Page 1


FRANCHISE

LICENSE

SoHo

• Αρχική εκπαίδευση

20 ώρες

6 ώρες

3 ώρες

• Συνεχής εκπαίδευση

Εβδομαδιαία

Μηνιαία

• Εκπαίδευση προσωπικού

Εβδομαδιαία

Μηνιαία

• Εγχειρίδιο λειτουργίας

210 σελίδες

40 σελίδες

• Με το κλειδί στο χέρι

• Χρηματοδότηση

• Προσωπική απασχόληση

• Εμπειρία στις πωλήσεις

Δεν είναι απαραίτητη

Επιθυμητή

Απαραίτητη

• Απασχολόυμενο προσωπικό

1

0

0

• Αποκλειστικότητα περιοχής

10 ετής

5 ετής

2 ετής

• Υπηρεσίες ασφαλίσεων

• Υπηρεσίες κτηματομεσιτικών

• Υπηρεσίες τραπεζικών

• Υπηρεσίες φωτοβολταϊκών

• Υπηρεσίες Leasing

Maximum

Medium

Small

• Μηνιαία πακέτα προσφοράς

• Πανελλήνια διαφήμιση

• Προβολή στο site

• Έτοιμο πελατολόγιο

• Τοπική γνωστοποίηση

• Μηχανογράφιση

• On-line σύνδεση

• Πρόσβαση με κωδικό

• Καθημερινή υποστήριξη

• Έκδοση ασφαλιστηρίων

• Δίκτυο συνεργατών

• Πινακίδα (φωτεινή)

80 τ.μ.

25 τ.μ.

10 τ.μ.

• Κόστος κατασκευής

15.000 €

4.000 €

0€

• Entry fee

40.000 €

8.000

1.000 €

• Royalties

0%

0%

0%

• Advertising fee

0%

0%

0%

6 έως 12 μήνες

3 έως 6 μήνες

0 έως 1 μήνες

• Διάρκεια σύμβασης

• Επίπεδο προμηθειών

• Μέγεθος Χώρου

• Απόσβεση

SENATUS 3 ways of collaboration


Licensing Concept Ιανουάριος 2009 Ο σύγχρονος άνθρωπος έχοντας να αντιμετωπίσει μία πληθώρα καθημερινών προβλημάτων σε διάφορα επίπεδα, αναζητά έναν επαγγελματία με τον οποίο θα συζητά τις ανάγκες του και θα μπορεί με σιγουριά και ασφάλεια να αναθέσει τις επιλογές του ιδίου, της οικογένειας του και της επιχείρησης του. Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει η SENATUS® με την δημιουργία Δικτύου License, με αντικείμενο τις Ασφαλίσεις, τα Κτηματομεσιτικά, και τις Τραπεζικές Υπηρεσίες. Η SENATUS® είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα στον χώρο των Ασφαλίσεων - Ακινήτων - Τραπεζικών που αναπτύσσεται με την μέθοδο του Licensing. Η SENATUS® διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία σε κάθε ένα κλάδο όπου δραστηριοποιείται ενώ ο συνδιασμός τους έχει μία μοναδική τοποθέτηση στην αγορά με στόχο την εξυπηρέτηση του πελάτη από έναν και μόνον συνεργάτη με χαρακτηριστικό: “Ο άνθρωπός μας της… SENATUS”. Μετά από μία προσεγμένη και μεθοδική διαδικασία σε συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρεία ανάπτυξης επιχειρήσεων FC&D η SENATUS® ξεκινά τον Ιανουάριο του 2009 να αναπτύσσεται με την μέθοδο του Licensing. Το πακέτο Licensing της SENATUS® απευθύνεται σε ήδη υπάρχοντες Ασφαλιστές, Κτηματομεσίτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Λογιστές, Συμβούλους Επιχειρήσεων, όπως και σε Πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ, Τραπεζικούς διαμεσολαβητές ή και νέους που θέλουν να ξεκινήσουν την δική τους επώνυμη επιχείρηση χωρίς ιδιαίτερα έξοδα και «κρυφά κοστολόγια». Οι υπηξρεσίες που περιλαμβάνονται στο «πακέτο License SENATUS®» διακρίνονται τα τελευταία χρόνια από μία έντονη αυξητική τάση σε διεθνές αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Αυτό οφείλεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ασφαλιστικά συστήματα παγκόσμια αλλά και την αυξανόμενη ανάγκη ορθολογικότερης αντιμετώπισης της ακίνητης περιουσίας και των τραπεζικών προϊόντων, με αποτέλεσμα την ανάγκη για εξεύρεση τεκμηριωμένης ενημέρωσης, συγκριτικών δεδομένων και αξιόπιστων λύσεων.

SENATUS® License

σελ. 1/5


Τα πακέτο Licensing της SENATUS® έχοντας αναπτύξει ολοκληρωμένη τεχνογνωσία και στις 3 κατηγορίες υπηρεσιών με απόλυτη εξειδίκευση περιλαμβάνει:

o

BROKER ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Μεσίτης Ασφαλίσεων με δικαίωμα έκδοσης Συμβολαίων)

o

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (με με ενιαία βάση διαχείρησης & Πανελλήνιο χαρτοφυλάκιο)

o

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ (με αποκλειστικά πακέτα δανείων & leasing)

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ

Ζωής-Υγείας- Σύνταξης Κατοικιών-Αυτοκινήτων Επαγγελματική Ευθύνη

Αγορά & Πωλήση Κατοικιών – Oικοπέδων Επαγγελματικών χώρων

Στεγαστικά Δάνεια Επαγγελματικά Leasing

o

SENATUS® License

σελ. 2/5


ΕΜΕΙΣ:

9 Μέσα από ειδικό πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευσης που έχουμε ειδικά εκπονήσει για το Δίκτυο Licensing σας μεταφέρουμε την τεχνογνωσία μας και την πολυετή εμπειρία μας. 9 Υλοποιούμε

ενημερωτικά

σεμινάρια

και

προγράμματα

επανεκπαίδευσης καθόλη την διάρκεια της συνεργασίας μας. 9 Σας προσφέρουμε Δίκαιους Ορους Συνεργασίας, με αμοιβαία οφέλη. 9 Σας εντάσσουμε στο Διαφημιστικό μας πρόγραμμα και ειδικά στο Δίκτυο Licensing. 9 Σας παραδίδουμε το Ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα SENATUS Software Package το οποίο εκσυγχρονίζει, βελτιώνει και απλοποιεί την καθημερινή λειτουργία σας. 9 Σας προμηθεύουμε με τα αποκλειστικά προιόντα-υπηρεσίες που μόνον η SENATUS® διαθέτει. 9 Σας

παραδίδουμε

όλο

το

ειδικά

για

το

Δίκτυο

Licensing

ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό. 9 Σας εντάσσουμε στο Web Site της εταιρείας SENATUS® και ειδικά στο Δίκτυο Licensing. 9 Σας παραδίδουμε εντελώς δωρεάν τα πρώτα διαφημιστικά σας για άμεση χρήση. 9 Σας υποστηρίζουμε μέσα από το ειδικό Τμήμα Υποστήριξης Licensing της SENATUS®. 9 Εφαρμόζουμε στην πράξη την αρχή του «WIN-WIN»

SENATUS® License

σελ. 3/5


ΕΣΕΙΣ:

9 Βελτιώνετε άμεσα τις γνώσεις σας παρακολουθώντας τον αρχικό κύκλο ενημέρωσης & εκπαίδευσης. 9 Τοποθετείτε εξωτερική φωτεινή επιγραφή SENATUS Licensee στην έδρα σας. 9 Βελτιώνετε και απλοποιείτε την καθημερινή λειτουργία σας με την χρήση

του

Ειδικού

Πληροφοριακού

Συστήματος

SENATUS

Software Package® αξιοποιώντας άμεσα όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν για την προώθηση των εργασιών σας στην Τοπική Αγορά. 9 Είσαστε συνεχώς ενήμερος για τις εξελίξεις. 9 Παρουσιάζεστε στο Web Site του Δικτύου License SENATUS®.

SENATUS® License

σελ. 4/5


Το πακέτο License της SENATUS® κοστίζει € 8.000 (πλέον ΦΠΑ) και περιλαμβάνει το Ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα SENATUS Software Package® την ένταξη σε αυτό και την χρήση του, την αρχική σας εκπαίδευση και όλη την μεταφορά τεχνογνωσίας. Για την χρήση του σήματος SENATUS® την συμμετοχή στο Δίκτυο License, την επανεκπαίδευση, τα ειδικά σεμινάρια και την συνεχή ενημέρωση στις τεχνολογικές

εξελίξεις

την

Διαφήμιση

και

την

συνεχή

υποστήριξη

συνεισφέρετε μέσα από τα Royalties (4,5%). Η καταβολή τους γίνεται μηνιαίως με βάση το χαρτοφυλάκιο σας. Εχετε την δυνατότητα να μετατρέψετε την Συνεργασία σε αποκλειστική συνεργασία Franchise. Η αρχική περίοδος Συνεργασίας είναι για τρία έτη με ανανεώσεις.

Αν πιστεύετε, ότι σας ενδιαφέρει η πρόταση και αντέχετε το βάρος της ευθύνης που συνεπάγεται το κύρος SENATUS®, εμείς σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο και λίαν ελκυστικό πακέτο License !

Συμπληρώστε και

την

επικοινωνήστε

Αίτηση με

το

Συνεργασίας Τμήμα

Ανάπτυξης

που της

ακολουθεί εταιρείας

για καθορισμό ενημερωτικής συνάντησης.

SENATUS® License

σελ. 5/5


SENATUS Shop in Shop  

Η SENATUS έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει, με μοναδικό και ολοκληρωμένο τρόπο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το τρίπτυχο Ασφαλίσεις, Ακινήτα, Τραπ...

Advertisement