__MAIN_TEXT__

Page 1

a u k Ma

mainontaan

10 Tapahtumajärjestämistä kokonaispalveluna

22 Kymijoen ICT:n ilmeenmuutos

20 Toimiva ruokalista saa veden kielelle 1


Tässä lehdessä 8

Hyvinvointia Kotiin Joustavasti kasvotusten

10

Kouvola Innovation Oy Tapahtumajärjestämistä kokonaispalveluna

14

KSS Energia Oy Herättää haluttua huomiota

15

Kouvolan Asunnot Kotoisan raikkaasti Kouvolasta

16

Kouvola Innovation Oy Täydellisiä asiakaskokemuksia

20

Ravintola Neville Maukkaita kuvia menussa

22

Kymijoen ICT Yllättää aina osaamisellaan

12 Sepeteuksen palvelumenu

18 Nettisivut mobiiliaikaan

M

EI

L L Ä PAI N E

U

6

Pientä purtavaa Somesta videoihin

TT

4

Kouvolan kaupunki Luonnonläheistä yhteistyötä

MA

N

O

I

Painopaikka Sepeteus Paperi Edixion 190g / 140g

2

ST

O IM IS

TO


”Kodikas kivijalka kantaa. Oman kotiseutumme ihmiset ovat ehtymätön voimavaramme.” - Elina Vesala

”Tilaisuuden tullen tapahtumissa. Olemme menossa mukana, paikallisesti ja valtakunnallisesti.” - Matti Vesala

”Kuvan kaunista kerrontaa. Visuaalisesti ja sisällöllisesti puhutteleva kokonaisuus puree.” - Juha Korhonen

”Taidolla, tyylillä ja tekniikalla. Hyödynnämme tämän päivän osaamista huomisen hyväksi.” - Helena Juvankoski

”Luonnollisesti, läheisesti ja luovasti. Siinä ovat lähtökohtamme asiakkaan kohtaamiseen.” - Laura Munne

Tutustu kattauksiimme Tässä lehdessä herättelemme ruokahalua ja annamme hieman esimakua annoksista, joita keittiössämme häärivät kokit valmistavat. Tarjoilemme kattauksia useassa eri koossa, myös pikkunälkään. Valmistamme kaikki annokset huolella alusta loppuun, aina asiakkaan toiveita kuunnellen - tyytyväisyystakuulla! 3


CASE Kouvolan luonto

Luonnonläheistä yhteistyötä

Esitteet

On helppo asioida ihmisten kanssa, joille luonto ja luonnossa liikkuminen on läheinen asia. 4


Niivermäen luontopolun taulut Nettisivut kouvolanluonto.fi

INFO • Tietoa Kouvolan luontopoluista, suojelualueista ja luonnonmuistomerkeistä • 11 luontopolkua ja 17 suojelualuetta esiteltynä

Kouvolan monipuolista luontoa ja sen usei-

Olin positiivisesti yllättynyt siitä, miten

lassa on kumppani, jonka kanssa voimme

ta kiinnostavia kohteita kelpaa esitellä yh-

omakohtaisena

henkilös-

käydä vuorovaikutusta kasvotusten. Paikan

dessä ja yksittäin. Tänä päivänä sähköiset

tö koki luontoaiheen. Heiltä löytyi paljon

päällä ideointi sekä sivustojen tekemiseen

verkkosivustot ovat käytetty tapa kertoa

vastakaikua, annettavaa ja luovaa lähes-

ja sisältöön tutustuminen avasi silmiämme.

myös luontoasioista. Ympäristöpalveluilla

tymistä sivujen ideointiin ulkoasusta sisäl-

Nyt ymmärrämme paljon enemmän vaih-

ei ollut sopivaa tietoteknistä ja ohjelmal-

töön, vankan teknisen osaamisen lisäksi.

toehdoista, joita olisi mahdollista toteuttaa

lista osaamista verkkosivujen tekemiseen,

On helppo asioida ihmisten kanssa, joille

jatkossa yhdessä Sepeteuksen kanssa.

joten haimme siihen kumppania. Sepeteus

luonto ja luonnossa liikkuminen on lähei-

oli meille tuttu yritys Niivermäen opastau-

nen asia.

Sepeteuksen

Hannu Friman

luista ja yhteistyöstä jäi meille hyvä maku.

Olemme lopputulokseen sangen tyyty-

Niinpä lähestyimme heitä Kouvolan luontoa

väisiä ja sivustoista on tullut hyvää palau-

Ympäristöjohtaja

ja luontopolkuja esittelevien sivujen teke-

tetta. Meille merkitsee paljon, että Kouvo-

Kouvolan kaupunki

misessä.

5


CASE Hyvinvointia Kotiin

INFO

Nettisivut hyvinvointiakotiin.fi

Joustavasti kasvotusten

6

Kaipaan mainostoimistolta luovuutta ja ide-

nitteluun ja tuotantoon, niin ettemme etene

oita yksityisen koti- ja hoivapalveluyrityk-

aina minun mietteideni mukaisesti.

• Kotisiivous, hoiva- ja hoitotyö, lastenhoito, kotisairaanhoito, pihatyöt • Toimipisteet Kotkassa, Kouvolassa, Porvoossa ja Lappeenrannassa

Yli kolme vuotta kestänyt yhteistyö näkyy molemminpuolisena ymmärryksenä ja

semme markkinointiin. Suunnitelmallisuus

Yhteistyö Sepeteuksen kanssa su-

ja valmius toimia nopeasti muuttuvissa ti-

juu jouhevasti, pohdimme yhdessä paljon

lanteissa ovat niin ikään arvossaan.

asioita projektien eri vaiheissa. Kouvolalai-

Soile Lilja

Erityisesti pidän siitä että Sepeteus on

sena face to face -asioiminen on minulle

Toimitusjohtaja

toimijana joustava ja ammatillinen. Vielä

oleellisen tärkeä, siksi paikallinen toimija

Koti- ja hoivapalvelut

enemmän odotan heiltä luomiskykyä suun-

sopii minulle erinomaisesti.

Hyvinvointia Kotiin Oy

edesauttaa arkemme sujuvuutta.


Somekampanjat

Liikelahjat Flyerit

Esitteet

7


PIENTÄ PURTAVAA

Lisäkoulutuksen paikka?

Tarvetta kuvapankille?

Onko päässyt taidot ruostumaan? Kuvia tai tekstejä

Ovatko tarvitsemasi kuvat aina väärässä paikassa juuri

pitäisi vaihtaa ja mielellään sen tekisi itse, helposti ja

silloin kuin niille olisi käyttöä. Uuden Tarjotin-palvelumme

nopeasti. Asiantunteva henkilökuntamme voi neuvoa sinua

avulla kaikki kuvat löytyvät helposti yhdestä paikasta, missä

tarvitsemissasi päivityongelmissa. Ihan suomenkielellä,

oletkin. Löydät kuvat helposti hakusanoilla ja voit jakaa

ilman kummallista IT-sanastoa.

kuvia tarvittaessa myös muille tahoille. Kysy lisää!

oho!

Videolla erotut eduksesi Videoiden käyttö verkossa ja sosiaalisessa mediassa on jatkuvasti kasvamassa. Ennusteiden mukaan 85% hakukoneliikenteestä vuonna 2019 kohdistuu videoihin. Kauttamme saat laadukkaat videot käsikirjoituksesta toteutukseen - myös animaatioina.

Some hyötykäyttöön Meidän avullamme sinun ei tarvitse itse tutustua somen syövereihin.

Jos

yritykseltäsi

löytyy

jo

esimerkiksi

Facebook-sivu, mutta ei aikaa eikä kiinnostusta tutustua somen mainontaominaisuuksiin, voit jättää sen meidän huoleksemme. Suunnittelemme ja toteutamme tarvitsemasi mainoskampanjan huolella ja tyylillä.

8


Käyntikortit vaikka odottaessa

Tarrat, magneetit ym. Useita materiaaleja erilaisiin tarkoituksiin

Esitteet

ja flaierit

Rollupit

Suoraan meiltä nopealla toimituksella

Pakkaussuunnittelu ja tuotekuvaus Koko ketju suunnittelusta tuotekuviin

9


CASE Kouvola Innovation Oy / MATKAILU

tapahtumasein채t

Tapahtumaj채rjest채mist채 kokonaispalveluna 10


On ollut ilo nähdä, miten Sepeteus on kehittänyt aktiivisesti tapahtumapalveluaan isoin askelin viime aikoina.

INFO • VisitKouvola vastaa • Kouvolan matkailun kehittämisestä. • Myös matkanjärjestäjien, median ja seudun matkailuyritysten kumppani. Messukalusteet

Kokous- ja kongressimessut ovat tärkeä

Meille tämän tyylinen kattava palvelu

Keskusteluyhteytemme toimii, tuomme

tapahtuma Kouvolan kannalta yhä useam-

on helpotus. Osaamista ja kykyä järjes-

kantamme reilusti julki ja teemme korjaa-

pien kokousvieraiden saamiseksi kaupun-

tää tapahtumia on meillä itselläkin, mutta

via toimenpiteitä, jotta kuljemme haluttuun

kiin. Sepeteus on vastannut kahtena vuo-

resurssimme ovat rajalliset. On ollut ilo

suuntaan. Työ ystävällisessä ja yhteistyö-

tena messuosastomme rakentumisesta

nähdä, miten Sepeteus on kehittänyt aktii-

kykyisessä ilmapiirissä on todella sujuvaa.

kokonaispalveluna. Osaston suunnittelu,

visesti tapahtumapalveluaan isoin askelin

yhteydet järjestäjiin, pystytys, purku, ka-

viime aikoina.

Paula Kulla

lusteet, kuvat, tulosteet, somisteet ja muu

Yhteistyömme Sepeteuksen kanssa on

Asiantuntija, matkailu

tarvittava infomateriaali on hoitunut täs-

kehittämistä puolin ja toisin, valmius rea-

Kouvola Innovation Oy

mällisesti jokaista yksityiskohtaa myöten.

goida tarpeisiin ja muutoksiin on hyvää tasoa.

11


MENU Sepeteuksella toteutamme ajatuksesi tai tarpeesi asiakkaillesi näkyväksi kokemukseksi. Markkinointia printtinä tai diginä, sisältöä ja tuotteita. Koko ketju yksistä käsistä, vaivattomasti ja paikallisesti kasvotusten.

MARKKINOINTI & VIESTINTÄ

VISUAALINEN ILME

Yrityksesi kokoista markkinointa tai viestintää. Emme

Ulkoasusta kaikki lähtee, se kiinnittää huomiota tai jää

mene yhden muotin mukaisesti vaan nälkäsi mukaisesti.

huomiotta. Visuaalisuus on erottuvuustekijä, johon kannattaa panostaa heti ensimetreillä.

• Suunnitelmat • Kampanjat

• yritysilme

• Yhteydet ja koordinoinnit

• logosuunnittelu • värimäärittelyt • graafiset ohjeistot

MAINONTA Mainonnan muotoja on monenlaisia. Toiselle toimii perinteinen lehtimainonta, toinen luottaa someen. Banderolli yrityksen seinällä on mainontaa sekin, puhumattakaan siitä kuuluisasta puskaradiosta. • Perinteinen lehtimainonta • Some & Google • Isosti maantietauluissa • Pylvästaulut • Radiomainonta • TV-mainonta • Digitaulut

12

DIGITAALISET PALVELUT Kannattaa investoida verkkonäkyvyyteen, joka on omissa käsissä. Nettisivustosi sisällöstä päätät sinä itse, mitä sillä näkyy, miten se näkyy, miltä se näyttää, sinä päätät. • Nettisivustot • Palvelintilat ja domain -palvelut • Julkaisujärjestelmien koulutukset • Kuvapankit, aineistopankit


KOKO KATTAUS yhdestä paikasta

PAINOTUOTTEET

SUURKUVATUOTTEET

Painotuotteella on painoarvoa ja käyntikorttia näppäräm-

Isoa kuvaa tai valtavaa tekstiä, kaikkea tulostetaan. Yrityksesi seinään, puiston puihin tai joihinkin muihin, mielikuvitus on mainospaikan rajana.

pää tuotetta saa hakea. Toteutamme painotuotteet suunnittelusta valmiiksi tuotteeksi. Tarvittaessa osoitteistuksen ja postituksen kera suoraan asiakkaille.

• Banderollit monen kokoisina • Esitteet ja flaierit

• Reikäbanderollit (tuulenläpäisevät)

• Kilpailukupongit

• Julisteet

• Kortit ja kuoret

• Teipit yhdensuuntaisella näkyvyydellä

• Käyntikortit

kiinteistöihin ja ajoneuvoihin

• Asiakaslehdet, henkilöstölehdet

• Autoteippaukset

• Kuvastot

• Kyltit ja opasteet

• Personoinnit

• Kts. myös tapahtumat &

• Osoitetulostukset ja postituspalvelut

messut tuotteista

SISÄLLÖT

TAPAHTUMAT & MESSUT

Tuotamme sisältöä, kuvaamme kaikenlaista. Hoidamme sisällön suomenkielestä ja kuvituksesta kansainväliseen sisältöön asti. Käännöksissä luotamme laatuun, käytämme siis alan ammattilaisia, mutta yhteydet ja vedosliikenteen hoidamme puolestasi.

Anna tapahtumasi näkyä, anna asiasi kuulua. Hoidamme

• Valokuvaukset maankamaralla

• Roll-upit

• Kopterikuvaukset yläilmoissa

• Messuseinät ja messupöydät

• Tekstityöt

• Messuosaston kalusteet

• Käännöstyöt

• Esitetelineet

• Videot

• Tarroitukset

• Animaatiot

• Suurtulosteet

yrityksesi tapahtumat, messut ja promotilaisuudet kokonaispalveluna. Hoidamme yhteydet mahdollisiin muihin toimijoihin, järjestäjiin, toimittajiin ym. Koordinoimme koko keikan. Kerrot vain nälkäsi, hoidamme homman.

13


CASE KSS Energia

INFO • Kouvolalainen energia-alan yritys • Liikevaihto 111,3 Me • Henkilöstö 115 • Asiakasmäärä yli 53000

Ideasta toteutukseen

Herättää haluttua huomiota Kolme kertaa vuodessa ilmestyvässä asia-

lyhyellä varoitusajalla tulleista töistä, jotka

kaslehdessämme näkyy Sepeteuksen kä-

Sepeteus on hoitanut suunnittelusta toteu-

denjälki. Ilmeikäs taitto ja hallittu toteutus

tukseen. Heiltä onnistuu niin ikään isojen

hyvässä ja läheisessä yhteistyössä tuottaa

messu- ja tapahtumakokonaisuuksien jär-

numerosta toiseen laadukkaan lopputu-

jestäminen täyden palvelun periaatteella.

loksen. Vuosikertomukseemme Sepeteus

Sepeteus on paikallinen ja läheinen toi-

on ideoinut pilke silmäkulmassa silmää

mija, jonka osaamista on ilo käyttää hyö-

miellyttävää uudenlaista visuaalisuutta.

dyksi. Heidän monipuolisuutensa ja jous-

Niin asiakaslehti kuin vuosikertomus ovat

tavuutensa on tehnyt minuun vaikutuksen.

meidän näköisiämme julkaisuja, jotka herättävät haluttua huomiota. Sähköautojen latauspisteiden teippaukset ovat tuorein esimerkki niistä monista

14

Maria Käki Viestintäpäällikkö KSS Energia

Ulkoasu, teipit ja teippaukset


CASE Kouvolan asunnot

INFO

Kotoisan raikkaasti Kouvolasta

• • • •

Lähes 200 kiinteistöä Noin 4270 vuokra-asuntoa Noin 10000 asukasta Liikevaihto noin 23 miljoonaa euroa

Vuosikertomukset Kouvolalaisuus merkitsee meille älyttömän paljon, ovathan kaikki asukkaamme ja kiinteistömme täällä. Niinpä on luonnollista, että läheiset yhteistyökumppanimme ovat paikallisia toimijoita, jotka puhuvat samaa kieltä kanssamme sekä tuntevat markkinat ja palvelutarjonnan. Parasta osaamista ei tarvitse eikä kannata lähteä etsimään muualta, sillä Kouvolasta kyllä löytyy. Olen positiivisesti yllättynyt siitä, kuinka monipuolisesti mainostoimistomme Sepeteus palvelee meitä. He tarvitsevat vain

Vuosiker tomus 20 17

pienen asiasiemenen ja ideantyngän, joiden pohjalta he tuottavat meille tarvitsemamme, ja usein vähän enemmän. Tuorein esimerkki uudesta kategoriasta on laajaksi paisunut nettisivuprojektimme, jonka visuaalisesta ilmeestä ja sisältö-/rakennesuunnittelusta Sepeteus vastasi.

kouvo

lanasu

Raikkaus ja keveys kuvaavat mainiosti Sepeteuksen tyyliä toimia. He osaavat rikkoa rajoja tyylikkäästi ja korrektisti. Sepeteus on satsannut vii-

nnot.fi

Logotarrat

me vuosina tekniikkaan, välineisiin ja tuotannolliseen toimintaan, mikä on ollut meille mieluinen ratkaisu. Reagointikyky, monipuolisuus, joustavuus ja ammattitaito sopivat adjektiiveina Sepeteukseen. Lyhyesti ja ytimekkäästi: homma kuin homma hoituu. Auvo Viiru Toimitusjohtaja

kouvo

lanasu

nnot.fi

kouvo l

anasu

nnot.fi

5 cm

Brändikupit

10 cm

Kouvolan Asunnot Oy

15


CASE Kouvola Innovation Oy / LOGISTIIKKA

Täydellisiä asiakaskokemuksia 250 vierasta 10 eri maasta yhteen koon-

myönteisen kokonaisvaltaisen kävijäkoke-

nut Rail Forum, Kiinan ja Kouvolan välisen

muksen, voimme luottaa täysin Sepeteuk-

junayhteydet näyttävät avajaiset sekä suuri

seen. Heillä on kyky vastata asiakashaas-

Kiinaan liittyvä sijoittajatapahtuma vaativat

teeseen, tulee eteen ihan mitä tahansa.

kaikki mittavat järjestelyt onnistuakseen.

Voin kokemuksesta sanoa, että Se-

Sepeteus hoiti jokaiseen, osin hyvin ly-

peteus kuuntelee asiakasta tosi tarkasti,

hyellä varoitusajalla, avaimet käteen -tyyli-

kantaa kokonaisvastuun sekä toteuttaa ta-

sen set upin, mikä mahdollisti täydellisen

pahtumat laadukkaasti ja ajallaan jokaista

asiakaskokemuksen.

yksityiskohtaa myöten.

On ollut hienoa havaita, että Kouvolas-

16

ta löytyy tämänkaltaista viestinnällistä ja

Martti Husu

markkinoinnillista osaamista. Kun haluam-

Toimitusjohtaja

me tuottaa kansainvälisissä tapahtumissa

Kouvola Innovation Oy

Heillä on kyky vastata asiakashaasteeseen, tulee eteen ihan mitä tahansa.


RailGate tapahtuma

INFO

Tilaisuus Hotelli Vaakunassa

• Pistoraiteita n. 10 km • Raidetta n. 100 km • Yrityksiä logistiikkaalueella n. 90 • 200 logistiikka-alan yritystä koko seudulla

RailGate tapahtuma

RailForum, Kuusankoskitalo

Marina Congress Center

17


NETTISIVUT

INFO • Pystyt päivittämään sivuja helposti itse • Mobiililaitteisiin skaalautuva • Puhelinnumerot toimivat suorasoittoina kännykässä • Laajennettavissa

Kiitokori www.kiitokori.fi

18

Descal engineering

Ässä-asunnot

Tuorent

www.descal.fi

www.assa-asunnot.fi

www.tuorent.fi


Hyvät nettisivut

• Kertovat yrityksen olemassaolosta • Vahvistavat imagoa • Markkinoivat yritystä 24/7

When something is such

• Kasvattavat myyntiä

a creative medium as the

• Houkuttelevat työntekijöitä

Lisähyötyä nettisivuista

web, the limits to it are our imagination.

• Sisältö jaettavissa muihin kanaviin • Sisällön laajentaminen, some/videot

- Tim Berners-Lee

• Suositun facebook -sivustosi sisältö nettisivuille • Suorat tarjouspyynnöt sivustolta

Sivusto liikepaikkamarkkinointiin

Soteagentit

Hautauspalvelu Honkanen

www.kouvolaan.fi

www.soteagentit.fi

www.hautaushonkanen.fi

19


CASE Ravintola Neville

Maukkaita kuvia menussa

Valokuvaukset

INFO • • • •

20

Perustettu vuonna 1992 Herkullinen buffetlounas Monipuolinen á la carte Erillinen Nevillen kammari esim. kokouksiin ja juhliin


Nettisivut neville.fi

Miksi etsiä muualta,

Ruokalistat

kun kaikki tarvittava löytyy läheltä.

Kun rupesimme valmistamaan uutta ruo- menumme. On asiakkaalle tärkeää, että toimivuus, helppous ja nopeus on tehnyt kalistaamme, halusin siihen laadukkaita kumppani kykenee hoitamaan kaikki tarvit- minuun vaikutuksen. Miksi etsiä muualta, kuvia, aivan kuten Nevillen alkuaikoina. tavat palaset alkuideoinnista käytönopastuk- kun kaikki tarvittava löytyy läheltä. Minulle oli myönteinen yllätys, että kuvaus seen. Asiakkaamme seuraavat meitä paljon järjestyi yhdestä ja samasta paikasta mistä sosiaalisessa mediassa, siksi uudistuksen Satu Siekkeli muukin tarvitsemamme eli mainostoimisto mukana tullut Facebook -toiminto sujuvalla Yrittäjä Sepeteukselta. Ja millä tavalla homma hoi- päivitystyökalulla on isossa roolissa. tui, valmista syntyi nopeasti ja tehokkaasti.

Vaikka

yhteistyömme

Ravintola Neville

Sepeteuksen

Sepeteus uusi niin ikään nettisivum- kanssa on vasta alkumetreillä, katson luotme samalla tapaa kokonaispalveluna kuin tavaisesti

tulevaisuuteen.

Yhteistyömme

21


CASE Kymijoen ICT

Yllättää aina osaamisellaan

22

Paikallisen toimijan suosiminen on help-

tävät kerta toisensa jälkeen osaamisellaan.

Kymenlaaksolaisena yrityksenä ideolo-

poa, kun saa samalla parasta palvelua.

Kun kaksi tietotekniikkataloa, KS Tieto

giaamme kuuluu vahvasti ostaa ja käyttää

Tähän tulokseen olen tullut, kun olemme

ja ICT Kymi yhdistyivät, tuli tarve synnyttää

paikallisia palveluita, jotta niiden tarjonta

saaneet tehdä yhteistyötä mainostoimisto

täysin uusi visuaalinen ilme nopeasti. Hei-

säilyy kotikulmilla. Kun hinta-laatu -suhde

Sepeteuksen kanssa. Heillä on kyky tehdä

timme pallon Sepeteukselle, he ottivat siitä

on kohdallaan, kuten Sepeteuksen tapauk-

erilaisia asioita laajalla arsenaalilla alusta

kopin ja hoitivat homman hienosti maaliin.

sessa, on valinta kaikilta osin perusteltu.

loppuun. He taipuvat moneen, mikään pro-

Valmista oli juuri sinä päivänä, kun pitikin.

jekti ei ole heille lähtökohtaisesti hankala

Nettisivujen muutokset tapahtuivat yhtä

Mika Lyytikäinen

tai liian työläs ja kallis toteuttaa. Innova-

sujuvasti, kätevästi ja ripeästi. Sepeteus

Toimitusjohtaja

tiivisuus, nopeus ja aikataulujen pitäminen

pystyy tuottamaan monta tuotetta valmiik-

Kymijoen ICT

ovat tyypillisiä ominaisuuksia kuvaamaan

si asti omin voimin, kiitos ammattimaisen

Sepeteusta. Samoin kuin se, että he yllät-

henkilöstön ja ajanmukaisen välineistön.


Teippauksia

INFO • Kustannustehokkaita ja laadukkaita ICT-palveluja • 100% kotimainen yhtiö • Työllistää yli 60 henkeä • Palvelee yrityksiä ja kuntasektoria

Kuvatauluja

Nettisivut kymijoenict.fi

Innovatiivisuus, nopeus ja aikataulujen pitäminen ovat tyypillisiä ominaisuuksia kuvaamaan Sepeteusta 23


MIKÄ

T H A TAP

n.

4 300 kävijää

VIRTAA

? A M U

KÄVIJÄVIRRASTA ASIAKKAITA

Messuvierailijat käyttävät

Vierailijoista

Päivittäin

MESSUISTA

60 000 on perheitä

Vuosittain

n.

120 000

n.

paikka­kunnan palveluihin

vierailijaa

VARMISTA NÄKYVYYTESI AJOISSA messuistavirtaa.fi

Kangaskatu 1, Kouvola puh. (05) 747 55 00

www.sepeteus.fi 24

8 M€

Vieraiden lisäksi paikalla organisaatioita, rakentajia, näytteilleasettajia, bloggaajia, median edustajia ...

Profile for Mainostoimisto Sepeteus

Makua mainontaan 2018  

Asiaa ja asiakkaita

Makua mainontaan 2018  

Asiaa ja asiakkaita