a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Energiset

KSS Energia Oy:n sidosryhmälehti 1 / 2020

11 12 16

KSSe Lataus sähköautojen latauspisteverkosto Sähkö kiinnostaa - lataushybridi myy Arposet siirtyivät aurinkosähköaikaan

UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET HIILINEUTRALIUDEN VETURINA Lue lisää sivulta

4

Joka päivä kanssasi KSS Energiset 1


Tässä lehdessä

8

4 7 8

7

ENERGIA - Uusiutuvat energialähteet hiilineutraaliuden veturina ENERGIA - Pienempi jalanjälki – suurempi kädenjälki ENERGIA - Kouvolalla kirittävää päästövähennyksissä

12 15 16 18

PALVELU - KSSe-asiakkaana sähköautoilua euroopan laajuisesti TEKNIIKKA - Sähkö kiinnostaa - lataushybridi myy

JUURI NYT - KSS tiedottaa UUDET ENERGIARATKAISUT - Arposet siirtyivät aurinkosähköaikaan

16

YMPÄRISTÖ - Koneet käyvät täysillä vesivoimaloissa

20 2 KSS Energiset 

10 11 12

SÄHKÖAUTOILU - Ladattava hybridi tuntui omalta jutulta

19 20 22

VERKKO - Verkon toimitusvarmuus TYÖTURVALLISUUS - Lisää ryhtiä ja puhtia työturvallisuuteen ASIAKASKOKEMUS - Parisoutua samaan tahtiin palvelukanavissa


”Me KSS Energialla uskomme siihen, että jokainen ainutlaatuinen asiakkaamme haluaa asioida kanssamme juuri hänelle sopivassa paikassa ja hänelle sopivaan aikaan.”

KSS Energiset KSS Energian sidosryhmälehti 1 / 2020 Yhteystiedot KSS Energia Oy Hovioikeudenkatu 3, 45100 Kouvola asiakaspalvelu@kssenergia.fi etunimi.sukunimi@kssenergia.fi Päätoimittaja Essi Peltola, KSS Energia Oy, Kouvola Toimittaja Vesa Vainio, Sanakammari, Kouvola Ulkoasu ja taitto Mainostoimisto Sepeteus Oy, Kouvola Kuvaukset ja painoaineiston valmistus Mainostoimisto Sepeteus Oy, Kouvola Painopaikka PunaMusta Oy Paperi UPM Finesse Silk 90 g, UPM Kymi ISSN 1799 – 5930 (Painettu) 1799 – 5949 (Verkkojulkaisu)

Pääkirjoitus Digitaalisuus - asiakaskokemuksen uhka vai mahdollisuus?

K

uuntelin vain muutama päivä sitten viimeksi keskustelua, jossa pohdittiin miten ”digitaalisuus” ja sen myötä ”kaiken siirtäminen nettiin” heikentävät asiakaskokemusta. Onko asia ihan näin yksinkertainen? Uskallan väittää, ettei se ole. Me KSS Energialla näemme digitaalisuuden paljon monimuotoisemmin ja sen vuoksi rohkeasti uskallamme kyseenalaistaa jatkuvasti omaa tapaamme toimia. Tämän avulla voimme kehittyä vuosi vuodelta vahvemmaksi ja asiakaskeskeisemmäksi toimijaksi markkinoilla. ”Digitaalisuus” on meille paljon enemmän kuin asioiden siirtyminen nettiin. Digitaalisuus edustaa muun muassa meille motivoitunutta sekä jatkuvasti kehittyvää henkilöstöä, joka mahdollistaa meille toimialan parhaan asiakaskokemuksen. Meidän asiakaskokemuksemme rakentuu aidosta halusta nähdä ja palvella asiakkaamme ainutlaatuisina yksilöinä. Tämä on mahdollista vapauttaen työaikaamme entistä enemmän asiakkaidemme asiakaskokemukselle, siirtä-

mällä erilaisia työtehtäviä automaation, ohjelmistorobottien tai jopa tekoälyn hoidettavaksi. ”Kaiken siirtäminen nettiin” on ehdottomasti tavoitteemme – mutta se ei missään nimessä tarkoita, että ”se kaikki” häviäisi sen jälkeen muista palvelukanavistamme! Me KSS Energialla uskomme siihen, että jokainen ainutlaatuinen asiakkaamme haluaa asioida kanssamme juuri hänelle sopivassa paikassa ja hänelle sopivaan aikaan. Unohtamatta, että asiakkaan asiakaskokemus voi jatkua yhtenäisenä palvelukanavasta riippumatta. Joten sähköiset, jatkuvasti kehitettävät kanavat kasvattavat asiakkaan valinnan vapautta, joka on yksi asiakaskokemuksemme kulmakivistä. Energisiä lukuhetkiä lehtemme pariin ja oikein hyvää alkanutta vuosikymmentä kaikille asiakkaillemme! Energisin ja välittävin terveisin Jessica Juhola KSS Energia Oy, johtaja, asiakaskokemus

KSS Energiset 3


Energia

Uusiutuvat energialähteet hiilineutraaliuden veturina Puunkuori, metsätähde, viljapöly, kierrätyspuu ja biokaasu ovat vahvasti esillä KSS Energian polttoainekartalla. Tuuli ja vesi korostuvat oman sähköntuotannon lisäämisessä. Kiinteistöjen energiatehokkuus ja liikenteen päästöjen vähentäminen saavat osansa toimista. TEKSTI Vesa Vainio

K

ymenlaakson maakunnan on määrä olla hiilineutraali vuonna 2040. Kouvolan kaupunki on liittynyt Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon (Hinku), jonka tavoitteena on vähentää 80 prosenttia kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasoon verrattuna. Kymenlaaksossa käytännön toimenpiteitä ohjaa tiekartta, Kouvolassa ympäristöohjelma. KSS Energian toimitusjohtaja Kyösti Jääskeläinen ymmärtää laaksokunnan tavoitteen olla mukana hiilineutraaliuspyrkimysten eturintamassa. Samalla hän tietää, että hänen johtamansa yritys on avainroolissa päästökuormien pienentämisessä. - Energiantuotannon päästöt tulee saada alemmalle tasolle. KSS Energia hoitaa kyllä oman leiviskänsä ja näyttää esimerkillään suuntaa.

4 KSS Energiset 

Jääskeläinen korostaa, että KSS Energia on strategiansa mukaisesti panostanut jo 20 vuotta tuloksellisesti uusiutuviin energialähteisiin ja päästöttömiin polttoaineisiin. - Turvetta, hiiltä ynnä muuta on meille useaan otteeseen tarjottu, mutta olemme vastanneet systemaattisesti kiitos ei.

Vankan kaasualueen katveessa

Kymenlaakso on kaasualuetta, Kouvola mukaan lukien. Alueen kattava maakaasuverkosto lyö leimansa polttoainevalikoimaan ja Jääskeläinen myöntää, että fossiilinen maakaasu on seudulle haaste. Mitä tilalle, kun biokaasua ei ole vielä saatavilla lähellekään kattavasti. KSS Energian tuotannossa maakaasu on saatu painettua lähinnä huippukulutuksen aikaiseksi tuotannon polttoaineeksi. Kouvolan seudun kaukolämmön tuotanto

tukeutuu vahvasti Kymin Voiman biopolttoainevoimalaitokseen. - Viljapölystä tuotettu kaukolämpö Korialla ja tämän vuoden lopulla valmistuva, kierrätyspuuta hyödyntävä jätevoimala Keltakankaalla taklaavat maakaasun käytön vaikutusalueillaan minimiin. Maakaasu tuo meille tärkeän 100 prosentin käyttövarmuuden. Jääskeläinen muistuttaa, että Eurooppa elää kaasusta. Suomen ei pidä pyrkiä luopumaan kaasusta ehdoin tahdoin lyhyellä aikajänteellä, vaan rauhallisesti ajan kanssa. Toisaalta Eurooppa voi olla mahdollisuus biokaasun suhteen, sitä voi virrata Virosta Suomeen Balticconnector -yhteyden kautta.


Energia

”Turvetta, hiiltä ynnä muuta on meille useaan otteeseen tarjottu, mutta olemme vastanneet systemaattisesti kiitos ei.”

Luvut viestivät oikeasta suunnasta

Turpeen asema suomalaisessa energiantuotannossa on vilkkaan keskustelun aihe. Kouvolan seudulla turvetta palaa Kymin Voiman voimalaitoksessa, mutta sen rooli on ollut laskeva jo pitkään.

Kun Kymin Voima vuonna 2003 käynnistyi, turvetta oli 40 prosenttia polttoaineesta (tuotanto 1 800 GWh). Vuonna 2019 vastaava osuus oli 7,5 prosenttia (tuotanto 1 100 GWh). - Turve on kattilan korroosionhallinnan väline, sen hyöty on suuri erityisesti isoilla tehoilla ajettaessa. Selvitämme, miten turpeen voi korvata tai sen osuutta edelleen vähentää. UPM:n tehtailta tuleva puunkuori on Kymin Voiman pääpolttoaine. Tehtaalta tulee myös lietettä, jonka käyttöä Jääskeläinen miettisi myös vaihtoehtoiseen energiantuotantoon. - Lietteestä voisi valmistaa biokaasua, avainkysymyksenä on löytää ratkaisu tuotannon kannattavuuteen pienessä yksikössä. Kun Jääskeläinen ottaa esiin KSS Energian päästökaupan piirissä olevat

päästöt, lukemien taustalta löytyy turpeen käytön vähentäminen. Vuonna 2018 päästöt olivat 44 900 hiilidioksidiekvivalenttitonnia, vuonna 2019 vastaava luku oli 28 600. KSS Energia myy sähköä noin 1 500 gigawattituntia (GWh) vuodessa, oman ja osakkuustuotannon osuus siitä on noin 325 GWh. Loppu on ostosähköä markkinoilta ja sen päästörakenne määräytyy Suomen tuotantorakenteen mukaisesti. - Intressissämme on lisätä päästötöntä sähkönhankintaa joko omalla tuotannolla tai tuotanto-osuuksilla. Tuuli ja vesi ovat tässä merkittävimmät energialähteet.

KSS Energiset 5


Energia

Termit haltuun!

INFO

HIILIJALANJÄLKI Mittaa millaisia päästövaikutuksia yhtiön toiminnalla on. Päästöjä syntyy kaikkialla toiminnassa: energian tuotannossa, verkkojen rakennuksessa ja vaikkapa toimitilojen lämmityksessä. Hiilijalanjälki katoaa, kun oma energiantuotanto ja muu toiminta on päästötöntä.

HIILIKÄDENJÄLKI Mittaa yhtiön toiminnan aikaansaamaa päästövähenemää. Hiilikädenjälki on käänteinen suhteessa hiilijalanjälkeen. Siinä yrityksen ratkaisu vähentää asiakkaan tai yhteiskunnan hiilijalanjälkeä. Tällaisia ovat esimerkiksi taloyhtiöille tarjottavat energiatehokkuuskonseptit tai sähköautojen latausverkosto.

Vaikuttamista hiilikädenjäljellä

Hiilinieluja ei KSS Energialla juurikaan ole, eikä yrityksellä ole aikomusta aloittaa mittavia metsänistutuksia. Jääskeläinen nostaa sen sijaan esiin termin hiilikädenjälki. - Voimme vaikuttaa omilla toimillamme välillisesti ihmisten tekemiin valintoihin. Tästä ovat esimerkkejä sähköaton latauspisteisiin ja aurinkovoimaloihin liittyvät palvelut. Jääskeläinen puhuu myös päätään nostavista energiayhteisöistä. Iso aurinkosähkön tuotantoyksikkö syntyy yhteisvoimin ja jokainen voi siirtää oman osuutensa tuotetusta sähköstä omiin käyttöpaikkoihinsa. Lainsäädännön on tosin tämän toteutumiseksi muututtava.

6 KSS Energiset 

Kiinteistöjen energiatehokkuuden edistämiseksi Jääskeläinen tarjoaa aktiivisen yhteistyön kättä, kuten yhteisinvestointeja lämpölaitoksiin. Kouvolassa, erityisesti haja-asutusalueen pienkiinteistöissä, on edelleen paljon öljylämmityksiä, joita KSS Energia ei lähde suoranaisesti vaihtamaan kilpailluille markkinoille. - Me lähestymme asiaa ilmastotavoitteet edellä. Viestimme energiatehokkaista lämmitysratkaisuista ja niiden vaikutuksesta ilmastotavoitteisiin. Liikenteeseen Jääskeläinen kaipaa lisää vauhtia, meidän ei pidä mennä vanhan autokannan taakse päästöjä piiloon. - Nyt pitää ruveta hommiin ja uudistamaan autokantaa. Me haluamme vaikuttaa ihmisten valintoihin ja jättää hiilikädenjälkemme tässäkin asiassa.

Pieniä jatkuvia arjen tekoja

Sähköverkkojen rakentamisessa menee paljon muovia maahan, niin kuin Jääskeläinen asian ilmaisee. Verkonrakentamistoiminnan suurimmat päästölähteet ovat paraikaa kartoituksessa, sitten on toimien aika. Mahdollisuus etätyöhön sekä palaverien ja kokousten pitäminen sähköisten yhteyksien välityksellä ovat KSS Energian tapoja vähentää liikkumista ja sitä kautta liikenteen päästöjä. - Teemme jatkuvia pieniä arjen tekoja hiilijalanjälkemme pienentämiseksi. Nautimme esimerkiksi kahvimme biohajoavista mukeista.


Energia

Pienempi jalanjälki – suurempi kädenjälki Hiilijalanjälki kertoo toiminnasta syntyvistä päästöistä, hiilikädenjälki organisaation tuottamasta päästöjä vähentävästä vaikutuksesta. KSS Energialla molemmat jäljet on laskettu ja vähentämistoimet on kirjattu kartalle. TEKSTI Vesa Vainio

Y

rityksen ympäristövaikutusta on totuttu mittamaan sen jättämällä hiilijalanjäljellä, joka kertoo tehtyjen toimien negatiivisesta vaikutuksesta ilmastoon. Hiilijalanjäljen rinnalle on tullut viime aikoina uusi termi hiilikädenjälki, joka mittaa yrityksen positiivisia vaikutuksia ympäristöön. - Hiilikädenjälkilaskennan lähtökohta on, että yritys tuottaa markkinoille tuotteita tai palveluja, jotka pienentävät sen käyttäjän hiilijalanjälkeä ja laajemmin yhteiskunnan päästöjä. Näin termejä avaa johtava asiantuntija Johanna Lähteenmäki Gaia Consultingista (Gaia), joka tarjoaa kestävän liiketoiminnan palveluja yrityksille. KSS Energialle Gaia on tuottanut laskelmat ja toimenpideohjelmat molemmista hiilidioksidipäästöihin vaikuttavista jäljistä. - Laskelmat osoittavat mistä eri lähteistä päästöt koostuvat ja mitkä ovat liiketoiminnan kannalta tehokkaimpia toimia päästöjen vähentämiseksi.

Toinen merkittävä toimi on KSS Energian pitkäaikaiset päästöttömän energian ostosopimukset, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa. Lisäksi kiinteistöjen energian käyttöön vaikuttaminen ja hukkalämmön talteenotto ovat tehokkaita työvälineitä. - Kouvolan alueella liikenteen sähköistämisen edistäminen vähentäisi päästöjä 60 000 hiilidioksidiekvivalenttia (CO2e) vuosittain verrattuna normaalikehitykseen. Säästö vastaa 6 000 suomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä.

Ympäristövastuullista viestintää

Energiantuotanto avainasemassa

KSS Energialla on päästötarkastelussa erittäin hyvä pohja, jonka rakentaminen alkoi jo 1990-luvun alussa. Määrätietoinen panostaminen päästöttömiin energialähteisiin näkyy oman energiantuotannon nykytilanteessa. Kaukolämmön tuotannosta 78 prosenttia ja sähkön tuotannosta 85 prosenttia tapahtuu uusiutuvilla energialähteillä. Energiantuotanto ja sen polttoaineet ovat silti ymmärrettävästi suurin tekijä hiilijalanjäljessä, niiden osuus on 71 prosenttia. Loppu sisältää energiaverkkojen rakentamisesta syntyviä päästöjä. Turpeen käytöstä luopuminen ja maakaasun korvaaminen päästöttömällä energialähteellä ovat tärkeimmät toimet 2020-luvulla. KSS Energian tavoitteena on oman tuotannon hiilineutraalius vuonna 2030, huoltovarmuuden reunaehdot huomioiden. Nyt tehtyjen laskelmien mukaan liikenteen sähköistämisessä on suurin päästövähennyspotentiaali Kymenlaaksossa.

Lähteenmäen mukaan nyt toteutettu laskenta on laajin laatuaan KSS Energiassa. Gaian tekemä laskenta perustuu alalla yleisesti käytettyihin tietoihin, kertoimiin ja standardeihin, joista merkittävin on Greenhouse Gas Protocol. Tavoite vähentää päästöjä edellyttää laajojen toimien lisäksi yhteistä ymmärrystä kaikkien osapuolien kesken, missä viestinnällä on iso rooli. Yhteinen kieli asiakkaiden kanssa ja ympäristötyön ja -tuotteiden tunnettuus vaatii toteutuakseen pitkäjänteistä kehitystyötä. KSS Energian vastuullisuuden eteen tekemän työn ja suunnitelmien avaaminen käytännön tasolla sekä kaupunkilaisten innostaminen mukaan rakentamaan hiilineutraalia Kymenlaaksoa ovat seuraavaksi viestinnän tavoitteina.

Paljonko on 1 tonni? Vertailukohde

Mitä voi tehdä 1 tonnilla CO2?

Päästökerroin

Yksikkö

Lähteet

Auto

6 600 km autolla ajoa (Helsinki - Mecca)

152

gCO2e/km

VTT Lipasto

Bussi

21 000 km bussilla matkustamista (Menopaluu Helsinki - Vladivostok)

47

gCO2e/hkm

VTT Lipasto

Lento

5 500 km lentämistä (Lontoo - New York)

182

gCO2e/km

MyClimate

Sähkön kulutus

Kahden vuoden sähköt kerrostalokotiin

264

gCO2/kWh

Energiavirasto

Television katselu

64 000 tuntia

16

gCO2/h

Energiavirasto

Pyykinpesu

3 800 koneellista

264

gCO2e/kerta

Energiavirasto

Saunomista

470 kertaa (1,5h / kerta)

2100

gCO2e/kerta

Energiavirasto

KSS Energiset 7


Energia

Kouvolalla kirittävää päästövähennyksissä Uusi ympäristöohjelma linjaa tiukat tavoitteet 2020-luvun toimille. Tieliikenne ja kiinteistöjen lämmitys ovat suurimmat päästölähteet. TEKSTI Vesa Vainio

K

ouvolan kaupunki on yli 70 muun kunnan lailla sitoutunut Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku)-verkoston tavoitteisiin. Niiden mukaisesti Kouvola vähentää 80 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasoon verrattuna. Ympäristöasiantuntija Timo Martikainen myöntää, että tavoite on kova. Hinkua

8 KSS Energiset 

edeltävä tavoite oli vähentää päästöjä 40 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta. - Päästöt ovat vähentyneet vuoteen 2018 mennessä noin 20 prosenttia. Tällä hetkellä kokonaispäästömäärä ilman teollisuutta on noin 470 tuhatta hiilidioksidiekvivalenttitonnia (ktCO2-ekv). Vuonna 2007 päästöt olivat noin 670 ktCO2-ekv eli tällä vuosikymmenellä päästöjen pitäisi vähentyä arvoon 135, jotta Hinku -tavoite täyttyy.

Askelmerkit tiekartalle

Kaupunginvaltuusto sai tämän vuoden alussa hyväksyttäväkseen uuden ympäristöohjelman. Se on Kouvolan keskeinen työkalu toteuttaa hiilineutraalius- ja muita ympäristötavoitteita.

- Tämän vuoden aikana laadimme tiekartan tuleville toimille, jotka ovat jatkumoa edellisen ympäristöohjelman työlle. Suunta on oikea, mutta puhdasta kaasua pitää painaa lisää. Kouvolan lähtökohta on hyvä, sillä suuri osa kaukolämmöstä tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Siirtyminen uusiutuviin polttoaineisiin ja energiatehokkuuden parantaminen ovat lääke kiinteistöjen päästövähennyksiin. - Kaupungin omissa kiinteistöissä toimet ovat helpommin kohdistettavissa. Asukkaiden erillislämmityksissä voimme vaikuttaa välillisesti päätöksiin viestimällä aktiivisesti esimerkiksi energiaremontteihin saatavista avustuksista.


Energia Tieliikenne on kiinteistöjen lämmityksen rinnalla Kouvolan suurimpia päästölähteitä. Infran parantaminen, joukkoliikenteen käyttövoimavalinnat ja pehmeän ohjailu ovat kaupungin keinovalikoimat. - Kaupungin omien toimien tueksi tarvitsemme valtiolta markkinoita ohjaavaa kannustavaa porkkanaa, ja osin myös sääntelyä.

% 4,6

9,4 %

4, 5

%

12,3 % 8,7 %

Kouvolan päästöjen jakauma 2017

Tarkkaa tietoa tueksi

Jotta toimet kohdistuvat mahdollisimman tehokkaasti, lähtötietojen on oltava kohdallaan. Tämä onkin yksi työsarka, johon kaupunki satsaa yhteistyössä KSS Energian kanssa. Suomen Ympäristökeskus puolestaan laatii kunnille ohjelmaa yhtenäiseksi laskentapohjaksi. Energiatekniset uudistukset, seurannan parantaminen, hyviä tuloksia tuoneet kiinteistökierrokset, purettavien rakennusten jätemateriaalin hyödyntäminen, listaa Martikainen käynnissä olevia toimia. - Puhtaiden ajoneuvojen direktiivin täytäntöönpano joukkoliikenteen hankinnoissa, 10 hehtaarin alan metsitys, kierrätys ja materiaalien uusiokäyttö, tunnustusta saanut ympäristökasvatus. Keinoja kyllä löytyy, kun on tahtoa.

3,6 %

6,4 %

28,3 %

6,1 %

9,5 % % 4,8

Kulutussähkö

Teollisuus

Maatalous

Sähkölämmitys

Työkoneet

Jätteiden käsittely

Kaukolämpö

Tieliikenne

F-kaasut

Öljylämmitys

Raideliikenne

Muu lämmitys

Vesiliikenne

Lähde: https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/

Tavoitteena hiilineutraali Kymenlaakso 2040 Pääpaino on liikenteen, energiatuotannon ja teollisuuden päästövähennyksissä, joita tukevat metsien ja maaperän hiilinielut.

K

ymenlaakso sai hiilineutraalin maakunnan (Hinku) aseman joulukuussa. Tavoitteet ovat samat kuin Hinku-kunnillakin eli vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, vertailuvuotena on 2007. Kymenlaakson liiton tekemä linjaus ulottuu vielä pidemmälle, sillä maakunnan on tarkoitus olla hiilineutraali vuonna 2040. Se tarkoittaa tilannetta, jossa maakunnan vuosittaiset kasvihuonepäästöt ovat enintään yhtä suuret kuin hiilinielut. Ympäristösuunnittelija Anna-Riikka Karhunen pitää tavoitetta mahdollisena saavuttaa oikein suunnatuilla toimilla, kun kaikki osapuolet puhaltavat yhteiseen hiileen. - Merkittävimmät toimet kohdistuvat liikenteen, teollisuuden ja energiantuotannon

päästövähennyksiin. Metsien ja maaperän hiilinielujen lisäämisellä on lisäksi oma roolinsa. Kaikki toimet on esitetty vuoteen 2040 ulottuvassa tiekartassa. Valtio, maakunta, kunnat, yritykset ja asukkaat pääsevät osallisiksi toimenpiteistä. - Mukana on vähän uutta, mutta iso osa toimista on tuttuja ja niitä tehdään jo nyt. Tavoitteena on laajentaa niiden vaikutusta.

Nuorilta vahva viesti päättäjille

Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet noin 40 prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 2017, pääosassa ovat olleet teollisuus ja energiantuotanto. Vähennystä on tapahtunut kaikilla sektoreilla, jopa liikenteessä kasvaneista ajosuoritteista huolimatta.

- Liikenteen päästöistä yli puolet tulee henkilöliikenteestä ja niiden vähentämisessä meillä riittää haastetta. Eri tasoilla tehdyt liikkumisen valinnat ovat tärkeässä osassa. Työsarkaa piisaa yhtä lailla hiilinielujen kasvattamisessa. Ilmastoviisaan metsänhoidon menetelmät, kestävä hakkutaso pitkällä aikavälillä, metsien hyvä kasvukunto sekä peltojen hallittu vesitalous ja ympärivuotinen kasvipeitteisyys ovat tavoitteeseen tähtääviä päätoimenpiteitä. Kymenlaakson nuorisovaltuutetut olivat mukana Hiilineutraali Kymenlaakso -työpajoissa ja lähettivät vahvan viestin päättäjille. - Tavoitteen saavuttaminen on ennen kaikkea kiinni asenteesta ja tahtotilasta, jokaisen oma esimerkki on tärkeä. Onnistuminen edellyttää sitoutumista ja laaja yhteistyötä kaikkien tahojen kesken.

KSS Energiset 9


Sähköautoilu laskee, että sillä perhe hoitaa päivittäiset työ-, kauppa- ja harrastusajot. Tässä auttaa se, että kotona tehtävä välilataus varaa akut täyteen kahdessa tunnissa. Tarvittaessa voi käyttää myös julkisia latauspisteitä. - Minulle oli alusta asti selvää, että asennamme kotiin erillisen latauslaitteen, joka toimii kolmivaihesähköllä. Sen teho ja nopeus tarjoavat riittävän hyvän latauskokemuksen. Hartama arvelee, että uuteen autoon kertyy noin 25 000 ajokilometriä vuodessa. Tavoitteena on, että niistä yli 50 prosenttia sujuu sähkömoottorin voimalla.

Paikalliset tuotteet ja palvelut

”Sähkön alkuperällä on merkitystä, paikallisella vesivoimalla tuotettu sähkö on hyvä valinta.”

Ladattava hybridi tuntui omalta jutulta Hartaman perheen tavoitteena on ajaa yli 50 prosenttia ajoistaan sähköllä. Omassa latauspisteessä ”tankki” täyttyy kahdessa tunnissa. TEKSTI Vesa Vainio KUVA Matti Vesala

10 KSS Energiset 

S

ähköllä ajaminen herätti etukäteen positiivisia ajatuksia ja on kokemuksena erittäin miellyttävä. Näin toteaa Marko Hartama, jonka ajotuntuma perustuu toistaiseksi koeajoautoversioon. Oman ladattavan hybridiauton avaimet on tarkoitus saada käteen huhtikuussa. - Kun auton vaihto tuli ajankohtaiseksi, mietin myös täyssähköautoa, mutta se ei tuntunut omalta. Ladattava hybridi oli sitä, se on mun juttu. Sähköllä ajettavan matkan pituus on täydellä varauksella 45 kilometriä. Hartama

Yrittäjänä Hartama vannoo paikallisesti tuotettujen palvelujen nimeen. Niinpä hänelle oli itsestään selvää, että latauspisteen toimittaa KSS Energia. Sopivan tuotteen ja osaavan asennuksen lisäksi hän sai tärkeää tietoa latauksesta ja sen vaihtoehdoista. Pistorasiamallin sijasta tällä kertaa miellytti kiinteän kaapelin latauslaite, jota varten ei tarvitse kaivaa autosta omaa latausjohtoa. Hartama seuraa ilmasto- ja ympäristöasioita mielenkiinnolla ja miettii niiden kehittymistä lähinnä omien lastensa kautta. - Sähkön alkuperällä on merkitystä, paikallisella vesivoimalla tuotettu sähkö on hyvä valinta. On tärkeää, että KSS Energia tarjoaa ympäristöystävällisiä energiatuotteita. Sähköautoilu on Hartamalle oma luonteva tapa parantaa maailmaa. Hän on katsellut myös omakotitalonsa katolle, jonka suoraan etelään aukeava lape tarjoaisi hyvän alustan aurinkosähkön tuottamiseen. Hybridiauton lataamiseen se ei ehkä suoraan siirtyisi, mutta monia muita kodin sähkötarpeita sillä voisi täyttää. - Sähköstä on moneksi, sillä ne elokuvatkin teatterissa pyörivät. Sanoo Hartama ja ennustaa, että tästä tulee ladattavien hybridiautojen läpimurtovuosi. Hänen autonsa toimitusaika on puolisen vuotta, mikä kielii osaltaan suosion kasvusta.


Sähköautoilu

KSSe -asiakkaana sähköautoilua Euroopan laajuisesti TEKSTI Eija Takkinen

S

ähköautoilijalle KSSe Lataus on vaivaton tapa ladata sähköautoa joko asioidessaan kaupungilla, yöpyessä hotellissa tai matkustaessa. KSS Energia on rakentamassa Kouvolan seudulle julkista latausverkostoa. Kouvolan seudulta löytyy jo julkinen KSSe Lataus 17 eri paikasta sekä Päijät-Hämeen puolelta kahdesta eri paikasta valtateiden varrelta. Julkinen latausverkosto tulee laajenemaan tänäkin vuonna useammalla latauspisteellä Kymenlaaksossa. Vuoden 2019 aikana palvelusta on ladattu sähköä 9 400 kWh, joka vastaa noin 50 000 km ajoa. KSS Energia tarjoaa myös sähköautoilijalle KSSe latauspalvelun. KSSe -asiakas saa käyttöön paikallisen KSSe Lataus -verkoston lisäksi tuhansia sähköauton latausasemia ympäri Eurooppaa. KSS Energian yhteistyökumppani latauspalveluissa on Virta. Kaikki KSSe Lataus -pisteet kuuluvat myös Virran verkostoon, niitä voi käyttää KSSe- tai Virran tunnuksilla. Virta mahdollistaa KSSe-

asiakkaille näin tien Eurooppaan Virtalatauspisteiden kautta. Virta -palvelu on Liikennevirta Oy:n tuottama ja on käytössä 26 Euroopan maassa ja tarjoaa yli 15 000 latauspistettä sähköautoilijoiden käyttöön. Suomen suurimmalla ja Euroopan kolmanneksi suurimmalla toimijalla on yli 100 000 lataaja-asiakasta. Virta kehittää latauspalveluaan yhä vahvemmin käyttäjäystävällisyyden ja älykkäiden monipuolisten palveluiden suuntaan. Samanaikaisesti palvelussa korostuvat tietoturva, toimintavarmuus ja EU-aluetta koskevat yhteiset määräykset.

Lataa täss ä sähköauto si.

INFO

KSSe Lataus latauspisteverkosto KSS Energia, takapiha Hovioikeudenkatu 3, 45100 Kouvola

Korian Pioneeripuisto Paja-aukio, 45610 Koria

Kouvolan keskusta Välikatu, 45100 Kouvola

Matkakeidas Kausala Sitikkalantie 5, 47400 Kausala

Kasarminmäki XAMK Kuuselantie 1, 45100 Kouvola

Matkakeidas Hollola Hopeakalliontie 2, 15870 Hollola

Original Sokos Hotel Vaakuna Hovioikeudenkatu, 45100 Kouvola

Matkakeida Vierumäki Vääksyntie 68, 19110 Vierumäki

Tykkimäki Kanuunakuja 2, 45100 Kouvola

Koskigolf Eerolanväylä 126, 45700 Kouvola

Kiskokadun parkki Kiskokatu 39, 45100 Kouvola

ABC Utti Lentoportintie 3, 45410 Kouvola Verla Verlantie 295, 47850 Verla

Akku täyteen kierroksen aikana Sami Pousi on innokas urheilumies ja golf on yksi hänen mielilajeistaan. Täysi kierros Eerolan golfkeskuksessa tarjoaa noin neljän tunnin ajan runsaasti liikuntaa ja raitista ulkoilmaa nautinnollisessa miljöössä. - Kierroksen aikana ladattava hybridiautoni latautuu täyteen tehoon KSSe -latauspisteessä. Lataus on helppo käynnistää puhelinsovelluksella ja jos se unohtuu lähtiessä, voin tehdä sen vaikka kakkostiillä. Golfkaudella Pousi pelaa Eerolassa kerran tai kaksi viikossa, joten latauskertoja kertyy kaudessa kymmeniä. Hän käy lisäksi talvisaikaan lyömässä palloa simulaattorissa ja silloinkin latauspiste on käytössä. Vaikka Eerola onkin Pousin ykköspaikka, hän käyttää myös muita Kouvolan seudun latauspisteitä. Pousi hankki ladattavan hybridiauton vuosi sitten. Nyt niitä on perheessä kaksi, kun myös vaimolla on tuore ajopeli alla. Kotioloissa ne latautuvat toistaiseksi tavallisesta pistorasiasta, mutta tehokkaampi kiinteän kaapelin latauslaite on vakavasti harkinnassa. - Pyrimme ajamaan lähiajot pitkälti sähköllä. Pienet päästöt, ekologisuus ja minut yllättänyt hybridiautojen tehokkuus vetoavat.

TEKSTI Vesa Vainio KUVA Matti Vesala

KSS Energiset 11


Tekniikka

Sähkö kiinnostaa lataushybridi myy

Reipas prosentti Suomen henkilöautoista on latausjohdon päässä. Tarjonnan tuntuva lisääntyminen tuplannee kannan myös vuonna 2020. TEKSTI ja KUVAT Markku Lintula ja V W

S

uomen sähköautokanta jotakuinkin tuplaantui viime vuonna. Vaikka isot kasvuprosentit perustuvatkin pieniin määriin, autokaupassa on selkeästi sähköinen tunnelma. - Sähkö tuntuu olevan kaikkien huulilla. Ihmiset ovat todella kiinnostuneita asiasta, ja alkuvuoden aikana Kouvolassa tilatuista Volvoista reilusti yli puolet on ollut ladattavia henkilöautoja, Kouvolan Autosalvan Volvo-myyntipäällikkö Sami Hermiö sanoo. Tässä jutussa sähköautoihin lasketaan täyssähköautot sekä ladattavat hybridit, koska molemmilla on mahdollista suoriutua suomalaisen keskimääräisestä 30–35 kilometrin päivämatkasta ilman päästöjä.

Saatavuus peikkona

Suomessa oli viime vuoden lopussa liikenteessä 4 461 täyssähköautoa. Kuluvan vuoden lopussa määrän pitäisi olla 20 000 ja vuonna 2030 jo neljännesmiljoona. Vaikka tarjonta lisääkin kysyntää, tavoite on kova. Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja

12 KSS Energiset 

Pekka Rissa painottaisikin enemmän lopputulosta kuin keinoja. - Pelkän sähkön avulla hallituksen tavoite liikennepäästöjen puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä ei välttämättä onnistu. Jos mukaan otetaan itselataavat hybridit, kaasu ja uudet pienikulutuksiset dieselit, silloin tavoite voi täyttyä, Rissa laskee. Akku- ja lataustekniikan kehitys yhdessä merkkivalikoiman laajenemisen kanssa tekevät täyssähköautoista jatkuvasti kiinnostavampia. Läpimurrolle löytyy kuitenkin myös jarruja. - Akkumineraaleista on pulaa maailmanlaajuisesti, autojen saatavuus on rajallista ja Suomen kiintiöt pieniä. Myös hinta on monelle kynnys, miksi maksaa samankokoiseen polttomoottoriautoon verrattuna noin 1,5-kertainen summa, hallitukselta kattavaa liikennepoliittista ulostuloa odottava Rissa kysyy.

Sähköajo koukuttaa

Siinä missä hinta jarruttaa täyssähköautojen kysyntää, se toimii ladattavien hybridien kaupassa jopa houkuttimena. Pienten päästöjen vaikutus autoveroon on niin

tuntuva, että myynti painottuu premium-merkkeihin ja D-segmenttiin. Volvo, Mercedes-Benz, BMW, Audi ja Porsche haukkaavat lataushybridien 25 000 auton kannasta Suomessa kaksi kolmasosaa. Suomi on myös pitkä maa, mikä tukee ladattavien hybridien suosiota. Isoimmat päästöt aiheuttavat kaupunkiajot hoituvat sähköllä, taloudelliset matka-ajot polttoaineella. Vaikka hinta suhteessa varusteisiin ja kahden moottorin kokonaistehoon on hybridien valtti, kaupat tehneet löytävät kuitenkin pian myös ympäristönäkökulman. - Säästeliäs sähköajo koukuttaa. Moni asiakas on kertonut alkaneensa tarkkailla, kuinka pystyisi ajamaan mahdollisimman paljon sähköllä ja käymään mahdollisimman harvoin tankkaamassa, Hermiö myhäilee. Hermiön kokemusten mukaan ihmisiä mietityttää ladattavissa autoissa toimintasäde ja jälleenmyyntiarvo. Jälkimmäiseen voi vaikuttaa sopimusteknisesti, ja hybrideissä toimintasäde merkistä riippuen jopa pitenee. - Volvon lataushybrideissä on täysiko-


Tekniikka koinen polttoainesäiliö. Ajomatkaa tulee siis sähkön verran lisää.

Tarve ratkaisee

Kouvolan Auto-Sunilla Mercedes-Benziä myyvä Ari Sulantaus laskee, että tammi-helmikuussa Kouvolassa luovutetuista GLC- ja GLE-maastureista jopa 80 prosenttia oli hybridejä.

”Akkumineraaleista on pulaa maailmanlaajuisesti, autojen saatavuus on rajallista ja Suomen kiintiöt pieniä.”

esimerkiksi diesel-auto, Sulantaus muistuttaa. Hybridit kuitenkin kiinnostavat asiakkaita, eikä ihme. Esimerkiksi GLC-maasturin diesel on vain noin 2 000 euroa halvempi kuin Uudessakaupungissa tehty vastaava lataushybridi, mutta veron ansiosta hintaero keikahtaa runsailla varusteilla toisin päin. - GLC-mallin odotusajat ovat olleet hyvin inhimillisiä. Tammikuussa tilatun auton voi saada maaliskuun lopussa, Sulantaus kertoo. Järein hintaesimerkki lienee vielä isompi Mercedes-maasturi GLE. Diesel-hybridi leikkaa ison auton hiilidioksidipäästön alle kymmenenteen osaan (18 grammaa), jolloin autovero pienenee yli 21 000 eurolla. Reilusti tehokkaamman hybridin hinta jää siksi 9 000 euroa alle dieselin.

Uutuuksien vuosi - Asiakkaan käyttötarve autolle pitää tietenkin selvittää huolellisesti. Latausauto ei kaikissa tapauksissa ole käyttökustannuksiltaan edullisin vaihtoehto, vaan paljon ajavalle voi olla järkevämpää ostaa

Viime vuoden lopulla esiteltiin useita volyymimerkkien sähköautoja. Tarjonnan lisääntyminen nostaa automaattisesti myyntiodotuksia, sillä muutaman merkin kesken kunnon pöhinää on vaikea saada aikaan. - Suomalaiset ovat autoilijoina varsin

merkkiuskollisia. En usko sähkön lisääntymisen laimentavan brändejä automarkkinoilla, Ari Sulantaus toteaa. Mercedes-Benz saa tänä vuonna A-sarjasta toisen täyssähköautonsa. Myös Autosalvassa on jo päästy tilaamaan Volvon päänavaajaa, XC40-malliin perustuvaa P8-täyssähköautoa, jonka Suomen myyntitavoite tälle vuodelle on komeat 1 500 kappaletta. Tänä vuonna uutuustahti on muutenkin kova. Täyssähköpuolella uusia malleja odotetaan markkinoille ainakin 14:ltä merkiltä, muun muassa Volkswagenin 550 kilometrin käyttösäteeseen pystyvä ID.3. Ladattavien hybridien valikoima täydentyy puolestaan viime vuosien myyntimalleilla kuten Skoda Octavia ja Nissan Qashqai. Olipa valinta millainen latausauto tahansa, Autoalan keskusliiton Pekka Rissa löytää sähköauton käyttäjille tehdystä laajasta tutkimuksesta tinkimättömän huomion. - Sujuva sähköllä ajaminen edellyttää mahdollisuutta kotilataukseen. Julkisten latausasemien ongelmiksi koettiin esimerkiksi hintojen vaikeaselkoisuus ja yrityskohtaiset maksumenetelmät, Rissa listaa.

Sami Hermiö kytkee latauspistoketta Volvon XC60 T8lataushybridiin, joka oli viime vuoden rekisteröintiykkönen ladattavissa autoissa Suomessa. Ajovinkkinä Hermiö muistuttaa, että ajo-ohjelman valinnalla sähköä voi säästää reitille osuviin kaupunkikeskustoihin.

KSS Energiset 13


Tekniikka

Ari Sulantaus (vasemmalla) ja Timo Vuori toteavat, että lataushybridiä on jopa konehuoneen puolelta hankala erottaa tavallisesta polttomoottoriautosta. Mercedeksen A-sarjan hybridi liikkuu sähköllä lähes 70 kilometriä.

Askarruttaako sähköauton tekniikka?

7+1 kysymystä aiheesta, vastaajana Auto-Suni Kouvolan huoltopäällikkö Timo Vuori.

Jos ajaa lataushybridin akuston tyhjäksi, pystyykö polttomoottoria starttaamaan? Pystyy, autossa on myös tavallinen käyttöakku. Jos täyssähköautosta loppuu sähkö ajon aikana, vaurioituuko auto? Ei, sillä akusto ei saa tyhjentyä kokonaan, eli kulku loppuu hieman ennen sähkön täydellistä loppumista. Jännitettä jää kylliksi suojaamaan tärkeimpiä toimintoja. Voiko sähkömoottori leikata kiinni? Siinä on kyllä laakeri, mutta se on huoltovapaa. Sähkömoottori voi pysähtyä, mutta ei varsinaisesti leikata kiinni. Kun sähkömoottori lakkaa toimimasta, se vaihdetaan – ei korjata.

14 KSS Energiset 

Voiko autoon ottaa varasähköä mukaan? Siirrettävä power bank on olemassa, mutta se on liian painava ja etenkin liian kallis yksityisautoilijalle. Aggrekaatilla sähköautoa voi ladata. Saksan autoliitolla ADAGilla on latausperävaunuja. Riittääkö auton mukana tuleva laturi? Kotilatausasema kannattaa hankkia, myös hybridille. Suko-pistokkeesta lataaminen kuumentaa pistorasioita. Ja liian usein tehtävä teholataus puolestaan kuluttaa akustoa. Täyssähköauton huoltoväli? Samanlainen kuin muillakin autoilla. Polttomoottorin osuus huolloista on iso eikä moottoriöljyä ole, joten sähköautojen

huollot ovat halvempia. Jarrut kaipaavat erityishuomioita, koska sähköautoissa niitä käytetään tavallista vähemmän sähkömoottorin jarruttaessa. Onko sähköautoa vaikea ajaa? Jokainen osaa ajaa sähköautoa. Ennakoivaa ajotapaa sen sijaan pitää opetella, koska sillä voi vaikuttaa tuntuvasti toimintamatkaan. Tuleeko sähkö moottoriurheiluun? Formuloissa on ajettu E-luokkaa jo joitakin vuosia. Myös rallicrossiin on tulossa sähköluokka, jossa lähdöt ovat lyhyitä. Sähköautoa testattiin viime syksynä Tykkimäessä.


Juuri nyt Vaihda vaivattomaan e-laskuun! Kolmen tankillisen ajovuosi mietinnässä TEKSTI Markku Lintula

Perkasin mielenkiinnosta oman autovuoteni 2019. Ajatuksena oli selvittää, miten olisin pärjännyt joko täyssähköautolla tai ladattavalla hybridillä. Laskennassa täyssähköauton toimintasäteeksi on arvioitu 400 kilometriä ja hybridin akuston kapasiteetiksi 50 kilometriä. Vuoden aikana oli 20 sellaista päivää, jolloin hybridi olisi kääntynyt akustolta bensiinitankin puolelle. Noista päivistä kahtena sähkötöntä ajoa olisi kertynyt ehkä vain 10 kilometriä, ja kahtena päivänä ajojen välissä olisi ollut luonteva latausmahdollisuus. Mainittujen 20 päivän aikana olisin kuluttanut noin kolme tankillista 95E-bensiiniä. Kahdeksan tankillista olisi jäänyt käyttämättä, kun kauppa-, asiointi- ja kyläilyreissut kotikaupungissa olisivat hoituneet sähköllä. Säästyneellä polttoaineella kotilatausasema olisi maksanut itsensä kolmessa vuodessa tai jopa hieman nopeammin. Entäpä täyssähköauto? Kahdessa kotimaan majoituspaikassa ei olisi ollut tarjolla turvallista latausmahdollisuutta. Eräänlaiseksi pullonkaulaksi olisivat todennäköisesti nousseet myös lentoasemalla pysäköinnit, sillä etenkin pakkaskelillä akuston varaustila laskee huomattavasti ilman käyttöäkin, ja latauspaikan viikkohinta on tietenkin kalliimpi kuin tavallisen parkkiruudun. Valintani olisi helppo. Ladattavalla hybridillä leikkaisin omat liikennepäästöni helposti kolmannekseen. Lataus hoituisi vesivoimalla tuotetulla sähköllä, eikä satunnainen maantieajo pintakaasulla alle 4,5 litran keskikulutuksella veisi yöuniani. Peukutus silti kaikille, jotka ovat valmiita sijoittamaan rahaa ja etenkin aikaa sen viimeisen kolmanneksenkin leikkaamiseen.

E-lasku eli sähköinen lasku on helpompi, turvallisempi, edullisempi ja ekologisempi. E-lasku korvaa paperisen laskun ja saat sen omaan verkkopankkiisi, jossa käyt hyväksymässä sen tietokoneella tai vaikka mobiililaitteella.

KSS Energian e-lasku helpottaa maksamista ja laskujen käsittelyä: • Laskun tietoja, kuten pitkiä tili- ja viitenumeroita, ei tarvitse itse näppäillä • Lasku hyväksytään maksuun nappia painamalla • Laskut arkistoituvat verkkopankkiin ja voit ottaa siitä myös kopion koneellesi • Laskuista ei synny jätettä, e-laskua hyödyntämällä pienennät hiilijalanjälkeäsi

Näin saat e-laskun käyttöösi: Verkkopankissasi voit tehdä ilmoituksen, että haluat jatkossa KSS Energialta tulevat laskusi e-laskuna. Ilmoituksen tekemiseen tarvitset viitenumeron viimeksi tulleesta sähkölaskustasi.

Kesä on kohta! Kesäpromomme lähtee käyntiin kesäkuun alkupuolella ja olemme liikkeellä elokuun loppuun asti.

Kaukolämpösiirtimen vaihto mielessä? Pyydä meiltä tarjous!

ARI KOSKINEN Kaukolämpömestari PUHELIN 0400 650 865

KSS Energiset 15


Aurinkosähkö

Arposet siirtyivät aurinkosähköaikaan Itse tuotettu sähkö vähentää lämmitys- ja kotitaloussähkön ostoa. Aurinkopaneelien hankintapäätös oli harkitun nopea. TEKSTI Vesa Vainio KUVA Juha Korhonen

K

atse kuistin ovenpieleen sen vahvistaa, tammikuisena talvipäivänä huipputeho on 1 200 wattia ja itse tuotettua sähköä virtaa kodin laitteisiin. - On kiva vilkaista ohimennen, kuinka sähköä tulee. Odotukset ovat jo kevään valoisissa ja pitkissä päivissä. Tällaisilla odottavaisilla, luottavaisilla ja positiivisilla mietteillä suhtautuu Aimo Arponen aurinkovoimalaan, joka on juuri asennettu omakotitalon katolle. Kun itse tuotettua aurinkosähköä kertyy omassa taloudessa kulutettavaksi, se tietää pienempiä sähkön siirto- ja energiamaksuja sekä veroja.

16 KSS Energiset 

- Lämminvesivaraaja, sähkölämmitys ja kodinkoneet, käyttökohteita kyllä riittää. Järjestelmä on mitoitettu optimaaliseksi niin, että mahdollisimman iso osuus tuotetusta sähköstä kuluu omassa käytössä, kauppiaaksi ei ole aikomus ryhtyä. 10 paneelin kokonaisuuden yhteisteho on 2,75 kilowattia, ja arvioitu vuosituotanto on 2 400 kilowattituntia.

50 vuotta yhteisiä päätöksiä

Aurinkopaneelit rupesivat kiinnostamaan Arposta toden teolla viime kesänä, kun hän katseli KSS Energian mainosta lehdestä. Muutamat keskustelut naapureiden kanssa,

joista osalla on jo kokemusta aurinkosähkön tuottamisesta, saivat hänet innostumaan. - Päätös hankkia järjestelmä syntyi nopeasti. Olen yleensäkin valmis tekemään nopeita ratkaisuja, kun siltä tuntuu. Arponen muutti Tuula-vaimonsa kanssa nykyiseen kotiinsa Kouvolan Kaunisnurmelle vuonna 1973. He ovat viihtyneet rauhallisella omakotialueella mainiosti. Taloa on kunnostettu säännöllisesti ja hiljattain uusittu peltikate tarjosi oivan alustan aurinkopaneeleille. Kesällä heillä on syytä isoon juhlaan, silloin tulee täyteen 50 yhteistä avioliitto-


Aurinkosähkö

Asiakkaiden luottohenkilö Myynti-insinöörinä KSS Energialla toimiva Mikko Suhonen on Arposten luottohenkilö aurinkosähköasioissa. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa Suhonen kartoitti, suunnitteli ja esitteli eri toteutusvaihtoehtoja ja mitoitti järjestelmän oikeaan kokoonsa. Samalla löytyivät parhaat asennuspaikat, -tavat ja johtoreitit sekä tuli selvitettyä lupa-asiat. Suhonen on aurinkovoimaloiden ja sähköautojen latausjärjestelmien asiantuntija. Hän on kotoisin Imatralta ja muutti viihtymään Kouvolaan parisen vuotta sitten. Työ mielenkiintoisella ja nousevalla alalla maistuu. - Markkina kehittyy voimakkaasti. Aurinkosähkö kiinnostaa yhä useampia sekä ladattavat hybridi- ja täyssähköautot lyövät itseään toden teolla läpi. Omakotitalot ja liikekiinteistöt ovat tyypillisiä aurinkopaneelien asennuskohteita. Taloyhtiöt ovat tulossa mukaan, varsinkin kun tuleva energiayhteisömalli mahdollistaa tuotetun sähkön jakamisen asukkaille. Suhonen kertoo, että omakotitalojen aurinkovoimalat tuottavat joskus vääjäämättä enemmän energiaa kuin mitä asiakas hetkellisesti kotonaan kuluttaa. Aurinkovoimalan omistaja pystyy tallettamaan tämän ylituotannon virtuaalisen KSS Aurinkoakku -palvelun avulla ja käyttämään sen myöhemmin.

”Päätös hankkia järjestelmä syntyi nopeasti. Olen yleensäkin valmis tekemään nopeita ratkaisuja, kun siltä tuntuu.” vuotta. Se on sisältänyt monia yhteisiä ja luottamuksellisia päätöksiä. KSS Energian asennustyö sai heiltä kiitoksen, samoin asiantuntevasti valittu invertterin paikka. - KSS Energia oli ilmiselvä valintamme aurinkosähköjärjestelmän toimittajaksi. Paikallisella toimijalla on kasvot, he hoitavat työnsä ammattimaisesti ja takuu pitää, tuo Tuula Arponen julki vankan mielipiteensä. Hän tietää mistä puhuu, sillä useat kaupustelijat ympäri Suomen tavoittelevat häntä säännöllisesti puhelimitse toimialasta riippumatta. KSS Energian myynti-insinööri Mikko Suhonen kertoo, että jo

pelkästään aurinkosähköalalla onkin monenlaista toimijaa. - Markkinoilla on ollut myös sellaisia toimijoita, jotka muun muassa lupailevat, ettei asiakkaalle tulisi lainkaan sähkölaskua kesäkuukausina aurinkopaneelien hankkimisen jälkeen. Tämä ei ole kuitenkaan käytännössä mahdollista.

MIKKO SUHONEN Myynti-insinööri, uudet energiaratkaisut SÄHKÖPOSTI mikko.suhonen@kssenergia.fi PUHELIN 046 8787 801

KSS Energiset 17


Ympäristö Laitokset hyvässä iskussa

Koneet käyvät täysillä vesivoimaloissa Poikkeukselliset sääolosuhteet ovat luoneet parhaan mahdollisen tilanteen tuottaa sähköä. TEKSTI Vesa Vainio

K

un alla on pitkä kuiva kausi, joka jatkui vuoden 2018 kesästä vuoden 2019 joulukuuhun, ovat viime aikojen säät kääntäneet tilanteen päälaelleen. KSS Energian tuotantopäällikkö Kari Dansk kuvaa muutosta Vuohijärven virtaamilla. - Elokuusta 2018 marraskuuhun 2019 keskivirtaama oli 15 kuutiometriä

18 KSS Energiset 

sekunnissa. Joulukuun aikana virtaama nousi 65 kuutiometriin. Vesitilanne tarkoittaa sitä, että kaikki KSS Energian vesivoimalaitokset Verlassa, Siikakoskella ja Kannuskoskella käyvät täysillä. Vaikka lunta ei tammikuun lopulla juuri näy maastossa, nopeaa muutosta tilanteeseen ei ole odotettavissa. - Maastossa riittää vettä ja ennuste on, että tilanne jatkuu samanlaisena kesäkuulle asti. Pahimmillaan on olemassa kevättulvien uhka. Dansk viittaa vaihtoehtoon, missä kevättalven mahdolliset lumisateet lisäävät sulaessaan jo valmiiksi runsasta vesimäärää vesistöissä. Se tarkoittaa Danskin mukaan jopa 90 kuutiometriä sekunnissa esiintyviä virtaamia.

Siikakosken vesivoimalaitoksen vuonna 2016 käynnistynyt peruskorjaus valmistui viime vuoden lopulla. Molemmat turbiinit on uusittu, samoin ohijuoksutusluukut, sähköistys ja automaatio. Dansk listaa uudistuksen tuoneen monia merkittäviä hyötyjä. - Ympäristöystävällisyys on nyt eri luokkaa, käytettävä öljymäärä pieneni kymmenesosaan ja vuotoriski ympäristöön on lähes olematon. Patoturvallisuus on parempi ja energiaa on mahdollista tuottaa hieman aiempaa enemmän lähinnä koneistojen parantuneen hyötysuhteen ansiosta. Dansk kertoo, että laitoksen säännöstelylupa säilyi ennallaan. KSS Energialla on luvan puitteissa mahdollisuus juoksuttaa vettä ohi laitoksen tulvatilanteissa tai kun laitos seisoo. Suolajärven ja Niskajärven ranta-asukkaille Danskilla on positiivista kerrottavaa. - Vuonna 2019 astui voimaan Verlan voimalaitoksen lupapäätöksen muutos. Vedenpinnan korkeus pysyy pienten virtaamien aikana 20 senttiä aiempaa korkeammalla eli ranta ei karkaa kauas. Verlassa on Siikakosken tapaan kaksi koneikkoa, joka ovat niin ikään hyvässä iskussa. Verla 1 on uusittu vuonna 2013 ja Verla 2 valmistui 1994, joten kummassakaan ei ole välitöntä peruskorjaustarvetta. Vuonna 1958 valmistunut Kannuskosken vesivoimala on alkuperäisessä kunnossa ja laitosta pidetään ajettavassa kunnossa tarvittavin ylläpitotoimin. Yhden koneen tuottama pienehkö sähkömäärä ja suuret peruskorjauskustannukset ovat ainakin toistaiseksi siirtäneet saneerausta. Omien laitostensa lisäksi KSS Energia ostaa tällä hetkellä UPM:n Voikkaan vesivoimalaitoksen tuottaman sähkön asiakkaidensa käyttöön.

”Käytettävä öljymäärä pieneni kymmenesosaan ja vuotoriski ympäristöön on lähes olematon.”


Verkko

Toimintavarmuus ennätystasolla KSS Verkon käyttöpäällikkö Kai Kuvajalla on aihetta tyytyväisyyteen, sillä sähköverkon toimitusvarmuus oli viime vuonna ennätyksellisen hyvällä tasolla.

K

TEKSTI Vesa Vainio

eskeytysaika oli 20 minuuttia asiakasta kohden, se vastaa jo puhtaan kaupunkiyhtiön hyvää tasoa. - Tavoitteemme oli 30 minuuttia, joten alitimme sen reilusti onnistuneiden toimenpiteiden ansiosta. Laskennallinen keskeytysaika kuvaa aikaa, jonka jokainen asiakas koki keskimäärin. Todellisuudessa taajamien ja haja-asutusalueiden kesken on ymmärrettävästi eroja, mutta määrätietoiset toimenpiteet näkyvät myönteisesti koko verkon alueella. - Tehokas, nopea ja ammattitaitoinen vianhoito sekä ennakoivat toimet vikojen ehkäisemiseksi näkyvät luvussa, kaapelointia unohtamatta. Kuvaja ottaa esimerkiksi vuoden 2019 alun pahan tykkylumitilanteeseen. KSS Verkon tekemä viikkojen työ ”nuokkupuiden” eli johdon suuntaan kallistuneiden puiden poistamiseksi vähensi häiriöitä merkittävästi. Kuvaja myöntää, että sähköverkko on lisääntyvästä kaapeloinnista huolimatta edelleen osin säiden armoilla. Viime vuonna pahimmat myrskyalueet vain sivusivat Kouvolan seutua ja ukkosiakin jyrisi suhteellisen vähän. Meneillään oleva vuosi voi olla sitten toinen tarina. - Tavoitteemme on edelleen 30 minuutin keskimääräinen keskeytysaika. Tehokas ja ennakoiva vikariskin pienentäminen sekä kaapelointi ovat tärkeimmät työkalumme. Vuonna 2018 Pohjois-Valkealaan valmistuneella Kansikkaantien sähköasemalla on oma tärkeä roolinsa keskeytysten vähentymisessä. Lyhentyneet johtopituudet rajaavat häiriöt selvästi aiempaa pienemmälle alueelle.

KSS Energiset 19


Työturvallisuus

Lisää ryhtiä ja puhtia työturvallisuuteen Koko henkilöstön voimin tehty riskien kartoittaminen, turvallisuuskäsikirjan tuottaminen sekä sisäiset ja ulkoiset auditoinnit nostivat KSS Energian työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen uudelle tasolle. Samalla paranivat asenne ja toimintakulttuuri. TEKSTI Vesa Vainio

20 KSS Energiset 


T

yöturvallisuuteen ja -terveyteen ei voi koskaan kiinnittää liikaa huomiota. Tämä tosiasia mielessä KSS Energiassa käynnistyi viime vuonna määrätietoinen työhyvinvointivuosi ”Terveenä töissä”, joka keskittyi työturvallisuusasioiden terävöittämiseen. Henkilöstöpäällikkö Johanna Suominen näki edessään positiivisen työsaran. - Olemme tunnistaneet asiat hyvin ja tiedostamme, että olemme hyvällä tasolla, mutta pystymme silti parempaan. Lähdimme hakemaan uutta ryhtiä toimintaamme ja onnistuimme siinä erinomaisesti. Osana työturvallisuuden teemavuotta teimme päätöksen työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmän rakentamisesta. Suominen kertoo, että matkaan on sisältynyt paljon erinäistä tekemistä, johon koko henkilöstö on osallistunut isolla innolla. Työn tulokset huipentuvat lähiaikoina saatavan ISO 45001 -sertifikaattiin, joka kruunaa itse tärkeimmän eli tahtotilan jatkuvaan parantamiseen. - Avainroolissa olevalla työsuojelutoimikunnalla on nyt työjärjestys ja vuosikello toteuttaa selkeästi määritellyin vastuin tehtäviä toimia. Henkilöstön osallistaminen ja kouluttaminen sekä viestintä ovat oleellinen osa toimintaa.

Oman työn riskien tunnistamista

Käytännön työtä yhteistyössä toteuttamaan KSS Energia kutsui Elina Toimelan, joka tuottaa paikallisen yrityksensä Funktionelli Oy:n kautta tämän tyyppisiä palveluja. Toimelan ensimmäinen työvaihe oli kartoittaa lähtötilanne. - Järjestimme useita riskikartoitustilaisuuksia, joihin kutsuimme koko henkilöstön mukaan. Yli 80 prosenttia heistä osallistui ja kertoi avoimesti omaan työhönsä sisältyvistä riskeistä. Työssä oli mahtavaa se, että johto on niin sitoutunut turvallisuustason kehittämiseen. Se antaa työlle hyvän pohjan. Toimela korostaa, että kattava riskikartoitus on koko työn perusta, aktiivisen viestinnän rinnalla. Kun eritasoiset riskit oli perattu, luokiteltu ja vastuutettu eri liiketoiminnoille, oli aika kirjata asiat turvallisuuskäsikirjan muotoon. - Turvallisuuskäsikirja määrittelee toiminnan periaatteet, tavoitteet ja vastuut sekä koulutuksen, perehdytyksen ja työterveyshuollon järjestämisen. Käsikirjaan on koottu kaikki oleelliset asiat ja määritelty toimet turvallisuusasioiden jatkuvalle parantamiselle.

Työturvallisuus Lievien poikkeamien kimppuun

Seuraavaksi Toimela toteutti sisäinen tarkastuksen eli auditoinnin. Sen tarkoituksena oli käydä läpi turvallisuuskäsikirjassa kuvatut tilanteet ja todeta, toteutuuko turvallisuustason parantaminen ja asetetut tavoitteet. - Sisäisessä auditoinnissa tarkasteltiin myös, onko läheltä piti -tilanteiden ja tapaturmien käsittely riittävällä tasolla. Sisäistä seurasi ulkoinen auditointi, josta vastasi Kiwa Inspecta Oy. Usean päivän käytännön työn tarkastelu eri toimipisteissä kosketti isoa osaa henkilöstöstä ja tuotti tulokseksi kattavan raportin. Suominen on tyytyväinen niin sisäisen kuin ulkoisen auditoinnin tuloksiin. - Yhtään vakavaa poikkeamaa ei ilmennyt. Lieviä poikkeamia kertyi ja niitä olemme nyt alkuvuoden aikana työstäneet kuntoon. Työ siis jatkuu. Poikkeamien taustalta löytyy myös viime vuonna tapahtunut Suomen Energia-Urakoinnin ja KSS Energian toimintojen yhdistäminen, mikä näkyi niin erilaisina toimintakulttuureina ja ohjeistuksina kuin prosesseina työturvallisuusasioissa. - Se on aina hyvä asia, että poikkeamia löytyy, jotta turvallisuustason jatkuvaa parantamista voidaan tehdä. Mieluummin korjataan havaitut epäkohdat etukäteen ennen kuin mitään ikävää sattuu, Toimela kertoo.

KSS Toivo ja asenne päivittäiset työkalut

Toimela tähdentää, että puuttuminen poikkeamiin ja käytäntöjen parantaminen etukäteen on parasta ennalta ehkäisevää työsuojelua. Hän muistuttaa, että kukaan ei ole täydellinen ja aina löytyy parannettavaa, turvallisuustyö on siten jatkuvasti käynnissä. Tämä on Suomisen mukaan tilanne myös KSS Energiassa. - Kannustamme henkilöstöämme tekemään aktiivisesti turvallisuushavaintoja ja kertomaan omia ideoitaan. Jatkuvan parantamisen järjestelmämme KSS Toivo palvelee tätä tarkoitusta. Vaikka sertifikaatista ISO 45001 kertova plakaatti ilmestyy pian KSS Energian vitriiniin, se ei tarkoita työn loppumista. Sisäinen ja ulkoinen auditointi tapahtuvat jatkossa joka vuosi. - Sisäiseen auditointiin on koulutettu noin 20 henkilöä, jotka vastaavat jo tänä vuonna sen tekemisestä ristiin auditointeina. Kun henkilö tarkastelee itselle outoa työympäristöä, hän näkee riskit ja kehitys-

kohteet paremmin, avaa Toimela. Ja lisää, että oikea asenne on ratkaiseva tekijä myös työturvallisuus- ja työterveysasioissa onnistumiseen, sekä jokaisen henkilön aukoton sitoutuminen.

KSS Energiset 21


Asiakaskokemus

Parisoutua samaan tahtiin palvelukanavissa Asiakastuntemus ja -ymmärrys korostuvat monikanavaisessa palveluviidakossa. KSS Energia raivaa reittiä monipuolistuvalle palveluvalikoimalleen määrätietoisella kehitystyöllä. Tavoitteena on jokaiselle asiakkaalle myönteinen, helppo ja turvallinen asiakaskokemus. TEKSTI Vesa Vainio KUVAT JUHA KORHONEN

S

osiaalisen median ja muiden yhteisöpalvelujen käyttö on kasvussa. Ihmisten välisten suhteiden luominen ja ylläpito tietoverkoissa sekä niissä käytävä kauppa ja yhteydenpito kuvaavat hyvin tämän päivän asiointitapaa. Asiakaskokemuksesta vastaava johtaja Jessica Juhola kertoo, että tilanne on tunnistettu KSS Energiassa ja toimenpiteitä tapahtuu koko ajan. - Löytääkö asiakas oikean kanavan asioida kanssamme, ja löydämmekö me hänet. Asiakkaan tunnistaminen, asiakasymmärrys ja palveluiden kohdistaminen ovat tärkeässä roolissa. Entistä monipuolisempien palvelukanavien rinnalla myös palvelutarjonta laajenee. Perinteisten energiapalvelujen lisäksi KSS Energia on vahvasti mukana aurinkosähköön ja sähköautojen lataukseen liitty-

22 KSS Energiset 

vissä palveluissa. Ja palveluvalikoiman kasvu näyttää jatkuvan. - Meidän tulee olla helposti ja luotettavasti asiakkaan saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Asiakkaan saama yhtenäinen palvelukokemus helpottaa asiointia.

Tiedot turvallisesti käytössä

Keskitetty tietovarasto (Datahub) on tulossa myös energia-alalle. Se tarkoittaa sitä, että kaikki Suomen sähkönkäyttöpaikat ja niitä koskevat tiedot ovat kootusti yhdessä paikassa. Asiakas-, käyttö-, tuote- ja laskutiedot ovat kaikkien toimijoiden käytettävissä, jos niin tahtoo. - Kun antaa valtuutuksen käyttää omia tietojaan, on saman tien avoimilla kilpailluilla markkinoilla. Datahub on tavoitteena ottaa käyttöön alkuvuodesta 2022. Vaikka tietovarasto tarjoaa toimijoille paljon mahdollisuuksia,

avaimet ovat kuitenkin asiakkaan käsissä eli valtuutus on vapaaehtoinen. Yksilönsuoja on niin ikään vahva. - Sujuva ja helppo käytettävyys toteutuvat tietoturvan ehdoilla. Olemme ottamassa käyttöön vahvan tunnistautumisen sähköisissä palveluissamme. KSS Energia kehittää omia tietojärjestelmiään yleisen kehittymisen rinnalla. Tämän vuoden aikana tulee käyttöön uusi online-palvelu, joka tukee osaltaan tietovaraston tulevaa käyttöönottoa. - Itsepalveluominaisuudet lisääntyvät ja asiakkaan kaikki omat tuotteet ja palvelut näkyvät jatkossa online-palvelussa.


Asiakaskokemus

”Meidän tulee olla helposti ja luotettavasti asiakkaan saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.”

Käytettävyyttä laajalla skaalalla

Kaiken sähköisen korostuksen rinnalla Juhola muistuttaa, että ihmiset ovat yhä tärkeässä roolissa onnistuneen palvelukokemuksen tuottamisessa. Heidät voi tavata kasvotusten, he palvelevat puhelimessa ja toimivat usean sähköisen kanavan taustalla. - Haluamme pysyä mukana kehityksessä ja kohdata asiakkaamme juuri niillä tavoilla, jotka heille sopivat. Olemme erilaisia sekä ajattelemme ja toimimme eri tavalla. Niinpä tälle ajalle tyypillinen ”kanavasurffailu” sujuu parhaiten samaan tahtiin yhdessä soutamalla. Juholan mukaan se tarkoittaa kanavariippumatonta palvelua

laajalla skaalalla osin uusia työkaluja ja -menetelmiä käyttäen. Nopeus, tehokkuus ja asioinnin helppous ovat tässä avainsanoja. Ihmisten kiinnostus ohjaa osaltaan valintoja. Mielenkiinto energia-alaa kohtaan on nousussa, ei vähiten pinnalla olevien ilmastoasioiden vuoksi. Kiinnostus näkyy väistämättä asiakkaiden tekemisissä valinnoissa, jotka perustuvat paljolti vapaaehtoisuuteen. - Molemminpuolinen aktiivisuus, viestiminen ja välittäminen korostuvat asiakassuhteessa. Asiakkaalla kaikki hyvin, kuvaa meidän toimintatapaamme.

Myyjäkentässä liikehdintää

Juhola myöntää, että palvelukanavien ja järjestelmien kehittäminen imee kustannuksia. Työ on kuitenkin välttämätöntä, jos haluaa pysyä mukana kehityksessä. Johtava ohjenuora on kuitenkin se, miten työ palvelee ja mitä se antaa asiakkaalle. - Oman työmme kustannustehokkuuden parantuminen näkyy asiakashyötyinä. Vaatii leveitä hartioita, jotta palvelut pyörivät. KSS Energia aikoo olla mukana markkinoilla aktiivisena toimijana. Juhola viittaa alan viimeaikaiseen kehitykseen, missä monet myyntiyhtiöt ovat lyöneet hynttyitä yhteen synergiahyötyjä tavoitellen.

Palautelomake

Arvostamme mielipidettäsi Tule mukaan kehittämään lehteämme ja anna palautetta. Kerrothan myös mistä aiheista haluaisit mielelläsi lukea jatkossa. Parhaat vinkit poimitaan talteen tulevia lehtiämme varten.

Lehden mielenkiintoisin juttu?

Nimi: Osoite:

Mistä aiheista haluaisit lukea tulevissa numeroissa?

Muuta palautetta

Puhelinnumero:

Energiset 1/2020

KSS Energiset 23


YMPÄRISTÖVASTUULLISEN TALOYHTIÖN ENERGIAPALVELU Tehdään yhdessä askelmerkit tulevaisuuteen, joiden avulla lisätään aurinkosähköön ja sähköautoiluun liittyviä ratkaisuja taloyhtiöissä hallitusti ja kustannustehokkaasti. Kartoitamme alkuvaiheessa energiajärjestelmäsi nykytilan

Rahanarvoinen

Kaukolämmön energiatehokkuus ja laitteiden kunto

Sähköautojen latauspisteiden asennusmahdollisuus

sähkövinkki!

Aurinkovoimalan asennusselvitys

Sähkösopimuksen tuotantomuoto ja oikea sähkön siirtotuote

Energian monipuolisesta tuotetarjonnasta Hinta kartoitukselle 499 € (alv. 0%)KSS /taloyhtiö. Saat kattavan raportoinnin löytyy jokaiselle sopiva sähkösopimus. ja ehdotuksen tulevaisuuden askelmerkeistä kustannusarvioineen. Ota yhteyttä meihin niinNyt sovitaan kannattaa aika seuratakartoitukselle! energiamarkkinoiden kehitystä ja hyödyntää myynti@kssenergia.fi tämän hetkiset alhaiset markkinahinnat. Valitse pörssisähkötuote KSS Prime tai KSS PrimeVartti!

kssenergia.fi

Katso lisää ja tee sopimus www.kssonline.fi tai soita 05 8851 830.

Postimaksu maksettu Suomessa

Joka päivä kanssasi 24 KSS Energiset 

KSS Energia Tunnus 5007044 00003 Vastauslähetys

Profile for Mainostoimisto Sepeteus

KSS Energiset 1/2020