Page 1

UPPLANDSFOLKET http://uppsalalan.vansterpartiet.se • 018-14 45 65 • Nr 3 juni 2012

I Enköping demonstrerade Vänsterpartiet med Socialdemokraterna och LO. På bildenVänsterpartiet Enköpings ordförande Neil Ormerod, bredvid går Tove Fraurud som också är ds-ledamot.

Innehåll Ledare Rapport ds Föreläsare kvarhållen Landtingets budget Upplandsstiftelsen Etisk handel tillåten Neils 1 maj tal Bilder 1 maj HBTQ-helgen Egen el i hyreshus Insändare Jonas Sjöstedt Notiser & Kalender

2 4 6 7 10 12 13 14 15 17 19 19 20

Presstopp för nästa nummer är 11 september.

Glädjande besked för alla som vill handla etiskt

Nu får det vara nog! Landstingsgruppens budget

Inför World Fair Trade Day kommer ett mycket glädjande och efterlängtat besked från EU-domstolen – det går att inkludera kriterier för rättvis handel i offentlig upphandling. Detta besked ger råg i ryggen på alla Fairtrade City...

Det måste bli ett slut på privatiseringen som endast är ideologiskt betingad. Den borgerliga majoriteten verkar göra allt för att gynna privata aktörer. Man säljer ut landstingets egna verksamheter, ibland till...

Läs mera på sidan 12

Läs mera på sidan 7

1


ledare

Hej Kamrater! Nu har det snart gått tre månader som ordförande för distriktet, mycket har hänt och mycket har varit extremt roligt! Vill åter igen tacka för det fina förtroende jag fått att leda Vänsterpartiets Uppsala län framåt, det känns som en viktig uppgift som jag gärna vill genomföra. Under den här tiden har jag arbetat med att få igång arbetet med vår verksamhetsplan, också träffat kamrater ute i länet och pratat bland annat politik, organisation och distriktets roll. Besök hos partiföreningar

En av mina första uppgifter har varit att åka runt i länet och besöka partiföreningarna, en turné som fortsätter till hösten. Besöken handlar framförallt om att se hur länets partiföreningar har det och vad man behöver hjälp med. Men också för att samordna partiet i länet och utveckla ett bättre samarbete emellan Jag har varmt tagits emot, och träffat nya/och gamla medlemmar! Ni ska veta att det finns sådana krafter ute i länet, kamrater som gör ett otroligt arbete för partiet. Kamrater som bär upp små partiföreningar och som behöver vårt stöd, det finns en stor vilja att arbeta framåt och få fler till partiet. Vi surfar

fortfarande på en positiv våg, och växer i antal medlemmar hela tiden och fler lär vi bli, Vi är idag 493 medlemmar i hela distriktet. Vi fattas endast 7 medlemmar för att nå vårt gamla mål på att bli 500!

också det här året som en förberedelseår inför valet som kommer, och jag är helt övertygad om att vi kommer att klara det tillsammans. Här en del av det pågående arbetet i distriktet:

Nya medlemmar

Äldreomsorgskampanjen:

Vi har tillsammans en otrolig uppgift att ta hand om våra nya medlemmar, min uppgift är därför att se till att genom en starkare organisation få alla att från första dagen känna sig välkomna i partiet! Det handlar väldigt mycket om hur vi i distriktstyrelsen kan ta fram tydliga strategier och bra material som alla kan ta del av när vi får nya medlemmar. Därför har det varit viktigt för mig att första tiden lyssna runt.

Vi fortsatte under våren äldreomsorgskampanjen med besök av våra riksdagsledamöter Eva Olofsson och Torbjörn Björlund som besökte Gimo, Knivsta och Uppsala. Vi ska ta fram en masstidning om vår syn på äldreomsorgen där alla partiföreningar i distriktet deltar med innehåll och med det avslutar vi kampanjen gemensamt den 25 augusti i Enköping och i Uppsala med besök och sommartal av vår förste vice ordförande Ulla Andersson. Till hösten planerar partiet en höstkampanj ”Den otrygga arbetsmarknaden”, det får vi utveckla när det är så dags.

Utveckla organisationen

Jag ser ett stort behov att förstärka vår organisation i länet, utveckla distriktets verksamhet politisk och organisatoriskt, stödja partiföreningarna och arbeta för att partiet blir det självklara valet för medborgare i länet. Men viktigt att vi i distriktet jobbar för det tillsammans. Så därför jobbar vi i distriktstyrelsen för fullt med verksamhetsplanen för distriktet, som innebär mycket arbete men också möjligheter för partiets arbete att byta regering och politik. Vi ser 2

Interfeministiskt arbete:

Vi i distriktet har bildat ett feministiskt nätverk, där alla partiföreningarna önskas vara representerade. Första planeringsmöte för nätverket blir den 18 augusti. Hur ser det ut i vårt län när det gäller kvinnorepresentationen? Hur går vi vidare som det feminsistiska partiet vi är? Hur


Tal av Vänsterpartiets distriktsorförande Jeannette Escanilla för stöd till de hungerstrejkande kurdiska vännerna en regnig majdag. Foto: Jacob Johnson kan vi öka antalet kvinnor som blir medlemmar? Mycket finns att diskutera och utveckla interfeministiskt. Nätverket kommer senare att bjuda in alla medlemar men också sympatisörer och andra som känner att man vill närma sig partiet och redan under hösten anordna en feministisk konferens och planera för andra aktiviteter.

Partiets omorganisation innebär också för vår del att vi fått en fadder för Uppsala län, Martin Hedlund, som besöker oss vecka 43 för att dels kartlägga läget i distriktet och dels för att lära känna ledande vänsterpartister i distriktet. Partiet ska ta fram strategier om hur vi tar hand om medlemmarna nya som gamla. En inventering ska därför göras under hösten.

Organisatoriskt arbete:

Här förebereder vi material om partiets introduktion samt dess struktur, som blir ett välkomspaket till nya medlemmar, och som alla partiföreningar ska kunna börja använda till hösten. Vi kommer också att satsa stort på vår interna och externa kommunikation, där hemsidan och sociala medier spelar en stor roll. En utbildning om vår nya hemsida ska därför äga rum i början på hösten. Tanken är att det blir en ny uppstart för alla våra hemsidor.

Ordförande och kassörskonferens:

Ordföringar och kassörer i länet träffas den 23 september i Uppsala. Det är viktigt att alla är med, på det sättet kan vi samordna och förstärka distriktet. Internationellt arbete:

Vi arbetar och stödjer Palestina projektet. Själv reste jag ner till Palestina vecka 20 tillsammans med Vänsterpartiets delegation, den bestod av riksdagsledamöter, Ung Vänster, VSF, 3

Vänsterpartiet Uppsala län och Östergötland. Mer om detta på i egen bilaga till Upplandsfolket. Vi tar kontakt med Latinamerikanska organisationer/föreningar/ vänner i länet, för att bilda ett nätverk och få till en dialog och en Latinamerikakonferens. När det gäller Kurdistan, har jag själv deltagit på två manifestationer och hållit tal. Den ena om de hungerstrejkande vänner och det andra om Roboski massakern. Den regelbundna kontakten med Kurdiska föreningen är oerhört viktig. Vi kommer till hösten att bjuda vår riksdagsledamot Hans Linde och Kalle Larsson (PS) för ytterligare diskussion om det internationella arbetet. Antirasism:

Distriktet har deltagit i arbetet Nätverket antirasister i Uppsala län. Vi har gett vårt stöd till demonstrationen mot rasism


och festen för mångfald den 6 juni. Antirasistiskt material för distriktet kommer att tas fram. Som ni ser finns det mycket arbete framöver, men bara Vi tillsammans kan lyckas med att organisera och förbereda partiet över hela länet inför det valrörelse som komma skall. Avslutning

Jag avslutar med att tacka distriktstyrelsen och er alla för den här våren och ser fram emot att träffas igen efter sommaren. Vila ordentligt och ta ny kraft, det tänker jag göra så mycket jag kan, för att till hösten mötas och fortsätta det arbetet för ett starkare Vänsterparti i Uppsala län. Önskar er en trevlig sommar och en skön semester! Med vänlig hälsning Er kamrat och distriktsordförande Jeannette Escanilla

Ps: Jag kommer att under sommaren kolla mailet då och då.

Stöd distriktets insamling: En röd krona! Hittills har knappt 40 000 kr kommit in vilket är nära målet 65 000 kr. Det återstår alltså dryga 25 000 kr eller knappt 4 000 per månad motsvarande cirka 10 kr per medlem och månad. Sätt in dina kronor på PG 27 91 67 - 1. Märk talongen En röd krona.

Rapport från ds-mötet 3 juni Vid vårens sista ds-möte var huvudpunkten en noggrann och givande genomgång av hur den verksamhetsplan som antogs vid årskonferensen i Knivsta har genomförts hittills och vad som väntar framöver. Vi kunde konstatera att äldreomsorgskampanjsaktivitet er genomförts i åtminstone tre kommuner (Uppsala, Knivsta och Östhammar). Kampanjen kommer att avslutas i distriktet lördagen 25 augusti med besök av Ulla Andersson. Med största sannolikhet kommer partiföreningarna att gemensamt finansiera en masstidning om partiets äldreomsorgspolitik i 10 000 exemplar som ska spridas i samband med Ullas besök. Ohly kommer

Vi såg också framåt till höstens kampanj om den osäkra arbetsmarknaden som ps beslutat ska genomföras. Därutöver finns planer att engagera Lars Ohly för en turné i länet om kulturfrågor. Lasse är til exempel redan inbokad för besök i Östhammar 14 november. Vår EU-parlamentariker Mikael Gustavsson kommer också att besöka distriktet, antagligen 27 september. Konferens

Ds arbetar vidare för att kunna genomföra den breda feministiska konferens som årskonferensen ställde sig 4

bakom. Ett feministiskt nätverk kommer ha sitt första möte 18 aug. som en del i detta arbete och en ansökan om medel från partistyrelsen ska lämnas in. Socialmedie kampanj

Med tanke på bland annat ovan nämnda planer beslöt dock ds att begränsa den särskilda kampanjen ”Halvvägs till valet” till inlägg i olika sociala medier samt till att uppmuntra partiföreningarna att värva nya medlemmar. Ds beslöt också att förlägga den uppskjutna ordförande och kassörskonferensen till Uppsala 23 september. Under slutet av oktober får distriktet besök av partiets nya organisationsenhet som bland annat vill dra lärdom av framgångsrikt föreningsarbete i distriktet. Vår nye ordförande Jeanette håller på med en turne´ runt om i länet till olika partföreningar och diskussioner har påbörjats om olika former av gemensamma aktiviteter mellan olika föreningar. Internationellt arbete

Inom det internationella området har ett antal möten med palestinska och latinamerikanska politiker och folkrörelserepresentanter genomförts. Distriktet har också medverkat i planeringen


inför en demonstration mot rasism 6 juni i Uppsala. Landstingspolitik

Vårt landstingsråd Sören Bergqvist kunde inte närvara på mötet men rapporterade skriftligt om partiets alternativa budgetförslag i landstinget som bland annat innehåller en skattehöjning på 20 öre utöver den borgerliga majoritetens förslag till höjning med 30 öre. De extra medlen satsas särskilt på de ungas hälsa. Sören leder även en arbetsgrupp inom distriktet som ta fram ett svar till trafikförsörjningsprogrammet för länet. Planer finns även att eventuellt anordna en trafikkonferens för Vänsterpartiet i Mälardalen i slutet på augusti. Ekonomi

Undertecknad kassör föredrog den ekonomiska uppföljningen efter årets första fem månader. En osäker prognos pekar något

svagare resultat än planerat så ds måste noggrant följa utvecklingen och iaktta återhållsamhet på utgiftssidan. Aktiva partiföreningar

Under punkten rapporter från partiföreningarna noterades bland annat att Enköping får besök av Jonas Sjöstedt på Världsmiljödagen 5 juni, att Knivstaföreningen var aktiv tillsammans med Ung Vänster under Knivsta marknad 19 maj och då särskilt lyfte ungdomarnas situation samt äldreomsorgskampanjen, att i Håbo är en Ung V- förening på G, att Östhammar planerar sommarfika med Uppsala med mera. Mötet avslutades med att ombudsman Seppo redovisade partiets nya grafiska profil (finns att hämta på hemsidan). Nästa ds och den första efter sommaren blir söndag 2 sept.

Nu har jag fått Sportfiskarnas nyhetsbrev om försurning några gånger i eposten. Tycker den är så bra att den är värd några rader. De är så klart oroade över utvecklingen för våra vatten, ska man kunna fiska så måste det finnas rent vatten.

http://www.sportfiskarna.se

Text: Jacob Johnson

Ny form Vänsterpartiet har gjort en ny grafisk manual och till den finns det en mängd mallar att ladda ned från hemsidan. De vanligaste dokumenten finns för Word, Pages och Indesign. Hör med distriktsexpeditionen om ni vill ha utbildning för den nya grafiska manualen. Även Upplandsfolket har fått en dräkt enligt den tidningsmall som finns.

Nyhetsbrev om försurning

Ombudsman Seppo Laine och Sverker Åslund har omvandlat tabloidmallen till vårt eget A4 format. Berätta gärna vad du tycker om den nya formen.

5

Ny epostadress Upplandsfolket har fått en egen epostadress: upplandsfolket@vanster partiet.se Använd den för material till tidningen. Skriv oformaterat i valfri ordbehandlare.


Palestinsk föreläsare hos V Uppsala trakasserad i Israel Awad Abdelfattah, generalsekreterare för det socialistiska, palestinskbaserade National Democratic Party i Israel, gästade V Uppsala den 30 maj under en talarturné i Europa. Vid ett föredrag i bokcafé Projektil talade Awad om situationen för palestinier som är medborgare i Israel, och vilken roll de spelar i den israeliska statens förtryck. I Israel bor idag 1,2 miljoner palestinier, som officiellt är likvärda medborgare i Mellanösterns ”demokratiska undantag”. Men i realiteten är de bara en andra klassens medborgare. Apartheidstat

Av allt fler människor utdömd som en apartheidstat, har Israel också en ”kamouflerad” apartheid mot palestinier som stannat kvar i sina hemtrakter efter 1948. Idag finns en lag som förbjuder palestinier i Israel att gifta sig med israeler från Gaza eller Västbanken. Idag ägs endast ynkliga 3 % av marken i Israel av palestinier. Undan för undan trängs palestinier bort från sina hemtrakter, i linje med 1948 års tankar om en etnisk rensning och en homogen judisk stat. Även idag finns det breda tankar hos politiker i Israel, att staten ska uppmuntra en utvandring av palestinier från Israel.

– Folk som för 25 år sedan bodde i Sovjetunionen och inte hade någon relation med Israel, är idag israeliska medborgare och ber mig lämna mitt hemland. Vi får lov att Awad Abdelfattah föreläser på Bokcafé Projektil. protestera mot detta och uttrycka våra åsikter, förföljelse och förnedring av men bara till en viss grad palestinska ledare. Det finns en innan trakasserier försöker växande oro över att Israel tysta oss. snart kommer att använda sig Av denna anledning är av rena konfrontationer. Israel fortfarande att betrakta som en demokrati, men som en Ändra arbetet judisk demokrati, menade På detta sätt behöver vi vänner Awad. av Palestina inte själva Vid sin återvändo till Israel uppfinna en 65-årig konflikt på den 3 juni hindrades Awad att nytt. Förändrar Israel sitt lämna flygplatsen i Tel Aviv förtryck av palestinier, måste av sökerhetspersonal, och hans vi förändra vårt pass togs ifrån honom. solidaritetsarbete med palestinierna. Kvarhållen

Först efter högljudda protester tilläts han lämna byggnaden klockan sex på morgonen. Proceduren har inträffat två gånger tidigare den senaste månaden, då Awad stoppats och kvarhållits helt utan grund eller anklagelser. – Syftet är att begränsa den politiska friheten. Israel ogillar aktiviteter som går emot dem, och försöker stoppa detta genom en systematisk 6

Text & Foto: Joakim Medin Internationella utskottet, Vänsterpartiet Uppsala


Vänstern i Landstinget: Budget för 2013 med höjd skatt Landstinget tog budget för 2013 vid fullmäktigemötet i 18-19 juni. Detta är en nyordning, tidigare har budgeten för kommande år fastställts vid fullmäktige i november utifrån en preliminär plan och budget i juni.

Vid landstingsstyrelsens möte 28 maj lade den borgerliga alliansen och S, MP och V fram sina olika förslag. Den intresserade hittar V:s hela och mycket läsvärda budgetalternativ på distriktets hemsida uppsalalan.vansterpartiet.se. Eller gå in på landstingets hemsida - lul.se - och via fliken ”Landsting och Politik” kan du hitta en mängd information samt handlingar och protokoll. I handlingarna till Landstingsfullmäktige juni finns förslaget till budget för 2013 och alternativen från S,MP,V. Så här inleder V sitt budgetalternativ: Nu får det vara nog!

Det måste bli ett slut på privatiseringen som endast är ideologiskt betingad. Den borgerliga majoriteten verkar göra allt för att gynna privata aktörer. Man säljer ut landstingets egna verksamheter, ibland till

högstbjudande men ibland är man beredd att till och med överlämna det gratis. Verksamheter där landstinget redan har tillräckliga resurser, till exempel röntgen, upphandlas bara för att få in privata alternativ. Vårdvalsystem införs på område efter område vilket gör patienterna till kunder och den egna verksamheten tvingas till ”affärsmässighet” men får allt svårare att planera sin verksamhet. Den svenska sjukvården verkar gå samma öde till mötes som den svenska järnvägen; avreglering, uppstyckning och i slutändan totalt kaos när ingen har kontroll över helheten. Det är en politik som gynnar de som redan är gynnade. De friskas val går före de sjukas behov, servicen försämras för de med största behoven och det blir allt svårare att upprätthålla lika vård för alla. Allmänhetens insyn och påverkan på politiken begränsas liksom de anställdas möjligheter att fritt och öppet kritisera och kommentera. Vänsterpartiet är det enda partiet som konsekvent säger nej till alla dessa privatiseringar. Vi har försvarat den offentliga sektorns ursprungliga syfte; att genom solidarisk finansiering 7

och genom drift i gemensam och demokratisk form frigöra välfärdsarbetet från konkurrenstänkande och vinstmaximering, och i stället låta behoven styra. Det finns alltså ett stort egenvärde i att bedriva välfärdsarbetet i offentlig regi. Rätt om skatten

Vänsterpartiet sa när budgeten för 2012 togs i november förra året att vi ser det svårt att undvika en skattehöjning för 2013 - vi fick rätt på den punkten. Borgarna går nu fram med skattehöjning för 2013 på 30 öre (vilket ger ca 190 miljoner kr i ökade intäkter) och skriver i budgetförslaget ” …de prognostiserade skatteintäkterna räcker inte till för att klara av den ambitionshöjning som finns inom kollektivtrafiken och riktade satsningar inom hälsooch sjukvård.” Från Vänsterpartiet föreslår vi skattehöjning med 50 öre (vilket ger 126 miljoner kr i intäkter utöver borgarnas förslag).

Rimliga taxor på bussar och tåg!

Beslut om satsningar inom kollektivtrafiken har tagits i politisk enighet. Det handlar framförallt om utökad tågtrafik – UL/SL pendel Uppsala-


Vänsterpartiets budgetförslag i korthet Fria glasögon till barn och ungdomar t o m grundskolan Fria besök för barn och ungdomar Fri tandvård upp till 25 år – ett år i taget Nej till höjda taxor i kollektivtrafiken och fria resor för barnvagnar Riktade biljettsatsningar i kollektivtrafiken Låt kulturplanen blomma Mer vård för att klara vårdbehoven och vårdgarantin Jämställda och rimliga löner

Arlanda- Älvsjö, nytt ”Upptåg” Sala-Uppsala och fler turer med ”Upptåget” till Gävle. Även om borgarna satsar mer pengar på kollektivtrafiken så vill man återigen höja taxorna, med cirka tre procent per år. Vi avvisar detta, och menar att mot bakgrund av taxorna redan höjts med cirka 30 procent under borgarnas tid ser vi det som viktigt att ha rimliga taxor så att kollektivtrafiken kan utgöra ett verkligt alternativt till resa med egen bil och så att alla ska kunna ha råd att resa. Vi avsätter dessutom ytterligare 22 miljoner kr för riktade taxesänkningar – det kan exempelvis vara för ungdomsbiljetterna. Rimliga taxor är nödvändiga för att kunna klara målet om fördubblat kollektivresande till 2020, ett mål som alla partier ställt sig bakom. Utöka vård i egen regi!

Vad gäller satsningar inom hälso- och sjukvård så anger inte borgarna i sin budget inom vilka områden dessa ska

göras och vilka satsningar som kan behöva göras. Men man kan anta att de tänkt sig att fortsätta försöka åtgärda det besvärliga köläget till operationer och behandlingar genom tillfälliga köp från privata vårdgivare. Vi vill i stället satsa mer på att långsiktigt öka produktionen främst inom landstingets egna verksamheter – vi ser inte köerna som enbart tillfälliga, utan även som en konsekvens av att vi blir fler invånare i länet, blir äldre och med ökande vårdbehov. Vi avsätter i vårt förslag de cirka 35 miljoner som landstinget kan få från staten om villkoren för ”kömiljarden” klaras och ytterligare 35 miljoner riktade till att öka produktionen i egen regi.

7 mkr 7 mkr 5 mkr 15 mkr 22 mkr 5 mkr 70 mkr 30 mkr

mer solidarisk än höjda taxor och patientavgifter. Vi har lagt ett förslag som innehåller utrymme för viktiga vårdsatsningar, rimliga taxor i kollektivtrafiken, personalsatsningar och satsningar på barn och ungdomar. Vårt förslag ger även utrymme för avsättningar för att bättre klara framtida investeringar och pensionsåtaganden, något som inte bör skjutas fram till kommande generationer att finansiera Vi föreslår fria glasögon för barn och ungdomar under hela grundskolan, idag ger landstinget stöd upp till 7 år. Vi anser att all vård ska vara avgiftsfri för barn och ungdomar – idag tas halv avgift ut upp till 20 år för besök, dock är besök inom primärvården avgiftsfritt.

Angelägna satsningar

Därutöver har vi från landstingsgruppen sett det angeläget att kunna göra vissa angelägna satsningar. Vår principiella utgångspunkt är att en skattehöjning är bättre och 8

En god tandhälsa är viktig

Idag upphör den fria tandvården vid 19 år. Men de allra flesta ungdomar fortsätter studera och har begränsade ekonomiska resurser – då blir


tandvården något som ofta prioriteras bort. Vi vill påbörja en höjning med ett år i taget för den fria tandvården upp till 24 år. Inom kulturområdet har landstinget nu fått ansvaret att fördela de statliga kulturpengarna inom länet. En regional kulturplan har tagits fram i samarbete med kommunerna. För att nå upp till det målsättningar som finns i denna plan behövs ytterligare tillskott. Personalen

Vad gäller personalen, så har den ensidiga satsningen på individuella löner gjort att löneskillnaderna ökat. Vi vill satsa på en lönepott för att utjämna osakliga löneskillnader mellan mansoch kvinnodominerade yrken, samt för att allmänt förbättra löneläget för de stora (och kvinnodominerade) yrkesgrupperna. Vi avvisar bonuslöner i landstinget. Dels är det orättvist, det lär dröja många år innan de anställda på UAS kan få ta del av någon bonus med tanke på den stora skuld som sjukhuset har till landstinget centralt. Men vi ser också risker – har en verksamhet under ett år fått en bonus kan det uppstå förväntningar om att även nästa år få detta. Vilket kan leda till åtgärder för att hålla igen på kostnader eller öka intäkterna. Åtgärder som ur ett vårdmässigt perspektiv inte alltid skulle vara motiverade.

Akademiska sjukhuset – hur långt kan kostnadsanpassningen gå?

Akademiska är ett enormt stort sjukhus. Vi har resonerat så, vad gäller de ständiga budgetöverskridanden, att det inte bör vara omöjligt att genom förnyelsearbete och strukturella åtgärder, se över rutiner och arbetssätt, kunna reducera kostnaderna. Beloppet 200-300 miljoner är mycket, men sett till sjukhusets totala budget på 6 miljarder är det ingen enorm summa. Sjukhusledningen har ett uppdrag (antaget i politisk enighet) från 2011 att reducera kostnaderna med 300 miljoner kronor och ha budget i balans vid utgången av 2013. Utfallet för 2011 blev -190 mkr. Prognosen för 2012 ligger nu på -182 mkr. Hur kan sjukhusledningen hantera detta och komma åt att göra de förändringar som krävs, och som vi tror är delvis möjliga? Klarar man inte det kan det komma mer ”traditionella” förslag om nedskärningar av verksamheter. Det finns då en risk att kostnadsanpassningen går så långt att vårdens innehåll och kvalitet allvarligt hotas, svåra prioriteringar måste göras och personalreduceringar görs så att arbetsförhållandena för de kvarvarande blir orimliga och säkerheten inom vården hotas. Så får det inte bli, och detta måste vi vara vaksamma på. Därför måste vi vara beredda att Akademiska kan behöva mildare krav på 9

kostnadsreducering – antingen utsträckt över längre tid eller ett resurstillskott. Detta kan då framöver minska utrymmet för de övriga andra angelägna satsningarna som vi nu föreslår i budget för 2013 Som alltid vid frågor om landstinget kan du kontakta oss: Sören Bergqvist, landstingsråd soren.bergqvist@lul.se , mobil 070-3587578 Ove Heimfors, pol. sekr ove.heimfors@lul.se , arb 018-611 6022

Har du sett att landstingsgruppen ger ut ett nyhetsbrev via eposten? Du får den om du hör av dig till Ove.


Upplandsstiftelsen firar 40-ås jubileum 2012 Mingelfest 10/9 på Biotopia

Upplandsstiftelsen bildades 1972 för att ”underlätta och stimulera allmänhetens friluftsliv” samt ”verka för bevarande och skydd av den uppländska naturen”. Medlemmar är landstinget och kommunerna i Uppsala län. Uppdraget, att gynna biologisk mångfald, sprida kunskap och bidra till god folkhälsa, är lika – om inte än mer – viktigt idag. Stiftelsen äger och förvaltar cirka 30 naturområden i länet varav hälften är naturreservat. Stiftelsen ansvarar också för Upplandsleden (40 mil) och tre kanotleder. Naturskolor har startats i alla kommuner utom i Heby. Campingplatserna Rullsand och Ängskär ägs och drivs för tillfället av stiftelsen. Omfattande renoveringar och investeringar har gjorts speciellt i Rullsand. Nästa år görs ett nytt försök att finna seriösa arrendatorer.

karaktär finns ej så många kontroversiella frågor. Alliansen har förstås majoritet. Jag tycker dock, att ordförande är ganska ödmjuk. Han strävar efter att gå oss i oppositionen till mötes, till exempel när vi föreslog ett tillägg i flerårsplanen ”att söka säkerställa minst ett skogsområde med höga naturvärden”, avslogs det först med motivet att det redan ingår i US uppdrag, men ordförande kompromissade. Vårt motiv var med tanke på skog som skövlas nu som aldrig förr. Enligt Eskil Erlandsson har skogsägarna rätt att göra som de vill! Den 26 april ägde US årsstämma rum på UKK.

Stämmans ombud utgörs av regionfullmäktiges ledamöter. Fastställande av årsavgiften för 2013 var en het punkt på dagordningen. US styrelses förslag var 3% uppräkning utöver befolkningsökningen. Flerårsplanen var också baserad på 3% uppräkning. Plötsligt M-förslag

Men, vad händer? Erik Weiman, landstingsråd (M) föreslår först 0%! Han ändrar sig sedan till 1,5% uppräkning. Motivet för alliansen var den dåliga ekonomin i landstinget och kommunerna. Beslutet blev 1,5 % uppräkning efter votering på grund av att sossarna inte var eniga. Alla partier bedyrade på

Representant i styrelsen

För mig är det en stor förmån och glädje att få representera Vänsterpartiet i Upplandsstiftelsens styrelse (ordinarie till och med), vilket jag gjort sedan januari 2011 då den nya styrelsen valdes. I en styrelse av denna

Ryssja tömning i Bolundsfjärden. Pressbild Upplandsstiftelsen, Foto: Johan Persson 10


Östhammarsfjärden (reducerar fosforbelastningen med 20%/ år genom att ”ta upp” bottenlevande fiskar som t.ex. braxen – innehåller mycket fosfor – och transporterar till biogasanläggningen i Uppsala) till att förbättra åarnas ekologiska status i Enköping och Knivsta. Styrelsen gör besök

Barn studerar Mälaren. Foto: Pressbild Upplandsstiftelsen, Anett Persson. stämman stiftelsens oerhörda betydelse för kommuner och landsting! Nästa möte i september ska styrelsen diskutera konsekvenserna av beslutet, vilket betyder 300.000:-/år mindre i anslag än vad styrelsen utgick från i flerårsplanen. Gott samarbete

S, V och MP i styrelsen har träffats en gång i år. Vi beklagade oss över nederlaget och konstaterade att på tjänstmannanivå fungerar kommunikationen och samarbetet väl mellan stiftelsen, landstinget och kommunerna. Men, på politikernivå, speciellt i kommunerna är kunskapen om US alldeles för dålig. Detta har också visat sig då US bjudit in politiker i länet till utflykter för att visa upp resultat av verksamheten. Anslutningen var urusel och

ställdes in. Vi hoppas att det blir ändring på det nu, när US ska ut på turé i länets kommunstyrelser och presentera sig i höst. Grupp för vattenvård

Jag är också med i något som heter Vattenvårdsgruppen – vilket är mycket intressant. Det är stiftelsens första rådgivande expertgrupp, där representanter för huvudmännen (kommunekologer, landstingets representant i Mälarens vattenvårdsförbund), några politiker från US styrelse samt länets experter på vattenfrågor (Länsstyrelsen, Uppsala Universitet och SLU). Mötena protokollförs och delges US styrelse där gruppens åsikter kan tjäna som underlag för beslut om inriktning av de projekt som stiftelsen avser att driva. Här rapporteras alltifrån reduktionsfiske i 11

Styrelsens sammanträden förläggs för det mesta ute i olika delar av länet för att på plats beskåda vår underbara natur och inhämta kunskap från dessa fantastiska eldsjälar som US har etablerat samarbete med och som sköter om och utövar tillsyn av just sitt område. Den 24 maj var vi i Heby kommun och vandrade en liten bit på Kyrkstigen (rekommenderas varmt) , besökte Östa naturreservat med visning av Ingbo källor samt bjöds på kolbullar vid Österbo fäbodar. Läs mer om all intressant verksamhet och om alla samverkansprojekt med skogsbolag, WWF, Naturvårdsverket, Jordbruksverket med flera på www.upplandsstiftelsen.se Ha en trevlig sommar, det finns massor av smultronställen att besöka i vårt län! Hör gärna av er till mig! Tar tacksamt emot alla tips och frågor! Elisabet Rosengren 073 – 967 25 76

elisabeth.rosengren@utb.tierp .se


EU-domstolen bekräftar - det går att ställa krav på rättvis handel i offentlig upphandling! Inför World Fair Trade Day kommer ett mycket glädjande och efterlängtat besked från EU-domstolen – det går att inkludera kriterier för rättvis handel i offentlig upphandling. Detta besked ger råg i ryggen på alla Fairtrade City-kommuner och andra aktörer som målmedvetet och enträget arbetar för att ställa etiska krav i offentlig upphandling. Det är också ett klargörande för alla som varit tveksamma till vilka

Detta beslut är också ett slut på en tvist mellan den nederländska regeringen och Europeiska kommissionen. Upprinnelsen var att Gröningen, en provins i norra Holland, krävde Fairtrade som kriterium vid sidan av pris och kvalitet i underlaget för sin upphandling. I sitt domslut säger domstolen tydligt att upphandlande myndigheter kan välja tilldelningskriterier som är baserade på överväganden av miljömässig eller social karaktär så som exempelvis kriterier för rättvis handel. Domstolen säger också

uttryckligen att det är möjligt för offentliga myndighetern a att prioritera en anbudsgivare baserat på kriterier för rättvis handel, dock kan en specifik produktmärkning inte krävas. Fairtrade-märkt är istället ett giltigt bevismedel på att ställda kriterier efterlevs, förutsatt att andra bevis är tillåtna enligt domstolen. – Domstolens beslut ligger helt i linje med den tolkning som gjordes av de upphandlingsjurister vi samarbetade med när guiden ”Rättvis handel i offentlig upphandling” togs fram av Fairtrade under 2011. Vilken fantastisk bekräftelse på det arbetet, säger Linda Ålrud, ansvarig för frågor rörande offentlig upphandling på Fairtrade Sverige. Även Europaparlamentets talman, Martin Schulz, uppmärksammar World Fair Trade Day. Schultz gratulerar rättvis handelsrörelsen och påpekar att rättvis handel är ett viktigt verktyg för fattigdomsbekämpning.

Ekologisk hållbarhet och Ekonomisk demokrati 2 En andra konferens på temat hölls 12 maj i Uppsala. På programmet var en livlig debatt om Den finansiella ekonomin och dess kriser med Jonas Sjöstedt, Carl Schlyter EU-parlamentariker (MP) och samtalsledare Sara Karlsson (S). Ett annat tema var Konsumtion/välstånd/lycka, med Annika Lillemets (MP) och Stina Oscarsson, chef för Radioteatern som höll en stark monolog om varumärkeshysterin och om att våga vägra DN´s ledarsida. Samtalsledare Agneta Liljestam (V). En diskussion om styrmedel för minskad konsumtion för Sverige och EU hölls om både långsiktiga styrmedel och konkreta förslag med Helena Leander (MP), Richard Warlenius doktorand i humanekologi, samtalsledare var Emma Wallrup (V). Dagen avslutades med samtal om nya makroekonomiska modeller och global/lokal ekonomi, där både ekoekonomi och lokal ekonomi togs upp med Markus Larsson från Stockholm resilence center, Erik Hegelund Nationalekonom (V) och Ylva Lundqvist från Hela Sverige ska Leva, som leddes av Florian Burmeister (V).

Pressmeddelande Fairtrade Text: Emma Wallrup Bild: Nils Granath 12


”den gamla världen är döende, men den nya är ännu inte född” 1 maj tal av Neil Ormerod i Enköping 2012 Jag börjar med det som är kanske dagens viktigaste fråga. Det är ett ämne som jag har svårt att ta till mig och som är jobbig att tänka på. Det handlar om händelserna förra året vid Utöya. Där samlades unga människor, som vi samlas i dag, med en vilja att skapa en mer rättvis värld. Terroristen som angrepp arbetarrörelsens ungdom den dagen må ha varit en ensam galning. Men att höra honom i rätten, som vi har gjort den senaste veckan, är att påminnas om att han inte är ensam i hans tankegångar. Det är nu viktigare än någonsin att skicka budskapet till hand meningsfränder i högerextrema kretsar: Vi kommer aldrig att kuvas i kampen mot rasism! Men det handlar inte bara om att bekämpa den politiska rasismen. Vi måste också vågar ta itu med det mer vardagliga diskrimineringen som gör att människor med utländsk bakgrund får det svårare att skaffa jobb och bostad. Högernationalisterna vill stöpa oss alla i samma form. Arbetarrörelsens mål är ett samhälle där alla får utvecklas

fritt. Därför valde terroristen att angripa arbetarrörelsens framtid. Därför fördubblar vi våra insatser mot rasismen och främlingsfientlighet. Vänner, vi lever i en brytningstid. Den Italienska tänkaren Antonio Gramsci uttryckte det så här: ”den gamla världen är döende, men den nya är ännu inte född” Den gamla världen, den gamla politiken är döende. Det såg vi med den stora finanskraschen. Vi ser det i dag i Eurokrisen. I tysta stunder kan man nästan höra klimatklockan tickar – snart är det för sent att stoppa den globala uppvärmningen. I snart 40 år har samma politik dominerat utvecklingen i världen. Högerns politik. Ojämlikhetens politik. Den gamla världen är döende. Vi vet att det måste till en förändring. Men de som styr håller fast i den gamla politiken. Levande människor som håller fast i en död misslyckad politik. Det är  ett levande dött  styre. En zombiepolitik Inte bara ute i världen. Men  13

också här hemma i Sverige och Enköping. ==//== Och det är zombiepolitik som hellre sätter av pengar i banken i förhoppning om att kunna hålla nästa års skattesats nere, än investera för att försäkra vår välfärd för framtiden. Men zombiepolitiken är också en dödenspolitik. En dödenspolitik som hellre bygga vapenfabriker i Saudi Arabien än rädda läkerolfabriken i Gävle. Som hellre agerar som försäljare av övervakningsutrustning till hårdföra diktaturer i mellan östern, än räddar  tusen forskarjobb i Södertälje. Och det är zombiepolitik att ha kvar en utrikesminister som har tjänat på oljeaffärer i krigszoner. Carl Bildt är en skam för Sverige. Han bör avgå.      I  dag skickar vi en solidaritetshälsning till Martin och Johan, journalisterna som ville granska Bildts affärer men som nu sitter i etiopiskt fängelse.


Den gamla världen är döende. Men vad är politiken för oss levande? I den nya världen måste vi komma till insikten att den bästa resursen vi har, till slut kanske den enda som vi har, är – varandra. Våra medmänniskor. När börsvärdena raseras, aktierna sjunker och pensionspengarna sinar, står vi här. Vår kärlek och omsorg. Våra kunskaper och förmågor. Vår vilja  till ett rättvist och jämlikt samhälle. Allt det, finns kvar. Med den insikten kommer förståelsen att alla individer är värdefulla. Vi har inte råd att slösa bort folks talanger genom att låta de falla  in i någon form av social problematik. Alla behövs om vi ska kunna möta de utmaningarna som klimatkrisen och kapitalismens kriser ställer oss inför. Den gamla världen är döende. Vi kan inte fortsätta som förut. Alla behövs!

1 maj i Uppsala Foto Nils Granath

Text: Neil Ormerod

I Uppsala som i många andra orter var det mycket folk i 1 maj tågen. Vänsterpartiet återtog traditionen att vara störst i Uppsala,

14


Första HBTQhelgen på Syninge

HBTQ-Vänsterns – partiets nationella nätverk för HBTQfrågor – samlade ett tjugotal medlemmar från stora delar av landet på Synninge kursgård helgen 9-10 juni. Från Uppsala kom Ilona Szatmári Waldau och Andrea Karnekvist. Ulrika Westerlund från RFSL var inbjuden som inledningstalare och tog upp fyra punkter: familjepolitik (dock inte att förväxlas med KD), transpolitik, hälsa med inriktning på hiv och smittskydd samt asyl- och flyktingpolitik. RFSL driver med stöd av S, V och MP, kravet på en könsneutral föräldraskapspresumtion och som syftar till att även i samkönade äktenskap båda parter ska antas vara och betraktas som föräldrar – om inget annat sägs - motsvarande nuvarande faderskapspresumtion i gifta olikkönade par. Mer än två

RFSL driver också frågan om att barn ska kunna ha fler än två vårdnadshavare (stöds av V och MP). Vad gäller transpersoners och i synnerhet transsexuellas rättigheter– som är synnerligen aktuell i samband med en

Ung vänster och Vänsterpartiet Uppsala deltog i årets Uppsala Pride aktiviteter. Foto, Nils Granath. ”justering” av Lag 1972:119 om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall, efter en utredning av Socialstyrelsen. Enighet har uppnåtts om att ta bort nuvarande krav på att personen ifråga skall vara fyllda18 år, ogift och svensk medborgare men där regeringen inte vill avskaffa ”tvångs-steriliseringen” förrän tidigast 1 juli 2013.

transpersoner ska förbättras och bli mer generös, tillgänglig och rättssäker. Ulrika tog också upp Smittskyddslagen och hivprevention. Här påpekar RFSL att hälften av den inhemska spridningen av hiv sker genom män som har sex med män och att mer resurser måste satsas på den gruppen än vad som nu är fallet. Samhället har alltför mycket fokuserat på gruppen unga där spridningen trots allt är relativt låg.

Motion röstas ned

En motion lagd av S,V och MP som kräver att steriliseringskravet ska upphöra redan från 1 juli 2012 efter massiv kritik från RFSL och transorganisationer kommer i skrivande stund sannolikt röstas ned med stöd av SD. Detta skjuter alltså upp avskaffandet av kravet på sterilitet för juridiskt könsbyte i (minst) ett år. RFSL anser att hela lagtexten måste revideras och att vården för alla 15

HIV

Genomsnittsåldern för konstaterad hiv är 37 år och att en förklaring (av flera) kan vara smittskyddslagen som kräver informationsplikt och straffansvar för smittade. Kritik har riktats även från forskare mot att lagen som den nu ser ut försvårar hivprevention genom att många med ”riskbeteende” därför avstår från att göra HIV-test. Asylärenden är också ett problem med stor


rättsosäkerhet för (främst nyanlända) HBT- personer som ibland avvisas till länder där de riskerar förföljelse och även värre saker än så. Asyl och HBT

Ulrika tog även upp att HBTflyktingar kan behöva mer anpassade asylboenden för att inte riskera trakasserier av andra på asylsökanden som inte sällan har en negativ syn på HBT-personer. Hans Linde berättade sedan om Vänsterpartiets HBTpolitik förr och nu och nämnde att CH Hermansson motionerade redan(?) 1973 om samkönade äktenskap eller snarare för ett avskaffande av det juridiska äktenskapsbegreppet och där han även ansåg att ”avtal” för fler än två parter kunde tänkas. Också Jörn Svensson (riksdags-ledamot 1971-88) var också en ”pionjär” som tydlig förespråkare för homosexuellas rättigheter (bisexuella och framför allt transpersoner – upptogs betydligt senare i gemenskapen, min

anmärkning). Linde tog också upp problemet att transpersoner fortfarande inte inkluderas i hetslagstiftningen. Han tog även upp RFSLs krav, som delas av vårt parti, att informationsplikten i smittskyddslagen ska avskaffas för att lagen som den nu ser ut riskerar att motverka hiv-spridningen och att lagen dessutom bidrar till att stigmatisera de redan smittade.

är politisk funktionär på Europaparlamentet och GUE/ NGL i Bryssel, talade om HBT-politiken i EU. Malin nämnde att i vissa områden har EU inkluderat HBT-personers rättigheter, till exempel inom arbetsrätt och handeln med varor och tjänster samtidigt som inom andra områden är det mycket svårt att, även inom den Europeiska vänstern (GUE/NGL) få gehör för våra krav.

Argentina

Diskussioner

Därför kräver Vänsterpartiet ökade resurser till HIVprevention och med fokus på män som har sex med män. Även om framsteg inom HBT-området görs och gjorts Linde nämnde Argentinas nya för transpersoner mycket positiva lag som är långt bättre än här hemma, tog han att upp det allvarliga faktum att i många länder är samkönade relationer (fortfarande) förbjudna med förföljelser, övergrepp och mord i synnerhet i Irak och Honduras men även Uganda och Liberia. Malin Björk som arbetar som

Söndagsförmiddagen ägnades åt diskussioner om själva HBTQ-nätverket. Dock hann vi mest med att tala om formerna för nätverket och bara in mindre utsträckning om politik. Flera röster tog upp frågan om vi borde prioritera frågan om HBT-personers hälsosituation och att det fortfarande är nödvändigt med mer kunskapsspridning och arbete mot diskriminering även inom vårt eget parti. Text: Andrea Karnekvist

Kändes fel att undanhålla läsekretsen denna fina bild från Uppsalaprideparaden, de hade också tur med vädret. Foto Nils Granath.

16


Bygga in solceller! – hyreshus, bostadsrätt eller villa, renovering eller nybygge Rapport från möte i Uppsala 3 maj

Johan Ehrenberg har gett ut en hel bok med egen el-tips. Jordens Vänner och Klimataktion hade bjudit in Johan Ehrenberg att inleda ett möte om Förnybar energi, ekonomi och hållbar renovering med att berätta om hur man kan producera egen el och vad det kostar. Mer om detta kan läsas på hemsidan www.egenel.etc.se.

Han började med bostadsbubblan: Bostädernas värde har stigit med dubbelt så mycket som konsumentprisindex, nämligen 2000 miljarder (!), sedan 1990. För de här pengarna skulle man kunna göra alla svenska hushåll självförsörjande på solel. Eller varför inte använda de pengar i AP-fonderna som staten lånat av kommande pensionärer och satsa dem på något vettigt och samtidigt lönsamt istället för att tex köpa aktier i skumma företag som Lundin Petrolium! Av de 120 000 terawatt som solen strålar in varje sekund använder vi bara 16 terawatt. I

Tyskland får man 25 % av sin el från privata solceller. En investering i solceller betalar sig på 7-10 år och solcellerna håller i 40 år. Alltså får man en helt prissäkrad el för lång tid. Avtal idag möjliga

Redan idag går det att förhandla med vissa elbolag så att de släpper in en på nätet (tydligen gäller det Katrineholm), men i Uppsala har man ju att tampas med Vattenfall. Det gäller att få till ett avtal så att man kan leverera till nätet när man har överskott och köpa in för samma pris när den egna anläggningen producerar för lite, så kallad kvittning. Solvärmepaneler betalar sig på 5 år och kan kombineras med fjärrvärmesystemet – om man alltså får leverera till fjärrvärmenätet, men det är kärvt ännu, i Uppsala åtminstone.Vattenfall igen! Beslut krävs

Det behövs politiska beslut (antagligen på nationell nivå). Mia Nordström, som jobbar 17

med ett projekt Sustainable cities på Vattenfall, deltog i mötet och sade sig vara intresserad av samarbete. Hon talade också om ”enorma möjligheter” att investera i förnybart (men sa inget om priserna för kunden .. och inget om fjärrvärmen) Uppsalahem

Även Lars-Gunnar Sjöö, byggchef och chef för fastighetsutveckling på Uppsalahem, var närvarande liksom Nils Råmbin som jobbar som konsult åt bostadsrättsföreningar som stamrenoverat till rimligt pris (5 % avgiftshöjning) och då alltid haft samtliga boende med sig på beslutet om hur renoveringen ska genomföras. Sjöö sa att andra regler gäller för allmännyttan, som måste renovera till en viss standard (”nybyggnadsregler” – men det tål nog att ifrågasättas! Tydligen tolkas reglerna olika i


olika kommuner!). Han hoppade över att kommentera Uppsalahems bristande kommunikation med berörda hyresgäster och berättade istället att man diskuterar att bygga hus som är självförsörjande på el (å kallade plushus). Kanske investera i vindkraft, kanske använda sig av varmluften i luftspalten bakom solelspanelerna och växla den till värmeenergi… Sol och vind

Ehrenberg sa att till egen el är solceller ekonomiskt överlägsna vindsnurror. Tvärt om förhåller det sig med stora vindkraftverk/solcellsparker. Överhuvudtaget finns nu snurror som är konstruerade så att de minimerar eller eliminerar nackdelarna med buller och så vidare, även små sådana. Som kan passa på blåsiga tak. Kunskapsluckor

Uwe Zimmerman, solcellsforskare på Ångströmlaboratoriet, trodde inte politiker idag vet hur pass billiga och effektiva solcellerna är nu.

Om man exempelvis skulle klä en byggnad med solceller istället för med polerad sten eller glas, som nu ofta sker, så skulle det bli billigare (alltså även bortsett från vad man tjänar på det på sikt). Idag finns också genomskinliga solcellspaneler som man tex kan bygga växthus av! Han sa också att elpriset i Sverige är ”på tok för lågt” och att det är därför man inte kan se solcellstak överallt här, som man kan i till exempel Tyskland. Dela på taken

När Ehrenberg sa att man mycket väl kunde sätta solceller även på hyreshustak, sa Sjöö plötsligt att han nog kunde tänka sig att Uppsalahem ”lånar ut tak” till hyresgästerna om de slår sig samman om det, och Nordström från Vattenfall sa att hon gärna hjälper till. Kanske förening

Mötet ledde fram till en diskussion bland publiken om att bilda en solelförening i Uppsala (en sådan finns i SalaHeby och nu senast också i Knivsta!), dels för att kanske

slå sig samman och få rabatterat pris på inköp av solceller, dels också för att se om man kan gå vidare med idén om ”lånade tak” för solceller. Den som är intresserad av att höra närmare om detta kan höra av sig till mig! Gudrun Utas gudrun.utas@vansterpartiet .se (kollas inte dagligen under sommaren) tel 0760-81 45 46 KulturNatten den 8 september! Aktivister / Hälpare sökes!

Program! MångKultur! 8 september, 13--16 1.Talare för Vänsterpariet, Emma och Jeannette (1 timme) Möjlighet till dialog hela tiden. 2.Fiskdamm 3.Ansiktsmålare 4.Danstävling  5.Hantverkare  6.Avslutning med Sång / Musik  Kontakt med Aynur Beydogan tel: 0704713222 Vill du jälpa till vid platsen? Hör av dig, tack!

Äldreomsorgskampanj i Gimo Torbjörn Björlund informerade om kampanjen Vem ska hjälpa mormor på Gimo bibliotek den 21 maj för en intresserad skara. 8 miljarder i skattefinansierad vinst för de stora bolagen chockade oss alla. Detta måste ändras på och upplysas om. Ingeborg Sevastik/Östhammar 18


insändare

Frige samtliga studenter Vi är djupt oroade över den senaste politiska utvecklingen i Turkiet. Så gott som varje dag arresteras kurder och deras representanter. Arresteringarna är godtyckliga och saknar juridisk grund. Den 6 juni tog man ytterligare ett steg i fel riktning genom att arrestera över 90 läkarstudenter och under de senaste 3 månaderna har totalt 340 studenter arresterats. Enligt uppgifter från undervisningsministeriet finns totalt över 500 studenter fängslade, en siffra som IHD

(stiftelsen för mänskliga rättigheter i Turkiet) menar är högre än så. Omvärlden kan inte längre förhålla sig passiv inför de inskränkningar av mänskliga rättigheter som pågår i Turkiet. Turkiet som är kandidatland till EU bryter mot demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och yttrande friheten. Det är vi ungdomar som är framtiden, vi är de som kommer att bära upp samhället imorgon. Med dessa arresteringar av studenter

Jonas Sjöstedt besökte Enköping och talade om klimatkrisen Vi i partiföreningen Enköping hade bjudit in Jonas till den 5 juni som är den Internationella Världsmiljödagen, vilken instiftades efter FN:s miljökonferens i Stockholm 1972. Glädjande nog var det ett välbesökt möte. På vårt öppna möte talade Jonas om ”Vänsterns svar på klimatkrisen”. En av de frågor som han lyfte under mötet är ökad jämlikhet som en viktig del i arbetet för ett bättre klimat. Jonas påpekade att vi måste fördela ett begränsat miljöutrymme rättvist i

världen och att vi måste öka jämlikheten också ekonomiskt. Jonas tog upp partiets rapport ”Klimatinvestera för nya jobb och minskade utsläpp”. I den kan man bland annat läsa att de med största resurserna är de som orsakar mest utsläpp, samt att ökade ekonomiska klyftor gör att konsumtionssamhället förstärks. Därför vore en minskning av inkomstskillnader bra för miljön. Jonas sade att Sverige borde vara ett föregångsland. Sverige 19

försöker man att ta bort morgondagen. Det är oroväckande! Vi fördömer dessa arresteringar med hårda ordalag och kräver att våra Kurdiska studentkamrater släpps fria! Yekbun Alp internationell ansvarig Vänsterpartiet i Uppsala Johan Söderquist Ordförande Vänsterns studentförbund i Uppsala

Enköpingsposten var på alerten. var progressivt när det gällde växthusgaser, men i dag har Sverige halkat efter. Han sa också att en del säger att klimatförändringarna inte gäller oss, men att det gör de, även om de stora förändringarna kommer att ske någon annanstans. Som exempel nämnde han de ökade havsnivåerna och att Sverige kommer att få mer nederbörd. På lokal nivå handlar det om Mälaren som gör Enköping sårbar eftersom det byggs mycket nytt kring vattnet. Efter Jonas tal fanns det tid


och möjlighet att ställa frågor. De flesta frågorna gällde förstås klimatet, men flera passade på att fråga Vänsterpartiets nya ordförande vad han ansåg om andra saker också. Jonas avtackades med applåder och en bok om Bahco, som vår medlem Håkan Wall skrivit. Detta är ett axplock ur vad Jonas talade om, för han talade om kollektivtrafik, lastbilschaufförers arbetsvillkor och mycket mer. Mitt samlade intryck är att mötesdeltagarna var mycket nöjda med de svar de fick på sina frågor. Vid pennan Monika Åberg

Ny facebooksida Numera har facebook möjligheten att göra enskilda sidor för politiska partier, och nu har Vänsterpartiet Uppsala län som distrikt en sådan sida. De sidor som gjorts mera på prov förut kommer, när Facebook så vill, att gå ur tiden… Titta in och gilla vår Facebooksida på den korta behändiga adressen vi skaffat åt den:

Halv medlemsavgift

Helgkonferens i Enköping

Förut bestämde partiföreningen om hel eller halv avgift, idag får man höra av sig till det centrala medlemsregistret. Som tidigare kan pensionärer, studerande och arbetslösa med låga inkomster få halva avgiften efter det första året. Den som vill ha ändring till halv avgift kontaktar: medlemsservice@vansterparti et.se, så skickar de ett nytt inbetalningskort och allt blir rätt i systemet. Har du inte epost, så hör av dig till distriktsexpeditionen så hjälper vi till, 018-14 45 65.

Vänsterpartiet Enköping ordnar ett internat för medlemmarna den första helgen i september (1-2). De kommer att lägga upp sin planering inför valen 2014 och ha ett särskilt fokus på politiken för ungdomar. Barn och respektive är också välkomna, man kommer att ha barnpassning.

Boka Lars Ohly Lars Ohly kommer till Uppsala län, ett besök i Östhammar den 14 november är redan bokad, men partiföreningar som är intresserade kan höra av sig, Lars Ohly har lovat att ägna länet särskild uppmärksamhet i höst och kommer gärna och pratar kulturfrågor. Foto: Sören Bergqvist, 1 maj.

Kalender 10 juli Styrelsemöte Uppsala Vretgränd 18.30 14 augusti Styrelsemöte Uppsala Vretgränd 18.30 30 augusti Medlemsmöte Uppsala Vretgränd 18.30 6 september Robin Hahnel 8 september Kulturnatt 27 september Heldag med EU parlamentariker Mikael Gustafsson i länet 12 november David Schweickart

https://www.facebook.com/ vupplan

Upplandsfolket nr 3 2012, 600 ex, Uppsala • Ansvarig utgivare, Jeannette Escanilla • Redaktör, Seppo Laine 20

Upplandsfolket  

Distriktstidningen för Vänsterpartiet Uppsala län.