju sposobnost prerastanja u bilo koji tip ćelije odraslih osoba. Novorođenče sa pupčanom vrpcom

Ekstrakcija matičnih ćelija iz krvi pupčanika

Mlade matične ćelije

Ćelije hrskavice

Krvne ćelije

Mišićne ćelije

Ostale ćelije

Svojim karakteristikama praktično vrše zamenu umirućih ćelija, pri tome regenerišući oštećena tkiva.


BUDUĆE MOGUĆNOSTI Rezultati nedavnih istraživanja ukazuju na značajne medicinske mogućnosti matičnih ćelija: • Matične ćelije u budućnosti će moći da se specijalizuju za različite zadatke • Otkazivanje i slabu funkciju organa i tkiva u telu moguće je lečiti ili zameniti matičnim ćelijama. Nove terapije, pogotovo kod degenerativnih bolesti, su u procesu istraživanja i pripreme. Mnogi lekari pretpostavljaju da će za samo nekoliko godina u oblasti regenerativne medicine, bolesti poput dijabetesa, bolesti nervnog sistema (Parkinsonova bolest, Alchajmerova bolest), bolesti srca, infarkt, moždani udar, oštećenja hrskavice, ozlede kičmene moždine i mnoge druge bolesti moći lečiti matičnim ćelijama. Naučnici već sada mogu da proizvedu specijalizovane matične ćelije iz krvi pupčanika, koje se gotovo neograničeno množe. Naučnici sa medicinskog Univerziteta u Hannoveru uspeli su da proizvedu ljudske ćelije iz krvi pupčanika tzv. indukovane pluripotentne matične ćelije (iPS ćelije). One mogu da se razviju u bilo koje ćelije organizma. Dakle, ove matične ćelije su nada za buduće lečenje brojnih bolesti.

Skladištenje odraslih matičnih ćelija je u potpunosti etički, jer se uzimaju od već rođenog deteta ili odrasle osobe.

100 % KOMPATIBILNOST U slučaju neophodne transplantacije, matične ćelije prikupljene iz pupčane vrpce će biti 100% odgovarajuće osobi od koje su uzete. Takođe, one mogu biti korišćene u velikoj meri i od strane roditelja, braće ili sestara, kao i drugih osoba kojima su potrebne, ukoliko se utvrdi odgovarajuća kompatibilnost.


Limfomi - Hodžkinova bolest - Non-Hodžkin Limfom i Burkitt Limfom

Nasledne Abnormalnosti Crvenih Krvnih Zrnaca -

Velika Beta Talasemija Blackfan-Diamond Anemja Aplazija samo Crvenih Krvnih Zrnaca Srpasta anemija

STANDARDNE TERAPIJE Akutna Leukemija -

Akutna Limfoblastna Leukemija (ALL) Akutna Mijelogena Leukemija (AML) Akutna Bifenotipna Leukemija Akutna Nediferentovana Leukemija

Hronična Leukemija

-

Hronična Mijelogena Leukemija (CML) Hronična Limfocitna Leukemija (CLL) Juvenilna Hronična Mijelogena Leukemija (JCML) Juvenilna Mijelomonocitna Leuklemija (JMML)

Mijelodisplastični Sindromi

- Rafraktarna Anemija (RA) - Rafraktarna Anemija sa Prstenastim Sideroblastima (RARS) - Rafraktarna Anemija sa Prekobrojnim Blastima (RAEB) - Rafraktarna Anemija sa Prekobrojnim Blastima u Transformaciji (RAEB-T) - Hronična Mijelomonocitna Leukemija (CMM)

Chediak-Higashi Sindrom Hronična Granulomatoza Deficijencija Aktina Neurofila Retikularna Disgeneza

Rak Koštane Srži

- Multipli Mijelom - Leukemija Plazma Ćelija - Waldenstrom Makroglobulinemija

Ostali oblici raka (koji nisu vezani za krvni sistem)

Anemije

- Neuroblastom - Retinoblastom

Aplastična Anemija Kongenitalna Diseritropoetična Anemija Fankonijeva Anemija Paroksizmalna Noćna Hemoglobinurija (PNH) Aplazija samo Crvenih Krvnih Zrnaca

Nasledne Abnormalnosti Trombocita

Izvor: www.parentsguidecordblood.org

-

Ostala oboljenja Profileracije ćelija

-

STANJA KOJA MOGU IMATI KORISTI OD MATIČNIH ĆELIJA

Poremećaji fagocita

- Amegakariocitoza / Kongenitalna Trombocitopenija - Glanzmann Trombastenija

Mioproliferativni Poremećaji -

Akutna Mijelofibroza Agnogena Mijeloidna Metaplazija (ADA-SCID) Policitemija Vera Esencijalna Trombocitopenija

Nasledni Poremećaji Imunog Sistema – Združene Teške Imunodeficijencije (SCID) - SCID sa Deficitom Adenozin Dezaminaze (ADA - SCID) - SCID povezan sa X hromozomom - SCID sa odsustvom T i B ćelija - SCID sa odsustvom T ćelija i normalnih B ćelija - Omenn sindrom

Nasledni Poremećaji Imunog Sistema – Neutropenija - Kostmanov Sindrom - Mijelokateza

Ostali Poremećaji Imunog Sistema -

Ataksija-Teleangiektazija Sindrom Ogoljenih Limfocita Opšta Varijabilna Imunodeficijencija DiGeorge Sindrom Deficit Adhezije leukocita Limfoproliferativni Poremećaji (LPD) Limfoproliferativni Poremećaj povezan sa X hromozomom - Wiskott-Aldrich Sindrom

Transplantati za Nasledne Poremećaje koji utiču na Imuni Sistem i druge organe -

Hipoplazija vlasaste hrskavice Gunterova bolest (Eritropoetična Porifirija) Hermansky-Pudlak Sindrom Pearson Sindrom Schwachman-Diamond Sindrom Sistemska Mastocitoza

Transplantati za nasledne Metabolične Poremećaje

-

Mukopolisaharidoza (MPS) Hurler Sindrom (MPS-IH) Scheie Sindrom (MPS-IS) Hunter Sindrom (MPS-II) Sanfilippo Sindrom (MPS-III) Morquio Sindrom (MPS-IV) Maroteaux-Lamy Sindrom (MPS-VI) Sly Sindrom, Deficit Beta Glukuronidaze (MPS-VII) Mukolipidoza II

Leukodistrofični Poremećaji

- Adrenoleukodistrofija (ALD) / Adrenomijeloneuropatija (AMN) - Krabbova Bolest (Leukodistrofija Globoidnih Ćelija) - Metahromatska Leukodistrofija - Pelizaeus-Merzbasherova Bolest

Oboljenja Lizozoma

- Gaucherova Bolest - Niemann-Pickova Bolest - Tay-Sachsova Bolest - Wolmanova Bolest

Ostali Nasledni Poremećaji - Lesh-Nyhan Sindrom - Osteopetroza

TERAPIJE KOJE SE KLINIČKI ISTRAŽUJU Ovo su bolesti za koje se pokazalo da je tretman matičnim ćelijama delotvoran ali da još uvek nije prihvaćen kao standardna terapija. Za neke od ovih bolesti transplantati matičnih ćelija samo usporavaju dalji razvoj bolesti ali ne dovode do potpunog izlečenja. Za ostale bolesti, terapija matičnim ćelijama može dovesti do izlečenja ali optimalno doziranje i upotreba matičnih ćelija koja je potrebna se još uvek ispituje. Auto-Imuna Oboljenja

- Kronova Bolest - Dijabetes, Tipa I - Lupus

Regeneracija nervnog sistema

- Celebralna Paraliza, Hipoksija, Encefalopatija (AUTOlogna) - Multipla Skleroza (MS) - Povrede kičmene moždine (SCI – Spinal Cord Injury) (ALLOgena) - Traumatska povreda mozda (AUTOlogna)

Poremećaj u Profileraciji Ćelija ili Metabolizma - Cistična Fibroza: Istraživanja u Australiji - Poremećaji Histiocita -

Porodična Eritrofagocitna Limfohistiocitoza Hemofagocitoza Histiocitoza Langerhansovih Ćelija (LCH ili Histioza - X) Epidermolysis Bullosa

Genska terapija: Transplantacija AUTOlognih matičnih ćelija pacijenta nakon što su genetski modifikovane. -

Glanzmann trombastenija Teške Kombinovane Imunodeficijencije (SCID) SCID sa Deficitom Adenozin Dezaminaze (ADA-SCID) SCID povezan sa X hromozomom

Celularna Kardiomioplastika: Terapija pacijenata sa kardiovaskularnim oboljenjima, matičnim ćelijama, AUTOlognom ili ALLOgenskom terapijom - Infarkt miokarda - Angina

Transplantati za Kancer Tumore

- Rak dojke - Ewing Sarkom - Karcinom Bubrežnih Ćelija

Obnavljanje organa - Obnavljanje vida novom rožnjačom


KVALITET I I STRUČNOST Nemački biomedicinski centar Seracell je specijalizovan u polju bioinženeringa matičnih ćelija i njihovog skladištenja. Kompanija je razvila procese i sisteme osiguranja kvaliteta kao i najmodernije proizvodne objekte za prikupljanje, obradu i transplantaciju matičnih ćelija.

Matične ćelije iz koštane srži i periferne krvi se uspešno koriste već 20 godina za lečenje leukemije i drugih bolesti. Seracell podržava ove metode i lečenja sa 10 godina iskustva u pripremi matičnih ćelija za transplataciju i produkciju.

SERACELL poseduje 10 god iskustva u pripremi matičnih ćelija za potrebe lečenja - transplantacije.

Kao sertifikovana banka za matične ćelije Seracell radi na osnovu najviših standarda kvaliteta (EU GMP standard).


SERTIFIKOVANE LABORATORIJE Moderne laboratorije u Rostok Biomedicinskom naučnom centru Seracell ima četiri nivoa laboratorija i „čistih soba“, kao i dve dodatno kontrolisane sredine. Ventilacija se reguliše pomoću tri moćna klima uređaja koji su odvojeni specijalnim zaštitama. U „Čistim sobama“, laboratorijama za analizu i pripremu, pripremaju se matične ćelije iz pupčanika za krioprezervaciju ili dalju upotrebu za potrebe lečenja. Ove prostorije su u skladu sa striktnim kontrolama kvaliteta proizvodnog procesa: GMP (Good Manufacturing Practice). Prema GMP vodećem sistemu kvaliteta, usaglašeni su svi farmaceutski zahtevi i najviši standardi za dugoročno i bezbedno čuvanje matičnih ćelija Vaše dece.

„Čiste sobe“ najvažnije za pripremu matičnih ćelija Ćelije i tkiva ne mogu da se sterilišu. Patogeni na česticama prašine koji su u vazduhu, doveli bi do zagađivanja i infekcije uzorka prilikom pripreme. Ključna stvar u radu sa ćelijama i tkivom za terapeutsku svrhu su čiste sobe. Sofisticiran pristup ventilaciji, rashlađivanju vazduha i sistem filtriranja vazduha osigurava da samo najčistiji vazduh dopre u izuzetno obezbeđenu laboratoriju. Pritisak obezbeđuje da nijedna čestica prljavštine i nečistoće ne može da dođe iz spoljašnje sredine. Da bi postigli sigurno okruženje u sobe može da se uđe samo kroz sistem sa dva nivoa sigurnosnih brava.

Potpuna transparentnost uprkos visokom obezbeđenju Seracell laboratorije su vidljive spolja kroz staklene prozore. Na taj način sve što se radi, radi se transparentno. Visok kvalitet pripreme matičnih ćelija se ogleda u pristupu naših eksperata njihovom procesuiranju u laboratorijama.

Četiri nivoa laboratorija i „čistih soba“ u skladu su sa striktnim kontrolama kvaliteta proizvodnog procesa


LICENCE Seracell biomedicinski centar radi u skladu sa najrigoroznijim medicinskim standardima. Poseduje GMP sertifikat koji je garant da se sprovodi najstroža kontrola kvaliteta celokupnog procesa prikupljanja, obrade, krioprezervacije i pripreme matičnih ćelija za transplantaciju . Implementacija GMP regulative je izuzetno zahtevna i skupa i zbog toga veliki broj banaka matičnih ćelija nije uspeo da dobije GMP sertifikat. GMP sertifikat osigurava da se svaki uzorak krvi iz pupčane vrpce procesuira pod identičnim zahtevima kvaliteta koji važe i za pripremu transplanata matičnih ćelija namenjenih kliničkoj upotrebi – transplantaciji. Na taj način se prilikom obrade i skladištenja obezbeđuje veći broj matičnih ćelija koje se krioprezerviraju. Pored GMP standarda Seracell se rukovodi i upravljanjem proizvodnim procesima prema zahtevnom kvalitetu Licence proizvođača medicinskih lekova. Dozvole za proizvodnju lekova se odnose na matične ćelije iz krvi, imunološko aktivne ćelije i za transplantaciju koštane srži.

Seracell poseduje GMP sertifikat koji je garant najstrože kontrole kvaliteta.

Važno je znati: Kada odlučujete u kojoj banci ćete skladištiti matične ćelije uverite se da poseduje GMP sertifikat!


ENTNAHMEBOX OSIGURAVA VISOK KVALITET Nekoliko nedelja pre porođaja, set za prikupljanje krvi pupčane vrpce „Entnahmebox“ se potpuno besplatno kurirskom službom dostavlja direktno u Vaš dom. Seracell Entnahmebox je set za prikupljanje krvi iz pupčane vrpce kreiran po najrigoroznijim medicinskim standardima. Visoko kvalitetno sterilno pakovanje sa potrošnim materijalom, kompletom za uzimanje uzorka, takođe sadrži i nalepnice za identifikaciju uzoraka, kao i dokumente za bolnicu i odgovornog lekara ili koji je zadužen za porođaj.

Opremljen je jedinstvenim kontrolorom temperature (Temperature logger) koji je neophodan kako bi se ispoštovale stroge odrednice GMP standarda i obezbedilo kontinuirano praćenje temperature uzorka. Praktično, na svakih pet minuta Temperature logger prati temperaturu i beleži je kako bi Seracell medicinsko osoblje bilo u mogućnosti da kvalitetnije pripremi veću količinu vitalnih matičnih ćelija za krioprezervaciju.

Jedinstveni Temperature logger

Seracell procesuira svaki uzorak krvi iz pupčane vrpce pod identičnim zahtevima kvaliteta koji važe za pripremu transplanata matičnih ćelija namenjenih kliničkoj upotrebi – transplantaciji.


ZAŠTO ČUVATI U SERACELL-u? NAJBOLJA PONUDA Kao buduće roditelje čekaju Vas velike odluke. Nijedna odluka se ne donosi lako, a naročito kada je u pitanju zdravlje porodice. Uvažavajući Vaše želje i mogućnosti Seracell Vam je pripremio ponudu koja je ubeljivo najbolja na našem tržištu. Ponuda obuhvata :

KRIOPREZERVACIJU MATIČNIH ĆELIJA– 20 godina i duže

Seracell Vam nudi usluge prikupljanja, obrade i skladištenja – krioprezervacije matičnih ćelija Vaše dece za period od 20 godina pod najrigoroznijim nemačkim medicinskim standardima. Nakon 20 godina bićete u mogućnosti da produžite čuvanje uz najminimalnije cene.

USLUGU SERACELL BIOMEDICINSKOG CENTRA

Sada je mnogo lakše oformiti banku matičnih ćelija nego ranije, ali je iznad svega teško ispoštovati najviše standarde kvaliteta. Upravo zbog sistema kvaliteta i vrhunske kontrole čitavog proizvodnog procesa Seracell se izdvaja od ostalih banaka. Jer Seracell nije samo banka – Seracell je biomedicinski centar koji iza sebe ima stotine porcesuiranih transplantacija matičnim ćelijama.

ISKUSTVO U TRANSPLANTACIJI MATIČNIM ĆELIJAMA

Seracell je specijalizovan u oblasti obrade matičnih ćelija, njihovog skladištenja i priprema za transplantaciju. Matične ćelije iz koštane srži i periferne krvi se uspešno koriste već 20 godina za lečenje leukemije i drugih bolesti. Seracell podržava ove metode i lečenja sa 10 godina iskustva u pripremi matičnih ćelija za transplataciju.

GMP STANDARD

Seracell - ubeljivo najbolja ponuda na našem tržištu.

GMP standard osigurava da se uzorak krvi iz pupčane vrpce Vašeg deteta procesuira pod identičnim zahtevima kvaliteta koji važe i za pripremu transplanata matičnih ćelija namenjenih kliničkoj upotrebi – transplantaciji. Na taj način se prilikom obrade i skladištenja obezbeđuje veći broj matičnih ćelija koje se krioprezerviraju. Ovaj sertifikat nemaju sve banke matičnih ćelija.

OSIGURANJE OD BANKROTSTVA

Odgovornost na prvom mestu - je ono što odlikuje nemačku kompaniju. S toga je Seracell osigurao svoju celokupnu proizvodnju, kao i sve uzorke krioprezerviranih matičnih ćelija za slučaj eventualnog bankrotstva. Sve isključivo da biste Vi bili bezbrižni.

NAJBOLJE FINANSIJSKE USLOVE

Kod Seracell-a nema skrivenih troškova. U cenu su ukljucene apsolutno sve usluge koje se ticu prikupljanja, obrade i krioprezervacije. Nijednog momenta od Vas nećemo tražiti bilo kakvu dodatnu nadoknadu tokom perioda od 20 godina. Na to se obavezujemo, a plaćanje se obavlja tek kada Vam potvrdimo da je Vaš uzorak ispravan i da sadrži dovoljan broj matičnih ćelija. U slučaju da Vam matične ćelije zatrebaju biće Vam na raspolaganju u roku od dva radna dana.


KORAK PO KORAK NARUČIVANJE 1. Prvi korak ka čuvanju matičnih ćelija je da se prijavite. To možete učiniti na sledeće načine:

a) POZIVOM SERACELL INFO CENTRA 0800 252 252. Pozivi su besplatni iz fiksne mreze b) ON LINE PRIJAVOM NA SAJTU www.SERACELL.RS 2. Dostavljamo vam jedinstveni set za uzimanje uzorka.

Nakon potpisivanj ugovara nekoliko nedelja pre porođaja kurir će na Vašu kućnu adresu doneti specijalni set za uzimanje krvi iz pupčanika opremljen kontrolorom temperature.

POROĐAJ 3. Odlazak u porodilište

Ponesite set za uzimanje krvi sa sobom u porodilište. Ne odvajajte se od seta sve dok ne dođete u porođajnu salu. Po dolasku u porođajnu salu set predajte lekaru.

4. Nakon porođaja pozovite Seracell INFO CENTAR Ukoliko niste u mogućnosti da nas pozovete nakon porođaja obavezno zadužite osobu koja će to učiniti za Vas. U najkraćem vremenu ćemo organizovati preuzimanje seta sa uzorkom kako bismo ga ekspresno prosledili do Seracell laboratorije u Nemačkoj. KRIOPREZERVACIJA Odmah po prijemu u Seracell laboratorije, uzorak se analizira, obrađuje i skladišti po najrigoroznijim nemačkim medicinskim standardima i procedurama.

6. Izdavanje Sertifikata o krioprezervaciji Nakon obrade i krioprezervacije Seracell laboratorija će Vam izdati sertifikat sa preciznim i detaljnim medicinskim rezultatima o kvalitetu uzorka, kao i jedinstveni broj pod kojim je zaveden Vaš uzorak. 7. Plaćanje usluge krioprezervacije

Tek kada Vam potvrdimo da je uzorak krvi iz pupčane vrpce Vašeg deteta ispravan i da sadrži dovoljan broj matičnih ćelija, dostavićemo Vam račun u skladu sa prethodno potpisanim ugovorom za izvršene usluge krioprezervacije za period od 20 godina.

8. Matične ćelije su na sigurnom

Matične ćelije su sigurne u našim specijalnim kriozamrzivačima i po potrebi biće Vam na raspolaganju. Neposredno pre isteka 20-ogodišnjeg ugovora poslaćemo Vam ponudu za njegovo produženje kako biste po najpovoljnijim uslovima eventualno produžili njihovo skladištenje. U slučaju da Vam matične ćelije zatrebaju biće Vam na raspolaganju u roku od dva radna dana.

Plaćanje je tek nakon što je skladištenje uspešno završeno!

5. Obrada i analiza uzorka


PREDNOSTI SERACELL - a

1

RAZLOGA ZAŠTO JE SERACELL NAJBOLJI IZBOR ZA VAS I VAŠU PORODICU

1. SERACELL nije obična banka - već nemački biomedicinski centar 2. SERACELL posluje po najrigoroznijim medicinskim standardima (GMP) 3. SERACELL poseduje dugogodišnje iskustvo u pripremi matičnih ćelija za transplantacije

4. SERACELL snabdeva bolnice matičnim ćelijama za potrebe lečenja 5. SERACELL procesuira uzorak krvi iz pupčane vrpce Vašeg deteta pod identičnim zahtevima kvaliteta koji važe za pripremu matičnih ćelija namenjenih kliničkoj upotrebi – transplantaciji

7. SERACELL nudi najbolje uslove roditeljima na našem tržištu uz apsolutno poštovanje ugovora

8. SERACELL ne naplaćuje unapred, već isključivo ukoliko su uzorci kvalitetni za skladištenje

9. SERACELL je osigurao sve uzorke matičnih ćelija za slučaj bankrotstva. Radi Vaše bezbednosti.

10. SERACELL izdaje Sertifikat sa detaljnim informacijama o kvalitetu matičnih ćelija Vašeg deteta.

6. SERACELL poseduje ultra moderne laboratorije i kriozamrzivače

Seracell je iznad svega pouzdana nemačka kompanija na koju se možete osloniti.

Matične ćelije katalog  

Zdravstvena preventiva počinje pri samom rođenju. Ne propustite priliku da sačuvate matične ćelije svoje dece. SERACELL je biomedicinski cen...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you