Šenkvičan 01/2019

Page 7

7

www.senkvice.org

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠENKVICIACH V ROKOCH

2018 - 2022 (uvádzame ich v poradí podľa počtu hlasov, získaných vo voľbách do obecnej samosprávy)

JUDr. Matúš PARAJKA

MUDr. Adriana KOLEKOVÁ

Milan DUGOVIČ

Mgr. Peter TROJNA

Počet hlasov: 891 Volebné obdobie: prvé Povolanie: detská lekárka Zamestnávateľ: Pediatria Šenkvice s.r.o. Vek: 50 rokov Adresa: Cerovská 163, Šenkvice Telefón: 0918 809 690 E-mail: pediatria.senkvice@gmail.com

Počet hlasov: 751 Volebné obdobie: druhé Povolanie: súkromný podnikateľ Zamestnávateľ: SZČO Vek: 48 rokov Adresa: Družstevná 42, Šenkvice Telefón: 0903 754 769 E-mail: milandugovic70@gmail.com

Počet hlasov: 732 Volebné obdobie: prvé Povolanie: interný audítor Zamestnávateľ: TSÚS, n. o. Vek: 36 rokov Adresa: Glogovec 57, 900 81 Šenkvice Telefón: 0904 663 667 E-mail: peter.trojna@gmail.com

Komisia pri OZ, v ktorej pracujem: Komisia sociálno – zdravotná (predseda)

Komisia pri OZ, v ktorej pracujem: Komisia mládeže a športu (predseda), Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy (člen)

Komisia pri OZ, v ktorej pracujem: Komisia majetková (predseda), Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce Šenkvice (člen)

Ing. Michal KAKALÍK

Ing. Martin STRÁNSKY

Ing. Tibor RUMAN, PhD.

Počet hlasov: 724 Volebné obdobie: tretie Povolanie: právnik Zamestnávateľ: LB Design, s.r.o. Vek: 35 rokov Adresa: Modranská 4, Šenkvice Telefón: 0908 710 103 E-mail: matus.parajka@gmail.com

Počet hlasov: 676 Volebné obdobie: prvé Povolanie: odborný radca Zamestnávateľ: Ministerstvo vnútra SR Vek: 38 rokov Adresa: Chorvátska 91, Šenkvice Telefón: 0911 321 551 E-mail: michal.kakalik@gmail.com

Komisia pri OZ, v ktorej pracujem: Komisia legislatívna (predseda), Komisia majetková (člen)

Komisia pri OZ, v ktorej pracujem: Komisia životného prostredia (predseda), Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy (člen)

Silvia KUPKOVIČOVÁ Počet hlasov: 590 Volebné obdobie: prvé Povolanie: koordinátorka opatrovateľskej služby Zamestnávateľ: Charita Šenkvice, n.o. Vek: 45 rokov Adresa: Modranská 73, Šenkvice Telefón: 0910 788 020 E-mail: silvia.kupkovicova@gmail.com Komisia pri OZ, v ktorej pracujem: Komisia kultúry, cestovného ruchu a agroturistiky (predseda)

ZÁSTUPCA STAROSTU Úradné hodiny na OcÚ STREDA 8:00 - 17:00 Počet hlasov: 669 Volebné obdobie: štvrté Povolanie: elektrotechnický inžinier Zamestnávateľ: SZČO / ELSTRA, s.r.o. Vek: 40 rokov Adresa: Cerovská 123/A, Šenkvice Telefón: 0904 640 495 E-mail: mstransky78@gmail.com

Počet hlasov: 594 Volebné obdobie: prvé Povolanie: vinár, vinohradník Zamestnávateľ: SZČO Vek: 56 rokov Adresa: Trlinská 6, Šenkvice Telefón: 0903 373 705 E-mail: tiborruman@centrum.sk

Komisia pri OZ, v ktorej pracujem: Komisia finančná (predseda), Komisia školstva

Komisia pri OZ, v ktorej pracujem: Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce Šenkvice (predseda), Komisia kultúry, cestovného ruchu a agroturistiky (člen)

Jaromír AUGUSTINIČ

Erich LEGÁTH

Mgr. Branislav BARTOŠ

Počet hlasov: 580 Volebné obdobie: piate Povolanie: školník, údržbár Zamestnávateľ: ZŠ Šenkvice Vek: 54 rokov Adresa: Vinohradská 53, Šenkvice Telefón: 0905 727 900 E-mail: augustinic.jaromir@zoznam.sk Komisia pri OZ, v ktorej pracujem: Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy (predseda), Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce Šenkvice (člen)

Počet hlasov: 567 Volebné obdobie: prvé Povolanie: príslušník Policajného zboru Zamestnávateľ: Ministerstvo vnútra SR Vek: 44 rokov Adresa: Chorvátska 111, Šenkvice Telefón: 0908 577 888 E-mail: erichlegath@gmail.com

Počet hlasov: 545 Volebné obdobie: štvrté Povolanie: príslušník Policajného zboru Zamestnávateľ: Ministerstvo vnútra SR Vek: 46 rokov Adresa: Zapotok 112, Šenkvice Telefón: 0905 401 437 E-mail: bartos@bramonk.sk

Komisia pri OZ, v ktorej pracujem: Komisia školstva (predseda), Komisia mládeže a športu (člen), Komisia životného prostredia (člen), Komisia verejného poriadku (člen)

Komisia pri OZ, v ktorej pracujem: Komisia verejného poriadku (predseda), Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce Šenkvice (člen)

7