Page 1

su%$#ta b o k a l o

m a g i j a


kanapeles Kaip aš svorį mečiau ir kanapėles laisčiau.


Jei negerčiau alkoholio,

priėjusi netoli mini jubiliejaus

dabar atrodyčiau kaip Pikul,

gurkšnoju baltą sausą vyną

tik su gražesne galva. Ir gal

skiestą su mineralke,

ne tokiais gražiais papais.

palaikytą šaldytuve, teisingai

Tačiau gyvenimas yra

ten atcoolintą, vieną butelį,

gyvenimas, ir šalta

antrą, trečią.

lambruskės taurė nori nenori

Nes pažvelgusi į save iš

įslenka į delną, o burbuliuo-

šalies, aš dažnai imu ir

jantis gurkšnis – bunon. O

nustėrstu – kas būtų pamanęs?

tada jau nesvarbu, ar voliotis

Tapau tokia, kokios manęs

žolėj, ar mylėtis vonioj, ar

norėjo tėvas, ir dėl ko

valgyt makdonalde. Ir jei

kaldavomės gerus 10 metų.

būdama septyniolikos

Tik jis, matyt, to dar nežino –

gerdavau rašalą ir kagorą,

nebent nujaučia. Tapau

devyniolikos – alaus

tvarkinga, atsakinga,

bambalius, dvidešimt

pareiginga, išsilavinusi, graži

vienerių – bokalus

ir mylinti. Tapau sarginiu

kabokuose, o dvidešimt trejų

šunimi, tapau kanarėle narve.

– kokteilius darbe, tai

Kasryt panaudoju lygiai 8

2


3

kosmetikos priemones neskaitant dezodoranto ir

kabuokose. Ir žinau, kad jie

dantų pastos. Per penkis mėnesius numečiau 17

mane lydės, kokį dailų fasadą aš

kilogramų ir telpu į madingų parduotuvių

besusitverčiau, kiek vaikų

madingas ne paties didžiausio numerio kelnes.

bepagimdyčiau, kiek naktų

Man mirkčioja jaunuoliai, diedai ir dvimečiai.

nemiegočiau jiems negrįžtant

Ir kaip bebūtų netikėta, bet niekada o niekada

namo. Nes puikiai atsimenu, ką

supista bokalo magija nebuvo taip arti manęs.

veikdavau, kai negrįždavau pati.

Aš kasnakt miegu vienoj lovoj su vyru, kuriam

Kokios puikios naktys būdavo.

sutikčiau ir netgi norėčiau gimdyti vaikus, tačiau

Aš numečiau 17 kilogramų

manyje miegantys demonai niekada nepaleidžia

lašiakų, tačiau neatsikračiau nei

manęs nuo lenciūgo. Aš matau juos bokaluose,

vienos baimės, slogučio, panikos

kuriuos geria nepažįstami žmonės lauko

krebždulio. Viso to, dėl ko


4

dvidešimt trejų lakdavau kokteilius darbe ir

nežinau, ką daryti – ar džiaugtis

namuose ir parkuose ir po suoliukais ir

ir atsipist nuo norų, ar norėt

pažįstamose/nepažįstamose palapinėse. Dar

kažko kito, ar įsivelt į filosofines

baisiau, aš su jais susigyvenau, jais susižavėjau,

interpretacijas. Vietoj to 4 kartus

dar niekada mes neradome tokios bendros

per savaitę einu kočiotis į sporto

kalbos. Jie skiedžia mano baltą vyną mineraliniu

klubą ir googlinu, kiek sveria

ir atkemša antrą butelį, kai būna ilgu. Bybis

Aguilera. O paskui geriu

žino, ko. Saulėlydžių, saulėtekių, purvinų

lambruskes.

suktinių, manęs, savęs, princesės bambos gilumoj (kurios negali imti ir mylėti banditai). Anksčiau aš labai gerai žinojau, ko noriu gyvenime. Dabar viską, ko norėjau, turiu, tai


Suagusiųjų pasaulio džiaugsmai ir aktualijos

D ž ia u g s m a s n r. 1 :

darbas

D ž ia u g s m a s n r. 2 :

mokesčiai

D ž ia u g s m a s n r. 3 :

netikėtos išlaidos

D ž ia u g s m a s n r. 4 :

santykiai

D ž ia u g s m a s n r. 5 :

buvimas “suaugusiu”


džiaugsmas nr. 1

DARBAS

Prieš susirandant pirmą darbą, atrodo: va susirasiu darbą, bus zajabys, turėsiu babkių kai šieno, galėsiu gastroliuot po festus ir pirktis daiktus, alų gert tik kabokuose, susitaupysiu atostogoms Meksikoj. Susirandi tą pirmą darbą ir supranti, kad babkių užtenka tik alui kabokuose, nes būni jaunas, pajėgus daug gerti, dažnai gyveni pas mamą ir gali mest tą darbą pirmai progai pasitaikius. Tokie tie darbai studijų metu ir būna – tik proga užsidirbti litų ant alkoholio, o jei dar pasiseka dirbti bare, tai tą ir tematai – stopkės, bokalai, alga, kepta duona, stopkės. Kas iš tiesų yra darbas paaiškėja, kuomet pagaliau baigi atrodė nesibaigsinčią mokymosi stadiją ir imi norėti nuolatinio darbo. Tokio, kuris tikrai leistų susitaupyti ant atostogų (imi norėt mažiau – galvoji

apie Europos sostines ar netgi Kuršių Neriją), pavalgyti restorane, pasidaryti remontą. Norėdamamas dirbti tokį darbą turi mažiau jėgų investuoti į gėrimą, blaivymąsį ir pachmielinimąsi, o galiausiai supranti, 6


7

kad visai negali tam skirti nei laiko, nei

ląstelių. Supranti, kad kartais

jėgų. Po truputį malonu tampa vakarais

darbas reikalauja iš tavęs ne tik

žiūrėti Valandą su Rūta, anksti eiti

laiku pasirodyti, nesimuliuoti ir

miegoti ir pykti ant triukšmaujančių

padaryti pavestą darbą, bet, kaip

kaimynų (jau pusė vienuoliktos!!!).

nemalonu bebūtų, jis pareika-

Supranti, kad darbas gali pareikalauti

lauja iš tavęs keistis. Nerodyti

viršvalandžių, kompromisų ir nervinių

emocijų. Neturėti charakterio.


8

Aukotis. Lįsti į šikną. Daryti tai, ko

nereikalauti? Ir atsiguli su

nenori tada, kada nenori. Ir tada pamatai,

tokiom mintim, ir prabundi. Ir

koks tolimas kelias iki Havajų ir kaip

supranti, kaip sunku būt

nepaprasta yra būti mėgstamu ir lojaliu.

nugalėtoju Suaugusiųjų pasau-

Tada galvoji – o gal nahui? O gal grįžt į

lyje.

barą, toliau užlakinėt pachmielus, užvalginėt liūdesius ir nieko iš savęs


džiaugsmas nr. 2

MOKESČIAI

Jie ateina kartą per mėnesį balto voko pavidalu ir dar toliau nustumia Havajus. Drebančia ranka atiduodi štukes už oro temperatūrą ir už vandenį, kurio pilnos upės, už šiukšlių, kurių niekas neišveža, išvežimą, už stogelių remontus, už bendro naudojimo patalpų apšvietimą, už savo egzistavimą civilizacijoj pagal kažkieno sutvertus kriterijus. Ir neperki sau daiktų, ir nepietauji restoranuose, nieko nedarai taip dažnai, kaip norėtum. Nes jei nori, kad mokesčiai nekąstu, turi būti nugalėtoju Suaugusiųjų pasaulyje. O kaip sunku būti nugalėtoju suaugusiųjų pasaulyje.

9


džiaugsmas nr. 3

NETIKĖTOS IŠLAIDOS

Kai gyvenai pas mamą, nė susimąstyti netekdavo, kad pinigus kainuoja ir savaime namie neatsiranda tokie dalykai, kaip: tualetinis popierius; muilas; indų ploviklis; skalbimo milteliai; kempinėlės; aliejus; actas; pienas; sviestas; kava; elektros lemputės. Tie daiktai, pasirodo, kartais kainuoja visai nejuokingus pinigus, kol nesi nugalėtojas Suaugusiųjų pasaulyje. Ir, kas bjauriausia, be tų daiktų negali jaustis laimingas. Tų daiktų reikia, ir viskas. Jų privalo būti ir juos privalu nuolat dapirkinėti. Štai, pavyzdžiui, kava. Kodėl atrodo, kad kava tokia brangi? Jei kavos pakelis kainuoja tiek pat, kiek dvi latės kofeine? Kodėl visada atrodo, kad reikia susitaupyti, kad galėtum nusipirkti kavos? Arba skalbimo miteliai? Kodėl atrodo, kad jų kaina nežmoniška, nors tą kiekį naudoji tris mėnesius? Apie tualetinį popierių iš vis nėra ką šnekėti.

10


džiaugsmas nr. 4

SANTYKIAI

Anksčiau, kai santykiai su priešinga lytimi tebuvo pasibarškinimas po krūmeliais, atrodė, kad viskas šitaip paprasta: tereikia surasti tą, su kuriuo pasibarškinus norėsis dar ir į kokį kiną nueiti, o noras bus abipusis, ir viskas bus gerai: drugeliai, fanfaros,

11

happily ever after. Pasirodo, kai tą žmogų sutinki, ir supranti, kad jis daro tavo gyvenimą pilnatvišku, kad gali jam atleisti visus netobulumus ir klaidas, kai būna ramu ir gera kartu žiūrėti Valandą su Rūta, supranti, kad santykiai irgi reikalauja inveticijų. Kas baisiausia, net ne piniginių! Po visų ankstesnių džiaugsmų esi susitaikęs, kad problemos sprendžiamos babkėm – daugiau ar mažiau, bet pamoki ir bardakas susitvarko. Čia gi taip neveikia. Mylimam žmogui turi atiduoti tiek jėgų, optimizmo, savęs, kad po kiek laiko supranti, kad tavęs nebėra – esat jūs. Ir krapštai galvą – gerai tai ar blogai, ir kurgi tai nuves. Supranti, kad nebeegzistuoja vien tik tavo problemos – dabar turi jų dvigubai, nes mylimo žmogaus problemas priimi kaip savas. Jei jam nepasiseka – nepasisekė tau, jei jį nuskriaudė – nuskriaudė tave. Ir laimė, žinoma, tuomet būna dviguba, bet suaugusiųjų pasaulyje, kol netapai nugalėtoju, priimta daugiau dėmesio kreipti į bėdas.


džiaugsmas nr. 5

BUVIMAS “SUAUGUSIU”

Iš visų džiaugsmų šitas yra baisiausias. Kol buvai mažvaikis ar ten koks studentas, tik ir laukei, kol būsi pilnavertis suaugęs žmogus. Pasirodo, nifiga čia nesmagu. Jei nori pelnyt kitų pagarbą ir neturėti “mažvaikio” etiketės, turi būt ant tiek stabilus ir

12

emociškai nuoseklus, intelektualus ir visapusiškai pasikaustęs, kaip net nepasakysiu, kas. Jei tau pikta, tu negali šaukti. Negali kito pasiųsti nachui. Negali muštis, tampyt už plaukų, apspjaut, apipilt kuom nors, kai taip norisi. Turi argumentuotai diskutuoti, net jei matai, kad tai darai su debilu, kuris nu niekada nesupras, kame kampas. Blogiausia, kad net jei darysi visus minėtus dalykus, daugelio problemų su debilais neišspręsi, tik pats atrodysi debilu. Kaip kartais būna sunku, norisi visus iššaudyt. Bet negali visų iššaudyt, nes pasodins. Už iššaudymą gausi panašiai, kiek gautum už kanapių auginimą.


apie sporto klubÄ…


Kartais sporto klube man

Kita dama yra pusiau vyras.

prasideda svajoklės sindro-

Jos ūgis koks

mas, ir tada užuot atsakingai

metras-aštuom-penki, ji

tempus giliuosius raumenis,

nesiskuta kojų ir yra labai

tempiu juos neatsakingai ir

negraži. Dar neturi papų ir

spoksau į kitas mergas. Toj

kartais prigaunu save

mažoj salytėj kartais

tikrinant, gal vis tik ji ir yra

susirenka virš penkiolikos

vyras. Visus pratimus

skirtingų figūrų, socialinių

moteris-vyras atlieka ypač

sluoksnių, išvaizdų ir

nerangiai ir su giliai

pretekstų. Štai vienai damai

švokščiančiais įkvėpimais. Jai

jau virš pekiasdešimt, bet ji

vienai aš nepavydžiu lieknos

visada dailiai susišukavusi,

figūros, nes dar neteko matyti

pasidažiusi ir celiulito turbūt

tokio menko šio privalumo

turi mažiau už daugumą

išnaudojimo.

trisdešimtmečių. Tačiau

Yra ir storoji dama, o jei jau

kiekvieną dieną ji turi vis

sakau storoji, tai tikrai stambi

naują mėlynę ir kairios

mergaitė, ir visos kitos

rankos riešą dengia skarele.

jaučiasi labai kietos ir

14


15

fitnesiškos šalia jos, kai toji pailsta ir susmunka

gražios. Dvi trenerės irgi labai

ant kilimėlio apsikabinus vandens bambalį,

lieknos ir gražios, ir smagios, ir

visos aplinkui dar įnirtingiau kilnoja kojas,

motyvuoja kaip niekas kitas.

užpakalius ar daro žvakes ir plūgus. Tačiau

Tačiau viena trenerė primena

storoji mergaitė sąžiningai lanko po dvi

budistų vienuolę ir man kaskart

treniruotes iš eilės, ir aš giliai viduj linkiu jai

vis sunkiau prisiversti eiti į jos

tapti liekna mergaite ir parodyt visom vidurinį

užsiėmimus. Jei ji gautų traumą

pirštą.

ir nebegalėtų sportuoti, puikiai

O šiaip tai dauguma mergaičių labai lieknos ir

tiktų į laidų vedėjas Marijos


16

Radijuj.

O aš pati dar niekada nebuvau

Kalbant apie vyrus, tai beveik visi sporto klube

tokia graži iš vidaus. Ir niekada

yra itin neišvaizdūs. Arba spuoguoti išstypę

nebūčiau pagalvojus, kad

moksliukai, prakaituojantys ties 10 kg štanga,

vakarinį kepsnį su alaus bokalu

arba užsikačialinę gezai su hieroglifinėm

iškeitus į kalanetikos pratimus

tatūškėm. Nors kas itin smagu, tai tie gezai

jausiuos tokia laiminga ir

nekabina net pačių dailiausių damų – sporto

visapusiškai stipri.

klubas skirtas sportuoti, ir kiekvienas ten tiek užsiėmęs savimi, kad gražu pažiūrėti.


Jah Bless.


Pirmą kartą gyvenime buvau

proga nežiūriu pro pirštus į tą

pasiėmusi atostogų.

marmalyną – jei jau žada, kad

Anksčiau iš darbų tokiu

visur bus kaip per sviestą, tai

atveju tiesiog išeidavau.

lai būna, tikiu tuo ir laukiu.

Šiame gi, esu išdirbusi

Besiruošdama sėkmės

ilgiausiai nei kada nors, ir

prisilietimams iš

netgi kažkiek norisi sugrįžti

raudonplaukės tapau

iš po švenčių maratono. Pats

apelsiniškai ryža, ir man tai

maratonas tiek nuvargino,

primena mokyklą, pirmus

tiek atvėrė auras, tiek

konversus, ir net parduotuvėj

nugirdė, tiek išpagiriojo.

man nebeparduoda alaus be

Mūsų su M. Naujieji Metai

dokumento. Taip pat šiandien

jau kak pravila yra tapę

vakare beveik įpusėsiu

perdėtai emocingi ir mum

gražiojo projekto ant rankos

abiem nesuvokiami, bet šį

gimimą. Pagalvojau, kar

kartą viskas po jų, rodos,

niekada tiek neinvestavau į

sustojo į savo vietas.

grožį. Iki šiol esu sėkmingai

2013 pagal astrologus man

išvengusi soliariumų,

bus neįtikėtinai sėkmingi, ta

profesionalių manikiūrų,

18


19

kosmetologinių procedūrų, depiliacijų,

pilnatvės. Paskui vis tiek sėdžiu

plaukų priauginimų, kasmėnesinių

prie kompo apsikabinus

apsilankymų pas kirpėją ir panašių

sumuštinį su lašiša ir žiūriu Nip

dalykų, nes gaila babkių, tačiau nė

Tuck’ą penktą kartą. Nepaisant

nemirktėlėjus galiu pasiryžti paskirti dvi

žinojimo, kad vis tiek viskas

štukes tatuiruotei. Oh well.

nebus taip gerai, kad negalėtų būt

Džiaugiuosi, kad tai darau būtent

geriau, kad ką bepasiekčiau, man

naujais metais. Man tas persiritimas

vistiek kažko trūks, šiais metais

visada simboliškai reikšdavo daugiau

jaučiuosi turinti pakankamai, kad

nei vertėtų. Visada apsiašaroju šaudant

galėčiau būti laiminga. Aš netgi

fejerverkams, kokie menki jie bebūtų.

kitą savaitę pradėsiu lankyti

Visada pasižadu sau būti laimingesnė,

pilateso ir kalanetikos

daryti tik tai, ką noriu, kas suteikia man

treniruotes, ir nusifotkinsiu pin


20

up’iškoj fotosesijoj. Paskui reikės

vonios ir lentynėlių, aš geriu

pagaliau išsilaikyti teises, kad nereiktų

daug vitaminų ir kartais

pėškom vaikštiot su šuniu į Aukštadvarį,

raminamųjų, seni pažįstami

kol (jei!) M. ten kas baseiną ir sodins

manęs nebeatpažįsta ir sako, kad

žolytę. Niekada iki šiol nebuvau

išgražėjau, o iš tiesų tai tik tapau

pagalvojus apie bent teorinę galimybę

priklausoma nuo tam tikro

įsigyt nekilnojamo turto. Oh well.

didesnio kosmetikos priemonių

Štai kokie tie naujieji. Kupini naujienų,

kiekio.

pirmų kartų, baimių, senų skolų, naujų

Paskutinės atostogų dienos proga

svajonių. Vakar šuo pirmą kart

einu užsidėt veido kaukės ir

nusprendė pulti žmogų, parduotuvėse

iššveist tualeto. Jah bless.

nebepardavinėja bambalių, iki vonios kambario įrengimo mums trūksta tik


visi mes ryto valdovai.


ankstų rytą viena lovoj su

nuvijinėčiau bevaikes

vakariniu makiažu ir

mergiotes nuo kėdžių.

d-light’o bonke purvinoj

vakar užsidėjau vieną suicide

rankoj. guliu ir pykstu ant

girl ant desktopo, prieš tai

pasaulio. kad mano pareigos

gerą valandą scrollinus jų

nėra vyr. kūrybininkė. kad

nuotraukas. tąkart norėjau būt

piešinys ant rankos atsieis

diedu ir išdulkint jas visas.

visą mėnesio algą. kad vakar

dabar gi sekso troškimas

viena boba iš kalnų mane

praėjęs ir tiesiog žiūriu į

nuvijo nuo kėdės, nes norėjo

mergaitę ant desktopo ir į

ten padėti savo vaiką. kad

žydrą jūrą už jos. jau daug

nuėjau nieko nepasakius, o

metų nebuvau vasarą prie

dabar širsiu visą savaitę.

jūros, negulėjau ant įkaitusio

susireikšminus boba iš

smėlio, nežarsčiau kriauklyčių

kalnų, kuri nenešioja staniko

tarp kojų pirštų ir nesvajojau į

ir vaiką vedasi į prirūkytą

žvaigždes nuo kopų. vis

supuvusią pankroko skylę.

bandau pripiršti, kas dė to

kur aš dėčiau savo vaiką?

kaltas. kaltinu visus, tik ne

turbūt daryčiau tą patį.

save.

21


22

atkimštas antras d-lightas ir man ant pirštų juodi

vakuminiai maišeliai su dešrom.

dryžiai, nes nusitryniau vakarinį makiažą. ant

pastaruoju metu vis užsisvajoju

veido turbūt tokie patys dryžiai. vakar net

apie gyvenimą tik dėl savęs.

naktinių neapsirengiau, gerai kad nusiėmiau

norėčiau, kad visi mano jausmai

batus. kadangi nieks neglosto man nei nugaros,

ir rūpesčiai būtų orientuoti tik į

nei plaukų, galiu atrodyt visiškai šūdinai, gert

mane. norėčiau priiminėti

vaistais dvokiantį gėrimą ir jaustis iki sielos

sprendimus tik dėl savęs.

gelmių pažeminta bobos iš kalnų. praėjus savaitė

norėčiau gulėt po palme ir gert

išsiurbė iš manęs viską, ką galėjo, tai net baisu

pina coladą iš kokoso kevalo,

pagalvot, ką išsiurbs savaitgalis. prieš akis stovi

norėčiau, kad aliejais išteptas


23

vyras man masažuotų pėdas. norėčiau manikiūrų

išgert. vyrai verkia, kai

ir pedikiūrų, profesionalių depiliacijų ir antakių

neatsiliepiu į jų skambučius.

korekcijų, parafino vonelių ir išankstinių

turiu šimtą pavaldinių ir jie

botulino injekcijų. norėčiau asmeninio trenerio

visi vemia ir viduriuoja iš

ir vyriško haremo.

meilės ir pagarbos man. turiu

niekada anksčiau to nenorėjau, o dabar vis

asmeninį barą, kuriame kartą

pričiumpu save svajojant, kad esu svieto

per savaitę prisigeriu iki

valdovė. dėl nieko nesistengiu, bet viską turiu.

žemės graibymo – viena ir

miegu vandens lovoj ir maudausi džiakuzėj.

desperatiška, bet su velniškai

draugės sustojusios į eilę, kad tik su manim

brangiais kokteiliais.


su%$#ta  

bokalo magija

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you