Page 1

Şener Yılmaz Aslan

Özgeçmiş; 1986 Yılında Malatya’da doğdu ve 1992 yılında ailesi ile birlikte Mersin’e göç etti.

2013, “Rotary Sanat Yarışması” Kataloğu, ‘Hiçli #14’ isimli fotoğrafla

İlköğretim ve liseyi Mersin’de okudu.

2013, “6. Uluslararası Öğrenci Trienali”, Marmara GSF, Acıbadem, İstanbul

2006’da Mersin Üniversitesi Bilgisayar Programcılığını bitirdi. 2006-2007 döneminde Ankara’da resim eğitimi aldıktan sonra Marmara Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nü kazandı. 2009’da Fotoğraf Bölümün’de çifanadal yapmaya başladı. 2011’de Ersa’da Grafik Tasarımcı ve Fotoğrafçı olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl Şişli’deki yüksek ve aynalı gökdelenlerden etkilenerek “Yanılsamalı Söyleşiler” isimli serisine başladı.

2012, “Ünifotofest” kapsamında ‘Yanılsamalı Söyleşiler’ Fotoğraf Sergisi, Galata Fotoğrafhanesi, Beyoğlu, İstanbul 2011, “İnsanlık Anıtı “, RH Art Galeri , Nişantaşı, İstanbul 2011, “Form It Able”, Nezaket Ekici ile grup performans, Art Bosphorus - Çağdaş Sanat Fuarı, Fulya Fuar ve Kongre Merkezi, Şişli, İstanbul 2010, “Karma Fotoğraf Sergisi “ Yeşil Ev, Kadıköy, İstanbul

Endüstriyel Tasarım’dan 2012’de mezun oldu. Fotoğraf Bölümü’nden 2013’de diploma birincisi olarak mezun oldu. Halen “Tavaf” isimli projesine devam etmekte.

İletişim: Tel : 0 537 417 54 24 Email : seneryilmazaslan@gmail.com Website : www.seneryilmazaslan.com Adres : Terrace Fulya Hakkı Yeten Cad. No:13 C:2 M:2 Fulya, Şişli / İstanbul

1


“Tavaf” Gitmek istemediğimiz bir işe, istemediğimiz saatte, çalışmaya otomatize olmuş karıncalar gibi askeri bir disiplinle gidiyoruz. Bu rutini hiç istemediğimiz kadar tekrarlıyoruz. Kapitalizm bizi doğamıza aykırı bir şekilde mekanikleştiriyor ve metalaştırılmış doğal haklarımızı emeğimiz karşılığında bize yeniden vermeyi vaat ediyor. Yeni yollar yapılıyor, yeni köprüler, yeni metrolar... Yeni otobüsler alınıyor, yeni vapurlar... Devletler tarafından ulaşım için sürekli yatırımlar yapılıyor. Ancak bu yatırımlar bize ait olmayan bir işe daha hızlı gidebilmemizi sağlamaktan başka hiçbir işimize yaramıyor.

2


Gidenler, Plexsiglas Sandwich, 250 x 65cm, 2013

Detay

3


Bekleyenler, Plexsiglas Sandwich, 250 x 65cm, 2013

Detay

4


Gelenler, Plexsiglas Sandwich, 187 x 75cm, 2013

Detay

5


Dรถnenler, Plexsiglas Sandwich, 187 x 75cm, 2013

Detay

6


“Yanılsamlı Söyleşiler” Modern kent mimarisi ile ilgili var olan durum ‘traji-estetik’ bir durumdur. Toplumun ise bu traji-estetik durumun yalnızca estetik ve büyüsel yönüyle ilgilendiği ve bu yüzden çabucak kanıksayıp sessizliğe gömüldüğü su götürmez bir gerçektir. “Yanılsamalı Söyleşiler” isimli fotoğraf serisinde amaç, modern mimari ile sistem eliyle yürütülen güncel “dönüşüm” sürecinin birlikte sorgulanmasına aracı olmaktır. Topluma dayatılan ve bir şekilde kanıksatılıp kişinin hapsedildiği yeni kent mimarisi içinde, yabancılaşmanın alegorik bir betimlemesi sunulmaktadır.

7


Yanılsamalı Söyleşiler #1 , 2012

8


Yanılsamalı Söyleşiler #2, 2012

9


Yanılsamalı Söyleşiler #3, 2012

10


Yanılsamalı Söyleşiler #4, 2012

11


Yanılsamalı Söyleşiler #5, 2012

12


Yanılsamalı Söyleşiler #6, 2012

13


Yanılsamalı Söyleşiler #7, 2012

14


Yanılsamalı Söyleşiler #8, 2012

15


Yanılsamalı Söyleşiler #9, 2012

16


Yanılsamalı Söyleşiler #10, 2012

17


Yanılsamalı Söyleşiler #11, 2012

18


Yanılsamalı Söyleşiler #12, 2012

19


Yanılsamalı Söyleşiler #13, 2012

20


“Şehr-i Facia” Hislerimizin bile metalaştığı bir ortamda, canlısıyla cansızıyla metalleşen ve sahteleşen bir kent gözlememiz kaçınılmazdır. Ancak bu durum öyle sinsice benliğimize yerleşmiştir ki, sanki her şey doğamızla örtüşüyor gibi algılarız. Oysa insan kapitalizm ile birlikte doğasından tamamen uzaklaşmıştır. “Şehr-i Facia”nın motivasyonu da burada saklı: Topyekün bir uyanış için bir kıvılcım çakmak... Var olan durumun trajikliğini yüze vurmak, açık etmek; ve belki ‘dönüştürülebililrliğini’ anımsatmak... Kent bir paradokstur, bu yalnızca köylüler için değil, kentte yaşayan, kentin ne olduğunu bilen ya da bildiğini sananlar, “kentliler” için de... Görünürde mutluluk vaad eder, umut verir ancak gerçekte tüm insanları cezbeden ya da bir şekilde kendisine mecbur kılan bir femme fatale imajından farksızdır. Kapitalizm yaşamını sürdürmesi için “modern kent” e ihtiyaç duyar, küçük topluluklar içinde kapitalizmin var olması mümkün değildir, bu nedenle kentlerde insan biriktirmeyi görev edinir... Kapitalizm deyim yerindeyse, toplumu bir uyurgezerlik hali içinde kurgular: bakan fakat görmeyi amaçlamayan, değiştirmedönüştürme yetisinden yoksun ya da en azında bu şekilde kanıksatılmış... Oysa bir dayatmanın sonucu olarak alıştırıldığımız ve kente özgü olan sokaklar, mahalleler, caddeler ve hatta evler hala bize dair... Fakat artık eskisi gibi değil...

21


Ĺžehr-i Facia # 1, 2012

22


Ĺžehr-i Facia # 2, 2012

23


Ĺžehr-i Facia 3 # , 2012

24


Ĺžehr-i Facia # 4 , 2012

25


Ĺžehr-i Facia # 5 , 2012

26


Ĺžehr-i Facia # 6 , 2012

27


Ĺžehr-i Facia # 7 , 2012

28


Ĺžehr-i Facia # 8 , 2012

29


Ĺžehr-i Facia # 9 , 2012

30


Ĺžehr-i Facia # 10 , 2012

31


Ĺžehr-i Facia # 11 , 2012

32


Ĺžehr-i Facia # 12 , 2012

33


Ĺžehr-i Facia # 13 , 2012

34


Ĺžehr-i Facia #15, , 2012

35


Hiçli Kent içine hapsedilen birey, süreç içerisinde topluma ve bulunduğu mekana yabancılaşır. Bu yabancılaşma bir uyanış olabileceği gibi tersine, içine kapanış da olabilir. Benlik yitimi, umutsuzluk, amaçsızlık, inanç yitimi, iletişimsizlik ve kendini keşfetme mücadelesinden uzaklaşmış bireyin kaçınılmaz sonu olarak yalnızlık...

36


Hiรงli #1, 2012

37


Hiรงli #2, 2012

38


Hiรงli # 3, 2012

39


Hiรงli # 4, 2012

40


Hiรงli # 5, 2012

41


Hiรงli #6, 2011

42


Hiรงli #7, 2012

43


Hiรงli #8, 2012

44


Hiรงli #9, 2013

45


Hiรงli #10, 2012

46


Hiรงli #11, 2012

47


Hiรงli #12, 2012

48


Hiรงli #13, 2012

49


Hiรงli #15, 2012

50


Şener Yılmaz Aslan

İletişim: Tel : 0 537 417 54 24 Email : sener.aslan@gmail.com Website : www.seneryilmazaslan.com Adres : Terrace Fulya Hakkı Yeten Cad. No:13 C:2 M:2 Fulya, Şişli / İstanbul

51

Şener Yılmaz Aslan  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you