Page 82

ou a mestra poderá darlle pistas, dicíndolle por exemplo: ‘It’s red and big...’. Gaña o equipo que máis acertos teña. As “froitas misteriosas” serán: mazá, uvas, laranxa e pera; variedades que se dan no outono e nas que basearemos a maioría das tarefas. • Unha vez están familiarizados cos froitos, coñeceremos as súas árbores. Utilizaremos o canón para proxectar unha presentación de fotografías de diferentes árbores: falaremos dos seus froitos, as características de cada unha... Logo, os nenos e nenas terán que realizar unha tarefa de asociación de cada árbore co seu froito:

Picarán ou recortarán a froita, segundo a destreza manual e preferencias de cada neno ou nena, e pegarana sobre a árbore correcta. A lámina, unha vez rematada, incorporarase ao seu dosier. • A seguinte tarefa será elaborar unhas pulseiras de froita. Seguindo as instrucións do mestre ou da mestra, os nenos e nenas farán unha pulseira empregando contas de catro cores e tamaños diferentes (representando a froita) e un cordón. Deberán seguir a serie para completar a tarefa.

Durante a realización da actividade, o mestre ou a mestra asistirá ao alumnado no que precise, á vez que lle vai preguntando: ‘Do you like... (apples, grapes, oranges, pears)?’. Deste xeito traballará a súa competencia lingüística, combinada coa capacidade matemática (seguemento dunha serie) e a habilidade manual (destreza para ensartar as contas). • Na seguinte tarefa partiremos dunha melodía coñecida polos nenos e nenas para introducirlles unha canción en inglés, practicando o vocabulario sobre a froita. Como soporte visual o mestre ou a mestra empregará realia e o alumnado irá sinalando as froitas nas pulseiras que elaborou na tarefa anterior.

80

Ingles en E. Infantil  
Ingles en E. Infantil  

O inglés en Infantil: unha porta ao plurilingüismo

Advertisement