Page 1

1


‫فهرست مطالب‪:‬‬ ‫اسرائیل‪ :‬شرح کامل کشور اسرائیل از تمامی جوانب‬ ‫‪61‬‬

‫صهیونیسم ستیزی(دیدگاه غربی)‬

‫‪61‬‬

‫صهیونیسم(دیدگاه غربی)‬

‫‪32‬‬

‫چیستی صهیونیسم(دیدگاه مـا)‬

‫‪22‬‬

‫صخیونیسم اسالمی‬

‫‪23‬‬

‫منشور استقالل اسرائیل‬

‫‪23‬‬

‫فراماسونری(دیدگاه غربی)‬

‫‪33‬‬

‫فراماسونری چیست(دیدگاه پایگاه خبری صراط)‬

‫‪33‬‬

‫اعتقادات و نماد های فراماسونری(دیدگاه مـا)‬

‫‪12‬‬

‫برخی اصول ماسونیسم‬

‫‪13‬‬

‫انجمن جمجمه و استخوان‪-‬کلوپ بوهیمیان‬

‫‪16‬‬

‫تشکیالت فراماسونری(دیدگاه سایت پژوهشی اسرار)‬

‫‪13‬‬

‫کاباال ریشه فراماسونری(دیدگاه سایت پژوهشی اسرار)‬

‫‪67‬‬

‫خواستگاه نظام سرمایه داری معاصر(دیدگاه مـا)‬

‫‪63‬‬

‫خطر صهیونیسم بین الملل‬

‫‪63‬‬

‫نظم نوین جهانی‪-‬معماران فریب و تباهی‬

‫‪13‬‬

‫سیطره بین المللی صهیونیسم‬

‫‪12‬‬

‫برسی هرم فراماسونری‬

‫‪16‬‬

‫سید جمال الدین اسدآبادی و فراماسونری‬

‫‪673‬‬

‫نشانه شناسی فراماسونری از دید عالمه مصباح یزدی‬

‫‪671‬‬

‫فراماسونری چگونه و در چه زمان وارد ایران شد‬

‫‪661‬‬

‫المپیک لندن راه رهایی غرب از چالش پیش رو‪...‬‬

‫‪636‬‬

‫صهیونیسم به روایت تصویر‬ ‫‪2‬‬


‫مقدمه‬ ‫با عرض درود و سپاس فراوان ایزد یکتا را که اینجانب را شایسته لطف و رحمت بی پایان خود دانسته و این آمادگی را به من‬ ‫داده تا هر چند کوچک‪ ،‬سهمی در باروری آگاهی دوستانم داشته باشم و بتوانم قدمی کوچک در راستای آگاهی نسل امروز‬ ‫پیرامون مسائله ی مهم و جدی صهیونیسم گذاشته و این مقوله را از تمامی جوانب به همراه تمامی انشعاباتی که از آن نشعت‬ ‫گرفته را از دیدگاه های مختلف و حتی گاهی متناقض مورد برسی قرار داده و باشد که با همگانی شدن این آگاهی نه فقط‬ ‫در جامعه ی ایران بلکه در تمامی جوامع غربی یا شرقی بشود از این خطر بین المللی جلوگیری نمود و هرچه سریع تر به‬ ‫حاکمیت این طاغوت بر جهان پایان داد و به ویژه ما ایرانیان در این مورد وظیفه داریم که با همیاری و همبستگی یکدیگر این‬ ‫چالش را بر طرف سازیم زیرا از دیدگاه بنده اگر به گذشته برگردیم و بنگریم که به راستی قدرت گرفتن یهودیان و نفوذشان‬ ‫به دستگاه های حکومتی از کی و کجا شروع شد که حال این چنین‪ ،‬سایه ظلمانی شان بر جهان سایه افکنده به دوران‬ ‫هخامنشی و حکومت نیای بزرگمان‪ ،‬کوروش کبیر می رسیم که این چنین به عدل و دلرحمی پس از تسخیر بابل دستور آزادی‬ ‫بردگان یهودی را داد که این لطف بزرگ وی بعد ها دردسر های بسیاری برای ایران و امروزه جهان درست کرده که حال در‬ ‫این جا فقط به یک مورد اشاره خواهم کرد‪ :‬نزد ما ایرانیان ‪ 31‬عددی نحس است اما بر عکس تصور ما برای مسلمین خیر؛و‬ ‫آیا تا کنون از خود پرسش کرده اید که چرا ما در سیزدهم فروردین ماه از خانه و کاشانه مان خارج می گردیم تا سیزدهمان‬ ‫را به در کنی؟ خشایارشاه وزیری یهودی به نام مُردخای داشت که مدام ایشان را تحریک نسبت به حمله به یونان می نمود اما‬ ‫همسر خشایارشاه با این امر مخالف بود تا این که در پی توطئه ی مُردخای خشایار شاه همسرش را از قصر اخراج کرد و تنها‬ ‫شد سپس مردخای با نقشه ای زیرکانه دختری از خویشان نزدیک خود را به کاخ آورد و نام او را استر به معنای ستاره‬ ‫نهاد؛سپس خشایارشاه به استر دل باخت و با وی ازدواج کرد‪ .‬هامن وزیر الیق خشایار شاه به مالقات های مشکوک و‬ ‫پی آ پی مردخای و استر شک کرد سرانجام متوجه خیانت این دو شد و موضوع را با خشایار شاه در میان گذاشت‪ .‬خشایار شاه‬ ‫نیز بسیر ساده لوحانه موضوع را به استر گفت و استر با زیرکی خشایار شاه را مجاب کرد که در اشتباه است و ماجرا را با‬ ‫عموی خود در میان نهاد‪.‬مردخای نیز خشایار شاه را مست می کند و به وسیله ی این حیله دستور قتل هامن و دیگر متحدانش‬ ‫یعنی ‪ 0777‬ایرانی را می گیرد و در روز سیزدهم فروردین ‪ 0777‬ایرانی در خانه ی خود سالخی می شوند‪ .‬و این چنین‬ ‫است که ما ‪ 31‬بدر را از خانه بیرون می رویم‪ .‬زیرا می ترسیم بار دیگر در خانه مان سالخی شویم‪ .‬و پس از آن واقعه نیز‬ ‫سرانجام خشایارشاه حمالت گسترده ای به یونان می کند و سرانجام شکست خرده و باعث مرگ بسیاری از ایرانیان می گردد‪.‬‬ ‫حال از آن موقع تا کنون هر ساله ‪ 31‬فرور دین جشنی در اسرائیل به پا می شود و در آن کیک هایی به شکل صورت هامن در‬ ‫خانه ها پخته شده و بچه ها با چاقو کیک را پاره می کنند‪ .‬هدف هایی به شکل صورت هامن نصب می کنند و با کمان آن را‬ ‫نشانه می روند و هنرمندانی همچون میکل آنژ تابلو ای از لحظه ی بیرون افکندن هامن از کاخ می کشند و جهانیان آن را‬ ‫تحسین می نمایند‪ .‬و اینان همان هایی هستند که در آن روز شوم با نیاکان ما این چنین کردند و حال در حال انجام جنایاتی‬ ‫فجیح تر در ابعاد جهانی اند و این ما هستیم که باید به پا خیزیم و سالح هایشان را ازشان بگیریم‪ :‬با دانشمان سالح تکنولوژی‬ ‫را‪ ،‬با فرهنگ و خالقیتمان سالح رسانه را و با شجاعت و دالوری مان سالح جنگ و با ایمانمان سالح بی ایمانی را‪...‬‬ ‫سپهر ضیایی‬

‫‪3‬‬


‫اسرائیل‬

‫יִשְׂ ָראֵ ל‬ ‫מְׂדִ ינַת יִשְׂ ָראֵ ל‬

‫‪4‬‬


5


‫מחוזות‬ ‫נפות‬

‫‪6‬‬


7


‫تاریخ‬

‫‪8‬‬


‫نظام سیاسی‬

‫احزاب کلیدی‬

‫‪9‬‬


‫سیاست خارجی‬

‫‪11‬‬


‫آموزش عالی‬

‫اقتصاد‬

‫گردشگری‬

‫‪11‬‬


‫آزادی های اجتماعی و رسانه‬

‫زبان‬

‫فرهنگ‬

‫‪12‬‬


‫توان نظامی‬

‫‪13‬‬


‫جنگ ها‬

‫پیمان نامه ها و قطع نامه ها‬

‫‪14‬‬


‫پانویس‬

‫یکی از منابع اصلی اینجانب در ارتباط با این قسمت مقاله دانشنامه آزاد ویکی پدیا بوده که بنده دخل و تصرف‬ ‫هایی در آن داشته ام که امید دارم به هرچه پویا تر شدنش کمک کند‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫سپهر ضیایی‬


‫صهیونیسم ستیزی(دیدگاه غربی)‬

‫אנטי ציונות)‬

‫گروه های مذهبی یهودی ارتودوکس‬

‫‪16‬‬


‫صهیونیسم ستیزی خارج از جامعه یهودی‬

‫‪17‬‬


‫پانویس ها‬

‫یکی از منابع اصلی اینجانب در ارتباط با این قسمت مقاله دانشنامه آزاد ویکی پدیا بوده که بنده دخل و تصرف‬ ‫هایی در آن داشته ام که امید دارم به هرچه پویا تر شدنش کمک کند‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫سپهر ضیایی‬


‫صهیونیسم(دیدگاه غربی)‬

‫واژه‬

‫ציון)‬

‫‪19‬‬


‫برقراری جنبش صهیونیسم‬

‫‪21‬‬


21


‫نقد صهیونیسم و مخالفت با آن‬

‫یهودیان مخالف صهیونیسم‬

‫یکی از منابع اصلی اینجانب در ارتباط با این قسمت مقاله دانشنامه آزاد ویکی پدیا بوده که بنده دخل و تصرف‬ ‫هایی در آن داشته ام که امید دارم به هرچه پویا تر شدنش کمک کند‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫سپهر ضیایی‬


‫سپهر ضیایی‬ ‫چیستی صهیونیسم‬

‫‪23‬‬


24


25


26


27


28


29


31


31


32


‫صهیونیسم اسالمی‬

‫مشاهیر مسلمان صهیونیسم‬

‫‪33‬‬


‫منشور استقالل اسرائیل‬

‫הכרזת העצמאות של מדינת ישראל)‬

‫تاریخچه‬

‫متن منشور استقالل‬

‫‪34‬‬


35


36


‫یکی از منابع اصلی اینجانب در ارتباط با این قسمت مقاله دانشنامه آزاد ویکی پدیا بوده که بنده دخل و تصرف‬ ‫هایی در آن داشته ام که امید دارم به هرچه پویا تر شدنش کمک کند‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫سپهر ضیایی‬


‫فراماسونری (دیدگاه غربی)‬

‫تاریخچه‬

‫‪38‬‬


‫سازمان‬

‫فعالیت ها‬

‫‪39‬‬


‫فراماسونری در ایران‬

‫مخالفان فراماسونری و تئوری توتئه‬

‫مخالفان مذهبی‬

‫مخالفان در ایران‬

‫‪41‬‬


‫فراماسونری در آلمان نازی‬

‫پانویس‬

‫یکی از منابع اصلی اینجانب در ارتباط با این قسمت مقاله دانشنامه آزاد ویکی پدیا بوده که بنده دخل و تصرف‬ ‫هایی در آن داشته ام که امید دارم به هرچه پویا تر شدنش کمک کند‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫سپهر ضیایی‬


‫فراماسونری چیست؟(دیدگاه پایگاه تحلیلی خبری سیاسی صراط)‬

‫‪42‬‬


43


‫اعتقادات و نمادهای فراماسونری(دیدگاه مـا)‬

‫‪44‬‬


45


46


47


48


49


51


51


52


53


54


55


56


57


58


59


61


61


62


‫برخی از اصول ماسونیزم(دیدگاه سایت اسرار)‬

‫‪63‬‬


‫انجمن جمجمه و استخوان‪-‬کلوپِ بوهیمیان‬

‫‪64‬‬


65


‫مستند جنجالی و افشاگرانه آلکس جونز درباره کلوپ بوهیمیان‬

‫دو رئیس جمهوری آیندۀ آمریکا در باغ بوهمیان‪:‬‬ ‫ریچارد نیکسون و رونالد ریگان(‪ 32‬جوالی ‪)7591‬‬

‫‪66‬‬


‫تشکیالت فراماسونری(دیدگاه سایت اسرار)‬

‫‪67‬‬


‫کاباال؛ ریشۀ اصلی فراماسونری(دیدگاه سایت اسرار)‬

‫‪68‬‬


69


‫خاستگاه نظام سرمایه داری معاصر(دیدگاه مـا)‬

‫‪71‬‬


71


‫خطر صهیونیزم بین المللی‬

‫‪72‬‬


‫یهودیان ‪ 99‬سال عزادار موجودیت «اسرائیل»؛‬ ‫‪.‬موجودیتی که عصیان در برابر خداوند است‬

‫‪73‬‬


74


75


‫دولت های انگلیس و آمریکا در خدمت صهیونیزم بین المللی‬

‫‪76‬‬


77


‫نظام نوین جهانی‪-‬معماران فریب و تباهی‬

‫‪78‬‬


79


81


81


‫‪chaos Ordo ab chao = order out of‬‬ ‫«نظمی که از بطن هرج و مرج بیرون خواهد آمد»‬

‫‪82‬‬


New World Order: The Jewish World Domination

‫امپراتوری نامرئی‬

83


‫ساختار دولت نامرئی صهیونیزم جهانی‬

‫‪84‬‬


‫محفل ایلومیناتی و کنترل «جنگ سرد»‬

‫‪85‬‬


86


87


‫دست داده اند‪.‬‬

‫‪88‬‬


‫سلطه صهیونیزم بر قدرت هاي جهاني‬

‫‪89‬‬


91


‫شهر بیت المقدس؛ از نیويورك تا كوآالالمپور‪ ،‬پايتخت غیر قابل تقسیم و ابدي اسرائیل است!‬

‫‪91‬‬


‫سیطرۀ بین المللی صهیونیزم‬

‫‪92‬‬


‫اسرائیل از نیل تا فرات‬ ‫ِ‬

‫بررسی هرم فراماسونری‬ ‫!‬ ‫عکس هرم قدرت‪:‬‬

‫‪93‬‬


94


95


96


‫سید جمال الدین اسدآبادی و فراماسونری(‪)1‬‬

‫‪97‬‬


98


99


‫سید جمال الدین اسدآبادی و فراماسونری( )‬

‫‪111‬‬


111


112


113


‫نشانه شناسی اندیشه فراماسونری از دیدگاه آیت اهلل مصباح یزدی‬

‫‪114‬‬


115


116


.

117


118


‫‪.‬‬

‫فراماسونری چگونه و از چه زمانی وارد ایران شد؟‬

‫‪119‬‬


111


111


112


113


114


115


116


117


118


‫آیا المپیک لندن راه رهایی غرب از چالش های پیش رو است‪...‬‬

‫‪119‬‬


121


‫صهیونیسم به روایت تصویر(منبع‪:‬مرکز پاسخ گویی به سواالت دینی‪) www.askdin.com،‬‬

‫‪121‬‬


122

zionism  
zionism  

spz project

Advertisement