Šenkvičan 01/2019

Page 27

27

www.senkvice.org

Poďakovanie

Šenkvické potulky slávia už desiate výročie

Dňa 26.3.2019 deti, ktoré navštevujú krúžok

Folkórik, reprezentovali našu materskú školu v okresnom kole 2. ročníka tanečno – speváckej súťaže Folklórna jar Juraja Jánošíka 2019 v Slovenskom Grobe, kde vyhrali prvé miesto. Týmto by som sa chcela v mene kolektívu materskej školy poďakovať pani Gabriele Stránskej a pani Alene Beňovej

"Poznáte svoje bydlisko, svoju dedinu, mesto?"

T

za to, že prijali účasť reprezentovať MŠ s elánom a s úsmevom na tvári sa celé dopoludnie trpezlivo deťom venovali. Zadosťučinením je nádherný výsledok – prvé miesto a postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční v máji. Teším sa na ďalšiu spoluprácu a želám deťom a pani vedúcim veľa úspechov v ďalšej práci. Budzáková Jana

úto vetu som prvý krát počula v roku 2009 počas vychádzok Modrou, ktoré viedol Karol Kantek, známy modranský historik – nadšenec a obdivovateľ modranskej minulosti. Bolo nás vtedy zopár – traja dospelí a asi šesť detí. Poznávali sme Modru i jej okolie, počúvali sme príbehy o živote mnohých známych modranských osobností. Cestou domov som začala rozmýšľať, či by záujem o takéto poznávacie vychádzky nebol aj u nás v Šenkviciach. Spomenula som si na pána Jaroslava Brzobohatého, s ktorým sme ako „dorast“ chodili po chotári a počúvali zaujímavé historky o jeho jednotlivých častiach. Dlho som rozmýšľať nemusela. Môj nápad podporili pracovníčky KIS Šenkvice, v obecných novinách bola publikovaná informácia o pripravovanom cykle „Vychádzok po Šenkviciach“ a rozprávaniach o historických pamiatkach, známych rodákoch, či starých chotárnych názvoch. Prvá vychádzka smerovala do chotára „Prika“ nad bývalou tehelňou, odkiaľ sme celé Šenkvice mali ako na dlani. Všetci účastníci boli prekvapení pohľadom z tohto miesta. Šenkvice sme mali ako na dlani. A práve tu sme sa zhodli, že sa budeme stretávať pravidelne, za každého počasia, raz do mesiaca. Kde všade sme za uplynulých desať potuliek boli? Spoznali sme všetky ulice, staré i tie nové. Prešli sme celý šenkvický i cerovský chotár a pospomínali sme na názvy jednotlivých jeho častí. Rozprávali sme sa o osobnostiach z oboch častí obce – o ochotníkoch, učiteľoch, hudobníkoch, športovcoch, obchodníkoch, historikoch, ale i o obyčajných ľuďoch, ktorí tu žili, pracovali a tvorili. Vzácnym „potulkárom“, ktorý rád chodieval medzi nás, bol napríklad aj náš, vtedy nový duchovný otec Michal Pokopec. Postupne sme sa už „nepotulovali“ len po Šenkviciach, ale prešli sme aj okolité mestá a obce, zatúlali sme sa do ich chotárov pod Malými Karpatmi. Samozrejmosťou bol Pezinok a Modra, ale navštívili sme aj Vištuk (silárd, fajdal – statky Pálffiovcov), či Blatné (priehrada, kaplnka v chotári, strelnica) a Svätý Martin. Čas beží a my na potulkách poznávame neznáme miesta a zákutia už desať rokov. A tešíme sa na ďalšie potulkárske stretnutia. Mária Sklárová

27