Page 1

aint-Pée-sur-Nivelle

ENPERE

Bulletin d'informations municipales

ÉDITORIAL DE CHRISTINE BESSONART MAIRE DE SAINT-PÉE SUR NIVELLE ’été s’est écoulé sans problème particulier, le temps a été assez clément, ce qui a permis des rentrées d’argent substantielles pour nos activités nautiques et de façon générale, un afflux touristique satisfaisant pour les commerçants et les hébergeurs.

L

Saint-Pée grossit, s’étoffe, je souhaite avec mon équipe accompagner son développement en restant à l’écoute de vos besoins, en maintenant sa diversité et sa spécificité liées à sa place dans la vallée de la Nivelle. Le Maire, Christine Bessonart

Les petits Senpertars ont fréquenté de façon assidue et en nombre toujours grandissant le centre de loisirs, ce qui a permis aux familles de travailler “l’esprit tranquille” et aux enfants d’être occupés de façon saine et conviviale.

SAR-HITZA

Nous nous sommes activés à préparer la rentrée : la crèche halte-garderie est maintenant terminée et s’est enrichie de 24 places supplémentaires (dont 12 pour les enfants bascophones). Des travaux d’amélioration ont été réalisés à Gantxiki, dans les installations sportives et périscolaires, dans les écoles ainsi qu’à la plate-forme multiservices.

Aterberik gabeko aisialdi zentroan, beti eta joanago haur ibili da, hori dela medio familiek lan egin dute ezpiritua lasaiago eta haurrak jostatu dira sanoki eta lagunartean.

Dans quelques jours commenceront des travaux importants : le centre technique qui témoigne de la vitalité de notre Commune et de son passage de village à petite ville avec la nécessité d’étoffer les services et les équipements et le pont, 2e étape du contournement du bourg.

AMÉNAGEMENT

&

Uda joan zauku, arazo berezirik gabe. Aroak lagundurik dirua sartu da, aintzirako aktibitateer esker eta orokorki jendea ongi ibili da salerosleen eta aloiatzaileen atseginarentzat.

Sartzearen prestatzaeko egin dugu lan : haurzaindegia bururatua da, 24 leku gehiagorekin (hauetan 12 euskaraz nahi dutenentzat). Gantxikin, hobekuntza obrak egin dira, herriko kiroletako instalazioetan, eskoletan baita zerbitzu ainitzetako plataforman. Laster, herriko zerbitzu teknikoen zentroko lanak hasiko dira. Hunek, erakusten du gure herriaren

bizitasuna, herritik hiri ttipi batetarat pasatzea, zerbitzu eta hornidurek behar dute jarraiki. Zubia ere eginen da, hau saihesbidearen bigarren etapa izanen delarik. Senpere handitzen ari da, ene taldearekin nahi dut lagundu bere garapena, zuen beharrer behatuz, bere ainitztasuna eta berezitasuna Urdazuri ibarrean atxikiz. Zuen Auzapeza, Christine Bessonart

TRAVAUX

L’AMÉNAGEMENT DU BOURG… SUITE LE DOSSIER SUR LES FUTURS AMÉNAGEMENTS DU BOURG EN EST AUJOURD’HUI À LA FIN DE LA PROCÉDURE DE CONCERTATION ; UNE RENCONTRE AVEC LES COMMERÇANTS S’EST TENUE LE 17 JUIN DERNIER, SUIVIE D’UNE RÉUNION PUBLIQUE AU LYCÉE AGRICOLE LE 20 JUILLET. Le dossier de concertation a été tenu à disposition du public jusqu’au 17 septembre (avec publicité dans la presse locale). A ce stade, les différentes propositions ou projets issus de la phase de concertation ont été examinés par le Conseil Municipal du 24 septembre. Le 25 octobre, le Conseil Municipal devrait approuver le bilan de la concertation et le dossier de création de la ZAC (Zone d’Aménagement Concertée) ; celui-ci se présente comme un “mini” PLU (Plan Local d’Urbanisme), et est composé de plusieurs documents (rapport de présentation, plans, étude d’impact, mode de réalisation choisi, équipements publics et coûts…).

HERRI ERDIAREN ANTOLAKETA Iragan ekainaren 17an, herriko komertsanteak bildu ziren bilkura batean, ondotik biltzar publiko bat izan zen laborantzako Lizeoan. Irailaren 17a arte kontzertazio txostena egon da Herriko etxean publikoaren oharren hartzeko. Irailaren 24ko Herriko Kontseiluak aztertu du txosten hori. Urriaren 15ean kontseiluak aztertuko du Antolaketa Hitzartuko Auzoaren txostena. Proiektu berria Herrigintza Tokiko Plan ttipi bat bezala da. Azkenik, urriaren 25ean herriko Kontseiluak beharko du onartu kontzertazioaren bilana eta Antolaketa Hitzartuko Auzoaren sortzea.

OCTOBRE 2010

SAINT PÉE BULLETIN 27 • octobre 2010_Mise en page 1 22/10/10 14:52 Page1

27


SAINT PÉE BULLETIN 27 • octobre 2010_Mise en page 1 22/10/10 14:52 Page2

AMÉNAGEMENT

&

AHT DESMARTXEK SEGITZEN DUTE Herri elkargoak, gutun batetan agertzen du bere nahikeria, xede horren kontra beti azkartuz doala. Beren azken akdizkarian, erraiten zuten hiru Herri elkargoetako hautetsiak elkartu zirela xede horren kontra zerbait egiteko : Hego Lapurdikoak-Senpere hortan baita-Errobi Aturrikoak eta Errobikoak. Deliberatua izan zen bi lan batzordeen sortzea: juridiko bat eta tekniko bat. RFF egiturak galdegin du Herri elkargoetako hautetsi eta langileer bilkurak antolatzea herrigintzako dokumentuak aztertzeko. Irailaren 7ko gutun batean hiru Herri elkargoetako Lehendakariek idatzi dute errefusa emanez galdera horier. Geroztik, urriaren 14an Suprefeturan iragan den bilkura batean, BORLOO ministroaren erranen ondotik Prefeta eta RFFeko ordezkarien hitzak aldatu dira, nahiz arinki. Oraiko trafikoa saturazio heinerat heldu arte ez da eginen bide berririk. Nehork ez daki noiz izanen den saturazio hein hori. Herriak ez ditu errexki utziko RFF arduradunak zundaketa egiten partikularren lurretan. Heldu diren egunetan Prefetak agiri bat hartu beharra du. Nehork ez du herrigintza baimenik ukanen kilomero bat zabalera duen banda baten barnean.

HERRIGINTZA TOKIKO PLANA : ZONBEIT HILABETE ORAINO Aitzina doa, Herriko Kontseiluak lan egiten du SOGREAH estudio bulegoarekin. Oroitarazten dugu garapen iraunkorrari buruzko antolaketa ere aztertua izan dela aurten. Bi oztopok trabatzen dute HTPren aitzinatzea : - bat da norberaren saneamendua. Hunentzat Prefetak agindu bat hartu du, iragan ekainaren 14an, saneamendua azkarki mugatzen duena. Bessonart andereak, kudeatzen duen Euskal Herriko herrien Biltzarrak, gai hau landu du, nahi luzke gai huni lotuak diren baldintzak arindu. - arriskuen iragarpen planaren aitzinamendua, hunen konklusioak jakin beharrezkoak agertzen zaizkigu heldu den HTPrentzat. Herrigintzari doazkion txostenak ez dira bururatuak, inkesta publikoa heldu den urte hastapenean eginen da. Jakinean izanen zirezte gure aldizkariaren bitartez Galde bereziak egin dituzten guziak gutunez abisatuak izanen dira.

TRAVAUX

LGV… LES DÉMARCHES CO NT

UN COURRIER DES COMMUNAUTÉS DE CO

La volonté de nous mobiliser contre le projet de nouvelle ligne à gra Dans notre numéro précédent, nous annoncions que les élus des 3 Communautés de Communes concernées (Communauté de Communes Sud Pays Basque, à laquelle appartient Saint-Pée, Communauté de Communes Nive-Adour et Communauté de Communes Errobi) s’étaient rapprochés afin de poursuivre leur action contre cette nouvelle ligne. Après un rendez-vous décevant au Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, les élus des Communautés décidaient de créer 2 commissions de travail : une commission juridique et une commission technique. Depuis, Réseaux Ferrés de France (RFF) s’est adressé aux Collectivités concernées, en proposant : n d’organiser des rencontres, notamment avec les personnels et élus des Communautés, pour étudier dans les meilleures conditions les divers documents d’urbanisme… “afin d’évaluer les enjeux auxquels est confronté notre territoire”, n de mettre en œuvre la “concertation” auprès

de la population, sous la forme de “totems”, mettant à disposition brochures et informations, et installés dans nos mairies. D’une même voix et par courrier en date du 7 septembre 2010, les Présidents des 3 Communautés de Communes ont répondu à ces demandes : n en refusant la mise à disposition de personnel ou les rencontres avec les élus, dans le cadre de la consultation par RFF des différents documents d’urbanisme… ceux-ci restant bien entendu disponibles et consultables, moyennant le versement des frais de reprographie, n en refusant l’installation de “totems” d’information, estimant difficile d’associer l’image des collectivités à un mécanisme de concertation auquel elles n’ont jamais été associées. Depuis une réunion en Sous-Préfecture a eu lieu jeudi 14 octobre : les propros de M. le Préfet et des représentants de RFF sont légèrement différents après l’intervention de M. BORLOO, qui rappelons le, a confirmé le

RÉVISION DU PLU : ENCORE QUELQUES MOIS LA RÉVISION DE NOTRE PLAN LOCAL D’URBANISME AVANCE PEU À PEU, ET LE CONSEIL MUNICIPAL POURSUIT SES TRAVAUX, AVEC L’AIDE DU BUREAU D’ÉTUDES SOGREAH. A ce jour, le PADD (Projet d’Aménagement de Développement Durable) a fait l’objet d’un débat en Conseil Municipal (le 1er février dernier). Rappelons que le PADD, document exprimant le projet de la collectivité locale en matière de développement économique et social, d'environnement et d'urbanisme à moyen et long terme, est un des document constitutif du PLU. 2 obstacles ralentissent aujourd’hui le bon avancement du dossier PLU : n la question de l’assainissement autonome, pour

lequel le préfet a pris un arrêté très restrictif le 14 juin dernier; cet arrêté semble en effet pratiquement interdire l’assainissement autonome. C’est un sujet dont se sont emparés l’association des maires et le Biltzar des communes (dont Mme Bessonart est la présidente); leur intervention devrait permettre l’assouplissement très rapide de cet arrêté, autorisant ainsi le maintien en zone constructible de certaines zones où l’assainissement collectif n’est pas existant. n l’avancée de la révision du Plan de Prévention des Risques (par les services de l’Etat), et donc la néces-

sité de prendre en compte les conclusions de ce plan dans le futur PLU de Saint-Pée. Ainsi, les futurs documents d’urbanisme de la commune ne sont donc pas à ce jour totalement arrêtés, et l’enquête publique devrait être reportée à début 2011. Vous en serez informés dans le bulletin municipal, et toutes les personnes ayant fait des demandes particulières seront prévenues individuellement de la tenue de l’enquête publique.


SAINT PÉE BULLETIN 27 • octobre 2010_Mise en page 1 22/10/10 14:52 Page3

CO NTINUENT

LA VOIRIE COMMUNALE LE CONTOURNEMENT DU CENTRE BOURG : RENCONTRE AVEC LES HABITANTS DU QUARTIER URGURI

DE COMMUNES

ligne à grande vitesse ne faiblit pas. faisceau d’études pour la 2e ligne “pour pouvoir mettre en service, lorsque la ligne existante à deux voies ne permettra plus de répondre aux besoins de trafics, une ligne nouvelle à 2 voies jusqu’à la frontière franco-espagnole”. Il s’agit maintenant de continuer le projet jusqu’à la délivrance par le Préfet de la DUP (Déclaration d’Utilité Publique) et de commencer les travaux après saturation. Mais quand ? personne n’est capable de nous le dire ! En attendant des sondages à l’intérieur de ce faisceau se dérouleront chez les propriétaires privés et sur le domaine communal, après avoir prévenu 48h avant… la Commune ne facilitera pas ces actions c’est certain. Dans les jours prochains, le Préfet a annoncé la prise d’un arrêté de “prise en considération” permettant d’empêcher la délivrance de toute autorisation d’urbanisme dans cette bande de 1 km.

Début septembre, Madame le Maire a organisé une réunion publique avec les habitants du quartier Urguri. Elle avait également convié le Conseiller Général, les agents du Conseil Général, les représentants de l’entreprise ETCHART, adjudicataire du marché et des élus. Après l’inauguration du rond point “ZUBIARTEA” en juin dernier, les travaux de construction du premier pont de 45 mètres (coût deux millions d’euros) enjambant la Nivelle ont commencé. Le nouveau pont sera terminé pour le début de l’été prochain. En réponse aux questions du public, Philippe Mazaud, responsable des infrastructures routières au Conseil général assura que le dimensionnement de l’ouvrage avait été calculé pour ne pas perturber l’écoulement de l’eau lors des crues. Il ne faut pas oublier que la plaine d’Urguri reste inondable comme la route de déviation malgré la réalisation du barrage de Lurberria. Il évoqua également la possibilité d’ouvrir (avant la livraison du 2e pont) un tronçon de la déviation à la circulation de manière à assurer la jonction avec le centre Bourg et Urguri. Le Conseiller Général Bernard AUROY,

maître d’ouvrage, rappelait que la mise en service de la déviation dont le coût s’élèvera à 8 millions d’euros se fera au printemps 2013. Les intervenants du Conseil Général, entreprise Etchart, Mme le Maire et l’adjoint Arribillaga

Les habitants d’urguri attentifs aux explications de la déviation

LA CRÉATION D’UN ACCÈS PIÉTON À AMOTZ L’urbanisation de certains quartiers de Saint Pée amène une population plus importante. C’est le cas entre autre à Amotz dans le secteur de Katalinchoénéa. Dans un souci de sécuriser la circulation des piétons et en particulier des enfants allant à l’école, la mairie a créé un chemin piéton avec trottoir et passage protégé de la zone de Katalinchoénéa à l’entrée du lotissement Arto-Landa. Dans un premier temps, l’acquisition de l’emprise du chemin a été réalisée par le biais d’un échange de terrain, surface contre surface entre la famille Estecorena et la Commune.

Dans un deuxième temps, la création de cette voie piétonne a été aménagée entièrement par les agents des services techniques municipaux. Ainsi, avec la bonne volonté des uns et le travail des autres, les enfants pourront accéder à l’abri bus et prendre le car scolaire en toute sécurité.


SAINT PÉE BULLETIN 27 • octobre 2010_Mise en page 1 22/10/10 14:52 Page4

AMÉNAGEMENT

&

Ibarrun auzoko antolamenduak Ekainean, iragan zen biltzar publikoan, Auzapeza engaiatu zen Lizardia eta Ibarrun auzoaren artean espaloi baten egitera. Orai, lanak burutuak dira, ikusiz hor zonbat jende ibiltzen den, segur beharrezkoa zen ! Pilota plazaren ondoan, mahainak, alkiak, lekuan emanak izan dira, pilota plaza bera tindatua izan da, jarlekuak ere.

Herri erdiaren saihesbidea, Urguri auzoko jendeekin bilkura publikoa Iraila hastapenean, bilkura bat antolatua izan da Urguri auzoko jendeekin. Hor ziren ere Kontseilari orokorra, kontseilu orokorreko langileak eta Etchart enpresako arduradunak. Zubiartea itzulgunea estrenatu zen ekainean, ondotik hasi ziren, Urdazuri trebesatzeko lehen zubiaren obrak, hau burutua izanen da heldu den udako. Philippe MAZAUD, kontseilu orokorrean bideetako azpiegituren arduradunak segurtatu du zubi berriaren neurriek kondutan hartzen dutela uraren isurketa euri ainitz egiten duelarik. Errana izan da ere, bigarren zubia ideki aitzin, saihesbide parte bat idekia izanen dela Urguri eta herriaren artean ibiltzeko gisan. Azkenik, Kontseilari orokorra den Auroy jaunak oroitarazi du obrak 2013ko udazkenean bururatuak izanen direla.

TRAVAUX

DES AMÉNAGEMENTS AU COEUR D’IBARRON Les engagements de travaux pris par Madame le Maire lors de la réunion publique de juin dernier sont terminés. Le trottoir reliant la zone Lizardia au bourg d’Ibarron a été réalisé par l’entreprise Eurovia Aquitaine pour un montant de 70.000 € avec une participation du Conseil Général de 23.500 €. Au vu de la fréquentation, c’est un équipement qui semble utile et nécessaire aux habitants du quartier. Dans le périmètre du fronton, bancs, table de pique nique, revêtement et peinture du fronton et des gradins sont en place.

Le jeu collectif pour enfants sera installé après les fêtes d’Ibarron.

LES BÂTIMENTS COMMUNAUX LE RESTAURANT SCOLAIRE INSONORISÉ

Amotzen ibilbide bat oinezkoentzat Amotzen, Katalinxoenea aldean, eskolako haurrak segurtasun osoan ibil ditezen, ibilbide bat ideki da autobusaren hartzeko aterberat joaiteko. Herria eta Estecorena familiaren artean lur trukaketa bati esker, bidea egin da, antolaketa lanak herriko zerbitzu reknikoek dituzte egin osoki.

Durant le temps du déjeuner, la prise de repas par 250 élèves rend la salle de la cantine très bruyante. Pour pallier ce problème phonique, des plaques acoustiques isolantes ont été installées au plafond par l’entreprise Ramuntxo Housset pour le montant de 8.800 €.

Herriko bastimenduak Herriko eskolen jantegian, eguerdiko bazkari denboran ainitz arrabots izanez, plaka batzu pausatuak izan dira azantzaren ttipitzeko. Orotarat 8 800 €. Herriko zerbitzu teknikoen zentroaren eraikuntza urrian hasiko da. Beranta hartu du proiektu hunek Pirineo Atlantikoetako departamenduko energiaren sindikatuari eman baitio obragintza, panel fotovoltaikoen pausatzeko. Sobamat enpresa hautatua izan da obralari bezala, engaiatu da urriaren 4an lanak hasiko dituela. Bastimendua bururatua izanen da heldu den udako.

A

LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL : DÉMARRAGE DU CHANTIER DÉBUT OCTOBRE

Beste zerbitzuak Ondakinen biltzeko ontzi gehiago ezarriak izan dira, ontzi bat 300 biztanleentzat-orai arte 500 biztanleentzat zelarik- Senpereko herrian hamabi leku badira ondakinen biltzeko, horien artean, badira batzu (hiru) nun jendeek ez duten ongi bereizketa egiten.

Sasoilariak Herriko etxeak 45 gazte enplegatzen ditu udako sasoin denboran, aintzirako aktibitateentzat, zerbitzu teknikoetan, herrizaingoan, Aisialdi zentroan. Gazteak, ardura beren ikasketen ordaintzeko lan egiten dutenak. Sasoina hasi aitzin, Auzapez andereak bere axuantekin bildu ditu sasoilariak esplikatzeko zer izanen den sasoineko lana, erranez konfiantza osoa emaiten diela. Bilkura bururatu da baso baten inguruan, hautetsiak eta sasoilariak elgarrekin solastatzen zirela. Heldu den udako, lan galdeek behar dute Herriko etxerat helarazi apirilaren 1a aitzin.

Dans le cadre de la construction du nouveau centre technique municipal, il a été décidé de lancer une consultation des entreprises en deux temps en raison du retard occasionné sur ce projet par le transfert de maîtrise d’ouvrage au SDEPA (syndicat départemental d’énergie des pyrénées atlantiques) pour l’installation des panneaux photovoltaïques.

Ainsi, une première consultation des entreprises a été organisée pour le lot VRD (voie et réseaux divers) sur lequel les travaux d’installation photovoltaïque n’ont aucune incidence. A la suite du résultat de l’appel d’offres, le maître d’œuvre propose de retenir l’entreprise SOBAMAT qui a remis l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant de

marché de 222.317,15 € H.T. L’entreprise s’engage à démarrer les travaux de construction du nouveau centre technique municipal le 4 octobre. La consultation des entreprises pour les autres lots a été lancée au mois de septembre avec l’obligation de commencer les travaux mi novembre. L’ensemble du bâtiment sera livré pour l’été prochain.


SAINT PÉE BULLETIN 27 • octobre 2010_Mise en page 1 22/10/10 14:52 Page5

AMÉNAGEMENT

&

TRAVAUX

LES AUTRES SERVICES e nombre de points tri sur notre territoire va augmenter pour améliorer nos performances de recyclage en passant de 1 point de collecte pour 500 habitants à 1 point pour 300 habitants. En 2010, deux nouveaux points d’apport volontaire (P.A.V.) ont été implantés : l’un à la zone d’activités de Lizardia et l’autre au lieu dit Cherenda RD3 vers le quartier Cherchebruit. En collaboration avec Bizi Garbia, syndicat qui collecte, traite et valorise les déchets, nous étudions d’autres emplacements les plus adéquats pour servir le plus grand nombre d’habitants tout en étant facile d’accès (secteurs : Olha, Helbarron, Amotz, etc.).

L

DES POINTS DE TRI SUPPLÉMENTAIRES À VOTRE SERVICE

RESPECT DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE Sur les 12 points équipant actuellement le territoire de St. Pée Sur Nivelle, trois points tri de quartiers (Lac, Château au Bourg, Camieta à Helbarron) présentent des incivilités de certains usagers dans l’utilisation de ces points de collecte (dépôt sauvage de déchets). Ces comportements déviants doivent absolument s’arrêter avant d’être sanctionnés avec la plus grande sévérité permise par la loi. Un panneau réglementaire implanté sur chaque point rappelle ses dispositions.

LA MAIRIE RECRUTE : 45 JEUNES EN RENFORT D’ÉTÉ DES SERVICES MUNICIPAUX Pour assurer le fonctionnement des services d’animation du site touristique du Lac, renforcer les services techniques, la police municipale et le centre de loisirs sans hébergement, la mairie crée des emplois saisonniers, quarante cinq cette année. Les jeunes, pour la plupart étudiants ont l’occasion par le travail proposé d’avoir une occupation et une rentrée d’argent pour payer leurs études, permis de conduire, etc. Dans le cadre de la préparation de la saison estivale, Madame le Maire accompagnée de ses adjoints a convié l’ensemble du personnel saisonnier à une réunion de rencontre et d’information. Elle a souligné l’importance et la responsabilité de travailler pour la

collectivité locale, elle leur accorde sa confiance pour la bonne exécution de leur tâche et dans le respect des consignes de travail. La surveillance de la baignade du lac est assurée par le SDIS (pompiers). La réunion s’est terminée par un verre de l’amitié et beaucoup d’échanges entre les élus et les saisonniers. Pour l’été 2011, les candidatures aux différents services doivent parvenir en Mairie pour le 15 mars.

l’accueil des saisonniers par Mme le Maire et ses adjoints


SAINT PÉE BULLETIN 27 • octobre 2010_Mise en page 1 22/10/10 14:52 Page6

ACTIVITÉS SCOLAIRES – ACTIVITÉS SPORTIVES – ACTIVITÉS DU LAC

ESKOLAK Sartzea ongi joan da, herriko eskolan beti haur gehiago izanez ATSEM postu bat sortu da (denbora erdi batean frantsesez eta bestean euskaraz). Gainerat, bi gela arrunt berrituak izan dira.haur bakoitzarentzat eman diru-laguntza goiti joan da 350 € tarik, 360 € tarat pasatuz. Huna aurtengo zenbakiak herriko eskola guzientzat : - herrian : 260 - Amotzen : 65 - San Josepen : 165 - Ikastolan : 70 - Arretxean : 217 - Saint-Christophe lizeoan : 176

AINTZIRA Urte guziez bezala, aurten ere herriak egin ditu edertze lanak aintziran, hala nola turismo bulegoaren berritzea, komunen berritzea, xirrixtaren berritzea...) Konduak ez dira oraino bururatuak bainan erraiten ahal dugu sasoina ona joan dela, dirusartzeak emendatuz doatzi. Udako aktibitateak lekuan ezarriak izan dira oporretako kirolen orde, Aisialdi zentroan ibiltzen ez diren haurrentzat. Hogeitazortzi haurrek parte hartu dute joko horietan Tote Tapia eta Eve Goicoecheak kudeaturik. Esperientzia bat arraberritzekoa.

ECOLES : BONNE RENTRÉE LA MUNICIPALITÉ A PROFITÉ DES VACANCES POUR COMMANDER LE MOBILIER ET FAIRE LES TRAVAUX DEMANDÉS PAR LES DIRECTEURS. Tous les travaux d’entretien courant (plomberie, petite menuiserie…) ont été réalisés et deux salles de classes ont été entièrement rénovées au bourg. L’effectif de cette école étant en hausse, la municipalité a créé un poste d’ATSEM supplémentaire (mi-temps en français, mi-temps en basque), création fort appréciée par les enseignants. Le forfait alloué aux écoles élémentaires privées a été augmenté et passe de 350 à 368 €/enfant. Il faut y ajouter des prestations en nature (cours de musique, activités sportives, transport piscine, gaz, électricité) représentant 116 € par enfant. Cette année 953 élèves ont pris ou repris le chemin des écoles : 325 dans les écoles publiques (260 au bourg, 65 à Amotz), 230 dans les écoles privées (165 à St-Joseph, 70 à l’Ikastola), 217 au collège Aretxea et 176 au Lycée Agricole St Christophe.

LAC

CETTE ANNÉE ENCORE LA MUNICIPALITÉ A FAIT DES TRAVAUX POUR RENDRE LE LAC TOUJOURS PLUS ACCUEILLANT : RÉNOVATION DU BUREAU DE L’OFFICE DE TOURISME, DES GUICHETS SUR LA PLAGE, DU CENTRE NAUTIQUE, DES TOILETTES ET REMISE À NEUF DU TOBOGGAN AQUATIQUE.

En attendant la confirmation des recettes par la Trésorerie, nous pouvons faire un premier bilan financier plutôt positif de la saison touristique. Les recettes sont globalement en hausse (baisse des recettes de stationnement, due au début août et quelques week end pluvieux, alors que celles des activités, pédalos, toboggan, canoë, kayak, tennis et de l’aire des camping-cars sont en hausse. Notons que ces dernières sont soumises à la TVA depuis cette année. Activ’ été : cette activité (qui se déroule au lac) a été remise en place (elle remplace le “sports vacances”) pour les jeunes qui ne fréquentent pas le centre de loisirs. 28 participants ont pu profiter des animations mises en place et encadrées par Tote Tapia et Eve Goicoechea. Nouveaux jeux, nouvelles activités, parents et participants ont été très satisfaits, à renouveler.

A


SAINT PÉE BULLETIN 27 • octobre 2010_Mise en page 1 22/10/10 14:52 Page7

ACTIVITÉS SCOLAIRES – ACTIVITÉS SPORTIVES – ACTIVITÉS DU LAC

SPORTS ACTIVITÉS En plus des activités connues pratiquées par les clubs du village et les manifestations devenues traditionnelles (Ronde du Labourd, triathlon, Raid UNSS), la commune a reçu cette année, avec beaucoup de plaisir, la semaine fédérale et le championnat de France de course d’orientation. 1600 inscrits, beaucoup d’organisateurs (reçus et récompensés par la mairie) et d’accompagnateurs ont apporté une animation supplémentaire en cette fin de mois d’août.

La réception de la course d'orientation

TRAVAUX FRONTONS Les frontons d’Amotz, d’Ibarron, ont été repeints.

A GANTXIKI Le trinquet et les vestiares ont été repeints. Des essais sont en cours pour l’achat d’une auto laveuse performante pour la salle polyvalente. Des travaux de remise en état du sol de la salle sont en cours.

AU STADE Le drainage et la mise en place du terrain d’entraînement sont terminés. Un nettoyage complet des vestiaires et tribunes a été effectué et les mains courantes repeintes en vert. Une réussite !

KIROLAK Aktibitateak Herrian egiten diren aktibitateetaz aparte, aurten herriak errezebitu du norabide-lasterketa. Orotarat 1600 presunek izena emana zuten, ainitz antolatzaile eta laguntzaile mugitu dira. Herriak eskertu ditu guziak krakada bat eskainiz.

LANAK Ibarrungo eta Amotzeko pilota plazak berriz tindatuak izan dira. Gantxikiko trinketa eta aldagailuak ere, salako zolaren berriz egiten ari dira. Drainadura lanak eta entrenamenduko zelaiarenak bururatuak dira, aldagailu eta jarlekuak arrunt garbituak. Herriak izenpetu du hitzarmen bat Kantia elkartearekin moto cross pista baten idekitzeko.

KANTIA La convention de mise à disposition du site à l’Association de Kantia (motards de Saint-Pée) pour la création d’une piste de moto cross (sur une partie) a été enfin signée entre la commune et l’association. Ouf !


SAINT PÉE BULLETIN 27 • octobre 2010_Mise en page 1 22/10/10 14:53 Page8

ACTION SOCIALE – ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

A

STRUCTURES POUR PERSONNES ÂGÉES ADINETAKO JENDEENTZAT EGITURAK Inkesta bat eginik izan da adinetako jendeer buruz. Ehun eta hogei presunek erantzun dute erranez hurbildu nahi dutela herri erdirat eta hunek eskaintzen dituen zerbitzuer. Office 64 eta herriak txostena muntatuko dute.

HAURZAINDEGIAREN HANDITZEA Hemen handitze lanak bururatuak dira, orotarat 372 000 € gosta direlarik. Orai hiruetan hogei haur zainduak izaiten ahal dira, horietan hamabi euskaraz. Estrena azaroaren 20eko finkatua da.

URREZKO EZTEIAK Rougis jaun andereek urrezko ezteiak ospatu dituzte larrazken huntan, Auzapez andereak opariak eskainieta momentu goxo bat pasatu dugu elgarrekin.

Une enquête lancée auprès des personnes retraitées a mis en évidence un réel besoin de structures accueillant les personnes âgées qui désirent se rapprocher du bourg et des services. 120 personnes ont répondu favorablement à cette enquête, l’Office 64, en partenariat avec la commune se charge de monter ce dossier.

CUISINE À MOINDRE COÛT L’activité a débuté le 6 octobre. Toutes les personnes intéressées par cet atelier peuvent se renseigner au 06 98 48 64 64.

SUKALDARITZA MERKEA Lehen kurtsoa urriaren 6an iragan da, interesatuak diren guziek deitzen ahal dute 06 63 63 99 61 zenbakirat.

GIMNASTIKA GOXOA Klaseak abiatu dira iraila hastapenean, 9 : 30tarik 10 : 30ak arte Gantxikiko gelan. haurzaindegiaren parrean.

AGRANDISSEMENT DE LA CRÈCHE Les travaux d’agrandissement de la crèche sont terminés. La capacité d’accueil est donc portée à 60 enfants dont 12 bascophones. Le coût des travaux s’élève à 575.000 € TTC. L’inauguration est prévue le 4 décembre.

AISIALDI ZENTROA 300 haurrez goitik parte hartu dute uda huntan Aisialdi zentroko aktibitateetan. Izan dira adin eta gustu guzietakoak. Horien artean, igerilekuetarat (Donibane Lohitzune, Kanbo, Baigorri, Zuraide) Senpereko aintzirarat, Hendaiako ondartzarat, ibilaldiak, kanpoko jokoak. Sasoin ondarrean, Auzapez anderea eta burrasoak gomitatuak izan dira jokoetan parte hartzera. Adin guzietako haurrentzat, ateraldiak antolatuak izan dira, etxetik kanpo gau bat pasatuz. Urriaren 25ean Omiasainduko oporretan idekiko da zentroa. Eman, zuen haurraren izena oraindik zerbitzu anitzetako Plataforman.

BERRITASUNAK AISIALDI ZENTROAN Familier banatua izan den inkesta batek agertzera eman ditu bi behar : -haurrak atxikiak izan ditezen oporren denbora guzian -izenaren emaiteko dateri buruz informazio gehiago izan dadin Aurten lehen aldikotz, Eguberriko oporretan, zentroa bi astez idekia izanen da. KASU... Aisialdi zentroan izenak eman ditaizke urte osoan zerbitzu anitzetako Plataforman. Beraz, eskoletan ez dira gehiago banatuko.

GOÛTER DES SENIORS

GYM DOUCE L’activité a repris début septembre. Elle se déroule de 9h30 à 10h30 à Gantxiki, salle en face de la crèche.

Le goûter des seniors est prévu le mercredi 10 novembre à 15 h 30 à Gantxiki (ancienne cantine). Il sera précédé à 15h de quelques informations et conseils concernant la sécurité des seniors donnés par l’adjudant Navarro en partenariat avec la commune. ADINEKOEN KRAKADA Azaroaren 10ean egin da arratsaldeko 3etan lehengo jantegian.

A RETENIR Réunion de bienvenue et d’information pour les nouveaux habitants : vendredi 29 octobre 18h30 à la Maison pour tous Gogoan atxikitzeko Jin berrientzat bilkura bat izanen da urriaren 29an ostiralarekin arratsaldeko 18:30tan Elkartetxean


SAINT PÉE BULLETIN 27 • octobre 2010_Mise en page 1 22/10/10 14:53 Page9

ACTION SOCIALE – ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

CENTRE DE LOISIRS PRÈS DE 300 ENFANTS ONT PROFITÉ CET ÉTÉ DES ACTIVITÉS ET SORTIES ORIGINALES ET VARIÉES PROPOSÉES PAR LE CENTRE DE LOISIRS. DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES GOÛTS Chaque tranche d'âge s'est vu proposer des grilles d'activités avec souvent plusieurs activités au choix : n des baignades, en piscines ( à Sare, Saint Jean de Luz, Cambo les Bains, Saint Etienne de Baigorri ou Souraide), au lac de Saint Pée ou encore à la plage d'Hendaye. n beaucoup de randonnées et jeux en extérieur, n des activités sportives de pleine nature (kayak, rafting, tir à l'arc, course d'orientation, VTT, etc.)

n des visites de parcs à thèmes (activités nautiques, escalade d'arbres, reptilarium...) et d'une ferme pédagogique. Les parents, Madame Le Maire et ses élus furent invités à participer à un spectacle de scénettes jouées, chantées et dansées fin juillet et à un tournoi de jeux traditionnels et anciens en août. Les jeunes du centre de loisirs d'Ascain et de Saint Jean de Luz (Centre Sagardian) furent invités à un tournoi inter-centre de jeux avec Euskal Evasion.

Quelques chiffres pour tout comprendre

DES MINI-CAMPS POUR TOUS LES ÂGES Cet été tous les groupes d'âges (excepté on le comprendra les 3 ans) avaient un minicamp au programme : n Les 4-5 ans, en juillet, aux Aldudes (2 jours et 1 nuit) avec une randonnée, une visite de la ferme Oteiza et des jeux ; n Les 6-7 ans, en août, à Hostens (2 jours et 1 nuit en Gironde) avec une course d'orientation, une chasse au trésor, du VTT, des baignades et une veillée ; n Les 8-9 ans, en août, aux Aldudes (2 jours et 1 nuit) avec des randonnées, une dégustation à la ferme Oteiza, des jeux

de plein air, une veillée autour du feu et piscine à Saint Etienne de Baigorri ; n Les 10 ans et plus, en août, une nuit sous la tente à Saint Pée avec un repas préparé par les jeunes et une veillée.

c'est l'âge des jeunes les 15 ans plus âgés venus cet été

en juillet, 223 en août) le nombre de journées/ 3623 C'est enfants accueilli. le nombre moyen d'en93 C'est fants accueillis chaque jour.

DES NOUVEAUTÉS Comme chaque fin de période estivale, Madame le Maire en présence des adjoints concernés reçoit les responsables de l'organisation des accueils de loisirs en juillet et en août pour faire le bilan de l'été. De plus, pour faciliter l’évaluation, une enquête de satisfaction a été distribuée aux familles.

La municipalité a décidé de satisfaire la demande : n ouverture dès cette année du centre de loisirs à Noël les deux semaines de vacances (contre une seule en 2009 et

centre de loisirs.

le nombre d'enfants ins272 C'est crits sur les deux mois (243

TOUTES DERNIÈRES NOUVELLES… LE CENTRE DE LOISIRS SERA OUVERT LES DEUX SEMAINES DES VACANCES DE NOËL (inscriptions dès le mois de novembre) !!!

Deux attentes des usagers du centre de loisirs sont principalement ressorties : n Accueil des enfants au CLSH durant toutes les vacances scolaires. n Meilleure information sur les dates limites et les conditions d'inscription au centre de loisirs.

c'est l'âge minimum 3 ans requis pour être accueilli au

aucune auparavant) et d'organiser une garderie éducative à la fin de l’été lorsque la rentrée scolaire est en milieu de semaine. Cette garderie se tiendra dans d'autres locaux que ceux habituels du Centre de loisirs pour ne pas déranger l'organisation de la pré-rentrée de l’ikastola. n Affichage à l’entrée de chaque établissement scolaire de la commune des modalités et délais d’inscription pour chaque période de vacances scolaires un mois avant l’ouverture.

le nombre d'animatrices 29 C'est et d'animateurs ayant travaillé cet été (1 directrice, 13 animateurs titulaires et 5 renforts occasionnels en juillet, 1 autre directrice, 12 animatrices et 2 autres animatrices en renfort en août). 24 d'entre eux sont diplômés BAFA ou équivalent.

Attention ! Les inscriptions au Centre de loisirs étant possibles à tout moment de l'année à la Plateforme multiservices, il n'y aura plus de distribution de prospectus aux familles dans les établissements scolaires.


SAINT PÉE BULLETIN 27 • octobre 2010_Mise en page 1 22/10/10 14:53 Page10

C U LT U R E - A S S O C I AT I O N S

ELKARTEEN BESTA Biziki ongi iragan da, hogeita hamar bat elkarte bildu dira pilota plazan oihalezko aterbeetan. Batzuk izenak hartu dituzte eta beste batzuk argitasunak eman. Eguerditan, aperitifa eskainia izan da, taloak ere jaten ahal ziren. Arratsaldean, elkarte batzuk mahain erakusketak atxiki dituzte, hala nola pilota, suhiltzaile. Eguna bururatu da mutxikoak emanez.Laguntzaile guziak eskertzekoak dira beren denboratik eman baitute egun horren antolatzeko eta urte osoan elkarteen biziarazteko lan egiten baitute. Agian beste urtean ainitz izanen gira.

GELEN BANAKETA Elkarteen etxeko eta jantegi ohiaren gelen banatzea egina izan da irailaren 17an.

ELIZAKO ATEAK teknikoetako langileek lan hori ereman ahal izan dute airez aire.

FÊTE DES ASSOCIATIONS Par une superbe journée, le public est venu nombreux découvrir nos associations (une trentaine avait pris place sous les chapiteaux au fronton municipal) s’inscrire, ou s’informer. midi l’apéritif était suivi des taloas (merguez, ventrèches, fromage et chocolat) accompagnés de cidre ou de jus de fruits. L’après-midi, nous avons eu droit à des démonstrations du travail effectué par nos associations : Senperen Kantuz - Emak Hor - La Salza - Zirikolatz - Capoeira - le SPUC Pelote faisant une initiation pelote au fronton. Les sapeurs-pompiers du village nous ont exposé leur nouveau camion (atelier complet) et ont fait une démonstration du défibrillateur pour tous les bénévoles présents.

A

Il faut savoir que la commune a investi sur 2 défibrillateurs, l’un étant à Gantxiki et l’autre au Stade. La journée s’est terminée en dansant les mutxiko. Nous souhaitons remercier tous les bénévoles qui ont travaillé, en amont à l’organisation de cette journée ou à la mise en place le matin, et un grand merci aussi à l’équipe qui a préparé les taloas (ils ont eu un peu chaud devant les planchas !). A noter que les boissons et le repas “taloas” ont été offerts par la commune en remerciement du travail qu’effectuent les bénévoles durant l’année. Cette journée prend de l’ampleur, elle doit devenir incontournable chaque année, début septembre. Bon travail à toutes les associations et rendez-vous en septembre 2011 !

F


SAINT PÉE BULLETIN 27 • octobre 2010_Mise en page 1 22/10/10 14:53 Page11

PLANNING DES SALLES Le 17 septembre, nous avons revu les plannings des salles de la Maison Pour Tous et de Gantxiki (ancienne cantine). Les nouveaux plannings d’occupation sont consultables sur le site de la maire : www.st-pee-sur-nivelle.fr

LES PORTES DE L’EGLISE Nous souhaitons remercier le groupe de bénévoles qui, en collaboration avec les services techniques de la mairie, a repeint les portes de l’Eglise.

GUIDE DES ASSOCIATIONS Le nouveau guide des associations de Saint-Pée vient de sortir. Il est disponible à la maire, au PIJ et à l’Office du Tourisme.

F O R Ê T - A G R I C U LT U R E

LE COMICE AGRICOLE Le comice agricole cantonal s’est déroulé le 20 juillet à Ustaritz. Le tissu agricole de notre commune été fortement représenté par des éleveurs de vaches laitières, vaches à viande, brebis laitières et éleveurs de chevaux. De nombreux trophées et lots sont venus récompenser et soutenir leur travail assidu et discret, ceux qui leur a fait chaud au cœur en ces périodes difficiles que vit l’agriculture.

PRIMAKAK Hauek Uztaritzen iragan dira uztailaren 20an, ainitz sari ukan dituzte gure herriko laborari eta hazleek.


SAINT PÉE BULLETIN 27 • octobre 2010_Mise en page 1 22/10/10 15:05 Page12

F O R Ê T - A G R I C U LT U R E

LES GENS DU VOYAGE LE DISPOSITIF D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE S’ADRESSE À TOUTES LES COMMUNES DE PLUS DE 5000 HABITANTS, ET EST DÉFINI À L’ÉCHELLE DÉPARTEMENTALE PAR UN SCHÉMA D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE. Ce schéma est élaboré conjointement par le Préfet et le Président du Conseil Général. Une Commission Départementale Consultative au sein de laquelle siègent des élus et des représentants des gens du voyage est associée à son élaboration. Les conseils municipaux concernés par le dispositif et la commission consultative donnent leur avis avant son approbation.

Le schéma départemental définit les obligations des communes : Il prescrit, au vu d’une évaluation des besoins, les aires d’accueil à réaliser, leur destination, leur capacité et les communes d’implantation. Le conseil municipal de SaintPée a validé le schéma départemental qui positionne notre commune comme devant créer une aire de 50 emplacements.

Usaia hau aspaldikoa da. Abendoaren 1a aitzin egin galde guziak herriko laborantza batzordeak aztertuko ditu, erretzeek beharko dute 2011ko apirilaren 15a aitzin egin.

FORÊT Le reboisement 2010 va être effectué cet automne sur les secteurs “Xurienborda et Bidaxuna”, “Lisardi” au quartier Hergarai, pour une superficie totale de 8 hectares. Un premier travail de nettoyage des parcelles a été effectué cet été par les services de l’ONF. Une vente de bois préconisée dans le plan d’aménagement forestier 20052006 - a été effectuée à Zirikolatz pour un montant de 11.000 €. Les lots de bois de chauffage pour l’année 2011 se situeront dans les quartiers Hergarai et Cherchebruit ( Ziburuko). L’inscription des demandeurs

Entretien des chemins agricoles Le programme d’entretien des chemins agricoles a eu lieu cette année sur une dizaine de chemin dans les quartiers Cherchebruit, Amotz, Urguri, Ibarron, Helbaron et Hergarai. Ses travaux ont été menés par les agents des services techniques et intervention d’entreprises extérieurs.

MENDI ERRETZEAK

OIHANA

devra se faire à la Mairie avant le 16 décembre 2010, et l’attribution par tirage au sort s’effectuera en janvier.

L’ÉCOBUAGE La pratique ancestrale est liée au pastoralisme de l’écobuage est réglementée. Toutes les demandes effectuées avant le 1er décembre 2010 seront examinées par la commission communale d’écobuage qui donne les autorisations et les transmet aux autorités compétentes (Gendarmerie, SDIS, Préfecture…). Les écobuages autorisés seront à faire avant le 15 avril 2011.

Xurienborda eta Bidaxuna lekuetan, larrazken huntan, oihana landatua izan da. Hergarai auzoan, orotarat 8 ha berriz landatuak izan dira. Uda huntan ONFak garbitu ditu lur peza horiek. Zirikolatz oihanean 11.000 € rentzat egurrak salduak izan dira. Hergarai eta Cherchebruit auzoetan moztuko dira berotzeko egurrak. Izenen emaitea herriko etxean beharko da egin abenduaren 16a aitzin eta urtarrilan zozketan loteak banatuak izanen dira erosleer.

BIDAIAKO JENDEAK Bost mila biztanlez goiti dituzten herriek lekuan behar dute ezarri bidaiako jendeen errezebitzeko gune bat. Departamenduko Prefetak eta kontseilu orokorreko Lehendakariak eskema bat eragin dute jende horien errezebitzeko. Horier juntatzen direlarik hautetsi eta bidaiako jendeen ordezkariak. Batzorde horrek finkatzen ditu horien betebeharrak. Senpereko herriarentzat 50 lekuko eremu bat beharko da antolatu. Mendietako bideak antolatuak izan dira aurten. Horien artean Cherchebruit, Amotze,Urguri, Ibarrun, Elbarron eta Hergarai auzoetan. Lanak herriko zerbitzu teknikoetako langilek egin dituzte kanpoko enpresek lagundurik.

A SAVOIR SOLDADU ERROLDATZEA

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION Dans le cadre du recensement qui aura lieu à compter du 20 janvier 2011, la commune recrute 13 agents recenseurs disponibles entre le 1er janvier et le 28 février 2011. Les candidatures sont à adresser dans les meilleurs délais à Madame le Maire. Pour tout renseignement complémentaire, contacter la Mairie : Maïté LAHARRAGUE au 05 59 54 66 36.

RECENSEMENT MILITAIRE Depuis janvier 1999, tous les jeunes français, graçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. Cette obligation est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre anniversaire. La mairie vous remettra alors UNE ATTESTATION DE RECENSEMENT à conserver précieusement. En effet, elle vous sera réclamée si vous vous voulez vous inscrire à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire…)

1999tik hunat 16 urte betetzen dituzten gazteek behar dute beren herriko etxean izena eman. Hor agiri bat emana izanen zaie beharko dutena azterketa desberdinetan aurkezteko bai eta gida baimenarentzat.

BIZTANLERIA ERROLDATZEA Gure herriarentzat, beste urtean izanen da, urtarrilaren 1etik otsailaren 28a arte. Lan horrentzat, galdeak egin behar dira herriko etxerat idatziz edo deituz Maite LAHARRAGUE 05 59 54 66 36. Lettre d’information municipale de Saint-Pée sur Nivelle N°27 - Octobre 2010

Imprimé sur papier 100 % recyclé.

Bulletin municipal octobre 2010  

Bulletin municipal octobre 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you