Page 1

FALANCA OLAYIN HER BOKUNU BURADA ANLATTIK BIZ CIDDEN LAN ............ 1

SAY:1

KASIM

2009

DOLAR FALAN VAR IÇERDE ISTERSEN GIR BAK. A CAYIP TÜYOLAR VAR ............... 2

IŞ VE IŞÇI BULMA KURUUNDA TAŞ GIBI HATUNLAR ÇALIŞIYOR ..................... 2

Ekonomi

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSAT FAKÜLTESĠ

ÖĞRENCĠLERĠ TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

eğitimi

Üniversiteden ‘mezun’ olmanın diploma almakla eşdeğer olmadığının bilincinde olan ve elini taşın altına sokmanın gerekliliğine inanan Ġstanbul Üniversitesi Ġktisat Fakültesi öğrencileriyiz.

Ekonomi Eğitimi Platformu Üniversiteden ‘mezun’ olmanın diploma almakla eşdeğer olmadığının bilincinde olan ve elini taşın altına sokmanın gerekliliğine inanan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencileriyiz. Yükseköğretim kurumlarında verilen sabit paradigmalı teorik eğitimin sadece sınav kağıtlarında geçerli olduğunun bilincindeyiz. Mevcut sistemi tanımak, tartışmak ve geliştirmek; diplomayla birlikte omzumuza binen ağırlığı kaldırabilemek ve bu çabamızın maddi imkansızlıklar denizinde boğulmasına göz yummamak için;

Ekonomi Eğitimi Platformu ! E.E.P kişisel donanımı geliştirme amaçlı bir öğrenci hareketidir. Her türlü siyasi fraksiyonun dışındadır. Hiçbir kar amacı yoktur ve faaliyetlerini manevi bedeller üzerinden gerçekleştirir. Eğitimin sunulması ve alınması aşamalarında gönüllülük esastır. Üniversite eğitimi ekonomik ve toplumsal kalkınmanın gerçekleşmesinde gerekli sayıda ve nitelikte insan yetiştirilmesini hedeflemektir.

Ekonomi Eğitimi Platformu!

NELER YAPMAK ĠSTĠYORUZ ? Eğitimin okul duvarlarıyla çizilmiş sınırlarını kaldırmak istiyoruz, çünkü aldığımız teorik eğitimi pratiğe çevirmeyi mezuniyet sonrasına bırakacak kadar zamanımız yok. Kalabalık dersliklerde hızlıca anlatılan birkaç teorik kalıp bizleri doyurmuyor. Kendimize, günün değişen şartlarına hızlıca cevap verebilecek esnekliği kazandırmak istiyoruz. Ama yaşadığı çevreye ve geleceğe saygılı, vicdani sorumluluklarını unutmayan, barışçıl bir topluluk yaratarak.

1


Nasıl bir dergi lahmacun yemek deneme!

B AŞARININ SIRRI : MAYDANOZ VE ĠSOT

Seviyorum lan var mı diyeceğin. Evet seviyorum işte. Ne var . Kroyum ama para bende:

Çok yönlü düşünebilen, sorgulayan, çözüm üreten, işinin ehli , farklılığı ve kaliteyi hayat anlayışı yapmış gençler olmayı, gerçekleştireceğimiz projelerin temel prensiplerinden sapmadan gelişerek gelecek yıllarda da devam etmesini, ‘kendinle yarışmak’ anlayışının fakültemizde bir gelenek olmasını hedefliyoruz.

Öğrenci odaklı ve öğrenci Gönüllülük, E.E.P bünyesinde kaynaklı bu projenin her bulunmak için kesinlikle yeterli basamağını kendi çabamızla değil. Belirli bir birikime sahip hayata geçirerek bilgiye ve mevcut ulaşmayı bilgisinden asla Seni seviyorum diyen paradan tatmin olmayan dillere değil, senin için bağımsız hale öğrencilerle birlikte ağlayan gözlere inan. :) getirmenin, en olmak asıl önemli iyisini olandır. Nicelik yapmanın ENIS ÖZEN olarak değil, nitelik hazzını yaşamak olarak güçlü istiyoruz. Eğitimlerin olmaya önem veriyoruz. hedefi bireylerin Bu sayede gönüllü tutum ve olarak eğitim verecek davranışlarını istenilen kişiye parlayan gözlerle gibi değil istediği gibi ve bilgiye duyduğu değiştirebilmesini saygıyla bakan insanlara sağlamaktır. ulaşmanın keyfini

kimi sevsem sensin / hayret sevgin hepsini nasıl degiştiriyor gözleri maviyken yaprak yeşili senin sesinle konuşuyor elbet yarım bakışları o kadar tehlikeli senin sigaranı senin gibi içiyor kimi sevsem sensin / hayret senden nedense vazgeçilemiyor.

RAKI ŞİŞESİ MELİKE KABAOĞLU melike@mail.com

Evlilik, bir bardak taze sut icin evde inek beslemeye benzer. OSCAR WILDE

Post-Otistik İktisat Hareketine Katkı Bizler Ġstanbul Üniversitesi Ġktisat Fakültesi öğrencileri olarak Fransa'daki Ġktisat Öğrencilerinin deklare ettiği bildiriyi aynen destekliyoruz, Ġktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti (ĠFMC) ile birlikte Türkiye'ye taşınan ve iktisat eğitimi üzerine önemli açılımlar sunacağım düşündüğümüz bu tartışmaya biz de katkıda bulunmak istiyoruz. 1. Kurgusal bir iktisat eğitimi istemiyoruz! Ġktisadı toplumüstü bir bilim olmaktan çıkarıp toplumsallaştırarak yaşamla doğrudan ilişki kurabilen bir

disiplin haline sokmak gerekir. Böylece verili kurgunun dışında bir yaşam tahayyül etmenin yolu da açılmış olacaktır. Soyut yerine somut olası öğeler ve nostaljik dönemsel kurguların yerine de tarihsel perspektifi olan olguların günümüzle ilişkilendirilerek tartışılmasını istiyoruz. Elitist, giderek anlaşılmaz hale gelen bir iktisat, toplum içinde kendini gerçek anlamına yerleştirecek noktayı bulmalıdır. 2. Genel geçerliği olan bir iktisata inanmıyoruz. Disiplinin kendine sürekli atfettiği Nesnel , Bilimsel, Evrensel kavramlarının ideolojik bir yanılsama aracı olduğunu düşünüyoruz. Bu yanılsama araçlarından biri olan insanı, kitle insanı olarak görmek onu ısmarlama, tarif edilmiş birey olarak dayatmaktır. Böyle bir indirgemecilik insandaki ve disiplinler arasındaki çoğulcu yaklaşımı yıkar ve onun yerine tek bir varsayım önerilmesine neden olur. Ve kitle insanı konuya yabancılaşır. Bu yabancılaştırmayı kıracak olan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore erat magna aliquam erat volutpatut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation lorem wisi ullamcorper. Et iusto odio te ignissim qui duis dolore te feugait nulla facilisi. orem ipsum dolor sit amet.

efekt ise ancak ve ancak iktisat ideolojisinin kendi yarattığı dili parçalamakla olur. Bu dil, model dogmatizminin, konjonktürel durumların öznelliklerinden sıyrılarak genelleştirilmesi sorununun kendiliğinden doğmasına sebep olur. Genelleştirilmesi ise daha çoğulcu bir yaklaşıma açık gibi gözükse bile terminolojik bir eksenin kalıplaşmasına ve iktisat teknokrasisinin üstten bir yapı olarak ortaya çıkmasına yardımcı olur. Varoluşsal bir paradigma -iktisat eksenli dünya algısı- içerisinde bulunan iktisat, kendini meşrulaştırıcı her türlü adımı kendi yarattığı bu modellerle oluşturur. iktisatta model dogmatizmine hayır! EKONOMİ Eğitimi Platformu ! Kaynak: Karınca Dergisi 4.Sayı sy.223

2


3

safmşlk  
safmşlk  

http://blog.virgullu.com

Advertisement