Page 30

En suma, que a actividade cerebral e, xa que logo, a preparación para xerar o código non xorde dun día para o outro, senón que se vai xestando no noso cerebro ao longo do tempo. Durante este tempo cada persoa vai dando significado ao que ten ao redor e ás relacións entre os distintos integrantes do seu mundo, utilizando diferentes tipos de estratexias mentais entre as que se atopan: a identificación global e parcial, a selección, organización, verificación, descarte, etc. Case todas teñen unha base na actividade física e a maior parte delas correspóndense cunha actividade conectada a unha interacción con adultos. Estas interaccións non só consisten en nomear os obxectos, senón que conteñen unha estrutura máis ou menos complexa e da que a criatura selecciona as producións verbais que entende fundamentais. Só cando se sente preparado/a para falar comezará a producir. Mentres tanto, respectaremos o seu silencio, admitiremos os seus xestos como signo de comprensión, as súas reaccións como xeito de manter a interacción.

3.1.2.2. A importancia do contexto comunicativo no desenvolvemento das aprendizaxes Ata agora soamente falamos da actividade cerebral que ten lugar dentro da mente da criatura, co que podería parecer que a aprendizaxe a realiza exclusivamente polos seus propios medios. Con todo, unha das achegas máis recentes nas que converxe información procedente de psicoloxía evolutiva, a pragmática, a teoría do discurso, a sociolingüística e teorías da comunicación relativas ao uso de estratexias comunicativas máis comúns en diferentes culturas, demostra o contrario. A achega esencial destes estudos está precisamente na natureza social da linguaxe, sobre a que asentan as aprendizaxes. De non ser por esta relación entre meniño/a e persoa adulta, o desenvolvemento lingüístico sería practicamente imposible. É máis, as persoas adultas contribúen definitivamente ao desenvolvemento da significación a través da atribución de significado ás condutas das criaturas desde os primeiros días. Así, unha mirada dun meniño ou unha meniña aos poucos días de nacer interprétase como recoñecemento, a un pequeno aceno coa boca dáselle o significado de sorriso e, a través das repeticións de interacción, desenvólvese a intencionalidade, condición sen a cal non habería comunicación. A través deste mecanismo denominado SAAL (Sistema de Apoio para a Adquisición da Linguaxe) a criatura é capaz de inferir significados e activar o seu dispositivo de adquisición lingüística. En palabras de Bruner (1984: 105) a adquisición da linguaxe é “un diálogo entre o mecanismo de adquisición do neno (LAD) e o servizo de asistencia do adulto (SAAL)”. A evidencia de que este sistema existe fíxose patente nas investigacións que, como a desenvolvida por H.G. Wells (1985) en lingua inglesa, demostraron a adaptación da linguaxe e conduta materna aos requirimentos do meniño ou meniña. Bruner na súa análise do SAAL (1984: 106) indícanos que “é evidente que as nais actúan en base a unha teoría do comportamento infantil que é complexa e sutil, e susceptible de actualización.” En suma, as nais teñen unha conduta que reflicte unha teoría de aprendizaxe e que pon en práctica de xeito inconsciente5. Deste xeito ensínanse as diferentes estratexias de comunicación: a) O contacto visual e sorriso como demostración de intención de comunicar ou aceptación da comunicación (se analizamos algunhas interaccións nos primeiros meses de vida (2-3 meses), darémonos conta de que unha das expresións máis usuais é “mírame!”, pondo ao meniño ou meniña en fronte da cara e achegándose ao rostro para que a súa mirada coincida coa zona superior da cara. b) Outra estratexia que tamén se desenvolve moi pronto, potenciada polos adultos é a utilización do movemento e a súa transformación en linguaxe xestual para iniciar e manter a conversación. Ao principio os xestos son moi esaxerados: abrir e pechar de ollos, subir e arquear cellas, fronte, movementos de cabeza, etc., que teñen como intención reclamar a atención da criatura, provocar o seu riso ou calquera outro xesto pola súa banda.

Un xesto dunha criatura de poucos días, debido á súa sensación de pracer tras o cambio de cueiros, cobra significación cando a persoa adulta verbaliza unha posible sensación ou expresión de sentimento: “así estás mellor! Claro, co incómodo que estabas antes!...” Aos poucos o/a adulto/a outorgará carácter intencional a estes xestos, polo que non nos resultará estraño oír dicirlle a unha criatura frases como: “que me dis?”. E ao movemento das mans alcanzando un obxecto: “gústache o osiño verdade?”, “mira como o mira!”, “é suave!, guapo!, guapo!..” mentres lle move a man acariñando o boneco.

5

28

Ingles en E. Infantil  
Ingles en E. Infantil  

O inglés en Infantil: unha porta ao plurilingüismo

Advertisement