Page 72

The Gingerbread Man learns to sing Once upon a time there was a Gingerbread Man. One day he was very bored and he thought: ‘Maybe if I jump...’ He tried, and tried, and tried to do it, But he couldn’t: ‘Oh, my legs are very small...’ ‘Maybe if I dance...’ He tried, and tried, and tried to do it, But he couldn’t: ‘Oh, I can’t move my body...’ ‘Maybe if I clap...’ He tried, and tried, and tried to do it, But he couldn’t: ‘Oh, I have no hands...’ ‘Maybe if I sing...’ He tried, and tried, and tried to do it, And finally: ‘Yes, I can sing!!!’: ‘I’m the Gingerbread Man, I’m the Gingerbread Man, This is my head, These are my arms, These are my legs, I have no hands, I’m the Gingerbread Man.’ • Os nenos e nenas traballarán por parellas trazando a silueta de cadanseu compañeiro ou compañeira. Para esta actividade utilizaremos papeis de distintas cores, simbolizando as diferenzas entre as persoas: todos e todas somos iguais e difererentes á vez. Logo de debuxar as siluetas, os nenos e as nenas poderán decoralas empregando diferentes técnicas: pegar gomets, papeis de cores... O obxectivo principal desta tarefa é presentarlle ao alumnado o vocabulario referente ao corpo, así como practicalo: head, arms, hands, legs, feet, body; ao mesmo tempo, incidiremos na importancia da educación en valores, fomentando a adquisición dunha actitude tolerante e de respecto por parte dos alumnos e das alumnas. • As cancións constitúen un recurso moi útil na aprendizaxe de linguas: motivan ao alumnado, axudan a crear un contorno lúdico no que a aprendizaxe resulta máis doada, son un claro exemplo de linguaxe real e resultan moi adecuadas para adquirir a entoación e pronuncia propias da nova lingua. • Nesta tarefa combinaremos o input lingüístico (unha canción) con actividade física, empregando o coñecido método Total Physical Response (TPR). A adquisición da lingua será máis doada e ademais producirase de maneira máis natural. Outra vantaxe a ter en conta na utilización do TPR é o manexo de estratexias non verbais para demostrar comprensión, tan importante para respectar os períodos de silencio dos nenos e nenas nesta etapa. O mestre ou a mestra cantará a canción e interpretaraa, animando ao alumnado a realizar as accións con el ou ela. Temos dúas posibilidades: empregar a mesma letra da canción que aparece no conto ou variala un pouco. Unha variación interesante podería ser: ‘This is the Gingerbread Man, this is the Gingerbread Man. I like the head, I like the arms, I like the legs, I like the hands. Yum, yum, the Gingerbread Man’. (tune: Aux Champs Elysées)

70

Ingles en E. Infantil  
Ingles en E. Infantil  

O inglés en Infantil: unha porta ao plurilingüismo

Advertisement