Šenkvičan 01/2019

Page 22

22

www.senkvice.org

V jeden deň povýšiť materstvo na najvyššiu hodnotu v spoločnosti

Zábavné popoludnie pre malých i veľkých sa

už tradične koná v sobotu v predvečer Dňa matiek. Podujatie organizuje Únia materských centier ako najväčšiu oslavu Dňa matiek na Slovensku.

Formou dobrovoľníckej práce sa na tento deň pripravujú mamy z materských a rodinných centier, členských v Únii materských centier a pripravujú veľkú akciu plnú zábavy, hier, súťaží i umeleckých vystúpení. Tento rok sa Míľa pre mamu koná dňa 11.5. v takmer 40 – tich mestách a obciach po celom Slovensku a veľmi nás teší, že Šenkvice sú jednou z nich. Míľa pre mamu je úžasné rodinné popoludnie, kedy v jeden deň na rôznych miestach sa tisíce ľudí spájajú bez ohľadu na vek, rasu, vierovyznanie, či počasie jednou myšlienkou, a to prejaviť úctu a vďaku mamám – za ich obetavosť, za ich prebdené noci nad našimi chorobami, za ich snahu dať nám to najlepšie, čo môžu dať, za ich pochopenie a bezhraničnú lásku. V tento deň im chceme, viac ako po iné dni, poďakovať za to, že sú našimi mamami a povedať jednoduché „Ďakujem, že si, MAMA“. Únia materských centier a MC Adamko

KARNEVAL V MC ADAMKO

ŠENKVICE, 11. MÁJ 2019

22