Page 109

http://www.isabelperez.com/: plataforma con múltiples ligazóns para profesorado de inglés. http://ourworld.compuserve.com/homepages/Creative_Resources/: contos clásicos. http://www.funsongs.co.uk/: cancións.

FERRAMENTAS DE AUTOR PARA ELABORAR MATERIAIS GALEGAS: LIM (Libros Interactivos multimedia): plataforma para a creación de contidos multimedia: http://www.educalim.com/cinicio.htm XOGAMOS: ferramenta para a creación de contornas lúdico-educativas: http://www.edu.xunta.es/contidos/premios/p2007/proxecto_xogamos/ ARDORA: creación de actividades escolares para o web: http://webardora.net/ OUTRAS: NOTEBOOK: suite multimedia da empresa Smart: http://smarttech.com/ ACTIVESTUDIO: suite multimedia da Empresa Promethean: http://www.mypromethean.com/ NOTEBOOK: ferramenta para a creación de aplicacións multimedia: http://platea.pntic.mec.es/~jortiz1/neobook.html/ EXELEARNING: ferramenta de software libre para a creación de contidos web: http://exelearning.org/ HOTPOTATOES: ferramenta para a creación de actividades avaliativas: http://hotpot.uvic.ca/ JCLIC: contorna para a realización e avaliación de actividades educativas multimedia: http://clic.xtec.net/es/jclic/

107

Ingles en E. Infantil  
Ingles en E. Infantil  

O inglés en Infantil: unha porta ao plurilingüismo

Advertisement