Page 71

Temporalización: As tarefas propostas desenvolveranse nun periodo de 5 a 7 sesións de media hora cada unha. Materiais: • Conto: The Gingerbread Man learns to sing. • Papel continuo para debuxar a súa silueta. • Actividades interactivas para o encerado dixital. • Gomets. • Goma eva e velcro para construír marionetas. • Dados coas partes do corpo. • Materiais para o obradoiro de cociña. Tarefas: • Presentación do personaxe ‘The Gingerbread Man’, detectando as ideas previas dos nenos e das nenas. • Conto: presentarémosllelo aos nenos e nenas mediante o encerado dixital interactivo, fomentando o seu interese cara ao novo personaxe. A riqueza deste recurso baséase no gran soporte visual que ofrece (esencial para facilitar a comprensión na aprendizaxe de linguas) e nas numerosas posibilidades de interacción que achega, sendo moi útil tanto para presentacións en gran grupo como para actividades de exploración individuais. O mestre ou a mestra constitúe tamén unha parte importante do soporte visual da nova lingua: remarcará as palabras que considere oportunas, utilizará mímica e xestos para facilitar a comprensión... O estilo repetitivo do conto axudará aos nenos e ás nenas a adquirir a lingua de xeito máis doado, sentíndose máis capaces e seguros/as no emprego da nova lingua. Mediante o seguinte texto narrativo traballaremos as partes do corpo e tamén algunhas accións, como jump, dance ou clap:

69

Ingles en E. Infantil  
Ingles en E. Infantil  

O inglés en Infantil: unha porta ao plurilingüismo

Advertisement