a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 15

15

www.senkvice.org

Žijeme vínom

www.zavinomdosenkvic.sk

Rubrik a: Žijú medzi nami zhovára sa Ing. Eva Lupová

JUDr. Imrich ĎURČOVIČ č.1 strojný zámočník

Rodák z Komárna, sídla Slovenských lodeníc, si hádam ani iné povolanie ako Stredné odborné učilište pri tejto firme, nemohol vybrať. Po jeho absolvovaní však vo vyučenom odbore pracoval len krátko, lebo nastúpil na základnú vojenskú službu do Čiech, ako to bolo za bývalej republiky u slovenských brancov zvykom. Z pôvodných 2 rokov však na nej strávil iba jeden, pretože sa upísal armáde.

č.2 vojak z povolania

MAJSTER 8 „REMESIEL” ....v

rátane vinárskeho. Aj tak možno charakterizovať Šenkvičana IMRICHA ĎURČOVIČA, ktorý sa do našej obce prisťahoval až vo vyššom veku, no „pasuje mu to tu“. Tento vskutku renesančný človek toho za svojich 67 rokov prežil a urobil toľko, čo iní by mali možno aj na 3 životy. Dôležité je však u neho aj to, že spomedzi všetkých jeho aktivít aktuálne „víťazí“ vinárstvo a vyzerá to tak, že favoritom i zostane. Kto boli a sú jeho „konkurenti“ a aké „remeslá“ Imrich Ďurčovič ovláda?

Kariéru v tejto oblasti začal vo Vojenskom učilišti so zameraním na stavbu mostov a železníc. Ukončil ho v roku 1973 a stavebnej činnosti sa aj určitý čas venoval, kým nezačal študovať na Vysokej škole vojenskej v Bratislave. Po nej v roku 1977 nastúpil k cestnému vojsku, ktoré okrem vojenských stavebných činností zabezpečovalo svojimi jednotkami aj výstavbu a nasadenie vojakov pri budovaní atómovej elektrárne V2 v Jaslovských Bohuniciach a následne aj v Mochovciach.

č.3 právnik

Skúsenosti s výkonom funkcie sudcu z ľudu na Obvodnom vojenskom súde (v roku 1980) ho motivovali prihlásiť sa na diaľkové 5-ročné štúdium práva na Univerzite Komenského v Bratislave. Po jeho absolvovaní v roku 1985 zvládol aj rigorózne skúšky a získal titul JUDr. Bol to odrazový mostík do bratislavskej Vojenskej akadémie, kde po ročnej práci vo vedeckej oblasti začal učiť na katedre práva. Špecializoval sa na občianske, rodinné a medzinárodné právo. V tejto profesii zotrval do roku 1993, kedy na vlastnú žiadosť odišiel do civilu.

č.4 daňový poradca

Už počas práce „u armády“ sa od roku 1990 paralelne pokúšal o poradenstvo pre podnikateľov, vedenie účtovníctva a otvoril si aj živnosť s týmto zameraním. O 2 roky neskôr

bol, vzhľadom na svoje právnické vzdelanie, pri vzniku Slovenskej komory daňových poradcov. V tejto inštitúcii temer 20 rokov, až do roku 2015, predsedal Disciplinárnej komisii. A práci daňového poradcu je verný doteraz. Už však len popri dôchodku a postupne túto aktivitu obmedzuje, aby sa mohlo viac venovať tomu, čo ho, ako vraví, viac baví a uspokojuje.

č.5 SHR – kár

…alebo súkromne hospodáriaci roľník. Pod týmto oficiálnym názvom sa skrýva profesia spojená s prácou v poľnohospodárstve. V malom a na vlastnom. U Imricha Ďurčoviča to znamenalo obhospodarovanie rodinného majetku. Korene jeho vzťahu k pôde treba hľadať ešte v detstve, keď pracoval doma v záhrade a pásol napr. aj kravy, ktoré chovali rodičia. SHR-károm sa stal tak trochu „zo súcitu“. Jeho rodičia totiž vlastnili 25 ha pôdy, o ktorú síce počas predchádzajúceho režimu prišli, no po nežnej revolúcii im bola vrátená. Jeho otec bol v tom čase už v dôchodkovom veku a začal mať zdravotné problémy. Po dohode s bratom prebrali preto po ňom hospodárenie na pôde. K pôvodnej výmere si ešte prenajali ďalšiu a 15 rokov obrábali celkom 48 ha. Pestovali najmä zeleninu (od zemiakov, cez cibuľu, kapustu, papriku až po tekvicu na jadierka) na približne 6-8 ha. Okrem toho aj pšenicu, jačmeň, hrach a hlavne na tretine obrábanej pôdy kukuricu, ktorá bola ich najvýnosnejšou plodinou. V roku 2009 ukončil poľnohospodársku činnosť a pozemky prenajal. Bolo to hlavne pre časovú náročnosť, keďže býval v Bratislave, neskôr v Šenkviciach a vzhľadom na charakter tejto práce musel byť väčšinu roka (od marca do októbra) „na mieste činu“ – teda v Komárne, čo išlo citeľne na úkor jeho rodiny.Záhradu mal aj v Bratislave v Petržalke, aby sa mohol „hrabať“ v zemi“, no keď tam začala výstavba, prišiel o ňu. Postupne mu pôda začala chýbať. To bol hlavný impulz k hľadaniu náhrady. A našiel ju kúpou domu so záhradou v Šenkviciach. Ukončenie rekonštrukcie domu bolo zároveň začiatkom novej etapy života. Sústredil sa na šenkvický grunt, čím začalo jeho vážnejšie vinárske obdobie.

č. 6 ovocinár

Každý muž by mal vraj v živote postaviť dom, splodiť syna a zasadiť strom. Imrich Ďurčovič splnil všetky tieto podmienky, tú tretiu dokonca niekoľkonásobne. Môže sa pochváliť tým, že dal život vyše stovke ovocných stromov. Okrem iného v Komárne má založený ovocný sad s viac ako 50 stromami (jablone, marhule, broskyne, slivky, hrušky, mandle, liesky...). Jeho najstarším „dieťaťom“ je 54-ročný orech, ktorý zasadil ešte ako 15 – ročný chlapec po veľkej povodni v roku 1966 a dodnes rodí kvalitné orechy. Teší sa, že aj toto po ňom zostane.

č.7 vinár

Korene vinárskej anabázy a vzťah k viniču a vínu u Imricha Ďurčoviča treba hľadať už v jeho detstve, keď cez víkendy a celé leto často „asistoval“ svojmu dedovi v jeho 12-árovej vinici, kde bolo zasadených aj viac dru-

15

Profile for Obec Šenkvice

Šenkvičan 01/2019  

Šenkvičan 01/2019  

Advertisement