Page 1

Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 1


Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 2


Tegenlicht (zo 9 feb 2014, 21:05) Het idee van één Big Brother moet plaatsmaken voor een toekomst/realiteit van vele Little Sisters een netwerk van surveillancetechnologieën die ons allemaal in de gaten houden. Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 3


Fort Europa samenvatting 01 • Door het verdrag van Schengen zijn de Europese binnengrenzen weggevallen. Binnen Europa mogen wij vrij reizen. • Dit maakt afsluiting van de buitengrenzen nodig voor hen die daar geen gebruik van mogen maken. • Aanvankelijk bestonden deze grenzen uit slagbomen, muren en grenscontroleposten. • In deze tijd evalueert de grenscontrole van een Panopticum “Big Brother” controle systeem naar een toekomst/realiteit van vele “Little Sisters”: een netwerk van surveillance technologieën dat ons allemaal in de gaten houdt. Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 4


Fort Europa samenvatting 02 •

De huidige realiteit is dat vluchtelingen op zoek zijn naar een gat in Europa’s buitengrens, op zoek naar een paradijs dat Europa heet.

Drama’s met kapseizende bootjes op weg naar het Italiaanse eiland Lampedusa zijn hier een voorbeeld van.

Sinds 9/11 bestaat meer dan ooit de noodzaak om de buitengrenzen te beveiligen tegen internationale terroristen.

Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 5


Slagkracht en controle Om de effectiviteit van beveiliging, de privacy bescherming en de balans tussen de grootmachten te handhaven zullen de vele instanties binnen europa nauwer samen moeten werken. • Frontex (grensbewaking) / Marechaussee • IATA (International Air Transport Association) • EASA (European Aviation Safety Agency) • De Directie Bewaking, Beveiliging, Burgerluchtvaart (DB3) van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zorgt voor de beveiliging van de (nietmilitaire) luchtvaart in Nederland • NL / EU parlement • ……. • …….

Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 6


Jargon • • • •

Afluisteren (Audio) / Sniffing (Data verkeer) Screening / Profiling Fishing Biometrische detectie • • • • •

Iris Vingerafdruk Bloedvaten (3D gezichts- en body) scans DNA

• Crowd-control (soft &hardware om groepen te volgen en te beinvloeden) , Individual tracking & tracing • Meta-data (beschrijving van de karakteristieke van gegevens). • Big-data (grote hoeveelheid gegevens die door zijn volume de mogelijkheid biedt analyses te maken). Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 7


Fishing / Dreding Data dredging (data fishing, data snooping, equation fitting) is the use of data mining to uncover relationships in data. The process of data mining involves automatically testing huge numbers of hypotheses about a single data set by exhaustively searching for combinations of variables that might show a correlation.

Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 8


Cookie (internet) Een cookie of magic cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Een dergelijk historie is bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden interessant. Vanwege de privacyaspecten is het gebruik van cookies, dat zich veelal aan het oog van de internetgebruiker onttrekt, in deze situaties omstreden.

Gebruik van cookies • • • •

Cookies kunnen gebruikt worden voor: het onthouden van loginnaam of instellingen het vergaren van surfinformatie (profiling) het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server (session cookie)

Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 9


Drone

Datum :

is eigenlijk het Engelse woord voor 'dar, mannetjesbij'. Hetzelfde woord heeft ook in het Nederlands bestaan; drone of dorne was volgens het Middelnederlandsch woordenboek een benaming "van verschillende insecten, vooral van een bepaalde soort van bij, de broedbij (...); ook nu en dan voor hommel". Het Engelse en het Nederlandse woord gaan terug op een Germaans woord dat een nabootsing was van het zoemende geluid; ook dreunen hangt daarmee samen.

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 10


Combinatie technieken en data MAC adres + locatie + drone = volgen één persoon Thermostaat + internet = aanwezigeheids-check Conditie monitor + eetgedrag (koelkast / AH) = verzekerings info. Nummerplaat herkenning + GPS signaal …….. ………………….. ………………….. ………………….. …………………..

Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 11


Panopticum / Panopticon (Alles ziend, horend en beheersend)

Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 12


De digitale luier !

Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 13


I-Glasses (toepassingen)

Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 14


Het CBP houdt toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen.

Het CBP houdt in het bijzonder toezicht op de naleving en toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA).

Het CBP is ervan overtuigd dat zelfregulering een effectieve bijdrage zal leveren aan het realiseren van het grondrecht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het College bevordert daarom het aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming en stimuleert bedrijven een gedragscode voor hun branche of sector op te stellen.

Register Zwarte lijsten Autovehuur, Horeca, Hotels, NOC/NSF, financiële instellingen, Winkelketens, Ondernemingsfederaties, Beveiligingsdiensten, Verhuurdersbelangen, Optiekleveranciers, Tankstations Fort Europa Tegenlicht Datum : Pagina 15


Schengen

Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 16


Schengen top 10 visa aanvragen

Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 17


Discussiepunten 1.

De beveiligingsindustrie zaait opzettelijk angst om de omzet te vergroten. Xenofobie wordt aangewakkerd onder het mom van bestijding ongewenste immigratie en terreur (homeland security). De EU moet zich niet laten adviseren door de producenten van veiligheidssystemen

2.

Het trekken voor een beter bestaan is een historische en natuurlijke drang van de mensheid. Iedereen heeft het recht vrij te reizen op deze planeet. Een economische of culturele tweedeling is niet gewenst.

3.

Het volgen van personen is wenselijk. Tijdelijke verblijfsvergunning noodzaakt tot volgen tijdens verblijf. Terrorisme zal zich niet laten weerhouden door controle aan de grenzen.

4.

Personen hebben het recht te weten met welk doel en welke gegevens worden opgeslagen ook als deze niet door de bewarende partij verzameld worden. Inzageen opschoningrecht bij bewarende instanties moet wettelijk geregeld worden.

5.

Als we de voordelen willen (o.a. van screening vooraf / korting) worden we gedwongen informatie koppeling toe te staan. Niet meedoen met het “Panopticum” betekent dat je verdacht bent.

6.

Bezit van apparatuur voor tracking en tracing van personen moet gekoppeld worden aan een vergunningen systeem. Stalkingwetgeving moet aangepast worden.

7.

uitFort de groep ……………………………………………………………….. Europa Tegenlicht DatumDiscussiepunten : Pagina 18


Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 19


FAA approval: US DOMESTIC DRONES by 2015; 30,000 by 2020 Bill passed by Congress

Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 20


Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 21


Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 22


Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 23


Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 24


Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 25


Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 26


Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 27


Mini-drone (camera + microfoon)

Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 28


Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 29


Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 30


Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 31


Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 32


Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 33


Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 34


Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 35


Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 36


Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 37


Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 38


Google glass (zie hoor en sla op)

Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 39


Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 40


Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 41


Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 42


Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 43


Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 44


Historie onbemand vliegen • In 1849 zette Oostenrijk de eerste UAV’s in tijdens een oorlog met Italië. Met ballonnen die op afstand tot ontploffing gebracht konden worden werd geprobeerd om een bombardement op Venetië uit te voeren. Dat mislukte, maar het idee was geboren. • Uitvinder Nikola Tesla tekende de eerste drones in 1884. De eerste gemotoriseerde UAV vloog in 1916 boven zee, gyro-gestabiliseerd en wel. Het Amerikaanse defensieinstituut DARPA omarmde het drones-concept in 1992. Sinds 2004 zien we overal drones vliegen, over de hele wereld.

Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 45


Het oog van Horus udjat-oog (Egypte) • • • • • •

1/64 heqat voelen 1/32 heqat proeven 1/16 heqat horen 1/8 heqat denken 1/4 heqat zien 1/2 heqat ruiken

Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 46


Camera Militair / Spionage etc.

Burgerdienst

Plezier

Grensbewaking

Oogst

Fotografie

Drugsbestrijding

Flora- en faunabeheer

Kunst

Precisie bombardement TV opnames Zwem Ski (sport) bew. Reddingsoperaties Evenement bewaking

Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 47


Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 48


Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 49


Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 50


Datum :

Fort Europa Tegenlicht

Pagina 51

Drones  

Seniorenstudiekring Waddinxveen Het veiligheidscomplex, de grenzen van Europa, Privacy bescherming

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you