__MAIN_TEXT__

Page 2

2

Ľudové misie 2019 v Šenkviciach

V

rozsahu 9 dní, 9. – 17. marca 2019 sa konali v našej farnosti ľudové misie, ktoré viedli otcovia z rehole sv. Alfonza Mario Liguori – redemptoristi. Ja, ako farár tejto farnosti od roku 2007, som zavolal otcov redemptoristov už druhýkrát. Prvý raz to bolo v roku 2009 a tento rok opäť po desiatich rokoch. Záznam týchto dvoch misií je na misijnom kríži pred vchodom do kostola. V sobotu večer, 9. marca, som symbolicky „odovzdal“ duchovnú právomoc nad svojou farnosťou odovzdaním štóly, ktorá je kňazským symbolom liturgických slávení a vysluhovania sviatostí a tiež ohlasovania Božieho slova. V týchto liturgicko – pastoračných úkonoch spočívala aj obnova našej farnosti. Vo sviatosti zmierenia (spovedi) si mohli naši veriaci urobiť celoživotnú spoveď. Počúvaním príhovorov si mohli zas potvrdiť svoju vieru a „napraviť“ morálny kredit života. Otcovia redemptoristi sa postupne venovali jednotlivým skupinám veriacich. V nedeľu popoludní jeden z nich oslovil našich mužov a potom naše ženy. Trefným, až humorným spôsobom riešil problémy žien a mužov v ich vzájomnom vzťahu lásky, komunikácie, odpúšťania a obetovania sa jeden pre druhého a pre rodinu. Na druhý deň prišli do základnej školy a tam sa katecheticky pútavým spôsobom názorne a svedectvami prihovorili deťom na prvom a druhom stupni a zvlášť ôsmakom a deviatakom. V utorok som sprevádzal otca misionára Ivana po domoch k jednotlivým chorým, nevládnym a prestarnutým v Šenkviciach a na Cerovom. Vo štvrtok otec Róbert viedol v roku modlitieb za kňazské povolania, ktoré vyhlásil otec arcibiskup Bratislavskej arcidiecézy Stanislav Zvolenský, bohoslužbu s poklonou k eucharistii. Je to deň ustanovenia sviatosti oltárnej. V piatok dopoludnia o 10,00 hodine pri sv. omši vysluhovali sviatosť pomazania chorých tým, ktorí vládali prísť do kostola po vlastných nohách. Keďže som sa v túto hodinu zúčastnil pohrebu náhle zosnulého kňaza T. Kulku, ktorý dlhé roky pôsobil v Modre, o zážitku plného kostola som sa mohlo dozvedieť len sprostredkovane od otcov misionárov. Pomazanie chorým dávali štyridsať minút. V sobotu večer mali otcovia zase „rande“ s našimi mladými. Napokon v nedeľu, na konci misie, pri sv. omši požehnali devocionálie (náboženské predmety) a misijný kríž s označením roku 2019. Keďže som svoju farnosť, hoci bola zverená misionárom, neopustil a snažil som sa zúčastniť všetkých aktivít, hodnotím ich vystúpenie veľmi kladne s odozvou samých misionárov a tiež mnohých z našich veriacich. Duchovnú atmosféru našej farnosti vnímam už dvanásty rok, preto verím, že misie prispeli k obnove farnosti vo viere a v mravných zásadách. Vďaka Bohu, misionárom a Vám za túto duchovnú udalosť. Váš duchovný otec Michal foto: Milan Maluniak

2

www.senkvice.org

Profile for Obec Šenkvice

Šenkvičan 01/2019  

Šenkvičan 01/2019  

Advertisement