Page 1

SENIORENMAGAZINE VOORSCHOTEN

Gezellige feestdagen en een goed nieuwjaar ! Namens bestuur en redactie van de Stichting Senioren Voorschoten

December 2010 jaargang 2 nummer 6 1


Colofon Dit magazine is een uitgave van de Stichting Senioren Voorschoten.

www.seniorenvoorschoten.nl Redactie:

Anouch Brits, Marius Giphart, Rob Kloosterman, Hans v Kuijk, Marlies Porte, Hans Timmerman. Inzendadres kopij en vragen over adverteren: tel. 071 561 7113, e-mail: rob@homes.nl Het volgende nummer verschijnt begin februari 2010. Deadline voor kopij is 15 januari 2011.

Druk: Dipas Zoetermeer; www.dipas.nl

Abonnement: Gratis voor alle senioren van Voorschoten. U kunt zich opgeven via tel. 071 561 7113 of via www.seniorenvoorschoten.nl of e-mail naar redactie@seniorenvoorschoten.nl

Verenigingsinformatie: ANBO: contributie in 2011 € 32,85; tweede lid op hetzelfde adres: € 29,25. Aanmelden via tel. 071 561 4852 of e-mail naar: secr.anbovoorschoten@kpnplanet.nl www.anbo.nl/voorschoten Platform Gehandicaptenbeleid Voorschoten: informatie via tel. 071 561 3971 of e-mail naar aty.wintzen@hetnet.nl www.xs4all.nl/~deboerrb/PGV/Platform.html Raad van Samenwerkende Kerken: Secretaris: mw. P. Vos-Smit, Het Wedde 2, 2253 RE Voorschoten, telefoon 071 576 3382, e-mail: vossmit@xs4all.nl Rode Kruis: informatie via tel. 071 561 3309 of e-mail naar rodekruis.voorschoten@planet.nl http://vliethorst.rodekruis.nl SWOV: informatie via tel. 071 561 9001 of e-mail naar info@swo-voorschoten.nl www.swo-voorschoten.nl UVV: secretaris tel. 071 561 7113 of e-mail info@uvv-voorschoten.nl. Project informatie: T. Siebers: tel. 071 561 8249 of e-mail t.siebers@tele2.nl www.uvv-voorschoten.nl De Zonnebloem: Informatie via tel. 071 576 82 82 of e-mail naar j.t.mbergenhenegouwen@casema.nl http://voorschoten.zonnebloem.nl

De feestmaand barst los: aankomst van de Sint op 20 november j.l.

VAN DE REDACTIE Magazine voor alle senioren in Voorschoten en omgeving Het laatste Seniorenmagazine van de feestmaand bij uitstek december, ligt voor u. Wat te doen met de feestdagen is een vraag die menigeen zich stelt, zonder de uitkomst precies te weten. Gaat u op familie- of vriendenbezoek, organiseert u zelf iets, of zoekt u de rust en blijft u thuis achter de kerstboom zitten? Met andere woorden, wordt het afwachten, neemt u het initiatief, of doet u lekker niets? That’s the question. Veel organisaties, ook die betrokken zijn bij ons Seniorenmagazine organiseren met inzet van veel vrijwilligers sinterklaaskerst- en oudejaarsbijeenkomsten. U bent daar welkom en het is er meestal warm en gezellig (zie de activiteitenpagina's). Gewoon iemand uitnodigen voor een gezellig avondje waarvoor beide partijen iets klaarmaken of meebrengen, kan ook heel plezierig zijn.

2


Inhoud 5

Column: jaar in, jaar uit

5

Cirkelbus, hét uitzicht

6

Interview met mw. Inge Adema

7

Lezers schrijven

9

De Zonnebloem Voorschoten

Winkelen, uitslag Zonnebloemloterij

10

Gemeente Voorschoten

Versterk uw veerkracht

11

SWOV

Thuisadministratie, pindienst

13

Platform Gehandicapten

Het feest voor verstandelijk gehandicapten, bushokje, bezuinigen, un château en France, zwalkende rollator, tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

14/15 UVV Voorschoten

Culturele ochtenden, kinderbeurs, koffieschenken in Adegeest, nieuwjaarsbijeenkomst, handwerken

16

Bibliotheek: activiteiten

17

Voorschoten varia

Historisch museum, Unicef verkoop, Voorschotense schrijvers gezocht, aanpassing herdenkingsmonument

18/19 ANBO Voorschoten

Samenwerking ANBO/VOV, toekomst, zorgverzekering met korting, samen sterker, Kerst 2010

20/21 Het Rode Kruis Het kan ook anders. Niet iedereen kan de feestdagen helemaal naar eigen zin invullen, maar u kunt er wel veel aan doen. Het is heel legitiem te kiezen om lekker thuis te blijven en niet naar feesten of familie te gaan. Veel ouderen denken er zo over, maar durven daar niet voor uit te komen. Doe uw eigen zin, maar zeg dat! Laat degene die u met goede bedoelingen uitnodigt niet in de waan dat u dat heerlijk vindt. Nergens voor nodig. Positieve duidelijkheid is net zo goed van belang. Laat weten als u het wél leuk vindt uitgenodigd te worden. Wees duidelijk en u zult zien, dat u op deze manier aan het einde van de maand niet hoeft te denken: ik ben blij dat die decembermaand weer voorbij en alles weer gewoon is.

Samen op vakantie, computer cursussen, inloop, jeugd EHBO

22/23 Gezondheid

Wie veel slikt, Alzheimer café, osteoporose

24/25 Interview: Leen Hoogvliet (2) 26

Geld en recht

Levenstestament

27

Digitaal

Nuttige links voor senioren, Hoe maak ik mijn eigen kerstkaart

29

Sportfondsen Voorschoten

31

Samenwerkende Kerken

Verwachting, kerstdiensten

33

Stichting Rondom Mantelzorg

34/35 Uit en Thuis

Prettige feestdagen en een goed uiteinde !!

Concerten, tentoonstelling, theater

36/39 Activiteiten voor Senioren 41

Topaz; woonzorgcentrum

42/43 Kerstpuzzel prijsvraag 3


Fitness 55+

Het gezelligste uurtje van de week Op woensdag 11.00 – 12.00 u bent u welkom voor een klassikale fitnessles

Sportinstituut Goederaad Raadhuislaan 43, Voorschoten, tel. 071 561 5200

ProfZorg thuiszorg

Inschrijven is gratis Snelle zorginzet voor

Hoofdvestiging Leidseweg 163 2253AC Voorschoten www.profzorg.nl info@profzorg.nl

071-5728028

n

rd e o o ntw ten a r r o e p v s orierig Vo plez

Verpleegkundige zorg Persoonlijke verzorging Begeleiding Huishoudelijke zorg AWBZ, PGB, WMO of op particuliere basis en indien gewenst: administratieve ondersteuning bij uw PGB

ProfZorg is HKZ gecertificeerd en Lid van de brancheorganisatie

ROUWTHERAPIE & VERLIESVERWERKING RELATIETHERAPIE SYSTEEM (FAMILIE)OPSTELLINGEN Coachingspraktijk HARTS-TOCHT Voorschoten M 06-47153722 www.harts-tocht.com info@harts-tocht.com Geregistreerd bij Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR) en het NVPA (Ned.Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen)


Jaar in, jaar uit…. Column door Hans van Kuijk Tegen de tijd dat dit geschreven wordt is de Indian Summer op zijn retour en waart door de Schoolstraat de geur van pepernoten en dennengroen. Voorzichtig dienen de eerste kerstverschijnselen zich al aan. We gaan weer een paar gezellige dagen tegemoet waarbij het huiselijk leven weer een hoofdrol speelt. Knus bij de kerstboom in veel gevallen met familie, eventjes weg van de zorgen van alledag.

Nog een paar weken en het eerste decennium van de 21e eeuw is al weer voorbij en 2011 doet zijn intrede. Hoe ouder we worden des te sneller schrijdt de tijd voort, of je dat nu wilt of niet, er helpt geen lievemoederen aan, de klok is onverbiddelijk. Zo aan het eind van het jaar is het gebruikelijk om een korte blik terug te werpen. Voorschoten heeft een toch wel tumultueus jaar achter de rug met de politieke omwenteling als een van de hoogtepunten. Nu, zo’n negen maanden later beginnen de eerste positieve tekenen zich te manifesteren. Een betere communicatie met de inwoners en allerlei kleine maatregelen die het leven in het dorp veraangenamen.

Helaas gaat dat niet voor iedereen op. Velen van ons zijn het afgelopen jaar geconfronteerd met ziekte of een gevoelig verlies. Bij hen willen we deze maand ook even stilstaan en hen sterkte en berusting wensen. “Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand” luidt een bekend gezang. Wat die toekomst inhoudt is niet te voorspellen, hij is ook niet naar onze hand te zetten. Alles blijft verborgen en dat is maar goed ook.

Zo wordt er eindelijk druk gesleuteld aan de afstelling van de (voetgangers)stoplichten, zodat ook de minder mobiele senioren ruimschoots de tijd krijgen om over te steken. Het hinder veroorzakende groen is in kaart gebracht en zal worden verwijderd. De politionele handhaving wordt versterkt met name waar het gaat om het parkeren in het centrum en het parkeren op stoepen, op hoeken van straten en het rijgedrag in de gebieden met een 30-km-zone.

Vanaf deze plaats wens ik u gezegende kerstdagen toe, een goede jaarwisseling en een in alle opzichten voorspoedig 2011 !!!!!

De cirkelbus, hét uitzicht buiten-de-deur (Hans Timmerman) melende rollators en schuddende ouderen, die menen in een kermisattractie verdwaald te zijn. ‘Wij hebben geklaagd, maar bij de gemeente hadden ze absoluut niet door wat voor een handicap het is.’, zegt Ella, die er aan toevoegt de burgemeester en een ambtenaar te hebben uitgenodigd om eens mee te rijden. ‘Dat was een succes,’ zegt Aad. ‘Ik vroeg die ambtenaar hoe hard mag ik over die hobbel rijden?’ ’Met 15 km’. ‘Nou dat heb ik gedaan. Bijna kreeg ik hem met zijn hoofd tegen het dak.’ ‘Het valt inderdaad tegen,’ zei hij met zijn hand op zijn hoofd en ook de nog langere burgemeester, kon niet anders dan het beamen. ‘Wij zijn benieuwd of het nog gevolgen heeft’ besluit Ella.

Wie kent niet het gezellige gelige Taxicirkelbusje, dat door de straten van Voorschoten tuft. Hulpvaardig helpt de bestuurder of zijn bijrijder de klanten in en uit de bus met of zonder rollator om van andere hulpstukken maar niet te spreken. In 1990 nam de voorgangster van Twanneke Nijhuis, Elise van der Kraats, het initiatief voor de cirkelbus. Aanvankelijk werd een busje geleased van de NZH, maar nu zijn er vier eigendom van de stichting. Voorzitster Ella van Noort en haar rechter hand Aad Collee vertellen enthousiast over de ontstaansgeschiedenis en huidige stand van zaken. De bus wordt meestal bestuurd door een man, terwijl het vooral vrouwen zijn die vervoerd worden. Deze paradox laat zich eenvoudig verklaren. Immers mannen worden gemiddeld minder oud dan vrouwen, maar geven later toe niet meer te kunnen rijden. Maakt u zich echter hierover geen zorgen. De rijders krijgen een cursus, waaronder stratenkennis én de rijervaring wordt getest. Bovendien zijn de inzittenden verplicht om de veiligheidriemen te dragen. In al de tijd, dat het busje nu rijdt, is er pas één keer een lantaarnpaal omvergereden.

‘Er zijn helaas mensen die zich schamen met het busje vervoerd te worden en dat is jammer. Het voertuig heeft een duidelijke sociale functie,’ zegt Aad Collee. ‘Als ik iemand op afspraak ophaal die niet opendoet, ga ik korte tijd later weer even kijken of iets aan de hand is en zo nodig sla ik alarm.’ Voor steeds meer inwoners is het busje hét uitzicht buiten-de-deur en dat tijdens de ritten de toestand in het dorp kritisch wordt doorgenomen, laat zich raden. Voor nog geen tientje per maand wordt u vervoerd, dankzij ruim 75 vrijwilligers, die alle werkdagen tussen 9 en 17 uur klaar staan. Zij hebben inmiddels ruim anderhalf keer de wereld met de cirkelbus rondgereden!

Wat erg hinderlijk is voor de bestuurder en inzittenden zijn die gemeentelijke grafheuveltjes dwars over de weg. Eerst een schok tegen de voorwielen en vervolgens nog een opdoffer tegen de achterwielen. Met als gevolg, ram5


Interview met mw. Inge Adema door Hans Timmerman Afspraak met de nieuwe wethouder Inge Adema-Niewenhuizen Politici komen en gaan. Bij nieuwe politici is er, als het goed is, sprake van idealisme en de idee iets tot stand te kunnen brengen. De inzet is even groot als de waardering onvoorspelbaar en daar moet je tegen kunnen, zoveel is wel duidelijk. Hoe komt iemand er toe om wethouder te worden? Op de paardenmarkt sprak ik af met de op 19 april geïnstalleerde wethouder Inge Adema, dat aan haar te vragen ná een paar maanden praktijkervaring.

verzinnen lag haar niet zo. Na eerst bij de bibliotheek van de U.v.A te hebben gewerkt, waar ze zich inzette bij de oprichting van een taleninstituut, werd ze na nog wat interessante omzwervingen betrokken, als zelfstandig interim-manager, bij een samenwerkingverband tussen het ROC en de nieuw op te richten weekendschool voor volwassen-educatie. Het past in haar visie, blijf streven en werken aan je kwaliteit.

Vrijdag 12 november zat ik op het gemeentehuis tegenover de in Voorschoten geboren en getogen bewindsvrouw. Bij binnenkomst verontschuldigde zij zich voor haar kleine oogjes vanwege een late begrotingsvergadering van de avond daarvoor. Ik ken haar al wat langer, maar zag geen verschil, eerder keek ze vrolijk.

‘Je weet dat ik uit een ondernemersgezin kom, mijn moeder exploiteerde de bioscoop en mijn vader draaide de films. Als kinderen werden wij daarbij natuurlijk ook betrokken. Ongeregelde tijden waren bij ons thuis eerder normaal dan ongewoon. Als wethouder is dat niet anders, bovendien ben ik geen goede huisvrouw’, zegt zij vaag triomfantelijk.

‘Hoe kwam je op het idee om politiek actief te worden en wat denk je te kunnen bereiken?’ ‘Het eerste deel van de vraag is eenvoudig, zeg maar maatschappelijk engagement en de idee daarin een rol te kunnen spelen. Ik zat al 4 jaar in het plaatselijke VVD bestuur, toen ter sprake kwam dat ik lijsttrekker zou worden. Je overlegt dan met gezin en omgeving. Van plaatsgenoot en tweede kamerlid Helma Nepperus kreeg ik het praktische no nonsensadvies: ‘Als je het doet, dan moet je het ook gewoon leuk vinden’. Doen!, dacht ik en vind het ook nog leuk!’

‘Als nieuwe wethouder begin je met springen op de rijdende trein van lopende zaken en beleid. Langzaam maar zeker krijgt je daar grip op en probeer er een stempel op te drukken door prioriteiten te stellen.’ ‘Eén van je vragen was nog, wat ik denk te kunnen bereiken?’ ‘Schrijf maar op!’, zegt zij strijdlustig. ‘De nieuwbouw van scholen in Noord Hofland. Eind 2011 is de bedoeling, dat de schop in de grond gaat voor de reconstructie van de Dobbewijk. Een economische impuls, die ook moet komen op de plaats van de oude Rabobank. Er ligt een masterplan infrastructuur betreffende de bereikbaarheid van Voorschoten. Een onderdeel daarvan is de reconstructie van het Delta Plein, dat overigens onder de verantwoordelijkheid valt van mijn collega Blommers.

Enthousiast vertelt zij over het campagne voeren en de plezierige, maar vooral ook informatieve gesprekken met particulieren en ondernemers. Dan volgt dé spanning van de verkiezingsdag, de verkiezingsuitslag. De VVD kreeg weer haar oude aantal van 5 raadzetels en ik de gelegenheid om deel te nemen aan het college, door wethouder te worden.

De taakstelling zorg volgens de wet WMO moet op peil blijven. ‘Er moet toch ook bezuinigd worden?’ vraag ik even tussendoor. ‘Ja, we moeten 5% inleveren op het subsidieplan, maar er is ook te verdienen aan meer samenwerking, bijvoorbeeld bij het gebruik van de sportvelden. Wat minder eigenheid als vereniging kan daarbij helpen en dat geldt zeker ook bij het ouderen accommodatiebeleid. Eén platvorm ouderenbeleid is belangrijk. De klankbordgroep van de SWOV fungeert thans als zodanig,’ Kort gezegd komt ons beleid er op neer; ‘samenwerken van onderop’. Praat met de Raad’, draagvlak en dialoog zijn termen die mij intussen opgevallen zijn.

‘Ineens zit je er middenin en gebeurt het,’ zegt Inge met nog enige verbazing in haar stem. Het huidige college heeft nog maar twee wethouders, Freddy Blommers en Inge Adema. Inge beheert de portefeuille van beheer omgeving zoals, begraafplaats (ik kan het ook niet helpen dat het hiermee begint) werk, welzijn, onderwijs, openbaar groen en omgeving. Zij heeft organisatie-ervaring en die komt hier goed van pas. In dit kader vertelt zij over haar studie en het werk dat zij eerder heeft gedaan. De doctoraal scriptie Nieuw Grieks, die over de toetreding van Griekenland tot de Europese Unie ging, bracht haar toch niet de baan ze zocht. Het, bijvoorbeeld als tolk optreden, Met andere woorden het vertalen wat anderen

‘Kijk’ zegt Inge tot slot. ‘In Voorschoten moet je graag willen en blijven wonen. Dáár komt het eigenlijk allemaal op neer.’ 6


Lezers schrijven Geachte redactie, Dank voor uw interessante digitale nieuwsbrief, w.i. u ook informatie uit Wassenaar heeft opgenomen. Is het u al bekend wanneer er een busverbinding Voorschoten - Wassenaar v.v. (met een halte bij de Horsten) komt? Misschien kunt u de lezers in de volgende editie hier wat over melden? Met dank en vriendelijke groet. mw. W.S. Redactie: wij begrijpen dat er nog niets bekend is: "Wassenaar heeft de zaak in handen en is nog in overleg met Connexxion. Zal wel pas voorjaar 2011 worden".

Hopen (door Piet) Is er nog wat te hopen of is alles hopeloos geluk kan je niet kopen ook niet voor een poos Elk mens heeft zijn verlangen Een man een vrouw een kind Een wondertje van vrede Dat je maar moeilijk vind Toch moeten we blijven zoeken kijkend om ons heen Wetende dat wie niet zoekt Blijft hopeloos alleen

HUVO

Opheffing 50 + Club Voorschoten

De HUVO* is dringend op zoek naar hondenuitlaters met name voor de zaterdag en zondagavond (21 uur/21.30). Contaktadres Titia van Rosenthal 071 5619684.

Op dinsdag 19 oktober is in een vergadering van de 50+Contactclub Voorschoten besloten de club op te heffen. De soosmiddagen op de 1e en 3e dinsdag van de maand in de Merelhof te Voorschoten komen daarmee ook te vervallen. Marjo Janse

* HUVO: Huisdieren voor Ouderen o.a. voor ouderen die een huisdier hebben, maar er tijdelijk niet voor kunnen zorgen. Meer informatie: www.huvo-voorschoten.nl

Mijn Nostalgisch Den Haag en Leiden: de geschiedenis van Leiden en Den Haag op dvd! De dvd-serie ‘Mijn Nostalgisch Nederland’ geeft aan de hand van prachtige, authentieke archiefbeelden een impressie van diverse bijzondere steden en streken in Nederland. Hoogtepunten uit deze reeks zijn ongetwijfeld de titels ‘Mijn Nostalgisch Leiden’ en ‘Mijn Nostalgisch Den Haag’. Een must voor iedereen die Den Haag of Leiden een warm hart toedraagt. Zo ziet u op de dvd ‘Mijn Nostalgisch Nederland – Leiden’ prachtige beelden van 3 oktobervieringen door de jaren heen, de stadhuisbrand van 1929, de laatste rit van de Blauwe Tram, een schitterende film over korenmolen de Valk, het bezoek van Churchill en verschillende lustra van de Universiteit Leiden. ‘Mijn Nostalgisch Nederland – Den Haag’ neemt u aan mee langs bijzondere plekken en gebeurtenissen in Den Haag. Zo ziet u niet alleen hoe Madurodam in 1952 feestelijk geopend wordt, maar ook het 25-jarig jubileum in 1977 wordt belicht. Daarnaast volgt u een spannende wedstrijd van voetbalclub ADO in de jaren veertig, gaan we in 1931 langs bij lunchroom Krul voor de Haagse Hopjes

en tonen beelden uit de jaren dertig u de hoogtijdagen van badplaats Scheveningen waar we later terugkeren voor Vlaggetjesdag in 1966. Bent u geïnteresseerd in deze prachtige dvd’s over Den Haag en Leiden, bestel dan nu via onderstaande bestelbon of via www.winkelvandenostalgie.nl voor slechts €9,99 per deel (excl. €2,50 verzendkosten). Kijk voor het volledige assortiment nostalgische producten en leuke cadeau’s op www.winkelvandenostalgie.nl.

Ondergetekende bestelt*: Mijn Den Haag à € 9,99

,

,

Verzendkosten à € 2,50 (maximaal 4 stuks)** €

Mijn Leiden à € 9,99

,

Totaal: €

,

* Zet een kruisje in het vakje voor de dvd(‘s) van uw keuze. Wilt u meerdere dvd’s bestellen? Dit doet u het gemakkelijkst online. Wilt u toch met deze bon bestellen? Noteer het gewenste aantal in het vakje voor de titel(s) van uw keuze. Vermenigvuldig de prijs per stuk met het aantal dvd’s dat u bestelt. Voorbeeld: u wilt Mijn Leiden en Mijn Den Haag bestellen. Vul op de bon in dat u ons machtigt voor € 22,48 (berekening: € 9,99 +€ 9,99 + € 2,50). ** De verzendkosten van € 2,50 gelden voor maximaal 4 stuks. Wilt u toch meer dvd’s bestellen? Bestel online of maak een kopie van deze bon en verstuur een nieuwe machtiging voor de extra dvd’s.

Naam

Ik machtig Tijdsbeeld Media hierbij om eenmalig het bedrag van

Adres

Postcode en plaats

Rekeningnummer

Telefoon

t.n.v.

E-mail

7 Datum

,

af te schrijven van:

te Handtekening

Dit formulier geheel ingevuld opsturen aan: Tijdsbeeld Media, Postbus 489, 1200 AL Hilversum


9


"De Zonnebloem" Afdeling Voorschoten Marlies Porte SECRETARIS GEZOCHT! INTERESSE? Bel met voorzitter Rob van Gelder tel. 071-561 2187 Onze website staat boordevol foto’s. Kijk met uw kinderen of kleinkinderen: http://voorschoten.zonnebloem.nl/

De Zonnebloem winkelt in Leidsenhage

Eens per jaar organiseert de Zonnebloem, voor ouderen die moeilijk ter been zijn, een dagje winkelen in winkelcentrum Leidsenhage. Op donderdag 7 oktober, werden rond negen uur de Zonnebloemgasten met auto’s thuis opgehaald. Aangekomen in Leidsenhage stonden de rolstoelen al klaar. Omdat niet alle vrijwilligers een rolstoel kunnen duwen, doen wij een beroep op gastvrijwilligers. Een van hen was Hester Tjalma, gemeenteraadslid van het CDA. Zij had zich spontaan bij ons gemeld, om zelf te ervaren hoe zo’n dag verloopt.

24 Gasten en evenveel begeleiders zaten om tien uur in restaurant La Place aan de koffie of thee met een grote plak cake, aangeboden door V&D. Daarna ging iedereen gezellig winkelen. Veel mensen komen hier maar eens per jaar en genieten van de gezellige drukte, het winkelen, kleding passen en cadeautjes kopen. Rond half twee werden zij verwend met heerlijke soep, melk en een broodje, in restaurant La Place, dat werd aangeboden door de winkeliers van Leidsenhage. Het is bijna drie uur als detrekking: gasten weer Datum 15huiswaarts novembergaan. 2010Iedereen kon terugkijken op een goed verzorgd, fijn dagje uit.

UITSLAG NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2010 Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2010. De Nationale Zonnebloemloterij 2010 is goedgekeurd door het Ministerie van Justitie (5631620/09/DSP d.d. 7 december 2009)

Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2010 PRIJSNR 1e prijs 2e prijs 3e prijs 4e prijs 5e prijs 6e prijs 7e prijs 8e prijs 9e prijs 10e prijs 11e prijs 12e prijs 13e prijs

Dit jaar zijn in Voorschoten 3400 loten verkocht. Een record! Omdat Voorschoten voor ieder verkocht lot 60 cent ontvangt, is dit € 2040,00 voor onze afdeling. Wij danken iedereen die hieraan meegewerkt heeft.

LOTNR 0357730 0128351 0081376 0757350 1156943 0029223 0858942 1197183 0462639 0824401 1151230 0415481 0015792

PRIJSBEDRAG € 15.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

PRIJSNR 14e prijs 15e prijs 16e prijs 17e prijs 18e prijs 19e prijs 20e prijs 21e prijs 22e prijs 23e prijs 24e prijs 25e prijs

LOTNR 0601228 0630730 0063846 0610756 0358376 0661504 1196396 1262592 0031295 0576695 0049286 1092366

PRIJSBEDRAG € 1.000,00 € 1.000,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00

DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS * 26e prijs 29893 € 100,00 27e prijs 56930 € 100,00 28e prijs 75314 € 100,00 29e prijs 1607 € 50,00 30e prijs 6611 € 50,00 31e prijs 9000 € 50,00 32e prijs 851 € 15,00 33e prijs 309 € 15,00 34e prijs 972 € 15,00 *Voor de prijzen 9 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 34 worden toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat deze prijzen voor meerdere


  

 

 



 







 



 



 







 







 

 

 











 

  

 

 

   

  

 

 

     


Stichting Welzijn Ouderen Voorschoten Thuisadministratie en Pindienst Twanneke Nijhuis, Directeur SWOV

Thuisadministratie

Pindienst

Steeds meer mensen hebben problemen met het op orde houden van de financiële administratie. De rekeningen en formulieren stapelen zich op. Enveloppen worden niet meer open gemaakt, de administratie wordt onoverzichtelijk. De vrijwilligers van de Thuisadministratie helpen in het op orde krijgen en houden van de administratie. Een overzichtelijke administratie kan bijdragen aan het voorkomen van financiële problemen.

Het kan erg lastig zijn als u zelf niet in staat bent naar uw bank te gaan om geld te halen! En wanneer u zelf geen vertrouwde persoon in uw omgeving heeft die zoiets voor u kan doen wordt het helemaal lastig. Ook hiervoor kunt u bij de SWOV terecht.

In het algemeen is de inkomenspositie van ouderen de laatste jaren verbeterd. Steeds meer mensen kunnen beschikken over een (klein) pensioen. Toch blijkt uit rapportage van het Sociaal Cultureel Planbureau dat een groot aantal ouderen (7%) leeft onder de armoedegrens. Eén op de zes zelfstandig wonende 75-plussers is niet in staat om zelf formulieren in te vullen of rekeningen te betalen. Door de ondersteuning van de vrijwilligers van de Thuisadministratie krijgen ouderen weer grip op de financiën en raken ze bekend met de regelingen en voorzieningen die er speciaal voor ouderen zijn.

De Pindienst van de SWOV werkt als volgt: de ouderenadviseur neemt geld op van een rekening van de SWOV zelf. U staat uw eigen pincode dus nooit af. Er kan een bedrag van maximaal € 200,00 per keer worden opgenomen. Met dat geld komt de ouderenadviseur bij u langs en overhandigt u het gevraagde bedrag. U overhandigt deze medewerker vervolgens een overschrijvingskaart van uw eigen rekening en klaar is kees! Aan deze dienstverlening zijn wel beperkte kosten verbonden. Voorbeeld: als u ons vraagt € 100,= te brengen, maakt u aan ons dat bedrag via uw overschrijvingskaart over, vermeerderd met een klein extra bedrag voor de administratiekosten.

De Vrijwilligers van de Thuisadministratie helpen bij: • Het op orde brengen en houden van de financiële administratie. • Het aanvragen en helpen bij het invullen van formulieren. • De weg wijzen naar regelingen die het inkomen kunnen verbeteren.

Voor zowel de Thuisadministratie als de Pindienst kunt u contact opnemen met de ouderenadviseur van de SWOV, bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag op telefoonnummer 071 561 90 01.

De vrijwilligers mogen geen betalingen doen. De klant blijft verantwoordelijk voor de administratie. Ook doen de vrijwilligers geen schuldhulpverlening. Wel kunnen de vrijwilligers verwijzen naar de juiste instanties. Aanmelden bij de Thuisadministratie kan door u zelf of door familie en vrienden worden gedaan. Als u zich aanmeldt komt altijd eerst de ouderenadviseur van de SWOV bij u thuis. Samen met haar wordt er dan gekeken wat er aan de hand is en wie u daarbij het beste kan helpen.

11


    

DAMESMODE Treubstraat 13

Ouderen krijgen tegen vertoon van deze advertentie 10 % korting omdat de ouderen al genoeg gekort worden in Nederland terwijl juist deze generatie onze vrijheid en welvaart hebben geschonken !

PAULIDES + PARTNERS FYSIOTHERAPIE EN BEWEGINGSCENTRUM

Prof. Einsteinlaan 1 2251 VD Voorschoten Tel. :071-5617336

v. Beethovenlaan 69b 2253 BE Voorschoten Tel. : 071-5610965

WWW.PAULIDESPARTNERS.NL

● ● ● ●

APK v.a. € 30 KLEINE BEURT v.a. € 55 GROTE BEURT v.a. € 165 GRATIS LEENAUTO BIJ ONDERHOUD

Dobbeweg 4, 2254 AG VOORSCHOTEN Telefoon: 071 561 60 57 FAX: 071 561 84 25 INTERNET: www.robkuiper.nl


Platform Gehandicaptenbeleid Voorschoten Leny van Gogh Heeft u klachten ? Meld het ons !! We zullen proberen er iets aan te doen !! Tel. 071-561 3971 of 071-561 4257 Email:aty.wintzen@hetnet.nl of h.lvangogh@hetnet.nl

Het Feest voor verstandelijk gehandicapten

zonder handicap zich moeilijk in de situatie van mensen met een handicap kunnen verplaatsen. Bovendien lopen handicaps sterk uiteen. Op goede bedoelingen kun je niet voldoende vertrouwen, toegankelijkheid is eigenlijk alleen met een zekere deskundigheid en ervaring te beoordelen. Als die ontbreekt, moet je toch indringend doorvragen.

was weer een groot succes. Het aantal bezoekers viel wat tegen maar zij die er waren hebben een geweldige middag gehad. De nieuwe locatie (het clubhuis van scouting “Kimbal o’Hara) was een uitstekende verandering.

“Het Bushokje” genoemd in het vorige seniorenmagazine heeft nogal wat gemoederen in beweging gebracht van voor- en tegenstanders (de laatsten zijn de bewoners die het hokje voor hun neus zouden krijgen). Het Platform heeft een brief gestuurd naar de betreffende wethouder met het verzoek over dit probleem met haar van gedachten te wisselen. Het bestuur van het Platform is nog steeds van mening dat er een bushokje moet komen. Volgens het Platform zijn er ook mogelijkheden zonder dat het hokje voor een raam komt te staan want dat dat heel onplezierig is voor de betreffende bewoners is duidelijk.

Een zwalkende rollator? (Loes v.d.Valk) Toen Hans Hillen (CDA) in 2004 voorstelde de rollator uit het basispakket te halen, viel heel Nederland over hem heen. Dat het Regeerakkoord 2010 dit idee weer in de praktijk bracht ontsnapte aan de aandacht. Alleen direct belanghebbenden reageerden negatief. Hoe anders was de situatie bij de behandeling van de begroting Volksgezondheid in de Tweede Kamer op 10 en 11 november! De PVV wilde de vergoeding voor de rollator handhaven en kreeg de regeringspartijen VVD en CDA mee. Onduidelijk is of de verzekeraars dat nog in hun polissen verwerkt krijgen. Die liggen inmiddels bij hun verzekerden al op de mat. Als dat niet lukt vervalt de vergoeding in 2011 om in 2012 weer in ere hersteld te worden. Dat betekent een run op rollators in november en december, vraaguitval in 2011, een (grote) inhaalvraag in 2012 en in 2011 onnodige medische uitgaven voor valincidenten. Tel uit je winst, zeker als de rollator bedrijven de overheid aansprakelijk gaan stellen. Zowel voor het schrappen als het handhaven van de vergoeding zijn argumenten aan te voeren, maar dit zwalkend beleid is niet goed. De politiek heeft blijkbaar zelf dringend behoefte aan een stabiele rollator.

Bezuinigen is hét woord voor 2011. Niemand zal er aan ontkomen. Het is daarom fijn te horen dat de Gemeenteraad erin is geslaagd een begroting op te stellen waarin het minimabeleid en de zorgvoorzieningen voor komend jaar ongewijzigd blijven. Un Château en France (Els Budel) Al heel veel jaren ben ik slecht ter been en deels "rolstoelgebonden". Niettemin gaan mijn man en ik altijd op eigen gelegenheid met vakantie. Zodoende hebben we veel ervaring met reizen opgedaan. Een checklist met vragen over toegankelijkheid is standaard bij onze planning. Bij een hotel vragen we altijd of er een kamer voor gehandicapten beschikbaar is. Vaak wordt daar enthousiast "ja" op gezegd, maar bij doorvragen blijkt soms dat de douche in een diepe badkuip is gesitueerd. Niet echt handig. Dit najaar planden we vakantie in een verbouwde boerderij in de nog rustige noordelijke Ardêche. Het leek ons een comfortabel huis. We konden onze checklist in stelling brengen, want de verhuurder verstrekte veel foto's, een uitvoerige beschrijving en een plattegrond. Zo begrepen we dat een grote woonkeuken het hart van het huis vormde en dat je van daaruit rechtstreeks toegang had tot een slaapkamer, een badkamer met toilet en douche met handgrepen en tot een zonnig terras met een fabelachtig uitzicht over het dal van de Doux. Zo gingen we op weg naar ons toegankelijk Château en France. Bij aankomst bleek dat èn de slaapkamer èn de badkamer èn het terras slechts bereikbaar waren via smalle hoge trapjes zonder leuningen. Voor een valide vakantieganger geen probleem, maar voor mij lastige barrières die meerdere malen per dag overwonnen moesten worden. Toch valt de verhuurder in mijn ogen niet zo heel veel te verwijten. In de praktijk blijkt namelijk dat mensen

Individuele tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Loes v.d.Valk) Volgens het CAK krijgt u als u recht hebt op zo'n tegemoetkoming deze door het CAK toegewezen zonder dat u hiervoor actie hoeft te ondernemen. Alle rechthebbenden moeten inmiddels de beschikking in de bus hebben gehad. De criteria om hiervoor in aanmerking te komen zijn te vinden op www.meerkosten.nl. Het gaat o.a. om intensief medicijngebruik, fysiotherapie, langdurige huishoudelijke zorg of AWBZ zorg. Op basis van die gegevens stelt het CAK rechthebbenden vast. Volgens een publicatie in Juris zijn er echter nog altijd bepaalde groepen die aan de aandacht van het CAK ontsnappen, bijvoorbeeld slechtzienden/blinden, mensen met een auditieve beperking of met een zeldzame aandoening. Ook minderjarigen behoren tot de uitgeslotenen. Als u denkt dat u voor een individuele vergoeding in aanmerking komt of vindt dat u een te lage vergoeding krijgt kunt informatie vragen bij het CAK (tel. 0800-0300). Voorts kunt u via internet een test invullen om te achterhalen of ook u recht op zo een tegemoetkoming hebt (testwtcg.nl). Via de zoekterm wtcg is over dit onderwerp meer informatie te vinden. 13


De UVV Afdeling Voorschoten Kijk ook eens naar onze geheel vernieuwde website: http://www.uvv-voorschoten.nl

Culturele ochtenden in de Merelhof (meer informatie: Hanneke vd Eijkel, tel 561 6744) Iedereen is welkom, jong en oud. De entree bedraagt slechts € 3,50 incl. koffie of thee. De 250e (!) lezing met natuurlijk een feestelijk tintje. Op woensdag 26 januari 2011 om 10.00 uur: lezing over De geschiedenis van Nieuw Amsterdam door Mw. Irene Gerritsen, Nationaal archief. Nederland stond in de 17de eeuw aan de wieg van wat wij nu New York noemen. In 1602 voer de Britse zeevaarder Henry Hudson in opdracht van de Amsterdamse VOC uit met als opdracht een kortere route naar Azië te vinden. Aan de hand van afbeeldingen uit de collectie van het Nationaal Archief maakt u kennis met de bijzondere geschiedenis van Nieuw Amsterdam, het huidige Manhattan.

Kinderwinterkleding- en Speelgoedbeurs (Marjorie Koenen) Het was even vreemd om op één dag de inname en de verkoop van de kinderwinterkleding en het speelgoed te houden, maar het lijkt wel een goed idee. Op 8 en 9 oktober j.l. kwamen er vanaf half één regelmatig mensen binnendruppelen, waardoor niemand lang heeft hoeven wachten. Ook de verkoop was weer gezellig. We hebben besloten om de volgende kinderzomerkleding -en speelgoed beurs op vrijdag 8 april 2011 te houden. Tot dan !

Koffieschenken in Adegeest Het project koffie schenken in Huize Adegeest is in een stijgende lijn. Vorig jaar was het bezoek van bewoners in de Parel een stuk minder, ze waren hun kamer niet uit te krijgen. Mede omdat er weer nieuwe bewoners zijn gekomen, die ook mobieler zijn, is het weer gezellig druk bij de koffieochtenden. Met alle vrijwilligers doen wij ons best dat het zo door blijft gaan. Cora Knijnenburg en Thea van Os

UVV Nieuwjaarsbijeenkomst Op maandag 10 januari 2011 van 1600-1800 uur. U bent van harte welkom !! Foto: UVV vrijwilligers toasten op het nieuwe jaar op 11 januari 2010. Schrijf ook de jaarvergadering alvast in uw agenda: woensdag 2 maart 2011 - nader bericht volgt. 14


UVV handwerksoos (Hans Timmerman)

‘Borduren doen jullie toch ook en wat moeten ze in Roemenie met een borduurwerkje?’ ‘Daarvoor moet je bij die dames zijn‘, zegt Ina, terwijl zij naar vier dames wijst die met elkaar zitten te overleggen in plaats van te borduren. ‘Ga er maar naar toe en vraag het ze zelf maar’, adviseert zij praktisch.

‘Zomaar een woensdagochtend in de Merelhof. Vandaag zijn er biljarters en dames die breien en dames die borduren. Iedere 1e en 3e woensdag van de maand komen zij bij elkaar om te handwerken, te praten, gezellig koffie te drinken met iets daarbij, want er is altijd wel iemand jarig. Verder heb je dan nog de biljarters die hun eigen gang gaan, wat in hun geval betekent niet praten maar biljarten. Ik ben, uit nieuwsgierigheid én op uitnodiging, gaan kijken in dit al veertig jarige vrouwenbolwerk. Om 10 uur bij mijn binnenkomst zitten al een 15 tal dames gezellig rond een tafel te breien. Voor hen ligt een stapel knotten en resten wol in de meest exotische kleuren. Het opvallend rustgevende getik van de breipennen wordt slechts overstemd door het getik van de ballen van de biljarters en de gesprekken van de dames onderling. Breien en praten blijken goed samen te gaan, sterker nog de meeste dames kijken onder het breien meer naar elkaar dan op hun breiwerk.

De dames Elly, Loek, Sjoukje en Greet (zie foto boven) staan mij met een zekere dédain te woord. Borduren blijkt van een andere orde dan het praktische breien. Het fijne handwerk met zijn duizenden kruissteekjes en vele variaties daarop, laat zich niet eenvoudig uitleggen.

Het valt me op, dat een aantal van de dames breien met de onderarm steunend op hun boezem en er anderen zijn, die weer meer op hun buik steunen. Zou het te maken hebben met bijziendheid? Ik besluit deze vraag even uit te stellen.

‘Waar moet ik aan denken bij borduren?’ vraag ik nog argeloos. ‘Het is fijn handwerk, zeg maar sierhandwerken’ zegt Elly streng en volgt met het noemen van voorbeelden, zoals schellenkoorden, portretten en Friese klok afdekkleedjes. Het schijnt dat de Friese klokken hier in de wijde omgeving intussen voorzien zijn van zo een kleedje. “Het is nu weer de tijd voor mooi geborduurd kersttafellinnen” zegt Loek, mij enigszins wantrouwend aankijkend. ‘Dat kan ik mij voorstellen’, antwoord ik zo neutraal mogelijk. ‘Men kan ook tafelkleden bij ons bestellen.’ ‘Ik zie jullie overigens helemaal niet borduren?’ ‘Wij overleggen hier alleen maar over het borduurwerk. Thuis in alle rust en bij voldoende licht borduren wij’, zeggen de dames in koor. Ik begrijp het, neem afscheid van de brei- en borduurdames en knik naar de biljarters. Ik heb veel geleerd vandaag.

Ina Verlooij, de projectleider die mede verantwoordelijk is voor de organisatie, begroet mij. ‘Wat doen jullie met al dat breiwerk?’ ‘Wij hebben altijd een bestemming. Meestal gaat het naar Roemenie. Deze keer gaat het naar Kosovo. Je hebt geluk, want vandaag wordt het breiwerk opgehaald’. Inderdaad, ik zie vele plastic zakken met breiwerken staan. ‘Moet je nagaan’, zegt Ina trots. ‘Dit is de oogst van 10 weken breien!’ Ik sta perplex en zie in gedachten hele Roemeense dorpen in deze kleurrijke truien en mutsjes lopen.

Lezer, mocht u nu zin hebben om ook mee te werken, meldt u zich dan bij mevr. Ina Verlooij, tel. 561 1719, of loop de 1e of 3e woensdagochtend eens binnen in de Merelhof. De koffie staat klaar !

15


OSV

onderhoudservice

voorschoten

www.osv-voorschoten.nl onderhoudsbedrijf

Zoekt u een betrouwbaar en servicegericht onderhoudsbedrijf voor grote en kleine werkzaamheden aan uw woning? Woningaanpassingen om langer in uw huis te kunnen blijven wonen zoals voorzieningen op de begane grond Vervangen van ramen, deuren, kozijnen en zetten van dubbel glas met behoud van de oorspronkelijke profileringen en afwerkingen Advies, ontwerp, compleet verzorgen van én realisatie van alle bouwwerken zoals: aanbouw, dakopbouw, berging, dakkapel, dakramen, kozijnaanpassingen, etc. Complete keuken- en badkamerverbouwing met al het bijbehorende installatiewerk zoals aansluiten en aanleggen van centrale verwarming, gas, water, elektra, riool en mechanische ventilatie Binnen- en buitenschilderwerken, wanden plafondafwerkingen, spuitwerk en ook houtreparaties

Uw werk in één hand en één aanspreekpunt van plan tot oplevering. Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende offerte of prijsindicatie. Neem hiervoor contact op met Michael Sloos: 071 562 0045

Openingstijden: ma, wo en do: 13.00 - 17.30 u di en vrij: 10.00 - 20.00 u; za: 10.00 - 13.00 u. zo: 13.00 - 16.00 u (oktober t/m maart)

Activiteiten in december en januari Zondag 16 januari.: Workshop Mindfulness door Leonard de Mol van Otterloo. In de workshop wordt ingegaan op verschillende basisbegrippen, die bij het beoefenen van mindfulness van belang zijn. Door middel van oefeningen (gericht op aandacht, concentratie en omgaan met afleidingen) kunt u een start maken met bewuster omgaan met bijv. moeilijke situaties en stressgevoelens. Daarnaast wordt aan de hand van eigen ervaringen van de deelnemers een gezamenlijk gesprek gevoerd. Aanvang:13.30 uur | Toegang: € 6,00 | Leden: € 5,00 | Donderdag 20 januari: “Leven in China”: lezing door Bettine Vriesekoop. Aan de hand van beelden en foto's vertelt Bettine hoe ze gewerkt en geleefd heeft in China. Hoe bedrijf je journalistiek in een totalitair regime? Ze vertelt over het contact met dissidenten, over wat ze meemaakte op reis en hoe het was om samen met haar zoontje in de miljoenenstad Peking te wonen.

Woensdag 26 januari: Nationale Voorleesdagen: Voorstelling Oma en Liesje door De Mammies. Eindelijk komen Oma en Liesje weer terug naar Voorschoten! Ze spelen een nieuwe voorstelling die geïnspireerd is op het Prentenboek van het Jaar: “Fiet wil rennen”. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet bekend. Maar (groot)ouders en kinderen zullen zeker genieten van de avorturen van eigenwijze Liesje en haar stoere oma.

Aanvang: 20.00 uur | Toegang: € 10,00 | Leden: € 8,00 |

Aanvang:14.30 uur | Toegang: € 6,00 | 3 t/m 7 jaar |


Voorschoten varia Historisch Museum Voorschoten

Vrienden van het museum (incl. partner en inwonende kinderen) hebben uiteraard gratis toegang (museumjaarkaart niet geldig!). Ook kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang. De belangrijkste reden om een toegangsprijs in te voeren is omdat we als museum BTW-plichtig worden.

Het Historisch Museum Voorschoten is haar status van ‘museum in wording’ allang ontgroeit: we zitten al weer vier jaar op onze huidige locatie: Voorstraat 17. Het aantal vrienden is inmiddels gegroeid naar 650 en het bezoekersaantal van de tentoonstellingen en de lezingen overstijgt nog jaarlijks onze verwachtingen.

Vriend worden van het Historisch Museum Voorschoten kan al voor €10,- per jaar. Hiervoor ontvangt men twee keer per jaar een nieuwsbrief, uitnodigingen voor openingen van tentoonstellingen en uiteraard gratis toegang tot alle tentoonstellingen. Meer en actuele informatie over het museum is te vinden op: www.historischmuseumvoorschoten.nl

In de toekomst wil het Historisch Museum Voorschoten in aanmerking komen voor het kwaliteitskeurmerk ‘geregistreerd museum’ van de Nederlandse Museumvereniging. In de aanloop hiernaartoe zijn we genoodzaakt een aantal veranderingen door te voeren. Vanaf 1 oktober 2010 wordt er een kleine entreeprijs gevraagd van € 2,- per persoon.

Unicef-verkoop van start

en regeringen. Het thema dit jaar is ‘honger’. De Unicef-vrijwilligers verkopen van maandag 22 november tot en met zondag 12 december kaarten en cadeaus in de bibliotheek aan de Wijngaardenlaan. Zeven dagen per week geopend. En bij de Albert Heijn aan de Schoolstraat is de verkoop op woensdag 8 tot en met vrijdag 10 december en woensdag 16 tot en met vrijdag 18 december 10.00 en 18.00 uur.

UNICEF is als de Kinderrechten organisatie van de Verenigde Naties, de grootste, effectiefste en invloedrijkste pleitbezorger voor kinderen over de hele wereld. Ook voor kinderen in Nederland, die op de een of andere manier in de verdrukking komen. Unicef is voor de financiering afhankelijk van bijdragen van particulieren, stichtingen, bedrijven

Oproep: Voorschotense schrijvers gezocht ! Als opmaat naar de Boekenweek organiseert Bibliotheek Voorschoten op dinsdagavond 8 maart een Voorschotens Boekenfeest met als doel om Voorschotense schrijvers in direct contact te brengen met hun lezers. Criteria: Schrijver moet in Voorschoten geboren of woonachtig zijn en moet werk gepubliceerd hebben. Alle genres zijn welkom: romans, kinderboeken of informatief werk. Bent u of kent u een Voorschotense schrijver?? Neem dan contact op met de bibliotheek: T. 071 5615678 of E-mail naar c.eijffinger@obvw.nl

Aanpassing herdenkingsmonument in Voorschoten

Voorschoten wil het huidige herdenkingsmonument voor Voorschotense oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog aanpassen tot algemeen herdenkingsmonument voor Voorschotense slachtoffers van oorlogsgeweld, militaire slachtoffers, slachtoffers van concentratiekampen, burgerslachtoffers en militaire slachtoffers van VN vredesmissies vanaf 1940. Vóór de zomer heeft het Comité Voorschotense Oorlogsslachtoffers een aantal inwoners van Voorschoten, de raad en het college van Voorschoten een breed maatschappelijk gedragen voorstel gedaan om een plek te creëren in Voorschoten waar allen die slachtoffer waren in oorlogen vanaf 1940 te herdenken.

Het huidige monument blijft bestaan zoals het is. Er wordt een lijst met extra namen opgesteld in overleg met het Comité Voorschotense Oorlogsslachtoffers. Deze lijst wordt gepubliceerd zodat bezwaren, wijzigingen of aanvullingen kenbaar kunnen worden gemaakt. Voor de extra namen wordt een ontwerp gemaakt als toevoeging aan het huidige monument. Ook de plaquette van de gestorven Indiëgangers die nu nog aan de dorpskerk hangt wordt bij het nieuwe ontwerp betrokken. Daarnaast wordt in het ontwerp rekening gehouden met het kunnen bijschrijven van namen van eventueel komende Voorschotense slachtoffers. Het streven is om in ieder geval voor 4 mei het monument als algemeen herdenkingsmonument in te richten 17


ANBO Afdeling Voorschoten Marius Giphart, voorzitter

Samenwerking ANBO/VOV Fred Bosman

Kijk op www.anbo.nl/zorgverzekeringen of wij ook met uw zorgverzekeraar afspraken hebben gemaakt. Is dat niet het geval dan kunt u overwegen over te stappen naar een van onze zorgverzekeraars. Overstappen is ook een optie als u niet helemaal tevreden bent over uw huidige zorgverzekeraar, of als uw huidige polis niet goed meer aansluit op uw (nieuwe) situatie. Overstappen kan aan het eind van het jaar. Wilt u daarover eerst advies dan kunt u bellen met onze partner Sucsez 0182 304 500. Eind november geeft ANBO een speciale zorgkrant uit om haar leden te informeren over de verschillende zorg verzekeringen en de kortingen.

Begin November hebben de besturen van de ANBO en VOV de details van een betere samenwerking besproken, teneinde de belangen van senioren optimaal te kunnen behartigen. Zo is er met directe ingang afgesproken dat er voor ANBO-leden toegang is tot de vele VOV activiteiten en kunnen ANBO-leden tegen dezelfde gereduceerde prijs als VOV-leden (€ 15.- pp.) deelnemen aan het kerstdiner in de Gouden Leeuw (aanmelden via 071-5760528 of e-mail naar aeravensberg@ziggo.nl).

Samen zijn we sterker (FNV en ANBO)

Verder zal in de toekomst meer regelmatig worden bijeen gekomen en via telefoon of e-mail contact worden gelegd. Hierbij wordt uitgegaan van een taakverdeling: Belangenbehartiging is de taak voor de ANBO, waar VOV zorgt voor vrije tijdsbesteding. Precieze benoeming van de diverse activiteiten zullen nader worden besproken, maar één van de eerste is een gezamenlijke kortinglijst, de lijst met vermelding van alle bedrijven die ANBO- en VOV-leden korting verlenen op vertoon van hun lidmaatschapspas. Zodra meer concrete zaken te melden zijn, zult u die vinden op deze plaats. Nadere informatie bij het secretariaat: 071-5614852, of per e-mail, secr.anbovoorschoten@kpnplanet.nl.

Voorheen was het zo, dat de ANBO vooral aan het eind van het proces van politieke besluitvorming meepraatte. Maar nu kunnen wij vanaf het begin meedenken over het besluit. Aansluiting bij de FNV biedt ons die mogelijkheid bijvoorbeeld omdat wij nu ook in de Sociaal-Economische Raad (SER) en in de Stichting van de Arbeid (STAR) meepraten. De ANBO is de op twee na grootste bond binnen de FNV. Daarmee hebben we 50-plussers een veel duidelijker stem gegeven. De werkenden en gepensioneerden staan niet lijnrecht tegenover elkaar binnen de FNV. Dat is gebleken met de financiële positie van de pensioenfondsen. Natuurlijk komt de ANBO op voor de rechten van de gepensioneerden. Maar ook willen zij niet dat hun kinderen en kleinkinderen in hun eentje de financiële problemen van de vergrijzing moeten oplossen.

Afdeling Voorschoten en de toekomst Fred Bosman Wil de afdeling een goede toekomst tegemoet gaan, dan zullen nieuwe leden moeten worden gevonden. Er is een landelijke actie gestart "Leden werven leden", met aanlokkelijke prijzen. Het gewest Zuid Holland coördineert deze actie en heeft het volgende gepubliceerd:

Concrete overwinningen tot nu toe. De FNV en de ANBO strijden nog steeds tegen een eigen risico. Verder werken wij samen aan een zwartboek over de misstanden in het contractvervoer van ouderen. De vermogenstoets van de AWBZ is van tafel, waardoor ouderen die op de wet aanspraak moeten maken, niet eerst hun huis hoeven op te eten. Belangrijke successen als het gaat om het AOW-gat. Mensen die daar mee te maken te krijgen, hebben soms bijzondere bijstand nodig om rond te komen. Zij moesten aan allerlei eisen voldoen die oorspronkelijk niet voor 65 plussers bedoeld waren. Ze moesten b.v. elke maand rechtmatigheidsformulieren invullen. Zij mochten maar een paar weken per jaar op vakantie en kregen onaangekondigd huisbezoeken. Dat is allemaal van de baan.

Nieuwe leden krijgen 3 maanden ANBO-lidmaatschap cadeau. Brengt u een nieuw lid aan? Dan krijgt u een mooi cadeau. Leuke dagjes uit, inspirerende boeken of mooie CD's. U maakt zelfs kans op een weekendje weg! Als u meer dan 10 leden aanmeldt dan krijgt u zelf uw ANBO-lidmaatschap voor 2011 cadeau. Kijk naar wat u kunt winnen op: www.anbo.nl/ledenwervenleden/prijs.asp Nadere informatie bij het afdelingssecretariaat.

Zorgverzekering met forse korting

En met deze nieuwe regering moeten wij er weer vol tegen aan. HET IS NOG ZO GEK NIET OM LID TE ZIJN VAN DE ANBO !!!

Als ANBO-lid kunt u genieten van de forse kortingen die ANBO bij maar liefst 17 zorg-verzekeraars heeft bedongen. Dat kan U soms meer dan € 100,-- per jaar schelen. 18


Kerst 2010 Miep de Wit

Onwillekeurig dacht ik aan de Kerst in mijn jeugd. Mijn ouders woonden met 5 kinderen in een bovenhuis in Amsterdam. Op een gegeven moment was mijn oudste broer getrouwd en de anderen hadden verkering, zoals dat toen heette. Het Kerstmaal was heel wat eenvoudiger dan nu. Er lagen niet zoveel uitheemse dingen in de winkel en bovendien hadden mijn ouders het geld niet om buitenissige zaken te kopen. Rosbief was er…. stoofpeertjes en lof met kaas en ham.... een luxe. Een toetje uit de puddingvorm (druiventros) met bessensap.

Begin November zat ik met 5 vrouwen een kop koffie te drinken in een restaurant. Opeens vroeg één van hen: “Wat doen jullie met de Kerst“. Kennelijk zat deze vraag haar zelf nogal hoog, maar eigenlijk begon iedereen meteen los te branden. De Kerstdagen is elk jaar weer voor velen een groot probleem. Wat doen wij met de ouders ? Kunnen de ouders, schoonouders tegelijk komen ? Klikt dat samen ? Dan de kinderen, kleinkinderen, enz. Voor hoeveel mensen moeten wij wel niet koken ? Moet het eigenlijk wel zo uitgebreid ? De winkels staan overdadig vol met allerlei lekkernijen en de meest uitheemse vruchten. Wat moeten wij er allemaal mee. En zo ging het een tijdje door.

Wij konden ternauwernood met zijn twaalven zitten in de kleine zijkamer. De tafel werd uitgeschoven, twaalf stoelen er om heen, en je moest over de stoelen heen klauteren wilde je gaan zitten. Je zat klem tussen twee muren. Maar het was gezellig. Opa’s en Oma’s hadden wij niet meer, dus dat probleem was opgelost. Na het eten werd er afgewassen en daarna spelletjes gedaan.

Halverwege de maand November zat ik in Amsterdam met 20 vrouwen (vijftigers) aan een uitgebreide lunch. Kletsen, lachen, smikkelen het kon niet op. Opeens viel weer het woord Kerst. Ik, als enige oudere, oma, zo’n moeder, zo’n schoonmoeder, luisterde toe. Deze vrouwen hadden allemaal een drukke baan, opgroeiende kinderen (veelal pubers), hun handen vol met werk, zorgen, opvoeden enz. De ouders kwamen weer te sprake, het Kerstdiner. De meesten van hen zouden de Kerst graag met goede vrienden willen vieren of alleen met hun gezinnetje.

Ik denk niet dat in die tijd er zoveel problemen erover gemaakt werden. Men kwam bij elkaar voor de gezelligheid. Het eten moest goed zijn, maar niet zo uitgebreid als nu, daar draaide het niet om. Mijn Moeder was wel moe, want in een piepklein keukentje alles voorbereiden was toch een klus. Als zij in de kerk zat, dan zat zij soms te knikkebollen, maar dat deden er meer.

Dit jaar valt de Kerst op zaterdag en zondag, dus niet veel ruimte om uit te rusten van de drukke dagen. Eén wist er een oplossing. Gewoon, geen Kerstdiner, maar een lekkere stamppot. Zij kwamen er niet uit. Op weg naar huis, in de trein, zaten twee jonge vrouwen bij mij in de coupé. Ik schat ze een jaar of dertig. En ja hoor, daar kwam de vraag weer: wat doe jij met Kerst ? Zij hadden geen probleem met eten koken, dat doet een ander voor hen… Maar hun probleem was: waar en met wie ?

Moraal van het verhaal ? Vrouwen maak je niet zo druk, het gaat om de gezelligheid. Maar helaas, maar waarschijnlijk ook waar, gaan wij weer mee met die trend en bedenken wij weer van alles om het toch maar voor elkaar te hebben. Prettige Feestdagen !!

3 EURO Kortingbon voor:

Korting bij Texaco Voorschoten: Autowassen: wasbeurt 5 voor de prijs van € 6,95 (ipv € 9,95) kortingbon hiernaast meebrengen !

Wasbeurt 5 (€ 9,95) voor de prijs van: € 6,95

Brandstof: korting op de pompprijs: Euro 95 5,4 cent; Superplus 5,4 cent; Diesel 4,2 cent

Geldig voor: december 2010/ januari 2011

Deze kortingen krijgt u alleen op vertoon van uw ANBO pas !!

TEXACO in Voorschoten 19


"Het Rode Kruis" Afdeling Voorschoten Pauline Verbree, coördinator

Samen op vakantie naar Genève

In de middag ging men naar het kerkje, want de Assocation Semaine des Handicapés Néerlandais nodigt echtparen uit om een week daar door te brengen. Twee keer per jaar wordt er speciaal voor de Nederlanders een dienst gehouden. Ook mensen die in Zwitserland wonen en Nederlander zijn mogen deze dienst bijwonen.

Het Rode Kruis afdeling Voorschoten heeft het voor elkaar gekregen dat Henk en Ria Karremans samen een week op vakantie konden naar een hotel aan het meer van Genève. Het echtpaar kwam in aanmerking, omdat ze niet ouder zijn dan 65 en Henk al 5 jaar in een rolstoel zit. Zij hebben niet de mogelijkheid gehad in het verleden om samen op vakantie te gaan, dit was de eerste keer. Ook het vliegen was de eerste keer, een ware gebeurtenis waar ze volop van hebben genoten, ook al was het maar vijf kwartier.

In de loop van de week waren er allerlei verrassingen. Elke dag was er wat te bezichtigen of ergens lekker te eten. Heerlijk voor Ria om zo aan tafel te schuiven en te genieten van de kookkunst van anderen. Er was bv. ook een speurtocht door een stadje om op deze manier de mooiste plekjes te zien. Dat was niet altijd makkelijk met een rolstoel door de steile straatjes, maar sterke armen van vrijwilligers waren er genoeg. Men ging ook op bezoek bij een hooggeplaatst iemand ( Ja, wie was dat?? dat blijft geheim!!).

Ze werden opgehaald door het Rode Kruis rolstoelbusje uit Voorburg, want de rolstoeltaxi reed nog niet zo vroeg in de ochtend (bijna nacht nog!!). De Rode Kruis medewerkers brachten Henk en Ria tot in de hal van Schiphol, waar andere reisgenoten al klaar stonden. Twee verpleegkundigen gingen ook mee op reis. Dit was een reis waar de verzorging door de partner of vriendin/familielid werd verzorgd, maar vele vrijwilligers hielpen een handje.

De laatste dag mochten de reisgenoten een wens doen wat te doen die dag. Echtpaar Karremans besloot een tocht te maken langs het meer van Genève en genoten van de prachtige omgeving. Jammer dat ze geen koeien met bellen hebben gezien, maar wie weet komt dat ook nog eens op hun pad. De laatste avond was geweldig, met een heerlijk diner als gezellige afsluiting van een geweldige week.

De koffers hebben ze op het vliegveld afgegeven en pas weer gezien toen ze in het hotel op hun kamer kwamen. Geen gesjouw, alles werd zeer goed verzorgd. Henk moest door een apart poortje, want de beugels aan de benen deden het alarm op hol slaan. Het aan boord gaan was niet zo eenvoudig: eerst in een wagentje waar het vliegtuig mee bevoorraad wordt, dan uit de rolstoel in een smalle rolstoel naar je vliegtuigstoel. Goed weer gaf een prachtig uitzicht op Nederland en later op de bergen.

Zaterdag weer op huis aan. Thuisgekomen nog veel gepraat over hoe het was. Om in een paar woorden samen te vatten hoe Henk en Ria het hebben gehad: “Een fantastische week, alles tot in de puntjes geregeld, we zouden het zo weer overdoen en de banden van de rolstoel zijn helemaal versleten door het vele rijden. Nu maar de winterbanden eronder”.

Vrijwilligers stonden alweer klaar om de vakantiegangers van boord te halen en met een busje en vele particuliere auto’s vertrok men naar het hotel. Dit was prachtig gelegen tussen de wijngaarden met uitzicht op het meer. Een gezellige ontvangst met broodjes enz. gaf al gelijk een warm gevoel.

"Veel dank aan het Rode Kruis afdeling Voorschoten die dit mogelijk heeft gemaakt”.

20


Water en de rest komt later; het Rode Kruis en Jeugd EHBO, al 20 jaar cursussen Al meer dan 20 jaar biedt het Rode Kruis afd. Voorschoten de cursus Jeugd EHBO A aan in ons dorp. Elk schooljaar doen ongeveer 230 leerlingen mee. Bijna alle basisscholen maken van deze cursus gebruik met als doel de basiskennis en vaardigheid te leren wanneer er hulp wordt gevraagd. Met deze kennis kan een ongeluk voorkomen worden of hoe te reageren bij een ongeval. Het aanleggen van verbanden en de mitella (driekantendoek).

ging er niet vlot uit komen kan het langer duren. Sommige kinderen hebben best wel examenvrees en dan neem je als examinator de tijd om een eventuele blokkade te doorbreken. Even een eenvoudig verbandje laten aanbrengen geeft het zelfvertrouwen vaak terug. Twee aan twee wordt er geoefend en dit koppeltje doet ook samen examen, dan is elkaar helpen ook wel eens belangrijk. Ja…..en als een leerling onverschillig is, heel weinig heeft geleerd dan kan het gebeuren dat hij/zij niet het certificaat in ontvangst kan nemen. Een herexamen op een andere school is mogelijk maar dan moet de leerling dit zelf willen. Er kan dan ook extra ondersteuning worden gegeven door een EHBO-ér. De cursus is voor leerlingen van groep 8 en bestaat uit een theorie en praktisch gedeelte. Theorie wordt meestal door de leerkracht verzorgd en het praktische gedeelte door een EHBO’ er of bv. een verpleegkundige die op de eerste hulp werkt in een ziekenhuis,met ondersteuning van hulpouders. Hoe meer ouders hoe kleiner de groepjes kinderen. Met een klein groepje oefenen geeft de leerlingen meer kans om optimaal vaardigheden onder de knie te krijgen.

Alle mensen die bij de cursus en het examen helpen, behalve de leerkracht, zijn vrijwilligers. Zij doen dit met plezier maar de kinderen moeten wel beseffen dat het in de vrije tijd wordt gegeven door mensen. Het Rode Kruis vindt het ook belangrijk dat kinderen leren iedereen te helpen indien nodig: onvoorwaardelijk, zonder te letten op nationaliteit, ras, geloof, afkomst of politieke mening. Er blijft zeker na de cursus het nodige hangen van wat ze hebben geleerd en geoefend. Zo weet bijna iedereen dat koelen van brandwonden het belangrijkste is voor je wat anders gaat doen: Water, en de rest komt later!!!

Na 10 lessen wordt er examen gedaan. Dit wordt afgenomen door examinatoren en duurt ongeveer 20 minuten. Als de stof en/of vaardigheden verbanden, stabiele zijlig-

Computerinloop De volgende inloop is op maandag 20 december en 17 januari 2011 U kunt bij ons terecht met uw vragen over computers, computercursussen, internet en e-mail enz. Bestuur en medewerkers van het Rode Kruis afdeling Voorschoten wensen u prettige feestdagen en een goed 2011 !!

21


Gezondheid Wie veel slikt, krijgt een hoopt te verstouwen. Dr. A.P.M. Melman, huisarts De maand december is altijd weer een “gevulde” maand. Feestdagen als Sinterklaas, de Kerstdagen en Nieuwjaar geven veel drukte en gezelligheid met pepernoten, marsepein, kerstdiners en knallende kurken. Goede voornemens zijn daarna meestal nodig om het gewicht op een redelijk peil te houden. Gelukkig las ik onlangs een bericht, dat u van de huisartsen verwacht, dat zij u aanspreken op dat gewicht, wanneer uw gezondheid daardoor geschaad wordt. Misschien is dat dan ook een mooi moment om samen met de huisarts de medicijnen, die u op advies van uw dokters slikt, kritisch te bekijken. Hoe ouder u wordt, hoe meer kans er is, dat u last hebt van meerdere kwalen. Niet alle ouderdomsbezwaren behoeven een medicijn, maar bijvoorbeeld combinaties van diabetes/hypertensie/hartfalen/artrose/maagklachten vragen wel om een aanpak. Bij zo’n combinatie zijn vaak meerdere medicijnen nuttig. Artsen en apothekers gebruiken daarvoor de term polyfarmacie. Weer zo’n mooi woord. Het is geen potjeslatijn, maar Grieks: polis = veel en pharmakeia betekent geneesmiddel (maar ook tovermiddel of gif !).

Vraag aan uw arts of klachten, die geleidelijk zijn ontstaan, als bijwerking van een medicijn kunnen worden beschouwd. De laatste jaren is er bij huisartsen en apothekers in toenemende mate aandacht gekomen voor het beoordelen of u wel de juiste medicatie krijgt. Moet deze misschien aangepast worden aan nieuwe inzichten of aan uw leeftijd? Neemt u de medicijnen wel goed in? Het is een goed idee om uw huisarts bijvoorbeeld eens per jaar te vragen: “voldoet mijn medicijngebruik nog wel ?”

Artsen en apothekers spreken over polyfarmacie wanneer een patiënt vijf of meer verschillende medicijnen gebruikt. Vooral bij ouderen en personen met meerdere chronische ziekten komt polyfarmacie frequent voor. Van alle patiënten in de huisartsenpraktijk ouder dan 65 jaar gebruikt 35 % vier of meer medicijnen en 5 procent zelfs zes of meer. Polyfarmacie lijkt soms te worden gebruikt voor overmatig gebruik van geneesmiddelen, maar dat hoeft natuurlijk lang niet altijd het geval te zijn! Wanneer u meerdere ziekten tegelijk hebt is het innemen van verschillende medicijnen vaak wenselijk.

Medicatiebeoordeling kan ongewenste combinaties van medicijnen aantonen. Leidt soms tot het stoppen van medicijnen, aanpassen van dosering, toedieningsvorm, veranderen van medicijnen of wijziging in tijdstip van innemen Het kan u dan natuurlijk ook overkomen, dat het advies is om zelfs meer medicijnen te gaan slikken ! Sommige ziekteverzekeraars zoals Zorg en Zekerheid faciliteren zelfs een Medicijncheck. Huisarts en apotheker nemen dan gezamenlijk uw medicatie onder de loep. Veel slikken is soms echt noodzakelijk, maar een kritische beoordeling kan zeker geen kwaad.

Als gevolg van polyfarmacie kunnen diverse problemen ontstaan: hoe meer pillen u slikt, hoe groter de kans op interacties (= invloed op elkaars werking), bijwerkingen en problemen met therapietrouw. Het innemen van veel medicijnen elke dag vraagt nu eenmaal om veel discipline. Problemen door polyfarmacie ontstaan vaak sluipend. Pas als er iets misgaat, komen zij aan het licht. Geschat wordt dat circa 4 tot 10 procent van de ziekenhuisopnames in Nederland ( mede) wordt veroorzaakt door bijwerkingen van geneesmiddelen. Factoren, die een risico vormen voor bijwerkingen zijn bijvoorbeeld: • • • • •

Nu eerst een gezellige Decembermaand vieren dan kunt u 2011 weer beginnen met goede voornemens en plannen.

diverse artsen met elk hun eigen specialisme schrijven u pillen voor; tijdens of na een ziekenhuisopname verandert de medicatie onbedoeld; als een medicijn door een ander medicijn wordt vervangen, stopt u niet met het ‘oude’; verkeert afleveren van medicijnen; -verzorgenden of anderen vergissen zich; u wilt niet stoppen met medicatie, omdat u zich er ‘veilig’ bij voelt. 22


Het programma voor december: Woensdag 15 december – Thema: Hulp bij dementie en het delen van zorg. Bij wie en waar kun je terecht met je zorgvragen? Wat zijn de mogelijkheden voor de patiënt én de mantelzorger? Hoe realiseer je praktische zorg voor de patiënt en ontlasting van de omgeving

Een Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, partners, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden. Na een inleiding door een deskundige kunnen de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen uitwisselen. In Voorschoten wordt het Alzheimer Café gehouden op iedere derde woensdag van de maand in de Merelhof.

Gastsprekers: Twanneke Nijhuis (SWOV), Mieke Klein (Stichting Rondom Mantelzorg) en Monique Kröschell (de Wegwijzer) worden geïnterviewd over wat zij vanuit hun achtergrond voor patiënt en mantelzorgers kunnen betekenen.

Het tijdschema van deze avonden is als volgt: 19.00 - 19.30 u: inloop, koffie/thee, muziek 19.30 - 20.00 u: gastspreker, gast, inleiding/interview 20.00 - 20.30 u: pauze, muziek 20.30 - 21.00 u: interview bezoekers, discussie 21.00 - 21.30 u: napraten, muziek

Attentie: op dinsdag 25 januari 2011 vieren wij het eerste lustrum van het Alzheimercafé Voorschoten. Ter gelegenheid daarvan bieden wij onze gasten, genodigden en alle Voorschotenaren een Theatervoorstelling aan. Voor meer informatie zie p. 35 van dit blad.

Osteoporose Nienke ten Hoor-Aukema van “Bon Appétit, uw Dietist” Mensen, die rond 1950 geboren zijn, weten als geen ander, dat er op het gebied van voeding veel veranderd is. Wie had durven denken, dat schorseneren bijna zouden verdwijnen uit het dagmenu? Jonge mensen kennen rode bieten alleen uit potjes en denken dat chocoladevla uit de fabriek komt. De relatie melk met de koe is niet meer van zelfsprekend.

Gezond ouder worden Ouderdom komt weliswaar met gebreken, maar een goed voedingspatroon inclusief zuivel kan een substantiële bijdrage leveren aan de gezondheid. Dus gewoon weer lekker kaas op het brood en een beker melk, plus een warme maaltijd 200 g groente en 2 vruchten kan de kwetsbaarheid van ouderen aanzienlijk beperken.

Zuivel in combinatie met buiten wandelen voor de vitamine D levert nog steeds de beste preventie tegen osteoporose. Publicaties over verkeerde verhouding tussen calcium, magnesium en fosfor, verzadigde vetten, de bijdrage aan een overschot van dierlijk eiwit hebben zuivel in een negatief daglicht gesteld. Met zure zuivelproducten zoals kwark en yoghurt is dit een stuk beter vanwege de (toegevoegde) bifidus factor, die het bacterieel evenwicht in de darm bewaakt.

Iedereen wil toch fit en actief blijven en zo lang mogelijk zelfstandig in goede conditie leven, zelf koken en genieten van een goede maaltijd, nu daar tijd voor is?

23


Ondernemen is vooruitzien! Interview met de heer Leen Hoogvliet, een ondernemer pur sang (deel 2) Hans Timmerman Hoe het dubbeltje een kwartje werd.

‘Dan eerst betalen’, zei ik en waarachtig zij betaalde. Dat gaat goed dacht ik en op het volgende adres gebeurde ongeveer hetzelfde’. Op een ander adres stond geen fiets in de gang. Ik begon de traproetjes los te maken en de loper op te rollen en ook toen werd er betaald.

Leen handelde elke dag en deed niets voor niets, spaarde alles behalve als hij strafregels kreeg te schrijven, die liet hij tegen betaling door een vriendje maken. Op de lagere school in den Haag moest hij erg wennen aan het stadse gezag, zo anders dan de landelijke Alblasserwaard.

Eén vrouw bood aan het in natura te betalen. Wist ik veel en liep achter haar aan de trap op, benieuwd naar wat ik mee zou krijgen. Op de schoorsteen stond een bakelieten radiootje en dat leek mij wel een goede ruil. Ik haalde de stekker uit het stopcontact en nam het apparaat onder mijn arm. Waarschijnlijk onder de indruk van mijn naïviteit betaalde ze de rekening maar contant en ik sloot het apparaat weer aan.

Regelmatig was hij betrokken bij vechtpartijen en kwam hij thuis met gescheurde kleren. Een keer werd hij achterna gezeten door 15 jongens en vluchtte de winkel in. Die jongens bleven buiten bij de winkeldeur op hem staan wachten. Zijn vader die hem zag binnenkomen, stuurde hem weg. ’Ga buiten spelen, we hebben nog brandhoutjes genoeg!’ Wat nu? Leen gespte zijn broekriem los en zwaaide er mee boven zijn hoofd, terwijl hij op de jongens toeliep. Tot zijn verrassing zetten die het op een lopen. Dat heb je goed gedaan Leen, zei hij trots tegen zichzelf. ‘Niemand geraakt en probleem opgelost! Het was een praktijkles die hij niet meer zou vergeten.

In de winkel waren ze stomverbaasd, dat ik het geld had meegekregen. Het gaf mij tegelijker tijd wel gezag. Wat oude mensjes heb ik de schuld kwijtgescholden, maar in de winkel het pofboek direct afgeschaft.

Na de lagere school, waar zijn handelsgeest nogal eens de oorzaak was van schoolverzuim, ging Leen naar de handelsschool. De meeste dingen overkomen je, zonder er echt voor te hebben gekozen, zo ook bij Leen. Vrij plotseling stapte de filiaalhouder van de zaak aan de Prins Hendrikstraat op en Leen zei tegen zijn vader, dat hij hem wel wilde vervangen. ‘Mijn vader keek mij eens aan en omdat ik door een blindedarmontsteking toch al achterop geraakt was op de handelsschool, dacht hij, kan er nog wel bij en zei; ‘Ik vind het best, ga je gang maar!

Diezelfde avond vroeg ik aan mijn vader en moeder tijdens het eten, 'wat betekent in natura betalen?' Mijn vader moest lachen. Hij vond het een goede vraag, maar gaf geen antwoord. Mijn moeder zei iets vaags, maar liet blijken dat ze trots op mij was. Dat merkte ik overigens ook als ik ‘s avonds nog laat thuis kwam. Ze was altijd nog op en bakte dan een biefstukje voor mij’, eindigt Leen met onverwachte tederheid in zijn stem.

In de winkel stonden 3 meisjes van begin 20 en een jongen van 17. ‘Moet jij je voorstellen, kom je binnen in de winkel als 14 jarig zoontje van de baas. Hoe ze over mij dachten, kon mij niet schelen en ik begon gewoon te vragen hoe alles werkte. ‘Waar dient dat boek voor? ‘Dat is het pofboek’, zeiden ze. ‘Als klanten even niet kunnen betalen, schrijven wij het op en dan betalen ze de volgende week.’ ‘Na twee weken merkte ik dat de meeste klanten nog steeds niet hadden betaald. Ik ga het geld ophalen, zei ik en het personeel wenste mij alle succes intussen zij in een deuk lagen van het lachen. De vertrokken filiaalhouder had het ook al een paar keer geprobeerd en daarbij nauwelijks een cent geïnd.'

Joris Hoogvliet kocht steeds nieuwe zaken. Waarschijnlijk ook, omdat hij bang was dat zijn jongens zouden emigreren. Zo kreeg Leen toen hij 15 was ook de verantwoording over het nieuwe filiaal aan de Hoefkade. Leen had duidelijke plannen. De eerste week werd er schoongemaakt en alles uitgestald, maar de derde week kocht hij een zaag en zaagde de hele etalage eruit en richtte de winkel praktischer in. De oude eigenaar, die nog aan de overkant woonde, hield vanachter de gordijnen de winkel in de gaten en schrok zich dood. ‘Je zoon is pas 15’, riep hij tegen Leen's vader. ‘Hij sloopt de zaak’, maar die lachte erom.

Hij belde aan op zo'n adres aan de Hoefkade met 4 voordeuren naast elkaar. 'Je kent dat wel. De deur ging met een touwtje open en bovenaan de trap verscheen een vrouw. ‘Wat moet je?’ Er staat nog een bedrag open en dat kom ik halen’. ‘Ik heb het nu niet, kom volgende week maar terug.’ "Ik liet mij niet uit het veld slaan en zei dat ik het geld nú moest hebben. ‘Ik heb het niet!’, schreeuwde ze naar me. In het portaaltje achter de voordeur stond een fiets. Ik pakte die fiets en riep, ik neem hem mee tot u betaald heeft en dan krijgt u hem weer terug.’ ‘Nee, die fiets is van mijn man, die heeft hem nodig voor zijn werk.’

Er werd meer gemoderniseerd. Het was toen de gewoonte om zaterdagavond alle groenten op de stenen vloer in de winkel uit te spreiden, want dat was dé manier om er voor te zorgen, dat het maandag nog verkoopbaar was. Leen overlegde met zijn vader en kreeg toestemming om een koelruimte te laten installeren. 24


Er werden toen beslissingen genomen, die de zaken van Hoogvliet voorgoed zouden veranderen.

Nu kon hij ook exotische producten, zoals bananen, inkopen. Op de groothandelsmarkt, waar zijn vader ook inkocht, kreeg hij te maken met mensen die makkelijk zijn vader konden zijn. Alles moest daar snel, anders kon je een schop onder je reet krijgen. Een handelaar vraagt een prijs en de koper biedt.

Piet bleef zich toch liever met de groentezaken bemoeien, maar Leen zag meer in de cash and carry. In overleg werd een vijfjarenplan voor een cash and carrywinkel gemaakt en nauwelijks twee weken later ging de eerste zaak met die formule in Kwintsheul open. Alle hands aan dek. Een geïmproviseerd bureau werd samengesteld van een deur en een paar aardappelkisten, vanweg de ruimtebesparing. De vrouwen van Piet en leen, Eva en Wieneke werden ook ingeschakeld en waren regelmatig achter de kassa's te vinden.

Leen bood op alles wat hij dacht nodig te hebben, maar op de nota stond de vraagprijs en niet het bod. Leen was woedend en eiste onmiddellijk een herstelde factuur. Zijn woede was niet onopgemerkt gebleven en omstanders zeiden tegen de snode groothandelaar. ´Jij hebt je meester gevonden. Eindelijk iemand die tegen jou de waarheid durft te zeggen!’

Het grootste probleem waren de leveranties. Verkade en Unilever, maar ook andere grote bedrijven wilde niet leveren, bang als ze waren voor de gevestigde handel. Via een parallelinkoop lukte het toch die merkproducten te krijgen, al was het in losse partijen, die vaak ’s nachts met naamloze vrachtauto’s werden aangevoerd. Het leek soms wel of het smokkelwaar betrof.

Ook het personeelsbeleid was voor Leen een nieuwe ervaring. In die tijd werd een meisje ontslagen als ze ging trouwen, maar van Leen hoefde zo een kracht niet weg, alleen wel als ze zwanger werd. Er solliciteerde eens een getrouwde vrouw, die beweerde niet zwanger te zijn.

De gevestigde handel was sceptisch. Die zaak is over 3 maanden failliet, was de algemene opinie. Over het Cash and Carryfenomeen kwam een stuk te staan in de Haagsche Courant en bijna vanaf de eerste dag liep de verkoop als een trein. De goederen waren niet aan te slepen. De geplande weekomzet uit het ondernemersplan van over vijf jaar, werd binnen 2 weken gehaald!

De volgende maandag zou ze beginnen. Tante Gon, iedereen noemde daar oudere vrouwen tante, was een buurvrouw, die over haar komst gehoord had. Een dag later houdt zij Leen staande en zegt, ‘Dat meisje dat je hebt aangenomen is zwanger!’ Desondanks wilde het meisje niet weg en het werd een zaak voor de arrondissementsrechtbank. De rechter vroeg haar, ‘u had hierover toch een afspraak?’ ‘Ja antwoordde zij, maar ik kan een jongen van 15 toch niet vertellen dat ik zwanger ben!’ De rechter antwoordde; Hij betaalt toch ook uw weekloon, nou dan! Zaak gesloten. Meisje weg.

Aan het einde van datzelfde jaar 1968 ging de tweede zaak open in Voorschoten en vandaag de dag heeft Hoogvliet Supermarkten bv, meer dan 60 filialen. De bekende voedselproducenten stonden al spoedig met de pet in de hand bij Hoogvliet op de stoep, maar de leveranciers van het eerste uur zijn ze bij Hoogvliet nooit vergeten. Het loopt inmiddels tegen de avond en ik heb al 12 bladzijden volgeschreven. ‘Ik vind dit een mooi einde Leen. Het is een prachtig verhaal’ We zijn het eens en gaan naar de kamer waar we nog wat napraten en een glas wijn drinken met zijn vrouw Wieneke.

Het bedrijf breidde zich steeds verder uit en in 1967 hadden ze 11 winkels waaronder 2 zelfbedieningszaken. Leen’s broer Piet had voor de zelfbediening een diploma gehaald. Leen bemoeide zich niet met de supermarkten, maar echt goed liepen die zaken niet.

‘Wieneke, ik heb eigenlijk niet veel over jou gehoord in het hele verhaal’, merk ik op. Leen glimlacht en zegt dat hij de beslissingen altijd allemaal zelf neemt, net als zijn vader. Wieneke kan wel lachen over zijn opmerking. Zij kijken elkaar aan en het is mij wel duidelijk. Zij is zijn stille maar onmisbare kracht op de achtergrond.

Toen hun vader in april ’68 in Duitsland met de ‘Cash and Carry’ van Aldi kennismaakte, was hij meteen verkocht. Hij was nog niet thuis, of hij vertelde het zijn zoons en al de volgende dag reden zij met zijn drie-en naar Duitsland om het fenomeen met eigen ogen te zien. Die opvolgende zondag zei vader Joris eenvoudig, ‘ Jongens wat gaan we doen?’ 25


Geld en Recht Levenstestament Mw. Mr. Delahaye, notaris te Voorschoten Wat is een levenstestament? Een levenstestament is een document waarin u een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf niet meer kunt handelen. Deze situatie kan zich voordoen als u zelf door een ongeluk of door ziekte niet meer in staat bent om belangrijke zaken - privé of zakelijk - te regelen. Het kan ook zijn dat u bepaalde zaken niet zelf meer wilt regelen en het prettiger vindt dat een ander dat voor u doet. In al deze situaties is het van belang om te weten wat uw wensen zijn. Een levenstestament is een testament dat werkt tijdens uw leven.

voerder en de kantonrechter een belangrijke hulp als er besloten moet worden over de verkoop van uw huis of het doen van schenkingen aan uw kinderen of kleinkinderen. Hoe wordt een levenstestament vastgelegd? Een levenstestament wordt (zoals een gewoon testament) vastgelegd in een notariële akte. Dat betekent dus, dat de notaris u over de mogelijkheden informeert en met zijn professionele kennis en ervaring raad geeft bij het opstellen van een levenstestament. Sommige handelingen, waarvoor in een levenstestament volmacht wordt gegeven, kunnen overigens alleen bij volmacht als deze notarieel zijn vastgelegd (bijvoorbeeld om een hypotheek af te sluiten). Verder heeft een notariële akte bewijskracht en is vergelijkbaar met een vonnis van de rechter. Dat geldt dus ook voor (één of meer volmachten in) een notarieel levenstestament. Omdat het levenstestament notarieel wordt vastgelegd, is het ook voor iedereen een bewijs dat u op dat moment wilsbekwaam was. U was in staat om uw wensen kenbaar te maken en om de gevolgen daarvan te overzien. De notaris heeft zich daarvan moeten overtuigen.

Wat is het verschil met een gewoon testament? In een gewoon testament legt u vast wat er ná uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. In een testament regelt u onder meer aan wie u wat wilt nalaten, het benoemen van een voogd, een bewindvoerder of een executeur. Een testament werkt pas na overlijden. Waar bestaat een levenstestament uit? Een levenstestament bestaat uit: • één of meer volmachten; • wensen ten aanzien van (medische) verzorging (behandelgebod, behandelverbod, euthanasieverklaring, donorcodicil); • bijlagen (overzicht van uw bankrekeningen, (digitale) codes en wachtwoorden, verzekeringen, kunstverzamelingen en dergelijke; of, waar u deze overzichten bewaart).

Wie bewaart het levenstestament? Het levenstestament wordt bij de notaris in de kluis bewaard en de notaris geeft een origineel gewaarmerkt afschrift van de notariële akte. [De akte wordt geregistreerd in een Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Het CLTR biedt geen inzage in de inhoud van het levenstestament. Alleen notarissen hebben toegang tot de gegevens van het CTLR. Deze situatie is vergelijkbaar met het maken en registeren van een gewoon testament. Door de registratie kunnen belanghebbenden te weten komen of iemand een levenstestament heeft gemaakt en of deze niet herroepen is.]

Wat kan in een levenstestament worden geregeld? In een levenstestament kan worden vastgelegd wat in uw specifieke situatie van belang is. U kunt uw wensen vastleggen ten aanzien van onder meer: • uw financiën, onderneming, woning en andere onroerende zaken; • schenkingen, of u deze wilt (blijven) doen en zo ja, onder welke voorwaarden; • het geven van toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen; • de benoeming van een mentor of een bewindvoerder over uw vermogen; • praktische zaken voor na overlijden (begrafenis of crematie).

Wie hebben inzage in het levenstestament? Het levenstestament moet tijdens uw leven door bepaalde personen kunnen worden geraadpleegd. Dat geldt niet alleen voor uzelf als volmachtgever, maar ook voor de gevolmachtigde(n) en na overlijden voor de erfgenamen, een bewindvoerder, een executeur. U kunt in de akte vastleggen wie een afschrift of een uittreksel van (de volmacht(en) uit) uw levenstestament mag hebben. Als een arts of een kantonrechter informatie uit een levenstestament nodig heeft of wil weten of er een levenstestament is, dan kan hij uw [een] notaris raadplegen. [De notaris kan in het CLTR zien of er een levenstestament is, en bij welke notaris informatie gevraagd kan worden.]

Voor wie is een levenstestament van belang? Het is in de eerste plaats voor uzelf van belang vast te leggen wat uw wensen en verzoeken zijn in het geval u deze niet (meer) naar voren kunt brengen. Maar het is ook voor iedereen die voor u zorgt of zakelijk met u samenwerkt van belang om te weten wat uw wensen zijn. Dit geldt zowel voor uw (zakelijke) partner, uw kinderen en naaste familie, als ook voor zorghulpverleners.

Herroepen? U kunt het levenstestament op ieder moment herroepen of wijzigen door een nieuwe notariële akte. U kunt het levenstestament niet zomaar, zoals bij een codicil, thuis verscheuren.

Een voorbeeld: als er een bewind over uw vermogen is aangevraagd, is het levenstestament voor de bewind26


Digitaal Nuttige links door de redactie www.nostalgienet.nl: brengt het beste uit de jaren '50 t/m '80 weer terug op tv. Iedere maand stelt de zender een thema centraal zoals sport, muziek of film en worden bijna dagelijks topseries uit de jaren ’70–’80 uitgezonden. NostalgieNet gebruikt verschillende soorten archieven voor haar programma’s, zoals van Polygoon en RvD, maar ook van de Publieke Omroep, het Filmmuseum en Endemol. Als u digitale TV heeft zit deze zender vrijwel zeker in uw pakket (bij Ziggo bijv. op kanaal 206).

www.dewinkelvandenostalgie.nl: brengt het verleden bij u thuis en biedt een veelzijdig en compleet cd/dvd aanbod en bevat ook blu-ray, boeken en kranten van toen en nu. Niet alleen de programma’s die NostalgieNet op het scherm brengt zijn verkrijgbaar, maar ook series als “Uw Geboortejaar in Beeld”, (Nederlandse) films en tvseries, Mijn Nostalgisch… en meer!

www.kaartjevantoen.nl: een adres voor het zelf maken en versturen van ansichtkaarten. Ook kunt u ansichtkaarten maken van eigen foto's.

Hoe maak ik mijn eigen (foto)kerstkaart… Hans van den Boogaardt van Foto v/d Boogaardt Wat is origineler dan je eigen kerstkaart te ontwerpen en te verzenden aan je familie en vrienden? Eenvoudig gezegd, maar hoe moet ik dat aanpakken? Wat u nodig hebt, is een fotobewerkingsprogramma zoals Adobe Elements, Corel Paintshop, Photostudio of een ander gelijkwaardig programma. Gebruik NIET het programma Words, omdat die bestanden niet goed te verwerken zijn voor een goede kerstkaart (lees foto). Het eerste wat moet gebeuren is het bepalen van het formaat van uw kerstkaart. De meest voorkomende formaten van kerstkaarten zijn: 10 x 21,5 cm en 15 x 15 cm. Natuurlijk kunt u ook 10 x 15 cm of 13 x 18 cm gebruiken. Denk wel aan de leverbaarheid van de enveloppen! Zet het aantal Dpi op 300. Hierdoor blijft u verzekert van een hoge kwaliteit.

Wat rest is het inbrengen van de tekst. Let hierbij op dat u de tekst niet teveel op de rand van de kaart laat komen daar dat met afdrukken problemen kan opleveren met het afvallen van tekst! Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd even bij ons langskomen voor advies. Graag laten wij u zien hoe u een kaart maken moet of anders kunnen wij bij ons in de winkel er een voor u maken.

In deze “blanco” kerstkaart kunt u nu alles gaan binnenbrengen d.m.v. “knippen en plakken” of invoegen. De meer ervaren Photoshoppers kunnen ook afbeeldingen binnentrekken. Uiteraard kunt u ook meerdere afbeeldingen in uw kerstkaart zetten.

Zelf werken wij met Adobe Elements, daar bijna alle vakmensen werken met een of andere versie van dit programma. Zodoende “spreken “ wij onderling “dezelfde taal”.

FOTO v/d BOOGAARDT Schoolstraat 184 - 186 2252 CN Voorschoten tel. 071-5613320 e-mail info@fotobo.nl www.fotobo.nl

Wij zetten uw super of dubbel 8 films videobanden negatieven en/of dia’s in eigen beheer over op DVD! 10% KORTING voor lezers seniorenmagazine

27


Sportfondsen Voorschoten Gerard van Hal, manager Sportfondsen

Het personeel van zwembad “Het Wedde”, sporthal de Vliethorst, Cultureel Centrum Voorschoten en Golfbaan “Het Wedde” wenst alle lezers van het Seniorenmagazine een geweldige decembermaand toe. Wij hopen u uiteraard komende maand in een van onze accommodaties te ontmoeten, maar gaan er vanuit dat wij u zeker na alle feestdagen een keer voor een sportieve en/of sociale ontmoeting mogen verwelkomen. Gerard van Hal, directeur

29


Tuincentrum “De Bosrand” Voor alles wat groeit en bloeit.

Openingstijden Ma t/m Do 09:00 tot 17:45 Vrijdag 09:00 tot 20:45 Zaterdag 09:00 tot 17:00 Zondag zie www.tcdebosrand.nl

Sfeervol genieten

• Riool • Gas • Water • Ventilatie • Dak • CV • CV-toestellen • Onderhoud gastoestellen

o m d at e r a l g e n o e g v e r a n d e r t Juist dan is goed contact belangrijk. Met één persoon die alles voor u regelt en voortdurend beschikbaar is. Pauline en haar collega’s zíjn er voor u. Dát garandeert De Horsten. www.dehorstenuitvaartverzorging.nl Tel. 071 - 561 08 00 (24 uur per dag) Pauline Baijer, Koninklijke Marinelaan 1a, Voorschoten

 

  

www.freekvanos.nl • info@freekvanos.nl

071 - 576 35 59

 

          


Samenwerkende Kerken Verwachting ds. Anki Peper naar… Niet doen! Kerst is geen garantie voor geluk. En natuurlijk zijn er dissonanten, kleine en grote wanklanken. Maar het verlangen naar vrede, naar harmonie, dat is echt. Als je dat verliest raakt er veel meer dan een feestje verloren. Een paar jaar geleden kwam ik een mooi nieuw kerstliedje tegen. Ik weet wel, de oude bekende meezingers zijn onvervangbaar en Stille Nacht hoort bij kerst. Maar dit liedje, dit gedichtje van Marijke de Bruijne beschrijft zo mooi waar het echt omgaat, in ons verlangen naar kerst:

Het mooie aan een feest is volgens mij, dat je ernaar toe kunt leven. En dat geldt ook voor kerst. De weken ervoor zijn geen gewone weken die gaan met hun soms grauwe gang. De dagen zijn geen gewone steeds donker wordende dagen, maar dagen waarop je kleine kaarsjes kunt gaan branden. Warme, verwachtingsvolle lichtplekjes in huis. Plekjes die het leven van alle dag opeens hoopvolle glans verlenen. Rust, harmonie, even iets van vrede voelen. Als je die stemming vast weet te houden, dan heb je mooie weken op weg naar kerst. Als je vanuit die verwachting naar de wereld om je heen kijkt, dan weet je zeker dat kerst dit jaar prachtig wordt – gezellig, samen, gelukkig, feestelijk en de hele wereld voor even verstild, vredig en ja, zelfs stralend in een maagdelijk wit laagje sneeuw. Maar, wie lukt het om al die weken die verwachtingsvolle stemming vast te houden? Voor wie is elke dag van de decembermaand voorzien van zo’n gouden warme glans? December is ook de maand van druk, van sinterklaas, van inkopen, van schreeuwerige winkels, van nepglans, van herinneringen die bovenkomen, van gemis, van niet weten hoe je behoorlijk die dagen door gaat brengen. En als het dan eindelijk kerst is: zijn het dan prachtige dagen? Ben je in harmonie bij elkaar met vrienden, met familie? Is het dan een sfeervol gelukkig samenzijn, waar je diep in jezelf heel erg naar verlangt? Of valt het eigenlijk weer tegen, de stress van te voren eist zijn tol. Het dure eten, de mooie jurk en prachtige versiering vallen ze weg tegen de kleine en grote spanningen die ontstaan, met al die familie bij elkaar. Of voel je je teveel, wel uitgenodigd, maar het is niet zoals vroeger, toen je nog samen was…. Je zou het bijna opgeven: verwachten, verlangen, uitzien

In de harten van de mensen leeft een eeuwenoud gerucht van een wereld die volmaakt was waarvan God zag dat zij goed was, lichtend beeld dat van ons vlucht. Echo die in ons blijft klinken, vonk van God, geef ons de durf ’t met dit sprankje hoop te wagen tot het groeiend wordt voldragen. ons van binnenuit vervult. Als een kind zo klein en kwetsbaar, teer maar toch vol zachte kracht wordt dan Christus steeds herboren, wat in ’t donker leek verloren, wordt weer aan het licht gebracht. Dunne draad van licht en leven, Geest van God die ons geleidt, voer door eeuwen en door dagen ons naar heelheid die de aarde van gebrokenheid bevrijdt.

Kerkdiensten rond de kerstdagen van de samenwerkende kerken in Voorschoten: Woensdag 1, 8, 15, 22 dec. 19.00 uur, H. Laurentius, Adventsvesper 14 dec. 14.30 uur, Dorpskerk/Kruispuntviering voor senioren in het Kruispunt 19 dec. 16.30 uur, Kruispunt, Kinderkerstfeest (voor opa’s en oma’s met kleinkinderen) 20 dec. 15.00 uur, Huize Foreschate, Kerstbijeenkomst 20 dec. 15.00 uur, Huize Adegeest, Oecumenische Kerstviering/kerkdienst 20 dec. 14.30 uur, Kerkgebouw “de Ontmoeting”, Jan Evertsenlaan 2, Kerstviering voor senioren 22 dec. 14.30 uur, Hofflants Huys, Kerstfeest 24 dec. Kerstnachtdiensten om 22.00 uur in Dorpskerk, Kruispunt en Ontmoeting om 19.00 en 21.00 uur in Moeder Godskerk om 20.30 en 23.30 in H. Laurentius 25 dec. Kerstochtenddiensten om 10.00 uur in Dorpskerk, Kruispunt en Ontmoeting om 10 uur in Moeder Godskerk om 14.00 uur Kindje wiegen in H.Laurentius 26 dec. Tweede Kerstdag om 10.00 uur in het Kruispunt, bijeenkomst met muziek en teksten rondom Licht om 10.00 uur in H. Laurentius 31 dec. 19.30 uur, Oudjaarskerkdienst in de Dorpskerk En verder nog: 26 jan en 16 febr. 20.00 uur, De Werf, lezing ds. Freek Bakker “Als godsdienst gewelddadig wordt”.

31


Florence Zorgwinkel uw gids in zorgland Zorg aanvragen is soms een hele onderneming. Florence helpt u gratis met het vinden van de juiste zorg, begeleiding, advisering en service. Florence, hét adres voor:

Zorgwinkel Voorschoten

• Thuiszorg • Alarmering

Bachlaan 21 2252 NB Voorschoten

• Verzorgingshuiszorg • Verpleeghuiszorg • Servicepakket • Voedingsvoorlichting en

070 - 754 42 22

070 - 41 31 000 www.florence-zorg.nl

Alles voor de nieuwe senior !

Sr.Service Nederland uw comfort is onze service ! Velen van de nieuwe senioren zijn nog zeer ac ef, vanzelfsprekend staat de zelfredzaamheid hoog op uw prioriteitenlijst. Sr.ServiceNederland onderschri dit en biedt diensten aan om het comfort van leven te handhaven of zelfs te verhogen! Een greep uit ons aanbod: ◊ Organisa e van verjaardag - theater - vakan e ◊ Gezelschapsdienst ◊ Administra e ondersteuning ◊ Workshops crea viteit - computer - ac ef ◊ Verhuisservice, van A tot Z geregeld Graag nemen wij een deel van úw zorgen en dat van uw kind(eren) voor ónze rekening.

Uw comfort is onze service ! www.srservicenederland.nl / info@srservicenederand.nl

06-21802119

06-20141784

SELECTCENTER

dieetadvisering

Voorstraat 13 2251 BL Voorschoten Telefoon 071 - 561 27 02 E-mail

besuyen@planet.nl

Internet www.besuyen.nl

 J.W. Frisolaan 15, 2252 HC Voorschoten http:/www.vph-wph.nl

Tel/fax 071-5619264 e-mail: info@vph-wph.nl

Nieuwtjesdienst voor elk land of motief Supplementen voor uw albums In-en verkoop en bemiddeling naar veilingen Albums, insteekboeken en catalogi etc. ook accessoires voor de muntenverzamelaar

 Geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10-17 uur Ruime parkeergelegenheid Verder bezoek op afspraak


Moment van warmte en licht Voor mantelzorgers uit Voorschoten en Wassenaar

Uitreiking bronzen beeldje

Stichting Rondom Mantelzorg organiseert donderdag 9 december a.s. het ‘Warmte-licht moment’. Vorig jaar werd deze feestelijke en ontspannen middag in Voorschoten én in Wassenaar gevierd. Dit jaar vieren we dit moment gezamenlijk met mantelzorgers uit Voorschoten en Wassenaar. Ook vrijwilligers uit Voorschoten die bij de stichting zijn aangesloten, worden welkom geheten. Zangeres Lucia Danckaarts en haar piano-begeleidster Catharina de Bruin zullen ook dit jaar weer de meest prachtige liederen laten horen.

Tijdens het ‘Warmte-licht moment’ wordt ook, zoals ieder jaar in november, een bronzen beeldje uitgereikt aan een van de aanwezige mantelzorgers. Het beeldje van dit jaar getiteld ‘Van Mens tot Mens’ weerspiegelt de balans tussen de menselijke en zakelijke factoren die noodzakelijk zijn voor een duurzame relatie. Het geeft weer dat het belangrijk is goed voor jezelf te zorgen om de zorg voor een ander te kunnen volbrengen. De uitreiking van deze sculptuur aan een van de aanwezige mantelzorgers is een symbolische overhandiging en staat voor de erkenning en waardering voor álle mantelzorgers.

Zorgt u voor iemand anders en wilt u er graag even tussenuit voor ontspanning? Meldt u zich dan aan! Heeft u de wens voor een speciaal lied? Geeft u dit dan aan ons door. Lucia Danckaarts bekijkt of zij aan uw verzoek kan voldoen. Heeft u een gedicht of een gedachte die u tijdens deze bijeenkomst met elkaar wil delen, dan horen we dat ook graag. Aanmelden U dient zich vantevoren aan te melden voor deze feestelijke middag. Dit kan bij: Mieke Klein, Consulent Mantelzorg Voorschoten, tel 06 57 97 10 64 of Ank Stout, Consulent Mantelzorg Wassenaar, tel. 06 57 97 10 63. U kunt zich aanmelden tot 7 dec. a.s. Indien u niet in de gelegenheid bent om met eigen vervoer te komen, kunt u dit aangeven bij uw aanmelding, opdat wij proberen iets voor u te regelen. Datum Tijd Locatie

: donderdag 9 december 2010 : 15.00 – 17.00 uur : Ruimte Plus, Merelhof 7-11, Voorschoten

Het 'Warmte-licht moment' was vorig jaar een groot succes

Stichting Rondom Mantelzorg, advies en ondersteuning bij de zorg voor een ander. Tel. 070 754 36 78, info@rondommantelzorg.nl. www.rondommantelzorg.nl

U gaf een 8,4 voor onze thuiszorg Hier zijn wij reuze trots op! Wij zijn blij met de waardering die u hiermee uitspreekt. De medewerkers van het thuiszorgteam staan klaar voor dagelijkse zorg en acute zorg. Dag en nacht. Nu en in de toekomst. Meer informatie of thuiszorg aanvragen kan via 071 409 33 33. De 8,4 is de gemiddelde uitkomst van het cliënttevredenheidsonderzoek dat een onafhankelijk onderzoeksbureau vorig jaar voor ons heeft gehouden.

www.wwz-oegstgeest.nl

www.marienstaete.nl

www.valent.nu

33


Uit en thuis Cultureel Gebruik Dorpskerk Voorschoten Op vrijdag 10 december: Kerstconcert met Vox Clara o.l.v. Maria Rosenmöller met begeleiding op harp en blokfluit. Ceremony of Carols van Benjamin Britten en oude kerstliederen uit Duitsland, Engeland, Frankrijk, Ierland, Noorwegen, Polen en IJsland. Op vrijdag 14 januari 2011: Nieuwjaarsconcert met het Viola Kwartet; vier altviolen met en onder leiding van Esther Apituley. Werken van J.S. Bach, Purcell, Wagner, Horsthuis en Apituley. Aanvang 20.15 uur. Entree (incl. één pauzedrankje): € 14,-, Vrienden van de Dorpskerk € 11,50. Voorverkoopadressen: Ruudolf Mode, Schoolstraat 87 en ‘t Bloemenhofje, Planciusplantsoen 28/30 en ’s avonds vanaf 19.30 uur in de Kerk.

Stichting Podium Jong Professionals Jazz Locatie: Hotel-restaurant "De Gouden Leeuw" Tijd: 14.00 - 17.00 uur; toegang gratis Zondag 5 december: Niels Tausk Studenten Kwartet Sinterklaas of het Niels Tausk Studenten Kwartet dat is de grote vraag voor 5 december. Naast Niels komt ook de zeer talentvolle Italiaanse pianiste Francesca Tandoi. Francesca verraste ons vorig jaar niet alleen met haar pianospel; ze kan ook goed zingen. Ze zal begeleid worden door de Hongaarse drummer Attila. Attila heeft een goede techniek en speelt heel afwisselend. Noa Stroeter is een oude bekende Braziliaanse bassiste die goed onderlegd is in de samba en bossa. Het kwartet is klaar voor een swingende middag met standards, Braziliaanse stukken en blues. De grote vraag is wordt het Sinterklaas of leuke swingende Jazz. Zondag 2 januari 2011: Matou; Zigeuner Jazz Goede voornemens beginnen met een goed Jazz concert. Velen hebben ons na afloop van het concert van september gevraagd om Matou opnieuw te programmeren. Aan uw wens willen wij gehoor geven. Het beloofd die dag weer een swingend en jazzrijk gebeuren te worden. Een goed begin van het nieuwe jaar. De band staat onder leiding van Kees Kingsize (gitaar en zang). Hij wordt begeleid door Bert Tielens (viool), Rob Lagendijk (contrabas) en Jaïr Stunt (ritmegitaar).

Muziek in de bibliotheek Op zondag 12 december is er muziek in de bibliotheek! Tijdens de uitleenuren, 13.00 – 16.00 uur, treden de Orleanian Owls op met sprankelende jazz uit de jaren 1920-1930. Die middag nemen we ook de vernieuwde muziekzuil van ‘Muziekweb’ in gebruik. Hierop kunt u alle cd’s die de Centrale Discotheek Rotterdam (CDR) in huis heeft full track beluisteren. Bibliotheek Voorschoten behoort tot een van de eerste bibliotheken in het land die deze service kunnen aanbieden. U kunt de beluisterde cd’s ook lenen bij de CDR. Een lidmaatschap van Bibliotheek Voorschoten geeft u de mogelijkheid om gratis lid te worden van de CDR en cd’s aan te vragen die u dan in Voorschoten kunt ophalen en inleveren.

Kerstmatinee van het Voorschotens Kamerkoor Op zondag 12 december om 15.00 uur in het Kruispunt, Schoolstraat 2 Sfeervol, Franstalig Kerstconcert. Er zullen achtereenvolgens werken van César Franck, Francis Poulenc en Marc-Antoine Charpentier ten gehore worden gebracht. Wim Loef neemt de orgelbegeleiding voor zijn rekening. Nico en Wim zullen bovendien samen enkele intermezzo’s verzorgen. De toegangsprijs is 12,50 euro; voor jongeren t/m 15 jaar: 7,50 euro.

34


Theatervoorstelling Op dinsdag 25 januari 2011 om 19.30 uur in het Cultureel Centrum; inloop vanaf 19.00 u.. Toegang gratis. Theatervoorstelling ter gelegenheid van het 1ste lustrum van het Alzheimer Café Voorschoten. De avond is bedoeld voor de vaste bezoekers van het Alzheimer café, genodigden van het bestuur en belangstellenden zolang de zaal het aankan. Maar men moet zich van te voren vanaf 15 december aanmelden: e-mail: jatcornelissen@casema.nl of tel: 071 561 6048. Elke bezoeker wordt (gratis) ontvangen met een drankje vóór en tijdens de avond. Theatermaker Marijke Kots speelt twee eenakters omlijst met pianomuziek door een inwoonster van Voorschoten: • “Morgen” gebaseerd op het boek Hersenschimmen van Bernlef • “Is dat uw moeder” over het hoe en waarom onze reacties zo zijn op het gedrag van demente geliefde familieleden

Verborgen juweeltjes in het Ambachts- en Baljuwhuis Galerie op Zolder van 27 november tot en met 19 december opnieuw kunstparadijs Na de interessante expositie van werken van Hettie Wempe, Lucy de Kruijf en Raad Alzobeidi zet de Voorschotense Kunstkring de komende vier weekeinden drie andere leden in de spotlights: beeldhouwster Luut de Gelder (zie foto), fotokunstenaar Johan Spaans en de diverse technieken gebruikende Piet Franzen. Opnieuw dus een select gezelschap grote maar heel verschillende talenten, waardoor u als kijker en mogelijke koper uitgebreid kunt kijken en vergelijken om te ontdekken wat u echt mooi vindt. Verborgen op de zolder van het A/B huis, boven Restaurant Floris V aan de Voorstraat, maar mede door een lift toch goed en voor iedereen bereikbaar. Ruime openingstijden: De expositie is gedurende deze periode steeds op vrijdag, zaterdag en zondag open van 14 tot 17 uur. Op zondag 12 december evenwel kunt u er alleen terecht als u het concert ‘Een Spaanse Kerst’ van Musica Antica di Camera in de onder de expositieruimte gelegen Ambachtszaal bezoekt. Meer informatie over de exposities van de Voorschotense Kunstkring vindt u op www.voorschotensekunstkring.nl.

Grote Postzegel, Brieven, Munten en Bankbiljettenbeurs in Voorschoten Op zaterdag 18 december wordt voor de 5e keer de Oudejaarsbeurs van de Voorschotense Postzegelvereniging gehouden in Sporthal de Vliethorst, Burgemeester van der Haarplein 8 , 2251 CT Voorschoten. De openingstijden zijn van 10.00-16.00 uur. Op de Oudejaarbeurs is een groot aanbod van postzegels, brieven, munten, en bankbiljetten (er zijn in totaal 50 handelaren). Deze beurs is een jaarlijks terugkerend evenement met een groot aantal bezoekers. In 2009 waren er 250 bezoekers. Doel is periodiek een grote beurs in de regio Leiden, Den Haag en Duin en Bollenstreek te organiseren om zodoende de bekende hobby’s meer aandacht te geven. Er is informatie over de activiteiten die door de postzegelvereniging in Voorschoten worden gedaan. Een speciale Beurspostzegel is verkrijgbaar. Informatie kunt u krijgen bij: Cor Verlooij, tel. 071 561 1719, e-mail: cor@verlooij.nl

Nieuwe tentoonstelling Historisch Museum Voorschoten ‘Zilvervloot: een eigentijdse reactie op Begeerlijk zilver’ van 27 nov. t/m 13 feb. 2011 Vanaf zaterdag 27 november is de nieuwe tentoonstelling van het Historisch Museum Voorschoten geopend voor publiek. ‘Zilvervloot: een eigentijdse reactie op Begeerlijk zilver’ laat schilderijen en keramiek zien van moderne Voorschotense kunstenaars geïnspireerd op de artistieke verdiensten van Carel J.A. Begeer. Carel Begeer gaf in de eerste helft van de 20ste eeuw niet alleen leiding aan de zilverfabriek Koninklijke van Kempen en Begeer, maar was tevens een kunstenaar/ontwerper van talrijke zilveren voorwerpen. Met ingang van 1 december zijn onze openingstijden gewijzigd. In plaats van vrijdagmiddag zijn we vanaf 1 december geopend op woensdagmiddag. Het museum is vanaf 1 december geopend op: woensdag-, zaterdag-, en zondagmiddag van 14.00-17.00 uur. 35


Activiteitenoverzicht voor senioren  Adegeest Verzorgingshuis, Bachlaan 21, 2252 NB Voorschoten, telefoon 070 754 42 15 







maandag

10.15-11.30 u

geheugentraining







voor PG bew. Adegeest Oecumenische kerstviering € 1,- + kleine bijdrage, incl. koffie of thee

elke maandag ds. Peper en P v. Beurden

dinsdag

09.30-11.30 u

dinsdag

10.45-11.45 u

creatieve ochtend, breien, borduren bibliotheek

dinsdag

14.00-16.00 u

bloemschikken

bew.: € 3,-, bez.: € 5,-



dinsdag

15.00-15.30 u

meer bewegen met ouderen

€ 1,- incl. koffie of thee

elke dinsdag

woensdag woensdag

10.00-11.30 u

schilderen

€ 1,50

10.00-11.30 u

gezamenlijk koffiedrinken

woensdag

14.00-16.00 u

herensoos (vismiddag)

…………………..>>

4e woensdag

woensdag

15.30 u

bijbelkring

aanmelden is niet nodig

3e woensdag, beh. juli en aug.

woensdag

15.30-16.30 u

kerkdienst, protestant







woensdag 26 jan.'11

14.00 u

vismiddag

elke 2e dinsdag, 1e etage

3e woensdag bezoekers moeten betalen

donderdag

10.00-11.45 u

geheugenfitness (vol)

donderdag

14.00-16.00 u

ouderenkoor repetitie

elke donderdag

pedicure +, afspraak maken

elke woensdag elke woensdag en vrijdag

pedicure en manicure.: € 17,50 en € 7,50 incl. koffie of thee

donderdag

elke dinsdag

Ietje Bijeman, 06 57 69 83 83 Henny Westhoek, 42 15 Joke de Jager, 071 561 40 07

vrijdag

10.00-11.30 u

gezamenlijk koffiedrinken

vrijdag

10.00-11.30 u

oud Hollandse spelletjes

deelname € 1,-

elke vrijdag

vrijdag

10.30 u

bewegen/gymnast., zittend

bew.: gratis, bez.: € 1,50

op vrijdag o.l.v. fysiotherapeut

vrijdag

14.00-16.00 u

´'Kunt u nog zingen" met patat of bew.: € 1,50, bez.: € 2,- , incl. 1 snack of pannen-koeken of cons. borrelen







voor bewoners

vrijdag 17 dec.

14.30 u

koor 'De Zaaiers'

bew./bez.: € 2,50

vrijdag 21 jan.'11

14.00 u

optreden Leidse barokgroep

bew.: € 2,- bez.: € 2,50

zaterdag 29 jan.'11 zondag

14.00-16.00 u 14.30 u 

bingo zondagmiddagconcert ´Geef Adegeest vleugels'

bez.: € 3,- incl. 1 cons. bew.: € 2,50, bez.: € 5,00

laatste za v/d mnd., behalve 25 dec.

 

 

La Tempesta,

kerstconcert van Corelli

12.30-17.30 u

maaltijd Eettafel Florence

€ 7,50

  elke dag elke dag

elke woensdag en vrijdag



elke 2e zondag v/d maand

bew. € 2,50, bez. € 5,00

biljarten

gastvrouw Adegeest Louis Nicolai, 071 576 69 61

Alettahof, Activiteitencentrum, Aletta Jacobsplantsoen 97, 2253 RP Voorschoten, T: 071 576 68 11 maandag

09.00-12.00 u

keramiek

maandag

11.00-12.00 u

gymnastiek / bewegen

€ 27,- per kwartaal

maandag

14.00-15.30 u

Engelse les

gevorderden

dinsdag

13.30-17.00 u



dinsdag

19.30-23.00 u



Filiz Arikdogan, 06 48 49 69 99 Noortje Sanberg, 071 576 89 27 en SWOV, 071 561 90 01 Berna Smit, 071 576 32 51 Wil Reimerink, 071 532 42 37

met de compact- en spiegelreflexcamera, 10 lessen

Nel Ryan, 071 561 62 89 4e t/m 10e les op dinsdag Cees Brinkman, 071 512 71 42 Bé Mulder, 071 576 26 11

4e woensdag van de maand

Regelzorg 08 82 32 33 00

dinsdag 30 nov. les 3 20.00 u

cursus digitale fotografie

woensdag

13.30-17.00 u



woensdag

13.30-17.00 u

rijbewijskeuring 55+

donderdag

09.30-10.45 u



donderdag

13.30-17.00 u



1 x per 2 weken

i Marian Borsboom, 06 47 66 98 33

vrijdag

10.00-13.00 u



gevorderden

Andrea Meijer, 071 561 93 05

vrijdag

20.00-23.00 u



1 x per 2 weken

i Marijke van der Bent, 071 572 06 23

zaterdag

09.30-12.00 u

zondag

14.30-16.30 u

olie-acrylverf technieken hollandse liedjes zingen met accordeon

€ 2,-, incl. koffie of thee

Joop Willems of Brilman, 071 561 36 79

Greetje Boelhouwer, 071 561 25 93

Willem Kerklaan, 015 256 35 65

  

De Boschbloem, ↓↓↓ maandag m.i.v. jan.'11

09.30-12.00 u

bridgecursus nieuwe cursus voor 13 lessen € 39,- boek van Berry aanm.: Frans Vissers, 071 561 39 58 beginners Westra € 10,leiding: Fia Oudshoorn, 071 561 42 65

36


De Boschbloem, 







maandag ↑↑↑↑↑ 13.30-17.00 u

schaken

maandag

13.30-17.00 u

Jeu de Boules

De Six Prêt

maandag

19.30-21.30

kantklossen

om de week

maandag

19.30-22.00

naailes

om de week

D. v. Ooijen, 071 561 36 15  Huquette Deraedt  = informeer naar de datum

maandag

19.45-23.30 u

bridgecompetitie

€ 2,-, incl. koffie of thee

Fia Oudshoorn, 071 561 42 65

dinsdag

09.00-11.45 u

naailes

Joke Coster, 071 561 71 29

dinsdag

09.30-11.30 u

koersbal

Tiny v.d. Wal, 071 561 72 88

dinsdag

13.00-15.00 u

tekencursus

dinsdag

13.30-17.00 u

recreatiebridge

dinsdag

14.00-16.00 u

edelsmeden

Rob Pellenkoft, 071 561 79 00

dinsdag

19.30-23.00 u

klaverjassen

Edgar v.d. Krogt, 06 24 59 21 77

woensdag

14.00-15.30 u

Knutselbloem

woensdag

19.30-20.30 u

Linedance beginners

Suzette de Groot

woensdag

19.30-20.45 u

Engels gevorderden

B. Smit, 071 576 32 51

woensdag

20.30-22.30 u

Linedance gevorderden

Suzette de Groot

woensdag

21.00-22.00 u

Frans gevorderden

donderdag

19.00-23.00 u

Jeu de Boules

donderdag

20.00-22.00 u

aquarelcursus/tekencursus

Cees Westhoek, 071 561 30 66

donderdag

20.00-22.00 u

tekencursus

Cees Westhoek, 071 561 30 66

vrijdag

10.00-11.00 u

yoga

vrijdag

14.00-16.00 u

ballroomdansen

zaterdag

14.00-16.00 u

´Creatief´ (1-2 x per jaar)

H. Wolthuis, 071 576 66 56

Cees Westhoek, 071 561 30 66 2e en 4e dinsdag

Frans Vissers, 071 561 39 58

B. Smit, 071 576 32 51 De Six Prêt

D. v. Ooijen, 071 561 36 15

A. Slegt, 071 562 18 25 1een 3evrijdag

Frans Vissers, 071 561 39 58

iR. den Hollander,071 561 20 65

zaterdag

14.00-17.00 u

Jeu de Boules

De Six Prêt

D. v. Ooijen, 071 561 36 15

zondag 28 nov.

14.00-16.00 u

dansmatinee

€ 2,- entree, incl. koffie of thee

Frans Vissers, 071 561 39 58

zondag

14.00-17.00 u

Jeu de Boules

De Six Prêt

D. v. Ooijen, 071 561 36 15

zondag

18.30-19.30 u

streetdance

Serena, 06 21 52 64 69

Dorpskerk en de Hoeksteen,  woensdag 15 dec., 19 jan.'11, 16 febr., 16 mrt., 13 apr. ???

vanaf 12.30 u

maaltijd Open Tafel Ouderen

16.30-18.30 u

maaltijd Open Kerk

mw. A. Streeder, 071 561 38 44 1 x per jaar, meestal in mei

i mw. A. Streeder,

Dorpskerk , Kruispunt (Schooltraat 2, T: 071 561 74 55) en Ontmoeting ( H. Laurentiuskerk (Leidseweg 102), en de Moeder Godskerk (Baron Schimmelpenninck v.d. Oyelaan 18)          

         

         

de Ontmoeting het Kruispunt Moeder Godskerk Dorpskerk, het Kruispunt, de Ontmoeting.. H. Laurentiuskerk Dorpskerk Dorpskerk, het Kruispunt, de Ontmoeting.. Moeder Godskerk H. Laurentiuskerk het Kruispunt

met muziek, liederen en teksten

Huize Foreschate,  maandag

11.00-11.45 u

gymnastiek

€ 3,50

maandag

15.00 u

spelmiddag

€ 2,- incl. koffie of thee

even weken

maandag

15.00 u

geheugentraining

€ 2,- incl. koffie of thee

oneven weken







dinsdag

14.30 u

creamiddag

€ 2,- incl. koffie of thee

elke dinsdag

woensdag

15.30 u

b

aanmelden is niet nodig

woensdag 19 jan.'11

19.00 u

4e woensdag, beh. juli en aug. € 2,- incl. koffie of thee

woensdag 26 jan.'11

19.00 u

toneelvoorstelling Toneel Voorschoten optreden Oekraïens Russisch ensemble Kwitka

donderdag

10.30-11.30 u

herensoos

€ 2,- incl. koffie of thee

elke donderdag

donderdag

15.00 u

bingo

€ 2,- incl. koffie of thee







1e en 3e donderdag

€ 2,- incl. koffie of thee







€ 2,- incl. koffie of thee

37

o.l.v. een fysiotherapeut

€ 2,- incl. koffie of thee

→→→→→→→


Activiteitenoverzicht voor senioren (vervolg)  Huize Foreschate,  







←←vrijdag

15.00 u

borrelmiddag m. pianomuziek

€ 2,- incl. koffie of thee





 € 2,- incl. koffie of thee 

zondag 19 dec.

15.00 u

optreden Opera in concert

€ 2,- incl. koffie of thee

elke dag

11.30-13.30 u

Open Eettafel

€ 6,15 bew. Bosgeest, 65+

soms

10.30 u

verkoop kleding en schoenen

€ 2,- incl. koffie of thee

laatste vrijdag

aanm. 24 uur van tevoren, vóór 12 uur in maart, april, sept. en okt.



t Hofflants Huys,  maandag

10.00 u

handwerken

maandag

14.30 u

zangmiddag

maandag

19.30-21.30 u

kaartavond

e

e

e

e

e

e

2 en 4 maandag € 1,-

maandag

19.30-21.30 u

sjoelen

dinsdag

10.00 u

natuur- en groenclub

dinsdag

10.30 u

nostalgie

dinsdag

14.30-16.15 u

bingo

woensdag

10.00-11.00 u

bibliotheek

oneven weken

woensdag

10.30 u

herensoos

elke woensdag

woensdag

14.30 u

koersbal

behalve 1e woensdag van de maand

woensdag

14.30 u

schilderclub







donderdag

10.00 u

geheugenfitness

donderdag

14.30 u

biljarten

donderdag

15.00 u

MBvO

€ 1,-

1 en 3 maandag

bew. € 1,- bez. € 2,50

2 en 4 maandag

1e en 3e dinsdag

even weken Meer Bewegen voor Ouderen

vrijdag

14.30 u

soosmiddag, div.

met film, optredens, Rad van Avontuur etc

zondag 28 nov.

14.30 u

Open Podium

toegangskaarten: € 5,-

elke dag

12.00 u

maaltijd

€ 6,25  aanmelden 2 dg. van tevoren

Dune and Forest, close harmony

 

Merelhof/Ruimte Plus, maandag

13.15-16.20 u

bridgen

elke maandag

maandag en wo

13.30-16.30 u

biljarten

elke maandag en woensdag







maandag en wo

13.30-16.30 u

ouderensoos: sjoelen, klaverjassenen, rummikub, schaken, dammen en scrabble

elke maandag en woensdag

UVV: Trudy Siebers, 071 561 82 49

woensdag

10.00-12.00 u

handwerksoos

1e, 2e en 3e woensdag

UVV: Ina Verlooij, 071 561 17 19

woensdag woensdag

10.00-12.00 u 10.00-12.00 u

UVV: Ina Verlooij, 071 561 17 19 fijn handwerken 1e en 3e woensdag culturele ochtenden, dia's, film en € 3,50 incl. koffie of thee, laatste UVV: Hanneke vd Eijkel, 071 561 67 44 lezingen wo v/d/ maand, sept. t/m april, uitgez. dec.

UVV: Trudy Siebers, 071 561 82 49 UVV: Els Kloosterman, 071 561 71 13

woensdag

13.30-16.30 u

biljarten

elke maandag en woensdag

UVV: Trudy Siebers, 071 561 82 49

woensdag

13.30-16.30 u

ouderensoos: zie maandag

elke maandag en woensdag

UVV: Trudy Siebers, 071 561 82 49

woensdag

19.00-21.30 u

Alzheimercafé

3e woensdag, beh. juli en aug.

SWOV: 071 561 90 01 en

thema: Hulp bij dementie en het delen van zorg

gastspr.: Twanneke Nijhuis (SWOV) en Mieke Klein, Stichting Rondom Mantelzorg

Stichting Rondom Mantelzorg: 57 97 10 64

jaarvergadering

locatie en tijd volgen

UVV: Els Kloosterman, 071 561 71 13

woensdag 15 dec. woensdag 2 mrt.'11

?

Het Pluspunt bij de Ontmoeting,  woensdag

17.45-19.30 u

Eetcafé voor jong en oud

€ 2,50, elke woensdag, voor dinsdag opgeven

38

Jaap Swager, 071 531 30 67

06


Het Rode Kruisgebouw,   maandag

 09.00-10.30 u 19.00-20.30 u

maandag

10.00-12.00 u

maandag

13.30-15.30 u

maandag

13.30-15.30 u

dinsdag

09.30-12.00 u

dinsdag

09.30-12.00 u

dinsdag

09.30-12.00 u

 yogales

 inf. en aanm.: 071 561 33 09 elke maandag Rodekruis.voorschoten@planet.nl

computer, inschrijven nieuwe cursussen handwerken,naailes buitenlandse vrouwen volksschilderen, creatieve workshops handwerken

elke 3e maandag

"

elke maandag

"

elke maandag

"

elke dinsdag

"

computer: basistechnieken PC computer: Windows XP, beginnerscursus schilderen

2 bijeenkomsten € 18,50 6 bijeenkomsten € 45,cursusboek € 23,50 elke dinsdag

"

2 bijeenkomsten € 18,50 6 bijeenkomsten € 45,cursusboek € 23,50

"

2 bijeenkomsten € 16,50

"

elke woensdag

"

2 bijeenkomsten € 18,50 6 bijeenkomsten € 45,cursusboek € 23,50 € 25,- / 10 lessen

"

"

dinsdag

13.30-16.30 u

dinsdag

19.30-21.30 u

dinsdag

19.30-21.30 u

woensdag

09.30-12.00 u

woensdag

13.30-16.30 u

woensdag

19.30-21.30 u

woensdag

19.30-21.30 u

woensdag

19.30-21.30 u

computer: basistechnieken PC computer: Windows Vista, beginnerscursus. computer: internet, e-mail en internetbankieren soos: bridge, klaverjassen rummicub en kantklossen computer: basistechnieken PC computer: Windows XP, beginnerscursus cursus patchwork

donderdag

09.30-11.30 u

handwerken

elke donderdag

"

donderdag

13.30-16.30 u

boetseren

elke donderdag

"

donderdag

19.00-20.30 u

yoga

elke donderdag

"

vrijdag

09.00-13.00 u

rommelmarkt / verkoop

"

vrijdag

09.30-11.30 u

computer: internet en e-mail

vrijdag

13.30-15.15 u

werelddans

inname tweedeh. goederen 6 bijeenkomsten € 45,cursusboek € 23,50 € 2,- / keer

aanmelden is niet nodig

zondag

09.30-11.00 u

yogales, Rajayoga

€ 115,- voor 10 lessen

ing. Kries Mannie Sing, 020 664 94 42

zondag

11.30-13.00 u

yogales, Rajayoga

€ 115,- voor 10 lessen

info@rajayogales.nl

zondag

19.00-20.30 u meditatie (-ve) yoga cursus digitale fotobewerking, afhankelijk van de belangstelling

soms

laatste zondag v/d mnd 6 bijeenkomsten € 45,cursusboek € 29,95

"

"

" "

"

inf. en aanm.: 071 561 33 09 Rodekruis.voorschoten@planet.nl 

Sporthal De Vliethorst,  donderdag

10.00-12.30 u

SportPlaza 50+: badminton, koersbal, tafeltennis enz.

1e keer gratis, daarna € 26,-/12 keer; € 2,60 / keer

Sportfondsen Voorschoten 071 561 51 42

Gebouw De Werf, maandag

09.30-10.30 u 10.30-11.30 u 11.30-12.30 u

gymnastiek / bewegen

€ 27,- / kwartaal

maandag 13.30-16.30 u dinsdag 5 okt., 9 nov. 20.00 u 18 jan.'11 15 feb.'11

Bridgeclub Schoppenvrouw € 45,- in 2 lijnen ´Doet me deugd´…. over de deugden; filosofisch getinte zoekgesprekken.

woensdag 26 jan.'11 16 febr.'11

lezing ds. Freek Bakker

20.00 u

inf. Monique Zonneveld, 071 531 32 62 aanm.: SWOV, 071 561 90 01 aanm.: Tineke de Haas, 071 561 71 08 mw. P. Vos-Smit, 071 576 33 82

'Als godsdienst geweldadig wordt'.

Zwembad De Fluit, maandag

19.00-19.45 u 19.45-20.30 u 20.30-21.15 u

hydrotherapie, zwemmen in verwarmd water o.l.v. een fysiotherapeut;

nodig: verwijzing huisarts, Voorschoten € 70,-/kwart. anders € 75,-/ kwart.

inf./ aanm.: Marian Swagers, 071 531 61 68 marianswagers@xs4all.nl of SWOV, 071 561 90 01

Zwembad 't Wedde, woensdag en donderdag

10.30-11.00 u 11.00-11.30 u

zwemmen voor ouderen, o.l.v. een zweminstructeur

vrijdag

11.00-13.00 u

zwemmen voor ouderen

Voorschoten € 48,-/kwart., anders € 51,- / kwart. koffie: € 1.10 (zwemmen tegen gereduceerde prijs)

inf.: zwemb. 't Wedde, aanm.: SWOV 071 561 90 01 ANBO, inl.: Sportfondsen Voorschoten 071 561 51 42



39


U Staat Centraal

 071-562 2290

www.u-staat-centraal.nl

USC is een organisatie die thuiszorg biedt in Voorschoten, Wassenaar en omgeving. Wij bieden zorg tijdens dagelijkse en/of wekelijkse bezoeken, 24-uurs diensten en slaap/waakdiensten. Te denken valt aan: - persoonlijke verzorging, verpleging, helpen bij maaltijden, (samen) koken, het huishouden ordenen, uitoefenen van een hobby -verzorging en gezelschap van zieken en/of dementerenden waarbij ook de ondersteuning van de partner een belangrijke rol speelt. -begeleiden naar zorgverleners, bezoeken van kerk, familie, concerten, musea -bezoeken afleggen bij opname in verzorgings- of verpleeghuis -professioneel overleg met (huis)artsen, GGZ en andere zorgverleners -nog veel meer

USC wordt geleid door Lineke van de Scheur, verpleegkundige. De medewerkers van USC zijn betrokken 35-plussers. De kosten van de zorgverlening worden in de meeste gevallen gedekt door het persoonsgebonden budget (PGB). Wij bieden hulp bij aanvraag van de zorg bij de officiële instanties en administratie van het PGB.

Voor al uw fiets plezier (senioren korting)

Rechtspraktijk voor particulier en ondernemer Kosteloos inloopspreekuur dinsdag 15.30 – 16.30 uur v Beethovenlaan 69B 2253 BE VOORSCHOTEN Tel. 071 562 2561

Lid vFAS info@rombach-advo.nl www.rombach-advo.nl

Schoolstraat 62 2251 BK Voorschoten Tel 071 561 2496 www.roesttweewielers.nl

Tel 071 562 0045 - Mobiel 0642 082 607 - FAX 071 562 0046 www.msloosschilderwerken.nl

M.Sloos geeft op vertoon van deze advertentie 10 % korting en een garantie van 4 jaar op het binnen- en buitenschilderwerk


Nieuw woonzorgcentrum Topaz Vlietwijk najaar 2011 in gebruik Inwoners van Voorschoten kunnen daarnaast bij ons terecht voor dagverzorging, dagbesteding en dagbehandeling. Per dagdeel en met of zonder maaltijd.

Woonzorgcentrum Topaz Vlietwijk… het éérste woonzorgcentrum in Voorschoten waar kleinschalig wonen voor ouderen wordt geboden. Met daarnaast een modern en uitgebreid dienstencentrum. Nieuw en dus van alle gemakken voorzien. Nostalgisch ingericht, omdat het bij ons past. In samenwerking met stichting Historisch Voorschoten is gestart met het project RijkHerinneren, waardoor in het dienstencentrum de geschiedenis van Voorschoten zal worden verbeeld. Een extra reden om het dienstencentrum te bezoeken.

In het dienstencentrum kunt u deelnemen aan tal van activiteiten. Bijvoorbeeld Bingo, een muzikaal optreden, geheugentrainingen, een biljartje leggen, kaarten of koersbal. Kom gezellig bij ons eten in ons sfeervolle restaurant of op het terras, met een kop koffie toe. Lekker er even uit en de gezelligheid opzoeken. Verder zijn er nog diverse faciliteiten waar u gebruik van kunt maken, zoals de kapsalon, pedicure, winkel en wasserette.

Centraal gelegen in Voorschoten bevindt zich het nieuwe woonzorgcentrum Topaz Vlietwijk. Thuis voor 63 dementerende ouderen én dienstencentrum voor heel Voorschoten. Of u nu mee wilt doen met “Bewegen voor ouderen” of naar een fysiotherapeut wilt, bij dienstencentrum Topaz Vlietwijk kunt u terecht. Het dienstencentrum, speciaal ingericht op de begane grond, is een bruisende plek midden in Voorschoten, met een uitgebreid aanbod aan zorg, faciliteiten en activiteiten. Het Dienstencentrum richt zich op alle senioren in Voorschoten, met als doel het leveren van “haal- en breng-diensten” om het zelfstandig wonen (waar nodig) te ondersteunen.

Wilt u liever dat wij bij u thuis komen? Dat kan. Wij bieden zorg aan huis in de vorm van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Ook kunnen we bemiddelen bij uw maaltijdvoorziening of alarmopvolging. Kortom een dienstencentrum waar senioren van Voorschoten diensten kunnen komen “halen” en van waaruit wij diensten bij u thuis kunnen komen “brengen”! Wilt u meer weten over het dienstencentrum Topaz Vlietwijk? Neem dan contact op met het Cliënt Service Bureau van Topaz.

Het dienstencentrum heeft een ruim zorgaanbod. Fysio-, ergo- en logopedie en diverse vormen van tijdelijk verblijf, zoals tijdelijke zorg bij het herstellen van lichamelijke klachten. Bij terminale zorg. Of bij zorg die u nodig heeft omdat u ergens op een wachtlijst staat of zorg die nodig is als uw mantelzorger u een tijdje niet kan verzorgen of even op adem wil komen.

Kijk op www.topaz.nl voor de contactgegevens.

41


Kerstpuzzel prijsvraag door Daan Heijmans Dhr Heijmans zond ons weer een leuke kerstpuzzel. Dit is voor het vierde jaar ! Gelukkig zet kleindochter, Marjolein Kuiper, alles keurig netjes op email. Daan en Marjolein: bedankt ! U kunt uw oplossing doorgeven vóór 19 december aan Fred Bosman, tel. 561 4852 of e-mail naar secr.anbovoorschoten@kpnplanet.nl

Horizontaal 1 pleitbezorger 7 schelm 13 Chinese maat 14 rivier in Italië 15 oproerling 17 rond hout 18 middelbaar onderwijs 19 klap 21 locoburgemeester 23 reep hout 24 tijdsaanduiding 25 plaats in Gelderland 26 rijstbrandewijn 27 niet even 29 gezag 30 lichtekooi 31 plaats op Terschelling 32 boom 34 vergrootglas 36 omroeporganisatie 37 meisjesnaam 38 loos 39 groet 41 absurd 43 tegenover 44 verdragen 45 gespannen 47 danspartij 48 hevig 50 vis 52 spiertrekking 53 cowboyfeest 55 mal figuur slaan 57 gehoorzaal 58 ondervinden 60 half (in samenstelling) 61 strop 62 Chinees gerecht 63 uitzonderlijk 65 knaagdier 66 jongensnaam 67 ongewoon 68 ijzerhoudende grond 70 eikenschors 72 afstandsmaat 73 gebogen ijzeren stang 75 muziekinstrument 77 Indonesische rivier 78 mannelijk dier 79 meisjesnaam 80 plaats in Engeland 82 roe 85 gapper 88 jongensnaam 90 boot 91 mannelijk schaap 93 vlies 94 soort onderwijs 95 wier 97 wrede keizer 99 slotwoord 101 autokeuring 102 kreet 104 schatten 106 slijtplek 107 dunne twijgen 108 jongensnaam 109 rover 110 pluk 112 meisjesnaam 114 stift 116 slepend 118 raspen 121 bekend blad 123 aangekomen 124 steen 126 kever 127 per expeditie 128 opstootje 130 evenzo 132 oud burgemeester van de gemeente Voorschoten 134 oorkonde 135 kleverig 136 en dergelijke 138 middeleeuwen 139 meisjesnaam 140 jongensnaam 141 deciliter 142 kuip 144 Rijkswaterstaat 146 rolfilmlichtgevoeligheid 147 water in Friesland 148 waterkant 149 verhaal 151 reeds 153 landbouwwerktuig 154 slaginstrument 155 vals iemand

Verticaal 1 jaarboek 2 plaats in Gelderland 3 afgemat 4 boord 5 slee 6 ogenblik 7 garnituur 8 cum laude 9 woonschip 10 vader 11 invoer 12 toestroming 16 ernstig 20 schrede 22 heetwatertoestel 24 gemis 25 bouwland 28 Nederland 29 soort onderwijs 32 gevuld zachthaar 33 bevel 34 Frans lidwoord 35 middels 38 meisjesnaam 40 kostbaar goed 42 statiekoets 44 plaats in Limburg 46 foedraal 47 ruw 48 boek formaat 49 inwendig orgaan 51 kalmte 52 hoofddeksel 53 belemmering 54 mafkees 56 cadans 58 Indonesisch eiland 59 inwendig orgaan 62 grote aap 64 geschonken 67 eiland in de Middellandse Zee 69 voedsel 71 gamel 73 sjaal 74 lusteloos 75 handgreep 76 lomp 81 toegangsbewijs 83 putemmer 84 bazige vrouw 86 ontsloten 87 vuisthamer 89 lichaamsvocht 91 smoker 93 bevlieging 94 zuigdop 96 genieten 98 galop 100 snijwerktuig 101 hooggebergte 103 meisjesnaam 105 uitgelezenen 106 geeuwer 111 koopwaar 113 pleziertochtje 115 vogel 117 streling 119 pret 120 bedreigd 122 graver 124 Koninklijke marine 125 persoonlijk voornaamwoord 127 administrateur op schepen 129 jongensnaam 131 jongensnaam 133 onder meer 134 reuzenslang 137 onwetend 141 toch 142 doortochtgeld 143 naar aanleiding van 145 groei 148 oever 149 muzieknoot 150 achter 152 schuifbak

Prijzen: onder de goede oplossingen worden 21 prijzen ter beschikking gesteld door onze gewaardeerde adverteerders. Prijzen mogen worden doorgegeven maar kunnen niet in geld worden uitgekeerd. Verrekijker ter waarde van € 69,Beschikbaar gesteld door: Foto v/d Boogaardt, Schoolstraat 184 - 186

Drie maal 12-badenkaart Recreatief Zwemmen/Aqua Workout ter waarde van € 44,- (6 maanden geldig) Beschikbaar gesteld door: Sportfondsen Voorschoten

Jaarabonnement ter waarde van € 25,Beschikbaar gesteld door: de bibliotheek Voorschoten-Wassenaar

Drie maal een kadobon ter waarde van € 20,Beschikbaar gesteld door, en te besteden bij: Kapsalon Wim Wesseling Johan Vermeerplantsoen 5 (geldig in januari/februari 2011)

10 maal een DVD uit de reeks Mijn Nostalgisch Nederland ter waarde van € 9,99 (zie p. 7)

Drie maal een autowasbeurt ter waarde van € 9,95 Beschikbaar gesteld door, en te besteden bij: Texaco Voorschoten, Wijngaardenlaan 100

42














 











 

 





 













 

 



 













































 



 

























 











 























































 

















 













 















 







 

 





Oplossing: door het plaatsen van de juiste letters in de balk beneden ontstaat een gezegde 









































43




Kom naar C1000 Hoand en proteer direct van heel veel voordeel. Kijk op www.C1000.nl voor de wekelijkse aanbiedingen. Tandpasta

Keukenpapier

whitener tube 125 ml

pak 3 rollen

1.

1.

00

00

liter 8.00

Deze coupon is alleen geldig bij C1000 Hofland in Voorschoten.

PLU 137

pak 70 stuks

pak 4 rollen

2.

1.

00

00

C1000 Hoand Planciusplantsoen 25 2253 TS Voorschoten 071 - 5793090

Openingstijden: Maandag t/m woensdag Donderdag en vrijdag Zaterdag

PLU 139

Vaatwastabletten

Toiletpapier

Deze coupon is alleen geldig bij C1000 Hofland in Voorschoten.

Deze coupon is alleen geldig bij C1000 Hofland in Voorschoten.

PLU 138

08.00 - 20.00 08.00 - 21.00 08.00 - 20.00

Deze coupon is alleen geldig bij C1000 Hofland in Voorschoten.

PLU 140

december 2010  

Senioren Magazine

december 2010  

Senioren Magazine

Advertisement