a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 3

3

www.senkvice.org

SPOMIENKY

Pre našich anjelov, ktorí nám chýbajú a hľadia na nás už len z neba

Prestali Vaše srdiečka tĺcť, prestali sa Vaše ústa smiať, budeme babička a deduško, stále na Vás spomínať. Odpočívajte v pokoji a dávajte na nás pozor!

Tiché zastavenie v cerovskej kaplnke V piatok, 15.3.2019 „prišlo“ du-

chovno aj do našej Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie. Chystali sme adoráciu – poklonu, tichú modlitbu i prijímanie pri vystavenej oltárnej sviatosti pre všetkých, ktorí chceli stráviť čas s našou Matkou a jej Synom v tichom rozjímaní. Zároveň sme prosili za pokojnú a dobrú voľbu prezidenta. Adoranti sa menili každú hodinu, od 20:00 večer a pri sviečkach v tichu kaplnky boli až do soboty, 15:00. Takéto nočné modlitby sú vo svete bežné. Napríklad vo Švajčiarsku sa konajú tak často, ako sa určitá komunita chce pomodliť za dobrú vec. Už len kytičku kvetov Ti môžeme dať, a spomienku krásnu s láskou odriekať. Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, a kto Ťa mal rád, nezabudne. S bolesťou v srdci si 29. mája pripomenieme smutných 20 rokov od smrti našej milovanej maminky, babky a prababky ŠTEFKY POLÁKOVEJ, rod. Pavlíkovej. S láskou spomínajú dcéra Elena, synovia Ivan a Marian s rodinami.

U nás a vôbec na okolí sú takéto stretnutia pri modlitbe výnimkou, konali sa tu prvý krát. V sobotu, 16.3.2019 o 15:00 pán farár slávnostne ukončil adoráciou modlitbou a požehnaním veriacich z Cerového i zo Šenkvíc, ktorí sa zúčastnili vo veľkom počte. Koniec slávností umocnili krásne náboženské piesne Majky, Lucky a Petra Martišovičových a ich mamy Majky Maluniakovej.

V marci 2019 sme si pripomenuli tretie výročie úmrtia našej babičky FRANTIŠKY FIGUROVEJ, rodenej Petríkovej (†10. 3. 2016)

a dedka SILVESTRA FIGURU (†22. 3. 2016). Spomínajú na Vás Vaše deti, vnúčatá a pravnúčatá (školáci a „skoro“ školáci Ninka, Tomáško, Terezka a Lukáško a dvaja najmenší čertíci Ondrejko (*24. 4. 2016) a Matúško (*12. 6. 2016), ktorých ste nám poslali namiesto seba).

ZBOHOM, pani učiteľkA!

Slová otca Michala na rozlúčku: „Všetko je v rukách pánových, ako on rozhodne, tak bude. Či ten alebo ten!“ Mária Sklárová

„Milovala rodinu, milovala deti, tie svoje, ale i tie v jej milovanej škôlke. Utíchol milý hlas, čo znel roky v nás!“ Vo štvrtok, 21.3.2019 sme sa na modranskom cintoríne rozlúčili s pani ANTÓNIOU HORVÁTHOVOU (7.2.1931 – 18.3.2019) – učiteľkou a dlhoročnou riaditeľkou v Materskej škole na Záhradnej ulici v Šenkviciach.

Z hĺbky našich sŕdc ďakujeme za všetko, čo pre deti v Šenkviciach i na Cerovom urobila. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Nech jej duša odpočíva v pokoji! S pietou spomíname Mária Sklárová s rodinou z Cerového foto: Karneval v MŠ na Cerovom, február 1976

3

Profile for Obec Šenkvice

Šenkvičan 01/2019  

Šenkvičan 01/2019  

Advertisement