Šenkvičan 01/2019

Page 24

24

Druhý polrok tohto školského roka 2018/2019

„beží v plnom prúde“ a s ním i množstvo akcií, podujatí a súťaží, ktoré vrcholia práve v tomto období formou okresných a krajských kôl. Každoročne sa do nich zapájame i my, mladší či starší žiaci, aby sme úspešne reprezentovali našu školu, a tým ukázali, čo v nás je. Z bohatej ponuky spomenieme napríklad Geografickú olympiádu, ktorej okresné kolo sa konalo na Gymnáziu K. Štúra v Modre. Zo školského kola doň postúpili: D. Skybová (5.A), L. Rédeky (5.B), J. Bacigál (5.A), J. Mikulášik (6.A), T. Žák (7.A), P. Chromík (7.B) a J. Ožvold (9.A). Úspešnými riešiteľmi sa stali D. Skybová a J. Mikulášik. Obaja obsadili 7. miesto vo svojich kategóriách. Gratulujeme! Krásny výsledok „priniesli“ naši deviataci z okresného kola Dejepisnej olympiády. A. Mikulíková (9.B) získala 2. miesto a J. Chromík (9.A) obsadil dokonca 1. miesto vo svojej kategórii. Obaja nás budú reprezentovať v krajskom kole. Srdečne blahoželáme! Ďalšie zastúpenie našich žiakov máme aj na Chemickej či Biblickej olympiáde, ktorých krajské kolá sa budú konať v najbližšom období. Dňa 20. 3. 2019 sa konalo dekanátne kolo Biblickej olympiády. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení – O. Chromík, I. Hlatký a J. Chromík. Chlapci získali 1. miesto a postup do krajského kola. Dňa 22. 3. 2019 našu školu úspešne reprezentoval na Chemickej olympiáde J. Chromík, 9. B. Víťazstvom 1. miesta získal postup do krajského kola. Srdečne blahoželáme a držíme palce, aby sa mu rovnako darilo aj v krajskom kole! Dňa 26. 3. 2019 sa konalo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Úspešnými riešiteľmi sa stali v kategórii P3 – T. Baričič (3.A), M. Brinza (3.B) M. Chromík (3.A) a v kategórii P6 – J. Hrotík (6.A). Tiež sme, samozrejme, pozorne sledovali termíny akcií a súťaží z ďalších vyučovacích predmetov, a

24

www.senkvice.org

tak našej pozornosti neunikla ani celoslovenská vedomostná súťaž Všetkovedko určená pre žiakov 1. stupňa a súťaž Expert Geniality pre žiakov 2. stupňa. Všetkovedkom našej školy sa v tomto jubilejnom 10. ročníku spomedzi tridsiatich súťažiacich stala Nina Mravcová (4.B). V súťaži Expert Geniality, v ktorej si tento rok zmeralo svoje sily 10 297 žiakov zo 478 škôl v rôznych oblastiach, výborne uspeli: Tomáš Kakalík (7.A), ktorý v téme Tajomstvá prírody získal 49. miesto, Timotej Žák (7.A), ktorý sa v téme Mozgolamy umiestnil na 106. mieste a Jakub Lanátor (5.B) obsadil 177. miesto v téme Ako funguje svet. Zabudnúť nemôžeme ani na tradičné recitačné súťaže, ktoré sa v našej škole konajú každý rok. V okresnom kole súťaže v prednese slovenských povestí s názvom Šaliansky Maťko našu školu

reprezentovali L. Lanátorová (3.B), N. Mravcová (4.B) a T. Kakalík (7.A). Nina Mravcová získala 2. miesto v II. kategórii. A neskôr sa na 1. i 2. stupni recitovalo opäť, vďaka súťaži Hviezdoslavov Kubín. V okresnom kole našu školu reprezentovali v I. kategórii L. Martišovičová (2.B) a D. Vaňová (3.A) v poézii a L. Lanátorová (3.B) v próze (viď. foto č.5).

V II. kategórii postúpili v poézii Jakub Mifka (5.A) a v próze J. Hrotík (6.A). V III. kategórii sa v prednese prózy predstavila S. Pešková (8.A). A L. Martišovičová bola úspešná aj v okresnom kole, v ktorom získala krásne 2. miesto. Ďalšiu zaujímavú súťaž, či skôr hru absolvovali naš i deviataci. V spolupráci s Obchodnou akadémiou v Pezinku si i tento rok zlepšovali svoje „zručnosti“ vo finančnej gramotnosti. Spomedzi všetkých žiakov sa našimi najlepšími biznismenmi stali Martina Krížiková (9.A), Matej Rovenský (9.B) a Samuel Šutta (9.B) (viď. foto č.1). Šikovné športovkyne zo 6. a 7. ročníka reprezentovali našu školu v okresnom kole vo vybíjanej žiačok a vybojovali pekné 3. miesto (viď. foto č.3). Okrem prípravy na všetky akcie, súťaže a dennodenné vyučovanie sme si ale, samozrejme, vedeli nájsť čas aj na trochu iné aktivity, ktorých sme sa v našej škole, ale i mimo nej, mohli zúčastniť. Pekným príkladom bol Anglicko – nemecký deň, ktorý pre nás pripravili panie učiteľky. Príjemným spestrením boli tematické nástenky a rozhlasová relácia v oboch svetových jazykoch v podaní nás, žiakov. Cez veľkú prestávku sme si zatancovali a zahrali na oboch chodbách 2. stupňa hru Londonbridge a potom sa už pustili do riešenia rôznych rébusov, logických či vedomostných úloh, ktoré boli, samozrejme, všetky zadané v anglickom a nemeckom jazyku a porozmiestňované na viacerých miestach v škole. Úloha to nebola jednoduchá, ale nakoniec sme správne odpovede našli a víťazi sa mohli tešiť z vecných odmien, ktoré určite využijú aj v ďalšom štúdiu cudzích jazykov.