__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

10 Raikasta työilmettä puhtailta pöydiltä 14 Luonnollinen valinta kodin paikaksi

ASUKASLEHTI

2/18

15 Klikkaus raikkautta ja markkinointihenkisyyttä

8

Arvokas ympäristö

näkyy asunnoissa

6 Lisää laatua kiinteistönhoitoon

12 Asukkaat vastaavat grillitulien kutsuun


6 Lisää laatua kiinteistönhoitoon

12 Asukkaat vastaavat grillitulien kutsuun

6 8 10 12 14 15

8

10

Arvokas ympäristö näkyy asunnoissa

Raikasta työilmettä puhtailta pöydiltä

14

15

Luonnollinen valinta kodin paikaksi

Klikkaus raikkautta ja markkinointihenkisyyttä

Lisää laatua kiinteistönhoitoon Arvokas ympäristö näkyy asunnoissa Raikasta työilmettä puhtailta pöydiltä Asukkaat vastaavat grillitulien kutsuun Luonnollinen valinta kodin paikaksi Klikkaus raikkautta ja markkinointihenkisyyttä

Kouvolan Asunnot Oy:n asukaslehti Julkaisija: Kouvolan Asunnot Oy, Päätoimittaja: Auvo Viiru Toimituskunta: Riitta Järvinen, Kaisu Tulokas ja Kaisa Liukka Toimittaja: Vesa Vainio, Sanakammari, Kouvola, Valokuvat, ulkoasu ja taitto: Mainostoimisto Sepeteus Oy, Kouvola Paino: Forssa Print Painosmäärä ja jakelu: 2 100 kpl jaetaan asukastoimikunnille, uusille asukkaille ja yhteistyökumppaneille. Lehden sähköinen versio nettisivuillamme: www.kouvolanasunnot.fi

2


Ilmeemme ja toimistomme muutosta Kuten luontokin muuttaa ilmettään vuodenaikojen vaihtuessa, myös Kouvolan Asunnot Oy muuttaa ulkoista ilmettään vuoden vaihteen tienoilla. Teimme nykyiset internetsivut noin viisi vuotta sitten, samalla kun liitimme toimintajärjestelmäämme sähköisen asuntojenhaun sekä vikailmoitukset. Muutos oli melko iso ja vaativa, käyttökokemukset ovat kuitenkin olleet hyviä. Nyt on aika muuttaa sivustoa dynaamisempaan suuntaan. Samalla keskeisenä ideana on saada sivusto helppokäyttöisemmäksi ja vastata havaittuihin kehityskohteisiin. Panostimme myös kiinteistökohteiden tietoihin, jotta kaikki tarvittava tieto olisi helposti saatavilla yhdestä paikasta. Sivusto on tällä hetkellä testikäytössä ja tuomme valmiin tuotteen käyttöönne vuodenvaihteen tienoilla. Merkittävänä muutoksena tulee olemaan myös muutto uusiin toimitiloihin. Muutamme uudistettuun Pohjola-taloon, ns. toritasoon. Näin toimintamme siirtyy helposti tavoitettavaan paikkaan ja löydätte meidät tulevaisuudessa yhdestä toimipisteestä. Paikka on asukkaille ja asiakkaille helppo asioida. Luonnollisesti samalla saamme toimintaamme tehokkuutta ja toimivuutta, sekä saavutamme euromääräisiä ja ilmastollisia säästöjä toimitilakustannuksissamme. Olemmehan täällä teitä asukkaita, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita varten, emme ”seinien” takia. Vuosi on mennyt monien merkittävien kehitystoimintojen parissa ja onkin siis ollut työntäyteinen. Tästä henkilökuntamme selvisi hienosti, hetkittäin jopa ylittäen itsensä. Kehitystoimintojen tulokset tulevat näkymään vuokratason pysymisenä alhaisena suhteutettuna verrokkikaupunkeihin, palvelujen parantumisena ja ennen kaikkea asumisviihtyvyyden lisääntymisenä. Näillä arvoilla onkin hyvä jatkaa kohti tulevaisuutta, pyrkien aina parempaan. Täydellisyyttä emme voi koskaan saavuttaa, mutta sitä kannattaa aina tavoitella kukin tavallaan (tässä siteeraan hiukan mahtipontisesti japanilaista kulttuuriperintöä). Lopuksi haluankin kiittää asukkaita, hallitusta, henkilökuntaa ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta. Tänäkin vuonna etuoikeutemme on ollut saada olla mukana yhteisvoimin kehittämässä toimintaamme. Sen avulla voimme edelleen parantaa asumisviihtyvyyttä ja varmistaa myös yhtiön tulevaisuus alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Auvo Viiru, toimitusjohtaja

3


Senioriliikuntaa omassa porukassa Näin kertoo yrittäjä Jari Turunen, joka tarjoaa ryhmäliikuntaa erityisesti +65-ikäisille senioreille. Liikunnanohjaajan koulutuksen omaava Turunen on käynyt lisäksi Kotiluotsi -koulutuksen ja työskenteli kolme kuukautta Ikäasemalla Kouvolassa. Hän siis tietää, mitä ikäihmiset tarvitsevat liikunnallisen vireyden yläpitämiseen. Tuoli- ja keppijumppaa olisi kiva harrastaa sekä tasapainoa harjoittaa, mutta sopivaa ryhmää ei löydy riittävän läheltä. Tuttu tunne kenties monelle, mutta nyt tähän löytyy sopiva konsti, jonka tarjoaa Senioriliikunta Turunen. - Tulen sinne, missä ihmiset luontaisesti koontuvat: taloyhtiöiden kerhotilat ja yhdistysten kokoontumispaikat. Ei muuta kuin porukka kokoon ja jumppa käyntiin.

- Tavoitteena on olla yhdessä ja pitää hauskaa liikunnan merkeissä. Jokainen jumppaa ja tekee liikkeitä omien kykyjensä sallimissa rajoissa. Senioriliikunta Turunen p. 050 382 8402 senioriliikuntaturunen@gmail.com

Energiankulutus kuriin Keltakankaalla sijaitsevassa rivitalokohteessa Köyrinmäentie 8 tehtiin marraskuun alussa kokonaisvaltainen lämmitysjärjestelmän saneeraus. Vanha öljylämmitysjärjestelmä purettiin ja tilalle asennettiin nykyaikainen hybridijärjestelmä. Urakoinnista vastasi Costella Oy, ja urakka sujui suunnitellussa aikataulussa. Uusi järjestelmä toimii modulaarisena kokonaisuutena sisältäen päälämmönlähteen, varalämmönlähteen ja kiinteistöautomaation. Päälämmönlähteenä toimii vesi-ilmalämpöpumput, joiden vuosihyötysuhde on yli 4, ja varajärjestelmänä erittäin hyvän hyötysuhteen omaava öljykondenssikattila. Laskelmien mukaan uusi järjestelmä kuluttaa kokonaisuudessaan noin kolmanneksen energiaa vanhaan järjestelmään verrattuna.

Tunnelmaa turvallisesti Polta kynttilää vain tukevalla ja palamattomalla alustalla. Metalli, lasi, posliini ja kivi ovat parhaita materiaaleja kynttilän alle. Älä laita kynttilänjalkaan helposti syttyviä koristeita. Turvallinen kynttilälyhty on tukeva, riittävän tilava sisältä ja reilusti avoin yläosastaan. Sijoita kynttilät turvallisesti. Huolehdi, ettei kynttilöiden läheisyydessä ole mitään syttyvää kuten verhoja tai koristeita. Älä laita kynttilöitä minkään helposti syttyvän materiaalin päälle. Kynttilöitä ei pidä polttaa tv:n tai muovisten ulkokalusteiden päällä. Jätä kynttilöiden väliin riittävästi tilaa. Jos poltat useampia tuikkuja tai pöytäkynttilöitä, aseta ne vähintään 5 cm:n etäisyydelle toisistaan. 4

Älä jätä kynttilää palamaan yksin. Sammuta kynttilät aina poistuessasi huoneesta. Polta kynttilöitä vain tiloissa, joissa oleskellaan. Sammuta kynttilät tukahduttamalla. Pidä tikut ja kynttilät pois lasten ulottuvilta. Huolehdi myös, ettei lapsi tai lemmikkielän jää hetkeksikään yksin palavan kynttilän kanssa. Pidä alkusammutusvälineet lähettyvillä, kun poltat kynttilöitä. Aseta ulkotulet riittävän etäälle rakennuksesta ja kulkutiestä. Ulkoroihut tulee sijoittaa vähintään kolmen metrin päähän kulkutiestä ja tulen koosta riippuen 3–10 metrin päähän rakennuksesta.

Sijoita ulkotuli tukevasti telineeseen tai maahan, niin ettei tuuli kuljeta keventynyttä astiaa vääriin paikkoihin. Älä polta ulkotulia sisällä, parvekkeella, kuistilla tai katoksen alla. Roiskevaaran vuoksi ulkotulia ei pidä polttaa sateella. Lähde: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö


Asukastoimintaa Haluaisitko vaikuttaa omaan asumisviihtyvyyteesi ja asuinympäristöösi? Asukastoiminta on yhdessä toimimista oman kotitalon hyväksi. Se luo taloon yhteishenkeä ja lisää yhteistyötä asukkaiden ja yhtiön välillä. Tänä vuonna saimme aktiivisten asukastoimikuntiemme joukkoon kaksi uutta toimikuntaa, kun Lauttatie 6 Inkeroisissa ja Ravimiehentie 14 Myllykoskella käynnistivät toiminnan. Lauttatie 6:n asukastoimikunnan kuulumisia voit lukea sivuilta 12-13. Asukastoimikunnat ovat meille tärkeä yhteistyökumppani ja tuemme eri tavoin niiden järjestämää toimintaa taloissa. Toimikunnat saavat toimintaansa varten vuotuista määrärahaa, jonka määrä nousee vuoden 2019 alusta. Määrärahaa voi käyttää erilaisiin tapahtumiin ja hankintoihin. Toimikuntamme ovat järjestäneet taloissa mm. pihajuhlia, talkoita sekä peli- ja lauluiltoja. Piha-alueille on hankittu kesäkukkia, istutuksia ja pihapelejä asukkaiden käyttöön. Lisäksi jär-

jestämme vuosittain asukatoimikunnille yhteisiä koulutus- ja virkistystapahtumia. Tänä vuonna olemme virkistäytyneet Repovesi-risteilyllä sekä saaneet tuhdin annoksen tietoa uudesta kiinteistönhuollon ja siivouksen toimintamallista. Joulukuussa vietämme vielä perinteiset pikkujoulut.

Asukastoiminnasta ja sen aloittamisesta saat lisätietoja asumisneuvojiltamme: asumisneuvonta@kouvolanasunnot.fi puh. 020 615 8904 tai 020 615 8007

Kotkantie 14 asukkaita asukastoimikunnan järjestämässä elokuvaillassa

Vuokrat 1.3.2019 alkaen Kouvolan Asuntojen vuokrat vuonna 2019 pysyvät pääosin ennallaan. Vuokria korotetaan ainoastaan viidessä kohteessa enimmillään 25 snt/m2/kk. Uudet vuokralaskut lähetämme asukkaille joulukuun aikana.

tyvissä asioissa. Maksuvaikeuksissa kannattaa ottaa pikaisesti yhteyttä vuokravalvontaan

Vuokranmaksu ajallaan on tärkeää

Halutessasi voit maksaa vuokran myös e-laskuna tai suoramaksuna. E-laskusopimuksen voit tehdä omassa verkkopankissasi ja suoramaksusopimuksen

Vuokravalvonta palvelee kaikissa vuokrien laskutukseen ja maksamiseen liit-

vuokravalvonta@kouvolanasunnot.fi tai puh. 020 615 8900

pankissasi. Sopimuksessa tunnisteena käytetään vuokranmaksun viitenumeroa. Vuokrasopimuksen mukaista eräpäivää ei voi muuttaa. Huolehdithan siitä, että käytettävissämme on ajantasaiset yhteystietosi.

5


Lisää laatua kiinteistönhoitoon ISS Palvelut ja L&T/KK–Kiinteistöpalvelu -yhtymä vastaavat nyt uudella toimintamallilla kiinteistönhoidosta ja siivouksesta.

E

rittäin tyytyväinen asukas, hyvin tyytyväinen kumppani ja tyytyväinen tilaaja; näin paalutti Kouvolan Asuntojen rakennuttamis- ja ylläpitopäällikkö Jukka Mäkinen uuden kiinteistönhoitomallin tavoitteet. Lokakuun alusta kiinteistöissä ovat nimittäin puhaltaneet uudet tuulet. - Sama toimija vastaa nyt sekä kiinteistönhuollosta että siivouksesta. Töihin nimetty henkilöstö on vain meidän käytössämme kello 7.00–15.30. Kouvolan Asuntojen toimialue on jaettu kahteen osaan, pohjoisessa kumppanina on ISS Palvelut, etelässä L&T:n ja KK–Kiinteistöpalvelun yhteenliittymä. Kumppanit valittiin julkisen kilpailutuksen kautta, missä toimijan osaaminen ja käytettävissä olevat koneet ja laitteet vai6

kuttivat pisteytykseen. - Ilmoitimme etukäteen kiinteistönhoitoon käytettävän rahamäärän, haimme tätä kautta laatua työn tekemiseen. Aiemmin käyttämämme hinta per tuntimäärä ei tuonut haluttuja tuloksia ja jotakin piti muuttua laadun parantamiseksi. Töiden laskutus tapahtuu avoimella open book -periaatteella. Jos tarve ylittää etukäteen määritellyn tason, työtä tilataan lisää. Mäkisen mukaan toimintatavassa korostuu uusi tapa ajatella ja havainnoida asioita. - Kumppanimme ennakoi ja tekee oikeasti niitä asioita, joita havainnoi. Yhteisenä maalinamme ovat viihtyisät, turvalliset ja teknisesti toimivat asuintilat.

Tehokasta tekemistä Kun niin kiinteistönhoitajat kuin sii-

voojat tekevät molempien töitä, on toiminta joustavaa eri tilanteissa. Tiimi toimii tiiviisti yhdessä samalla alueella, jolloin turhat ajot jäävät minimiin ja tekeminen on tehokasta. Mäkinen kuvaa toimintatapaa osuvasti yhteisiksi talkoiksi. - Kumppanimme ovat meille lisäkorvat, -silmät ja -kädet. Asukkaat saavat olla aktiivisia ja esittää rohkeasti näkemyksiään. Mikäpä sen hienompaa, kun todeta kuin yhdestä suusta, että meillä huolto pelaa. Kumppanit ja Kouvolan Asunnot pitävät tiiviisti yhteyttä, kokoontuvat säännöllisiin tapaamisiin sekä suunnittelevat tulevien vuosien tarpeita ja resursseja. Uusi toimintamalli on omanlaisensa oppimisprosessi kaikille osapuolille.


Tämä on kirje ISS Palveluiden väeltä teille kaikille

Lassila & Tikanoja mukaan Kouvolan Asuntojen asukkaiden arkeen Kiinteistöhuolto- ja siivouspalveluita tuottava Lassila & Tikanoja on aloittanut lokakuussa Kouvolan Asuntojen kumppanina. L&T vastaa niin sanotun Eteläisen lohkon asuinkohteiden siivouksesta itse ja kiinteistöhuolto tuotetaan paikallisen yhteistyökumppanin KK-Kiinteistöpalvelun kanssa. "Olemme myös aiemmin vastanneet muutamien yksittäisten kohteiden siivouksesta, joten Kouvolan Asunnot on meille vuokrayhtiönä tuttu. Olemme tietenkin tosi iloisia, kun olemme saaneet mahdollisuuden laajentaa palveluitamme", kertoo L&T:n yksikönpäällikkö Christian Lindgren. Häneen mukaansa uudessa palvelumallissa tavoitellaan sitä, että siivouksen ja kiinteistöhuollon työntekijät tulisivat yhtä tutuiksi asukkaille kuin entisajan talkkarit.

Jotta sinun olisi turvallista ja mukavaa asua Olisipa edes yksi oma talonmies niin kuin ennen vanhaan, saattaa moni mietiskellä. Vaan entäpä jos heitä onkin yhdeksän, naista ja miestä, juuri teidän talonne kunnosta ja siisteydestä huolehtimassa. Niin että kaikki toimii silloin kuin pitää päivästä, kuukaudesta ja vuodenajasta toiseen. Meidän neljä siivoojaamme ja viisi kiinteistönhoitajaamme toimivat aivan kuin teidän talo olisi omamme. Emme ole nuukia toimenkuvastamme, vaan tartumme tarvittaessa jokainen kaikenlaiseen toimeen. Pidämme talostanne huolta yhdessä ja yksissä tuumin. Tärkeintä on tehdä työ oikeaan aikaan, ei kalenterin mukaan. Sen vilkuilun olemme nimittäin jättäneet, liputuspäiviä lukuun ottamatta. Tällainen toimintatapa tehostaa ajankäyttöä sekä tuottaa parempaa laatua ja enemmän tuloksia, teidän hyväksenne. Turvallisuus, asumismukavuus ja viihtyvyys ovat Kouvolan Asuntojen tärkeitä arvoja. Me kunnioitamme niitä ja teemme työmme niiden toteutumiseksi. Meillä on lupa

tehdä täysillä, siihen olemme sitoutuneet ja sen mukaisesti teemme työtämme. Lähtökohtamme tulokselliseen yhteistyöhön ovat hyvin myönteiset. Vaikka monet talot ovat meille entuudestaan tuttuja, riittää meille myös oppimista. Siinä toivomme teidän apuanne, nykäiskää rohkeasti hihasta ja tulkaa juttusille. Antakaa avoimesti vinkkejä ja palautetta, siten voimme kehittää toimintaamme yhteiseksi hyväksi. Meistä te olette etuoikeutetussa asemassa, sillä tällainen toimintatapa on vielä uutta Suomessa. Yhteinen tahtotila ja päämäärä ovat tämänkaltaisen toiminnan onnistumisen avainasiat. Ensimmäiset viikot ovat osoittaneet, että olemme kaikki samassa veneessä. ”Tehdään Yhdessä” kuvaa hyvin alkanutta matkaamme, jota on mielestämme antoisa jatkaa.

Moikataan kun kohdataan! ISS Palvelut Kouvolan Asunnot -tiimi

"Heitä saa nykäistä hihasta, jos on kysyttävää ja meillä on jatkossa vastuuhenkilöt, jotka vastaavat eri kohteista. Eli tarkoituksena on, että työntekijöistämme tulisi tuttuja kasvoja Kouvolan Asuntojen kiinteistöissä", Lindgren kuvailee. Uusi malli tarkoittaakin ennen kaikkea sitä, että asukkaiden viihtyvyys lisääntyy ja pulmatilanteisiin voidaan reagoida nopeasti. "Ja käytännön tasolla tämä tarkoittaa vaikkapa sitä, että hiekoitukset on tehty ajallaan, jotta pihoilla on turvallista kävellä", Lindgren täsmentää.

7


KANSIKUVASSA

Arvokas ympäristö näkyy asunnoissa Tiina Henttonen loihtii messuasuntoihin tarinoiden tukemana vaihtelevaa värimaailmaa. Älykkäät ja nykyaikaiset tekniset ratkaisut ja tasokas varustelu viimeistelevät korkean laadun.

S

uunnittelutoimisto Pilkkeen yrittäjä Tiina Henttonen painottuu toiminnassaan toimistoihin ja julkisiin tiloihin, mutta ei vierasta asumis- ja

8

kotiympäristöäkään. Niiden suhteen hän elää tietyllä tapaa hienoa aikaa, sillä hän suunnittelee ensi kesän asuntomessualueelle kahta täysin erilaista kohdetta. - Omakotitalo Airon Neito on täysin oma maailmansa, missä näkyy sitä rakentavan perheen ilme. Kouvolan Asuntojen vuokra-asuntokohde syntyy sitä vastoin täysin eri lähtökohdista. Henttonen viittaa siihen, että asuntoihin muuttavat asukkaat eivät ole vielä tiedossa. Niinpä hän on lähtenyt suunnittelussa liikkeelle rakentamalla tarinat jokaisen asuntotyypin taakse. Yksiön opiskelija ja koira, kaksion isä ja poika sekä kolmion perhe pääsevät asumaan käytännöllisiin ja värimaailmaltaan vaihteleviin koteihin. - Materiaalien hyvä laatu, kestävyys ja helppohoitoisuus korostuvat vuokra-asu-

misessa. Yksiön vaaleus, kaksion mustat sävyt ja kolmion harmaa värittävät seiniä, lattioita ja keittiötiloja. Henttosen tukena työssä ovat bloggari ja taiteilija, joka tuottaa jokaiseen asuntoon vielä salaisuutena olevan taideteoksen. Näyttelykohteiksi sisustettaviin asuntoihin Henttonen haluaa tuoda paljon paikallisten toimijoiden tuotteita esille. Asuntomessut ovat merkittävä työkohde jo sinänsä, mutta Korian messualue tuo tähän vielä oman lisämausteensa. - Viimeisen päälle kuntoon laitettava historiallinen ja arvokas miljöö näkyy valinnoissani.

Kivinen sukupolvien talo Henttonen ihastelee kohteen monia kiehtovia yksityiskohtia, kuten parvia ja


Ammattilaisen silmä ja käsi osaa tehdä oikeita valintoja niin, että halutut asiat toteutuvat toimivasti ja tyylikkäästi, mutta eivät kuitenkaan maksa liikaa.

lasiterasseja sekä erillistä saunarakennusta. Kouvolan Asuntojen toimitusjohtaja Auvo Viiru pitää Henttosen osaamista ensiarvoisen tärkeänä kokonaisuuden kannalta. - Ammattilaisen silmä ja käsi osaa tehdä oikeita valintoja niin, että halutut asiat toteutuvat toimivasti ja tyylikkäästi, mutta eivät kuitenkaan maksa liikaa. Rakennus- ja ylläpitopalvelujen päällikkö Jukka Mäkinen listaa puolestaan monia teknisiä ratkaisuja, jotka ovat sangen harvinaisia omistusasuntokohteissakin. - Ekologinen viljapölyllä tuotettu biokaukolämpö ja älykkäästi ohjattu akuilla varustettu aurinkosähköjärjestelmä ovat nykyaikaisia energiaratkaisuja. Neljä sähköauton latauspistettä täydentää modernin varustelun.

Edellä mainittujen ratkaisujen tuottamisesta vastaa KSS Energia, joka toimii Kouvolan Asuntojen kumppanina Aikuiskoulutuskeskus Kouvolan kanssa. He miettivät yhdessä myös älykkäitä ohjausratkaisuja aurinkosähkön ja kiinteistöautomaation suhteen. Innovatiivisen, monipuolisen ja modernin tiiliverhoillun jätekatoksen toteuttavat puolestaan Virkkulankylä ja Kymenlaakson Jäte. Kouvolan Asuntojen kaksi erillistä taloa ja saunarakennuksen käsittävä kokonaisuus valmistuu kahdessa eri vaiheessa. Rakennusliike Kolmeran tekemät paalutus- ja pohjatyöt päättyivät lokakuun lopussa ja marraskuun alussa käynnistyi itse rakentaminen. Siitä vastaa kuopiolainen ”timpuriporukka” Artra Oy. - Todella tiukka aikataulu ja kohteen pienuus vaikuttivat siihen, että työ kiin-

nosti melko vähän erityisesti isompia yrityksiä. Artralla on ilmiselvästi kova into hoitaa homma kunnialla maaliin, Viiru näkee. Tuo maali koittaa kesäkuussa, sillä valmista tulee olla 12.6. Vajaan kuukauden päässä siitä kaikkien tekijöiden työn jälki on koko kansan ihasteltavissa. Kivestä rakennettava sukupolvien talo kestää kyllä katseita ja kovaa käyttöä.

9


Raikasta työilmettä puhtailta pöydiltä Neliöt ovat tehokkaassa käytössä lattiasta kattoon uudistuneissa nykytekniikan toimitiloissa. Runsas lasipinta antaa tilaa luonnonvalolle; teippaukset, matot, verhot ja tekstiilit tuovat yrityksen ilmeen näkyviin.

O

dottavan aika on pitkä, mutta toisaalta kovin mielenkiintoinen. Näin luonnehtii Kouvolan Asuntojen toimitusjohtaja Auvo Viiru pian koittavaa muuttoa vanhan torin kupeeseen Pohjola-taloon. Kun kaksi muuttuu yhdeksi, on luvassa paljon hyvää, sekä myös kaunista. - Toiminnalliset lähtökohtamme paranevat merkittävästi, kun pääsemme kaikki samoihin tiloihin. Neliöt tulevat tehokkaaseen käyttöön ilman hukkatilaa, mikä näkyy pienempinä kustannuksina. Ja tuleehan tiloista kaikin puolin toimivan tyylikkäät. Viiru kuvailee muutoksen näkyvän uutena raikkaana ilmeenä ja toimintatapana. Sen toteutumiseen tuo oman tärkeän osansa sisustusarkkitehti Tiina Hentto10

nen, jonka yritys Suunnittelutoimisto Pilke on nimenomaan toimistotilojen erikoisosaaja. Lopputulos on monen osan summa, missä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Työ etenee loogisesti listauksesta toiseen. - Aloitan olemassa olevan kartoituksesta, mitä voimme käyttää ja mitä uutta pitää hankkia. Kalusteet, matot, verhot ja teippaukset ovat oman listansa aihe. Tämä on muokkausta ja muuttamista yhdessä arkkitehdin ja LVIS -suunnittelijoiden kanssa. Henttonen on vakuuttunut siitä, että kokonaisuus miellyttää yritystä, jonka tarpeiden mukaan palapeli rakentuu. Kouvolan Asuntojen tapauksessa työtilat koostuvat avokonttorin sijaan työhuoneista. - Lähtökohtana ratkaisulle tulee olla se, mitä yritys ja kukin henkilö tekee. Avo-

toimisto ei toimi kaikille, eikä sitä voi eikä pidä monistaa. Pitää muistaa, että tällainen muutos on yritykselle ainutlaatuinen mahdollisuus, joka tulee hyödyntää täysimääräisesti.

Rohkean värikkäitä valintoja Kiinteistön omistava OP Pohjola on panostanut viime aikoina vahvasti uudistustoimiin, joiden tuloksena tekniset ratkaisut sekä ravintola- ja pysäköintipalvelut tulevat hyvälle nykytasolle. Kouvolan Asuntojen rakennuttamis- ja ylläpitopäällikkö Jukka Mäkinen on tyytyväinen heidän käyttöönsä tulevista palveluista. - Ovet aukeavat sähköistä avainta vilauttamalla. Läsnäolotunnistimet ohjaavat valaistusta, jonka kirkkaus säätyy automaattisesti. Lämmitys ja ilmanvaihto säätyvät älykkäästi ja energiatehokkaasti.


Henttonen tuo tiloihin vaaleita seiniä, harmaita sävyjä sekä puukuvioisia vinyylilankkuja. Yrityksen ilme ja värit nousevat esiin teippausten kautta. - Tiloissa on runsaasti lasipintaa, mikä antaa tilaa luonnonvalolle sekä myös teippauksille. Matot, verhot ja tekstiilit ovat muut keinot soveltaa yrityksen värimaailmaa. Kouvolan Asunnot on tässä mielessä ilahduttavan rohkea valinnoissaan.

Ergonomista käytännöllisyyttä Itse muutto tapahtuu tehokkaasti viikonlopun tiukassa setissä niin, että henkilöstö pääsee jatkamaan maanantaina lähes normaalisti töitään. Tavarat on pakattu perjantaina valmiiksi ja Henttonen, joka vastaa tässä kohtaa myös muuton sujumisesta, on merkinnyt mukaan lähtevät kalusteet. Logistiikka toimii ja kaikki sujuu, kun jokainen keskittyy omaan juttuunsa. Työpisteiden osalta Henttonen kiinnittää erityistä huomiota kehon hyvinvointia tukevaan työskentelyyn. - Sähköisesti korkeussäädettävät työpöydät ja nykyaikaiset työtuolit tarjoavat jokaiselle tasavertaisen mahdollisuuden ergonomiseen työskentelyyn. Viiru painottaa lopuksi muutoksen näkyvän positiivisesti myös asiakaspalvelun osalta. - Hyvä sijainti, helppo tavoitettavuus, esteetön kulku ja toimivat tilat ovat oivat lähtökohdat myönteiseen asiakaskokemukseen.

TERVETULOA TUTUSTUMAAN UUDISTUNEESEEN ASIAKASPALVELUUMME 16.1.2019 klo 13 - 15 Kahvitarjoilu 11


Asukkaat vastaavat grillitulien kutsuun Lauttatiellä Inkeroisissa asuu tosi tiivis yhteisö; apua, tukea ja seuraa on tarjolla joka tilanteessa. Asukastoimikunta työsti tuoreeltaan pihan uuteen kuosiin, seuraavaksi toiveissa on yhteinen kerhotila.

I

loinen käden heilautus ja hyväntuuliset katseet ottavat vieraan vastaan. Salla Högbacka ja Rut Marti Cardenas ovat tulleet ulkosalle vastaan, sillä piha on heille ja koko taloyhtiön väelle luontainen kokoontumispaikka. - Kun isännöitsijä kyseli kiinnostustamme kunnostaa grillikatos, olimme heti isolla joukolla innolla mukana. Viime

12

kesä meni meillä grillin ääressä istuskellessa, kuvaa Högbacka yhteisen keitaan suosiota. Marti Cardenas on polttopuuvastaava, hän huolehtii siitä, että puita on kaikkien käytettävissä. Myös itse antimien suhteen on yhteisöllisyys vallalla, yhdellä on grillattavana yhtä ja toisella toista, niitä sitten jaetaan ja maistellaan yhdessä sulassa sovussa.

Juhannusjuhlat, kesänpäätöskekkerit ja pihakirppis ovat esimerkkejä etukäteen tiedossa olevista asukastoimikunnan järjestämistä tapahtumista. Muuten meno on enemmän vapaamuotoista, ja sitä riittää. - Ei täällä tarvitse etukäteen mitään järjestää. Riittää kun laittaa grillin tulille, niin pian on katos täynnä iloisia grillaajia, Marti Cardenas hehkuttaa.


käteen mitään tu e se it v r ta ä ll ä Ei tä un laittaa grillin k ä ä tt ii R . ä ä st je jär on katos täynnä n ia p n ii n , e ll li tu iloisia grillaajia

Yhteisen hiilen loimua Halu kunnostaa grillikatos oli myös sysäys perustaa asukastoimikunta, jonka toiminta käynnistyi tämän vuoden huhtikuussa. Högbacka ja Marti Cardenas ovat mukana nelihenkisessä ja aktiivisessa toimikunnassa, joka ei jäänyt lepäilemään grillikatoksen lämpöön. - Perustimme kesäksi kukkapenkin ison pensaan tilalle. Keinut ja hiekkalaatikot menivät niin ikään uusiksi, nyt ne täyttävät tiukat EU-direktiivit, listaa Högbacka yhteisiä aikaansaannoksia. Kun säät viilentyvät, katseet kääntyvät sisätiloihin. Asukastoimikunnan silmät ovat osuneet yhteen tyhjään tilaan, johon he mielivät kerhotilaa. Siellä he voisivat kokoontua viettämään aikaa kahvitellen ja pitämään vaikka pienimuotoisia perhejuhlia. Lapsille tilassa voisi olla patjoja ja muita leikkimahdollisuuksia.

Marti Cardenas on asunut talossa 3,5 vuotta, hän muutti nykyiseen asuntoonsa naapuritalosta. Högbacka muutti joen toiselta puolelta Anjalasta Inkeroisiin 2,5 vuotta sitten. Molemmat ihastelevat nykyisen asuinyhteisönsä ilmapiiriä yhteen ääneen. - Tämä on ihan loistava talo, missä asuu tosi tiivis ryhmä. Kaikki tuntevat toisensa, viettävät aikaa toistensa seurassa. Naapurilta voi aina kysyä apua, ja sitä myös saa.

Suojaisan sisäpihan rauha Varsinaiseksi pelimieheksi osoittautuva 5-vuotias Joona Högbacka on naisten kanssa samaa mieltä. Kun eskari sijaitsee kivenheiton päässä tien toisella puolella, on elämä myös siltä osin mallillaan, kuten Inkeroisissa muutenkin. - Tässä on kaikki lähellä, kuten kaupat ja

leikkipuistot. Kun talossa asuu neljä liki samanikäistä leikkikaveria, niin mikäpä täällä on asustella. Osoitteesta Lauttatie 6 löytyvä punatiilinen kerrostalo on aivan taajaman ytimessä, mutta silti hyvin suojaisessa paikassa. Salla Högbackan mukaan häiriöitä ja ilkivaltaa esiintyy varsin vähän. - ”Sisäpihallemme” ei moni uskalla tulla. Toki myös pidämme pihaa tarkasti silmällä ja seuraamme menoa tienoolla. Pienessä taajamassa ihmiset tuntevat toisensa, eikä mikään pysy helposti salassa. 50 vuotta vanhassa talossa on 18 asuntoa kahdessa rapussa: yksiöitä, kaksioita ja kolmioita on kutakin kuusi. Vuonna 2004 asunnot kokivat ison remontin ja nyt paikat ovat hyvässä kunnossa. Asukkaiden ikäkirjo on 20 - 88 vuotta, vanhin heistä on asunut talossa koko ikänsä.

13


Luonnollinen valinta kodin paikaksi Sina Salo palasi Kouvolaan, josta hän ei koskaan kuvitellut lähtevänsäkään. Nyt hän ja Rasmus-poika viihtyvät mainiosti kotikaupungissaan työn, koulun, harrastusten, ystävien ja sukulaisten parissa.

M

yllykoskella syntynyt ja kasvanut Sina Salo kuvitteli nuorena aikuisena pysyvänsä aina synnyinseudullaan. 1990-luvun laman ja sairaanhoitajien ylitarjonnan vuoksi hän löysi itsensä kuitenkin Lahdesta, josta matka vei rauhallisiin Orimattilan Virenojan maisemiin mukavaan omakotitaloon asumaan. - Työt saivat aikanaan lähtemään, ja niin

14

myös palaamaan. Nyt hoitoalalla riittää töitä tarjolle valittavaksi asti, minä löysin paikkani Mehiläisen Mainiokodista Kankaronmäestä. Niinpä Salo ja hänen 10-vuotias poikansa Rasmus pakkasivat kesällä laukkunsa ja tyhjensivät ne uuteen kotiin, joka löytyi Kouvolan Asuntojen välityksellä Käpylästä. Vuokra-asunto täytti sille asetetut tärkeimmät toiveet. - Hyvän sisäilman koulu tuli löytyä yhtä läheltä kuin entinen ja Mansikkamäen koulu täyttää tuon toiveen. Lisäksi kaupat ja muut palvelut, kuten perinteinen Nipan Grilli, ovat lähellä. Muutto omistusasunnosta vuokra-asumiseen on käynyt kivuttomasti. Ajatus vaivattomasta asumisesta on toteutunut täysin ja molemmat viihtyvät mainiosti seudulla ja Kouvolassa. - Kouvola on sopivan iso ja sopivan pieni kaupunki. Täällä voin laskea Rasmuksen pyöräilemään yksin läpi kaupungin, Lahdessa en olisi tohtinut tehdä niin.

Partiota ja pyöräilyä Virenojan koulu on Mansikkamäkeen verrattuna pieni, vaikkakin Rasmuksen

luokalla oli 19 oppilasta. Orimattilassa Rasmus ehti saada hyviä kavereita ja heitä on ehtinyt kertyä jo Kouvolassakin. Alkuun koulun käynti vähän jännitti, mutta nyt kaikki sujuu oikein hyvin, myös harrastusten osalta. - Olen harrastanut uintia pienestä pitäen, treenaan sitä kahdesti viikossa. Lisäksi käyn partiossa. Äidin harrastusvalikoima on sangen laaja: lenkkeilyä, juoksua, jumppaa, kuntosalia ja lukemista. Sekä pyöräilyä, joka on vienyt hänet täysin mennessään, työmatkojen lisäksi pyörätiet kutsuvat polkemaan säällä kuin säällä. Yhtä jää kuitenkin uupumaan. - Rakastan kundaliinijoogaa yli kaiken, sitä ei pysty täällä harrastamaan vetäjäpulan vuoksi. Orimattilassa harrastin psyykkiseen puoleen painottuvaa lajia monta vuotta. Sina Salo on havainnut, että monet hänen ystävänsä ovat palanneet hänen laillaan takaisin kotiseudulleen. - Meille tämä oli luonnollinen valinta, täällä ovat sukulaiset ja ystävät. Lahden seudulla olisin ollut vain töissä, nyt olen kotona.


Klikkaus raikkautta ja markkinointihenkisyyttä

O

len tyytyväinen lopputulokseen, saimme sitä mitä lähdimme hakemaan. Asiakas osasi tuoda näkemyksensä selkeästi esiin ja meillä vallitsi molemminpuolinen yhteisymmärrys. Näin kertoo mainostoimisto Sepeteuksen graafinen suunnittelija Laura Munne projektista, jonka tuloksena Kouvolan Asuntojen verkkosivut saivat uuden ilmeen, ja osin myös rakenteen. Munne painottaa esiin nostamaansa vuorovaikutuksen merkitystä. Kun osaa kertoa mitä tahtoo, on toiveita helppo lähteä toteuttamaan. Kouvolan Asuntojen tarve oli yhdistellä iso määrä sivuja, joiden kautta tieto oli hajallaan, selkeämmäksi ja yksinkertaisemmaksi kokonaisuudeksi. - Rakensimme otosvalikon, missä yksi sivu sisältää monta eri asiaa. Halutun aiheen valinta on helppo tehdä otsikkotasolta. Lisääntyvää sähköistä asiointia varten sivustolle tuli nopeasti bongattavia oikopolkuja ja pikalinkkejä. Some feed on

täysin uusi ominaisuus, joka helpottaa ajankohtaisten asioiden esiin tuontia. Ulkoasuun ja ilmeeseen, mikä on Munteen ykkösosaamista, oli niin ikään selkeä toivelista. - Ulkoasuun oli halu saada uudella sivustolla hieman lisää raikkautta. Myös markkinointihenkisyyttä sai tulla lisää, erityisesti etusivulle. Esimerkiksi isot valokuvat lisäävät haluttua huomioarvoa. Munne kävi projektin aikana tiivistä keskustelua teknisen toteuttajan kanssa, eikä onnistunut saamaan ihan jokaista ajatustaan läpi. Kaikki on periaatteessa mahdollista toteuttaa, mutta hintalappu voi nousta jossakin kohtaa liian suureksi. Verkkosivujen tulee palvella Kouvolan Asuntojen eri kohderyhmiä: olemassa olevia asukkaita, vuokra-asunnon etsijöitä ja opiskelijoita omana ryhmänään. - Jokainen heistä etsii sivustolta eri asioita. Niinpä sivusto on aina tietynlainen kompromissi. Uudella sivustolla päivitetään parhaillaan vielä sisältöjä ajan tasalle ja sivusto olisi tarkoitus julkaista alkuvuodesta 2019.

VAPAALIPPUJA

Korispeleihin

Kouvolan Asunnot Oy tarjoaa asukkailleen vapaalippuja Kouvojen ja Kouvottarien kotiotteluihin! Lippuja on jaossa seuraaviin otteluihin:

7.12. vs. Karhu 13.3. vs. Karhu 22.3. vs. Korihait

25.11. vs. Catz 16.3. vs. HyPo

Lippuja voi noutaa asiakaspalvelustamme os. Keskikatu 5 klo 9 - 15. Huom! 1.12. lähtien osoitteemme on Kauppamiehenkatu 4. Toimi nopeasti ja varmista paikkasi ottelussa kannustamassa kotijoukkue voittoon! 15


köintiluvalla

76

Kouvolan Asunnot Oy muuttaa

10/2h 6/30min

rjo Ma niem

ka tu

ss Sa lp au

To r

20/1h

ika tu

Hansa 171 ap maksullinen

Kouvolan Asunnot Oy

Uudelle toimistollemme tultaessa lähimmät pysäköintipaikat ovat:

9/1h

27/1

Keski

13/1h

89 Ka alataso u

348

30 min kiekolla

en ka tu

20

lko to rin k

uj a

3/30min

6/30min 24/2h

Hallituskatu

lko to r

Ha

29/30 m

14/1h

ka tu

Tavarak

at u

ie h

ie he n

en k

3/30min

21/1h

Ki vim

pp am

ie h

at u

m

11/30

Pä ät ek

Lii ke

tu

88/8h ylätaso

in ka

• Vanhan torin kannella 8 tunnin kiekkopaikkoja. • Vanhan torin alla aikarajaton pysäköinti. • Postin edessä 30 min kiekkopaikkoja. • Liikemiehenkadulla Ravintola Pyöreän Torpan takana 1 tunnin kiekkopaikkoja. Muuton vuoksi toimistomme on suljettu maanantaina 3.12. Tämän jälkeen palvelemme normaalisti arkipäivisin klo 9 - 15.

12/2h

el än

ie ent

Uudet toimitilamme sijaitsevat 1.12.2018 alkaen Pohjola-talolla os. Kauppamiehenkatu 4, 45100 Kouvola

Lääninpuisto 117

Ha

100

72h arkisin

112

20

© 2016 Kouvolan kaupunki/ Tonttipalvelut/ TT

1.12 lähtien osoitteemme on Kauppamiehenkatu 4

YHTEYSTIEDOT Asunnon vuokraukset, autopaikka- ja saunavuorovaraukset: 020 615 8900 asiakaspalvelu@kouvolanasunnot.fi (toimiston aukioloaikoina klo 9.00-15.00)

16

Vuokranmaksuun liittyvät asiat: 020 615 8900 vuokravalvonta@kouvolanasunnot.fi (toimiston aukioloaikoina klo 9.00-15.00)

Asumisneuvonta/ asukasyhteistyö: asumisneuvonta@kouvolanasunnot.fi Korjaus- ja huoltopyynnöt: 020 615 8952 (palvelee 24/7) Tarkemmat yhteystiedot löydät osoitteesta: www.kouvolanasunnot.fi

Profile for Mainostoimisto Sepeteus

Kouvolan Asunnot Oy:n asukaslehti 2/2018  

Lisää laatua kiinteistönhoitoon | Arvokas ympäristö näkyy asunnoissa | Raikasta työilmettä puhtailta pöydiltä | Asukkaat vastaavat grillitu...

Kouvolan Asunnot Oy:n asukaslehti 2/2018  

Lisää laatua kiinteistönhoitoon | Arvokas ympäristö näkyy asunnoissa | Raikasta työilmettä puhtailta pöydiltä | Asukkaat vastaavat grillitu...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded