Page 1


Aluksi Tietotekniikalla tietoa, taitoa ja iloa. Itä-Helsingin Lähimmäistyö Hely ry toteuttaa kolmivuotisen Senioriverkko -projektin. Projekti aloitti toimintansa maaliskuussa 2011. Rahoittajana on Rahaautomaattiyhdistys RAY. Projektin päätavoitteena on ikääntyneiden turvallisuuden ja osallisuuden ylläpitäminen sekä edistäminen tieto- ja viestintätekniikan avulla. Senioriverkon ilmapiiri on salliva ja välitön, se on suuri rikkaus. Huumori estää meitä ottamasta itseämme ja maailmaa liian vakavasti. Mukana matkallamme ovat olleet Senioriverkon tiput; maskottimme. Tiput seikkailevat myös tässä julkaisussa, jossa kerromme mitä olemme saaneet aikaiseksi tähän mennessä. Satu & Minna

NETISTÄ OLEM ME LÖYTÄNEET VINKKEJÄ ARKEEN JA JUH LAAN.

KNIIKKA ON TIETO- JA VIESTINTÄTE A. MIELESTÄMME HAUSKA

–2–


2 4

6

8 10 12 14

ALUKSI VAIKUTAMME VIESTINNÄLLÄ SENIORIVERKKO MEDIOISSA IÄKKÄÄT OHJAIMISSA SENIORIVERKON ARKEA YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA LOPUKSI

–3–


Vaikutamme viestinnällä Senioriverkko-projekti viestittää tietotekniikan olevan väline, joka tuo myös iäkkäille elämään uusia ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia. Hyvinvointia voidaan luoda tieto- ja viestintätekniikalla.

Mielestämme on tärkeää, ettei yhteiskunnallisissa keskusteluissa unohdeta digitaalista tasaarvoa. Haluamme omalta osaltamme olla mukana ajamassa tätä asiaa. Liljakin on sitä mieltä, että Internet helpottaa arjen asioita.

–4–


Minä nyt jo tiedän mikä se tietokone on ja miten sitä käyttää

Otamme rohkeasti kantaa asioihin muun muassa sosiaalisessa mediassa. Keskustelun aiheita riittää ja keskustelijoita myös. Uskomme avoimuuteen ja asioiden jakamiseen.

–5–


Senioriverkko medioissa Projektin kotisivut, Twitter, Facebook, Pinterest, Youtube, blogit… näillä viestimme aktiivisesti. Olemme kokeilleet lukuisia sovelluksia ja sosiaalisen median välineitä. Jotkut olemme hylänneet heti ja jotkut ovat jääneet käyttöömme. Olemme myös vinkanneet muille hyvistä välineistä.

YOUTUBE

PROJEKTIN KOTISIVUT –6–


BLOGIT

TWITTER

FACEBOOK

PINTEREST

–7–


Iäkkäät ohjaimissa ”Hyvä ihme! Mitä kaikkea tällä voi tehdäkään.” • Ikääntyneet Vire-ryhmäläiset kokeilivat puoli vuotta kuvapuhelimia • “Tarinat talteen - tehdään yhdessä” Pilke-ryhmäläiset tuottavat digitarinoita • Pentin tuvan ikääntyneet asukkaat testaavat tablet-laitteita ja sovelluksia • Opetusta, kursseja, tapahtumia...

KALAREISSUT ELÄVÄT UUDELLEEN DIGITARINOISSA.

PASIANSSIN PELUU ON HYVÄÄ AIVOJUMPPAA JA SUJUU LEIKITEN KOSKETUSNÄYTÖLLÄ.

–8–


Lehdissä piisaa hauskoja juttuja ja Ylen Areenasta löytää aina jotakin katseltavaa. Halutessaan voi tilata vaikkapa ruokaostokset kotiin.

“Kuvapuhelu on enemmän kontakti ihmiseen kuin tavallinen puhelu.” –9–


Senioriverkon arkea Työmme on liikkuvaa, mutta jalkojen lisäksi käytämme ahkerasti myös aivojamme.

Liike on hyvä ja sitä on jatkettava samaan suuntaan.

Perusvälineitä matkassamme. Onneksi nämä ei paljoa paina.

– 10 –


Tsemppiä edelleen!

Tutkimme, ohjaamme, pohdimme, kommentoimme, suunnittelemme, selvitämme...

Koko elämä elää ja koko elämä oppia. – 11 –


Yhteistyössä on voimaa

Kiitokset mukavasta ja hyvästä yhteistyöstä. – 12 –


Go on Senioriverkko!

Kumppanuus ja yhteisötyöverkosto ovat avittaneet tavoitteemme toteutumista.

Yhteistyöllä saa aikaan enemmän kuin yksin ja onhan se hauskempaakin.

Jos jokainen antaa vähän, kaikki saavat paljon. – 13 –


Lopuksi

Ikääntyneet ov

at:

• oppineet käyt tämään ohjelmia • hankkineet om ia koneita • hakeutuneet jatko-opetukse en • rohkaistunee t toimimaan ne tissä

Tässä osa toiminnastamme, matkamme jatkuu vielä. Työtä olemme tehneet ja teemme edelleen aktiivisesti yhteistyössä muiden alan järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Olemme kokeneet työnteon mielekkäänä ja usein jopa hauskana! e Olemm

:

saaneet

tta palaute • hyvää akteja ja o iä k nt s i ll y d ö a • hy isuuksi vyyttä mahdoll a, näky t t ihin u u v a tt skustelu e k n • tunne i i s lki stua ju , että • osalli ärrystä a myös tietom m y ä y d • lisätt ointia voi luo kautta hyvinv ntätekniikan i ja viest

Kiitokset kaikille!

– 14 –

• Ole m digit me saane a e • Ikä aliseen si t ikäänty änty s ällön neet m t sosia neet o vat s uotantoo ukaan alise sta m aane n. • Ikä et än ed lisää tyneiden iasta. hyötyä ja n iloa • Ole tyneet. tiedot ja taido mme t ova sosia tuone t e ali- j a ter t uusia t veyd oimin enhu oltoa tatapoja lalle.


VerkostoS k

työn rkosto

Ve

uuppi:

• tarjoaa tiet kohdenne oa ikääntyneille t tapahtum uista asioista ja ista • tuonut näk toiminna yvyyttä yhdistyst lle en • visuaali nen tapa tiedottaa • tavoitta nut kohd eryhmäns ä

ia:

tuloks

ppi mat oSkuu t s o k apahtu r t i k • Ve k ai a ikä k • Oppi

tumat:

Oppia ikä kaikki -tapah

van • olemme luoneet toimi tin ep kons suuren • olemme tavoittaneet ä eit tyn än ikä n määrä pariin jalkautumalla ihmisten sa ns ka n do laitteiden ja tie

iedot: skinen Y hteyst inna Le M ja ltheim Satu Ve rojekti erkko-p iv r io n e S kko.com nioriver e .s ely ry w w w äistyö H m im h ingin lä Itä-Hels .com lyry www.he

– 15 –


Senioriverkon tiput  

Tieto- ja viestintätekniikalla tietoa, taitoa ja iloa ikääntyneille. Tässä julkaisussa kerromme mitä olemme Senioriverkko-projektissa tähän...