Šenkvičan 01/2019

Page 32

32

www.senkvice.org

Čo je nové v Klube dôchodcov JANUÁR

Do nového roka sme vstúpili netradične – oslavou významných životných jubileí našich členov: pani Márie Valovičovej (70) a pána Ľudovíta Pallu (80). A keďže zablahoželať prišli aj členovia Šenkvickej muziky, bola to oslava ako sa patrí – veselá, s blahoželaniami, pohostením, tancom a spevom, veď tie krásne roky bolo naozaj treba osláviť. A s priateľmi sa oslavuje najlepšie. Aj touto cestou želáme obom oslávencom všetko dobré a hlavne veľa zdravia do ďalších rokov. 22. januára nám naše šikovné žienky Božka Dugovičová, Marta Bobeková, Milka Žáková, Terka Grancová, Cilka Dugovičová a Gitka Lančaričová navarili novoročnú kapustnicu, na ktorej si pochutilo viac ako osemdesiat našich členov. S prianím všetkého najlepšieho do nového roku nás prišli pozdraviť aj pani prednostka Andrea Maluniaková a vedúca KIS Alexandra Stránska. V závere tohto stretnutia sme vylosovali aj tombolu a urobili sme si radosť malými darčekmi.

FEBRUÁR

F

ašiangy boli v tomto roku veľmi dlhé, takže 32 našich členov ich využilo aj na účasť na tradičnom bratislavskom plese seniorov. Páčila sa im výborná atmosféra a program, v ktorom vystúpili viacerí umelci, napr. Robo Opatovský, ľudové súbory, dychová hudba z Ivánky, ale hlavne si výborne zatancovali a zabavili sa. Výročná schôdza sa tento rok konala v KIS Šenkvice dňa 12. februára. V úvode sa ujala slova vedúca klubu – pani Františka Šarmírová. Minútou ticha si prítomní pripomenuli členov, s ktorými sa v minulom roku navždy rozlúčili – pani Pavlínku Peškovú a Lacka Plevčíka. Vo vyhodnotení činnosti spomenula podujatia, ktoré boli pripravené v minulom roku – rôzne zájazdy,

32

liečebné pobyty, návštevy divadelných predstavení, posedenia pri šiškách, jablkových koláčoch, rôzne besedy, návštevy kúpalísk, výstavy, výlety do Čiech a Rakúska. Zároveň poďakovala za neustálu podporu a pomoc predstaviteľom Obecného úradu a KIS, najmä pánu starostovi, ktorý má vždy pochopenie pre naše problémy a potreby.

Správu o hospodárení a členskej základni predniesla pani Mária Dudíková a Revíznu správu pani Cecília Dugovičová. Čas opäť nezabudol pripísať ďalší rok. Zastavil sa v kalendári, vpísal sa do spomienok. Zlatým písmom vpísal lásky, namaľoval prvé vrásky. Tak ukladal nenávratne chvíle šťastné i tie všedné. Dnes oslavovať chceme zas, veď to nebol premárnený čas. Do ďalších rokov len radosť a spokojnosť, láska a zdravie nech je váš každodenný hosť. Týmito slovami sme sa prihovorili našim členom, tohtoročným jubilantom, ktorí počas roka oslávia významné životné jubileá. Sedemdesiat rokov: Rudolf Bozáň, Margita Demovičová, Emília Fitzo-

vá, Milan Dudík, Anna Podhorská a Mária Sklárová, osemdesiat rokov: Vladimír Lukáč, Mária Nováková, Anna Petrášová a Ľudovít Palla. V návrhu Plánu činnosti na rok 2019 si členovia schválili podobné činnosti ako organizovali doteraz, hlavne tie, ktorých sa radi zúčastňujú. V diskusii pozdravili všetkých prítomných pán dekan Michal Pokopec a pán starosta Peter Fitz. Po občerstvení vypukla tá správna zábava, po celoročnej práci sme sa zabavili a zatancovali si pri živej hudbe – tradične hrala skupina BKR z Cífera. Štyridsaťtri členov sa zúčastnilo 17. februára divadelného predstavenia „Rozum a cit“ na bratislavskej Novej scéne. Prvý román známej autorky Jane Austenovej dodnes nachádza vďačných čitateľov, najmä však čitateľky, pretože hrdinkami sú ženské postavy, ktorých životné príbehy sú zasadené do každodenného sveta stredných a vyšších tried vtedajšej britskej spoločnosti. Nechali sme sa pozvať do sveta romantiky a skutočných gentlemanov, do sveta dobových kostýmov, prísnej etikety a galantnosti. Bol to nádherný príbeh o hľadaní šťastia a pravej lásky vo výnimočnom divadelnom spracovaní a výbornom obsadení známych hercov. Hrali napr. Karin Olasová, Zuzana Tlučková, Miroslava Partlová, Martin Kaprálik, Dárius Koči, Ida Rapaičová, Marcel Ochránek, Peter Kočiš a mnohí ďalší. 19. februára sme pre všetkých návštevníkov klubu pripravili posedenie pri vynikajúcich šiškách, veď aké by to boli fašiangy bez tejto tradičnej výbornej sladkej pochúťky. Naše členky, ktoré už od rána

pripravovali a vysmážali túto dobrotu, si vypočuli iba samé chvály na svoje kuchárske umenie. Aj touto cestou im za ich výbornú a obetavú prácu ďakujeme.

MAREC

V

šetky hostiny a zábavy skončili 5.marca, keď sme sa zúčastnili pochovávania basy v kultúrnom stredisku. Tento rok sa tradičné podujatie začalo sprievodom masiek, sprevádzaných dychovou hudbou Šenkvičanka, pokračovalo tanečnou zábavou a v réžii FS Mladosť a Šenkvickej muziky bola „basa“ uložená na 40 – dňový odpočinok. Naši členovia sa ešte naposledy „vytancovali“ pri dychovke a hudobnej produkcii skupiny Samorast. 12. marca sa tridsaťšesť členiek zúčastnilo oslavy Medzinárodného dňa žien v Bratislave, kde v kultúrnom programe vystúpila skupina Čarovné ostrohy, Martin Chodúr a Helena Vondráčková. 30. marca sa päťdesiatdva členov klubu zúčastnilo na premiére pôvodného slovenského muzikálu o výnimočnej panovníčke a žene Márii Terézii, panovníčke, ktorá ovplyvnila chod dejín u nás a bola nositeľkou hodnôt, na ktorých stojí dnešná Európa. Bola mocnou političkou medzi mužmi – panovníkmi, ale aj ľúbiacou a zraniteľnou ženou a matkou. Užili sme si naozaj hviezdne obsadenie a výkony známych umelcov – Sklovská, Skrúcaný, Partlová, Kaprálik, Vráblicová a ďalších umelcov.

APRÍL

T

ýždenného oddychu v krásnych Bardejovských kúpeľoch sa zúčastnilo 42 členov klubu. Františka Šarmírová foto: archív Klubu dôchodcov