__MAIN_TEXT__

Page 25

25

www.senkvice.org

Pre 1. stupeň bola zase pripravená aktivita s názvom Slovenské hrady a zámky – leporelo (viď. foto č.4). Úlohou žiakov bolo vybrať a prečítať si počas jarných prázdnin akúkoľvek povesť, následne o nej spracovať text a nakoniec nakresliť výstižný obrázok. Z nich potom na knihovníckom krúžku vytvorili krásne leporelo, ktoré na vyučovaní, ale i mimo neho, bude pomáhať lepšie pochopiť a priblížiť slovenskú históriu. Každoročnou akciou, ktorá v zimnom období nemôže chýbať, je Lyžiarsky výcvik, ktorý sa opäť konal v Opalisku (viď. foto č.2). Naši tohtoroční siedmaci sa ho nevedeli dočkať, keďže okrem lyžovania so sebou prináša veľa zábavy, nových priateľstiev,

vého či rozprávkového sveta. Takto prestrojení vďaka DJ – ovi pretancovali celý školský deň. Samozrejme, nechýbalo vyhodnotenie najkrajších masiek a núdza nebola ani o množstvo súťaží, v ktorých najlepší boli vždy odmenení.

nás v období zábav a plesov fašiangový super karneval. Prvostupniari, oblečení v maskách od výmyslu sveta, sa celé dopoludnie zabávali v KIS Šenkvice, kde sa o program a dobrú náladu staral Šašo Jaro. Druhostupniari mali opäť tému danú. Tentokrát sa mali „premeniť“ na nadprirodzené bytosti z filmo-

Ďalšou zaujímavou akciou, hoci trošku z iného súdka, bola návšteva misionárov z rehole Redemptoristov v rámci programu Ľudové misie. V telocvični našej školy si pripravili pútavý a hodnotný program pre nás všetkých. A tak, rozdelení v skupinách podľa ročníkov, sme mohli zažiť 45 minút v duchu osobných svedectiev, rôznych povzbudení a životných rád, ktoré sa nám v budúcnosti určite zídu. Ďakujeme za krásny zážitok! Všetkým úsešným účastníkom súťaží a olympiád srdečne blahoželá Tím Vinoviniek

NOVÍ PRVÁČIKOVIA SÚ UŽ ZAPÍSANÍ

11. 4. 2019

či utuženie triednych kolektívov. Inak tomu nebolo ani tento rok a aj lyžovanie zvládli všetci na jednotku. Veľa fotiek, a nielen z lyžiarskeho výcviku, nájdete na stránke našej školy.

Naša škola myslela však aj nás, ostatných, mladších či starších žiakov a pripravila pre foto: Jana Dugovičová

25

Profile for Obec Šenkvice

Šenkvičan 01/2019  

Šenkvičan 01/2019  

Advertisement