Page 1

Vergoedingenoverzicht

2013


Vergoedingen Algemene licenties Stichting ter exploitatie van naburige rechten

BELANGRIJK

03

HUWELIJKSVOLTREKKINGEN

14

ACHTERGRONDMUZIEK OP WEBSITES

04

IJSBANEN

15

AMATEUR (VOLKS-)DANSGEZELSCHAPPEN AMUSEMENTSHALLEN

04

KERMISATTRACTIES / STRAATTHEATER

15

05

MEDISCHE BEHANDELRUIMTE(S)

16

BEDRIJFSRESTAURANTS / KANTINES / RECREATIEZALEN BEDRIJFSRUIMTES / KANTOREN / WERKPLAATSEN

05

ONDERWIJS - BASISONDERWIJS

16

ONDERWIJS - VOORTGEZET ONDERWIJS / MBO / VOLWASSENENEDUCATIE

17

06

BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN

06

OVERIGE RUIMTE(S): RECEPTIES, ONTVANGSTRUIMTE(S) EN WACHTRUIMTE(S)

17

BIOSCOPEN

07 PARKEERGARAGES

18

BOUWVERGOEDING

07 PERSONEELSFEESTEN / JUBILEA

18

PEUTERSPEELZALEN / KINDERDAGVERBLIJVEN

19

SPORTKANTINES (NIET VERPACHT)

19

SPORTSCHOLEN / FITNESSCENTRA – ACHTERGRONDMUZIEK

20

SPORTSCHOLEN / FITNESSCENTRA – VOORGRONDMUZIEK

20

SPORTVELDEN / STADIONS

21

BUSSEN / VLIEGTUIGEN / RONDVAARTBOTEN / TREINEN 08 CLUB- / JEUGD- / BUURT- EN DORPSHUIZEN 08 CREMATORIA

09

DANS- / THEATERGEZELSCHAPPEN

09

DANSSCHOLEN / DANSLERAREN / SPORTLERAREN

10

DOORGIFTE VAN MUZIEK NAAR HOTELKAMERS / BUNGALOWS

10

EVENEMENTEN / FESTIVITEITEN / BRADERIEEN HORECA ACHTERGRONDMUZIEK

11

TELEFOONLIJNEN

21

11

UITERLIJKE VERZORGING

22

HORECA AMUSEMENTSMUZIEK TABEL 1 - VERGOEDING T/M 30 OPENSTELLINGEN PER JAAR

12

VERKOOPRUIMTES I: ALGEMENE DETAILHANDEL

22

12

VERKOOPRUIMTES II: SUPERMARKTEN / WARENHUIZEN / DOE-HET-ZELF-ZAKEN

23

HORECA AMUSEMENTSMUZIEK TABEL 2 - VERGOEDING PER OPENSTELLING BIJ 31 T/M 52 OPENSTELLINGEN PER JAAR

WELLNESS

23

HORECA AMUSEMENTSMUZIEK TABEL 3 - VERGOEDING PER OPENSTELLING BIJ 53 T/M 104 OPENSTELLINGEN PER JAAR

13

WINKELSTRATEN / WINKELCENTRA / GALERIJEN / PASSAGES / BUITENRUIMTE(S) TANKSTATIONS

24

HORECA AMUSEMENTSMUZIEK TABEL 4 - VERGOEDING PER OPENSTELLING BIJ 105 T/M 156 OPENSTELLINGEN PER JAAR

13

VERGOEDINGSVOORWAARDEN

25

MUZIEK WERKT

26

HORECA AMUSEMENTSMUZIEK TABEL 5 - VERGOEDING PER OPENSTELLING BIJ 157 OF MEER OPENSTELLINGEN PER JAAR

14


Vergoedingen Algemene licenties Stichting ter exploitatie van naburige rechten

3

BELANGRIJK OM TE WETEN Waarop is de vergoeding van toepassing? Op elke vorm van (achtergrond en/of amusement) muziek die door middel van radio, televisie, cd-speler en/of andere afspeelapparatuur ten gehore wordt gebracht. Waarop is de vergoeding gebaseerd? De functionaliteit van de muziek, de bezoekersintensiteit en mate van publiekstoegankelijkheid of toegankelijkheid voor medewerkers zijn bepalende factoren. Op basis waarvan worden vergoedingen berekend? Afhankelijk van het type muziekgebruik hanteert Sena tabellen die gebaseerd zijn op de oppervlakte (m²) van de publiekstoegankelijke ruimtes (bijvoorbeeld in supermarkten, warenhuizen, bedrijfsrestaurants en horecagelegenheden) of die gebaseerd zijn op het aantal fulltime medewerkers (bijvoorbeeld in werkplaatsen, kantoren en magazijnen). Daarnaast bestaan er speciale vormen van muziekgebruik, bijvoorbeeld in vliegtuigen of op websites, waarvoor een afwijkende afrekenmethodiek geldt. Hoe komen de Sena-vergoedingen tot stand? Sena hanteert voor elke vorm van muziekgebruik een separate vergoeding die in goed overleg en in samenwerking met representatieve (branche-)organisaties is overeengekomen. Waarvoor geldt de licentie? De licentie is uitsluitend van toepassing op het gebruik van muziek in de ruimte(s) en/of locatie(s) waarvoor de licentie is afgegeven. Muzieklicenties worden per locatie en per vorm van openbaarmaking vastgesteld en berekend.

Samenwerking met brancheorganisaties Sena heeft met verschillende representatieve brancheorganisaties een collectieve licentieovereenkomst gesloten. Hierbij worden de licenties van de leden van zo’n organisatie in één keer collectief afgehandeld. Een prima administratieve besparing waardoor een interessante korting kan worden verleend. Heeft uw brancheorganisatie ook een collectieve regeling voor haar leden met Sena afgesproken? Het secretariaat van uw brancheorganisatie kan u er alles over vertellen. Aanmeldkorting Met ingang van 2012 hanteren Buma, Sena en Videma standaard een uniforme aanmeldkorting van 25% plus een extra korting van 8,33% wanneer een licentie gelijktijdig voor zowel Buma, Sena als Videma wordt aangevraagd. Deze maximale 33,33% aanmeldkorting wordt standaard in mindering gebracht op de basisvergoeding en kent als tweede voorwaarde een tijdige betaling van de factuur. Ondernemingen zonder licentie, waarbij het gebruik van muziek achteraf door de buitendienst wordt geconstateerd, hebben het eerste licentie jaar geen recht op deze korting. Ondernemingen die reeds met een licentie geregistreerd staan - individueel of collectief - ontvangen automatisch de maximale 33,33% korting. Jaarlijkse indexering Een van de afspraken met het Platform Auteursrecht VNONCW/MKB-Nederland betreft het jaarlijks aanpassen van de vergoedingen volgens een uniforme indexeringsmethodiek. Vanaf 2012 hanteren Buma, Sena en Videma dezelfde methodiek, het gemiddelde van de meest recente 12 maanden (juni/juni) CPI tabel afgeleid, van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De vergoedingen in dit overzicht zijn op jaarbasis en vrij van BTW.

MEER INFORMATIE Heeft u naar aanleiding van deze brochure nog vragen? Neem dan contact met Sena op via het Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten op telefoonnummer 023 – 799 7844 of via www.mijnlicentie.nl. Een van onze medewerkers helpt u graag verder. Voor meer informatie over Sena of de Wet op de naburige rechten kunt u ook terecht op www.sena.nl (gebruikers van muziek).

Catharina van Renneslaan 20 1217 CX Hilversum

Postbus 113 1200 AC Hilversum

T 035 625 17 00 F 035 625 17 99

sena@sena.nl www.sena.nl

Sena is gecertificeerd met het CBO-Keurmerk


Vergoedingen Algemene licenties Stichting ter exploitatie van naburige rechten

4

ACHTERGRONDMUZIEK OP WEBSITES Wanneer u gebruikmaakt van achtergrondmuziek op uw website dan betaalt u het basistarief van € 187,63. Als u uw website uit eigen beweging aanmeldt dan geldt voor u een netto vergoeding van € 125,10.

AMATEUR (VOLKS-)DANSGEZELSCHAPPEN De vergoeding is gebaseerd op het aantal leerlingen / leden. AANTAL LEDEN

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

t/m 50

€ 186,42

€ 124,29

51 t/m 100

€ 247,92

€ 165,29

101 t/m 250

€ 276,34

€ 184,24

251 t/m 500

€ 438,57

€ 292,39

501 t/m 750

€ 583,28

€ 388,88

Voor iedere 500 meer of een gedeelte daarvan

€ 93,19

€ 62,13

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

Toelichting: Het betreft hier voornamelijk volksdansmuziek uit Israël, Hongarije, Verenigde Staten, Roemenië et cetera. Deze vergoeding geldt ook voor Country- en linedanceclubs.

Catharina van Renneslaan 20 1217 CX Hilversum

Postbus 113 1200 AC Hilversum

T 035 625 17 00 F 035 625 17 99

sena@sena.nl www.sena.nl

Sena is gecertificeerd met het CBO-Keurmerk


Vergoedingen Algemene licenties Stichting ter exploitatie van naburige rechten

5

AMUSEMENTSHALLEN De vergoeding is gebaseerd op het aantal vierkante meters van de publiekstoegankelijke ruimte(s) waarin muziek ten gehore wordt gebracht. OPPERVLAKTE

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

t/m 100 m2

€ 423,02

€ 282,03

101 t/m 200 m2

€ 562,35

€ 374,92

201 t/m 400 m2

€ 748,34

€ 498,92

401 t/m 800 m2

€ 995,31

€ 663,57

801 t/m 1600 m2

€ 1.194,37

€ 796,29

Voor elke 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 211,52

€ 141,02

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

BEDRIJFSRESTAURANTS / KANTINES / RECREATIEZALEN De vergoeding is gebaseerd op het aantal vierkante meters van de ruimte waarin de muziek ten gehore wordt gebracht. OPPERVLAKTE

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

t/m 100 m2

€ 338,42

€ 225,62

101 t/m 200 m2

€ 449,87

€ 299,93

201 t/m 400 m2

€ 598,66

€ 399,13

401 t/m 800 m2

€ 796,25

€ 530,86

801 t/m 1600 m2

€ 955,49

€ 637,03

Voor elke 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 169,21

€ 112,81

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

Catharina van Renneslaan 20 1217 CX Hilversum

Postbus 113 1200 AC Hilversum

T 035 625 17 00 F 035 625 17 99

sena@sena.nl www.sena.nl

Sena is gecertificeerd met het CBO-Keurmerk


Vergoedingen Algemene licenties Stichting ter exploitatie van naburige rechten

6

BEDRIJFSRUIMTES / KANTOREN / WERKPLAATSEN De vergoeding is gebaseerd op het aantal voltijdse werknemers (fte’s) dat de muziek kan horen. AANTAL MEDEWERKERS

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

3 t/m 10

€ 167,39

€ 111,60

11 t/m 25

€ 334,78

€ 223,20

26 t/m 50

€ 669,53

€ 446,37

51 t/m 100

€ 1.004,31

€ 669,57

101 t/m 200

€ 1.339,04

€ 892,74

Per 100 fte’s meer of een gedeelte daarvan

€ 336,25

€ 224,18

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

Toelichting: Onder bedrijfsruimtes wordt o.a. verstaan: kantoren, expeditieruimtes, keukens, magazijnen, werkruimtes, garages en werkplaatsen.

BEURZEN / TENTOONSTELLINGEN De vergoeding is gebaseerd op het aantal vierkante meters van de ruimte waarin de muziek ten gehore wordt gebracht. OPPERVLAKTE

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

t/m 100 m2

€ 696,09

€ 464,08

101 t/m 200 m2

€ 1.044,13

€ 696,12

201 t/m 400 m2

€ 1.392,21

€ 928,18

401 t/m 800 m2

€ 1.740,22

€ 1.160,20

801 t/m 1600 m2

€ 2.088,31

€ 1.392,28

Voor elke 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 348,04

€ 232,04

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

Toelichting: De minimale periode waarvoor een licentie kan worden afgesloten bedraagt één maand. De vergoeding wordt naar rato berekend.

Catharina van Renneslaan 20 1217 CX Hilversum

Postbus 113 1200 AC Hilversum

T 035 625 17 00 F 035 625 17 99

sena@sena.nl www.sena.nl

Sena is gecertificeerd met het CBO-Keurmerk


Vergoedingen Algemene licenties Stichting ter exploitatie van naburige rechten

7

BIOSCOPEN De vergoeding is gebaseerd op een vaste vergoeding per bioscoopstoel. VAST BEDRAG

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

Per stoel

€ 1,66

€ 1,11

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

BOUWVERGOEDING De vergoeding is gebaseerd op het aantal voltijdse werknemers (fte’s). AANTAL MEDEWERKERS

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

3 t/m 5

€ 142,28

€ 94,86

6 t/m 10

€ 301,31

€ 200,88

11 t/m 25

€ 636,05

€ 424,05

26 t/m 50

€ 964,15

€ 642,80

51 t/m 100

€ 1.472,94

€ 982,01

101 t/m 200

€ 1.926,58

€ 1.284,45

Per 100 fte’s meer of een gedeelte daarvan

€ 403,50

€ 269,01

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

Catharina van Renneslaan 20 1217 CX Hilversum

Postbus 113 1200 AC Hilversum

T 035 625 17 00 F 035 625 17 99

sena@sena.nl www.sena.nl

Sena is gecertificeerd met het CBO-Keurmerk


Vergoedingen Algemene licenties Stichting ter exploitatie van naburige rechten

8

BUSSEN / VLIEGTUIGEN / RONDVAARTBOTEN / TREINEN De vergoeding is gebaseerd op het aantal vierkante meters. OPPERVLAKTE

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

t/m 100 m2

€ 338,42

€ 225,62

101 t/m 200 m2

€ 449,87

€ 299,93

201 t/m 400 m2

€ 598,66

€ 399,13

401 t/m 800 m2

€ 796,25

€ 530,86

801 t/m 1600 m2

€ 955,50

€ 637,03

Voor elke 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 169,20

€ 112,81

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

Toelichting: Voor de vaststelling van het aantal vierkante meters wordt het aantal zitplaatsen gedeeld door twee.

CLUB- / JEUGD- / BUURT- EN DORPSHUIZEN De vergoeding is gebaseerd op het aantal vierkante meters. OPPERVLAKTE

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

t/m 100 m2

€ 212,15

€ 141,44

101 t/m 200 m2

€ 326,90

€ 217,94

201 t/m 400 m2

€ 441,64

€ 294,44

401 t/m 800 m2

€ 556,39

€ 370,94

801 t/m 1600 m2

€ 671,13

€ 447,44

Voor elke 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 114,74

€ 76,50

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

Toelichting: Per 5 feestavonden of een gedeelte daarvan wordt een aanvullende vergoeding van 125,11 euro (bruto 187,66 euro) in rekening gebracht.

Catharina van Renneslaan 20 1217 CX Hilversum

Postbus 113 1200 AC Hilversum

T 035 625 17 00 F 035 625 17 99

sena@sena.nl www.sena.nl

Sena is gecertificeerd met het CBO-Keurmerk


Vergoedingen Algemene licenties Stichting ter exploitatie van naburige rechten

9

CREMATORIA De vergoeding is gebaseerd op een vaste vergoeding per crematorium. VAST BEDRAG

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

€ 593,78

€ 395,88

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

DANS- / THEATERGEZELSCHAPPEN EN EDUCATIEVE VOORSTELLINGEN De vergoeding is gebaseerd op een vaste vergoeding per bezoeker.

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

Normale voorstelling per bezoeker

€ 0,19

€ 0,13

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

Catharina van Renneslaan 20 1217 CX Hilversum

Postbus 113 1200 AC Hilversum

T 035 625 17 00 F 035 625 17 99

sena@sena.nl www.sena.nl

Sena is gecertificeerd met het CBO-Keurmerk


Vergoedingen Algemene licenties Stichting ter exploitatie van naburige rechten

10

DANSSCHOLEN / DANSLERAREN / SPORTLERAREN De vergoeding is gebaseerd op het aantal vierkante meters. OPPERVLAKTE

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

t/m 100

e 352,17

e 234,79

101 t/m 200

e 468,15

e 312,11

201 t/m 400

e 622,95

e 415,32

401 t/m 800

e 828,58

e 552,42

801 t/m 1600

e 994,30

e 662,90

Voor iedere 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

e 176,08

e 117,39

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

Toelichting dansscholen: Indien een dansschool de beschikking heeft over een aparte horecaruimte, dan geldt voor deze ruimte de van toepassing zijnde horecavergoeding. Toelichting dansleraren/sportleraren: Indien door een individuele zelfstandige dansleraar/sportleraar minder dan 10 uur per week wordt lesgegeven, dan is een korting van 50% van toepassing.

DOORGIFTE VAN MUZIEK NAAR HOTELKAMERS / BUNGALOWS Het aantal bungalows/kamers waarnaar kan worden doorgeschakeld. AANTAL HOTELKAMERS/BUNGALOWS

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

t/m 50

€ 72,59

€ 48,40

51 t/m 100

€ 145,20

€ 96,81

101 t/m 150

€ 217,79

€ 145,20

151 t/m 200

€ 290,39

€ 193,60

Voor elke 50 meer hotelkamers/bungalows of een gedeelte daarvan.

€ 72,59

€ 48,40

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

Toelichting: Vergoeding is van toepassing in geval van distributie van muziek naar bungalows en hotelkamers.

Catharina van Renneslaan 20 1217 CX Hilversum

Postbus 113 1200 AC Hilversum

T 035 625 17 00 F 035 625 17 99

sena@sena.nl www.sena.nl

Sena is gecertificeerd met het CBO-Keurmerk


Vergoedingen Algemene licenties Stichting ter exploitatie van naburige rechten

11

EVENEMENTEN / FESTIVITEITEN / BRADERIEËN De vergoeding is gebaseerd op het aantal vierkante meters. OPPERVLAKTE

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

t/m 100 m2

€ 1.044,12

€ 696,12

101 t/m 200 m2

€ 1.566,19

€ 1.044,18

201 t/m 400 m2

€ 2.088,31

€ 1.392,28

401 t/m 800 m2

€ 2.610,33

€ 1.740,31

801 t/m 1600 m2

€ 3.132,46

€ 2.088,41

Voor elke 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 522,05

€ 348,05

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

Toelichting: Dagovereenkomsten zijn mogelijk à 5% met een minimum van 104,42 euro (bruto € 156,62). In geval van muziekgebruik door middel van geluidswagens wordt uitgegaan van de vergoeding t/m 1600 m2.

HORECA ACHTERGRONDMUZIEK De vergoeding is gebaseerd op de oppervlakte in vierkante meters van de ruimte(s) waar de muziek ten gehore wordt gebracht. OPPERVLAKTE

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

t/m 100 m2

€ 751,78

€ 501,21

101 t/m 200 m2

€ 1.061,41

€ 707,64

201 t/m 300 m2

€ 1.388,70

€ 925,84

301 t/m 400 m2

€ 1.707,12

€ 1.138,14

401 t/m 500 m2

€ 2.025,56

€ 1.350,44

Voor iedere 100 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 318,42

€ 212,29

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

Catharina van Renneslaan 20 1217 CX Hilversum

Postbus 113 1200 AC Hilversum

T 035 625 17 00 F 035 625 17 99

sena@sena.nl www.sena.nl

Sena is gecertificeerd met het CBO-Keurmerk


Vergoedingen Algemene licenties Stichting ter exploitatie van naburige rechten

12

HORECA AMUSEMENTSMUZIEK TABEL 1 – VERGOEDING T/M 30 OPENSTELLINGEN PER JAAR De vergoeding is gebaseerd op het aantal vierkante meters van de publiekstoegankelijke ruimte(s) in combinatie met het aantal openstellingen per jaar. OPPERVLAKTE

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

t/m 100 m2

€ 819,68

€ 546,48

101 t/m 150 m2

€ 1.229,52

€ 819,72

151 t/m 200 m2

€ 1.639,35

€ 1.092,96

201 t/m 250 m2

€ 2.049,19

€ 1.366,20

251 t/m 300 m2

€ 2.459,03

€ 1.639,44

301 t/m 350 m2

€ 2.868,87

€ 1.912,68

351 t/m 400 m2

€ 3.278,71

€ 2.185,91

401 t/m 450 m2

€ 3.688,55

€ 2.459,15

451 t/m 500 m2

€ 4.098,38

€ 2.732,39

Voor elke 50 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 409,84

€ 273,24

HORECA AMUSEMENTSMUZIEK TABEL 2 - VERGOEDING PER OPENSTELLING BIJ 31 T/M 52 OPENSTELLINGEN PER JAAR De vergoeding is gebaseerd op het aantal vierkante meters van de publiekstoegankelijke ruimte(s) in combinatie met het aantal openstellingen per jaar. OPPERVLAKTE

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

t/m 100 m2

€ 27,32

€ 18,22

101 t/m 150 m2

€ 40,98

€ 27,32

151 t/m 200 m2

€ 54,65

€ 36,43

201 t/m 250 m2

€ 68,31

€ 45,54

251 t/m 300 m2

€ 81,97

€ 54,65

301 t/m 350 m2

€ 95,63

€ 63,76

351 t/m 400 m2

€ 109,29

€ 72,86

401 t/m 450 m2

€ 122,95

€ 81,97

451 t/m 500 m2

€ 136,61

€ 91,08

Voor elke 50 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 13,66

€ 9,11

Catharina van Renneslaan 20 1217 CX Hilversum

Postbus 113 1200 AC Hilversum

T 035 625 17 00 F 035 625 17 99

sena@sena.nl www.sena.nl

Sena is gecertificeerd met het CBO-Keurmerk


Vergoedingen Algemene licenties Stichting ter exploitatie van naburige rechten

13

HORECA AMUSEMENTSMUZIEK TABEL 3 - VERGOEDING PER OPENSTELLING BIJ 53 T/M 104 OPENSTELLINGEN PER JAAR De vergoeding is gebaseerd op het aantal vierkante meters van de publiekstoegankelijke ruimte(s) in combinatie met het aantal openstellingen per jaar. OPPERVLAKTE

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

t/m 100 m2

€ 21,86

€ 14,57

101 t/m 150 m2

€ 32,79

€ 21,86

151 t/m 200 m2

€ 43,72

€ 29,15

201 t/m 250 m2

€ 54,65

€ 36,43

251 t/m 300 m2

€ 65,57

€ 43,72

301 t/m 350 m2

€ 76,50

€ 51,00

351 t/m 400 m2

€ 87,43

€ 58,29

401 t/m 450 m2

€ 98,36

€ 65,58

451 t/m 500 m2

€ 109,29

€ 72,86

Voor elke 50 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 10,93

€ 7,29

HORECA AMUSEMENTSMUZIEK TABEL 4 - VERGOEDING PER OPENSTELLING BIJ 105 T/M 156 OPENSTELLINGEN PER JAAR De vergoeding is gebaseerd op het aantal vierkante meters van de publiekstoegankelijke ruimte(s) in combinatie met het aantal openstellingen per jaar. OPPERVLAKTE

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

t/m 100 m2

€ 19,13

€ 12,75

101 t/m 150 m2

€ 28,69

€ 19,13

151 t/m 200 m2

€ 38,25

€ 25,50

201 t/m 250 m2

€ 47,81

€ 31,88

251 t/m 300 m2

€ 57,38

€ 38,25

301 t/m 350 m2

€ 66,94

€ 44,63

351 t/m 400 m2

€ 76,50

€ 51,00

401 t/m 450 m2

€ 86,07

€ 57,38

451 t/m 500 m2

€ 95,63

€ 63,76

Voor elke 50 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 9,56

€ 6,38

Catharina van Renneslaan 20 1217 CX Hilversum

Postbus 113 1200 AC Hilversum

T 035 625 17 00 F 035 625 17 99

sena@sena.nl www.sena.nl

Sena is gecertificeerd met het CBO-Keurmerk


Vergoedingen Algemene licenties Stichting ter exploitatie van naburige rechten

14

HORECA AMUSEMENTSMUZIEK TABEL 5 - VERGOEDING PER OPENSTELLING BIJ 157 OF MEER OPENSTELLINGEN PER JAAR De vergoeding is gebaseerd op het aantal vierkante meters van de publiekstoegankelijke ruimte(s) in combinatie met het aantal openstellingen per jaar. OPPERVLAKTE

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

t/m 100 m2

€ 16,39

€ 10,93

101 t/m 150 m2

€ 24,59

€ 16,39

151 t/m 200 m2

€ 32,79

€ 21,86

201 t/m 250 m2

€ 40,98

€ 27,32

251 t/m 300 m2

€ 49,18

€ 32,79

301 t/m 350 m2

€ 57,38

€ 38,25

351 t/m 400 m2

€ 65,57

€ 43,72

401 t/m 450 m2

€ 73,77

€ 49,18

451 t/m 500 m2

€ 81,97

€ 54,65

Voor elke 50 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 8,20

€ 5,46

HUWELIJKSVOLTREKKINGEN

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

€ 127,94

€ 85,30

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

Toelichting: Voor het gebruik van muziek tijdens of voorafgaande aan huwelijksceremonies in gemeentehuizen wordt er een vaste vergoeding berekend, ongeacht het aantal huwelijksvoltrekkingen.

Catharina van Renneslaan 20 1217 CX Hilversum

Postbus 113 1200 AC Hilversum

T 035 625 17 00 F 035 625 17 99

sena@sena.nl www.sena.nl

Sena is gecertificeerd met het CBO-Keurmerk


Vergoedingen Algemene licenties Stichting ter exploitatie van naburige rechten

15

IJSBANEN De vergoeding is gebaseerd op een vaste vergoeding per ijsbaan. VAST BEDRAG PER IJSBAAN

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

€ 1.392,20

€ 928,18

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

Toelichting: Indien een ijsbaan niet het gehele jaar geopend is zal het tarief naar rato in rekening worden gebracht met een minimum van een maand.

KERMISATTRACTIES / STRAATTHEATER De vergoeding is gebaseerd op het aantal vierkante meters van de attracties. OPPERVLAKTE

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

t/m 100 m2

€ 338,42

€ 225,62

101 t/m 200 m2

€ 449,87

€ 299,93

201 t/m 400 m2

€ 598,66

€ 399,13

401 t/m 800 m2

€ 796,25

€ 530,86

801 t/m 1600 m2

€ 955,50

€ 637,03

Voor elke 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 169,20

€ 112,81

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

Catharina van Renneslaan 20 1217 CX Hilversum

Postbus 113 1200 AC Hilversum

T 035 625 17 00 F 035 625 17 99

sena@sena.nl www.sena.nl

Sena is gecertificeerd met het CBO-Keurmerk


Vergoedingen Algemene licenties Stichting ter exploitatie van naburige rechten

16

MEDISCHE BEHANDELRUIMTE(S) De vergoeding is gebaseerd op een vaste vergoeding per medische behandelruimte waarin muziek ten gehore wordt gebracht. VAST BEDRAG PER BEHANDELRUIMTE

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

€ 119,60

€ 79,74

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

ONDERWIJS - BASISONDERWIJS De vergoeding is gebaseerd op het aantal activiteiten per jaar. AANTAL ACTIVITEITEN

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

t/m 10 activiteiten per jaar

€ 53,29

€ 35,53

meer dan 10 activiteiten per jaar

€ 106,57

€ 71,05

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

Toelichting: Het betreft hier het muziekgebruik tijdens klassenavonden en feestavonden.

Catharina van Renneslaan 20 1217 CX Hilversum

Postbus 113 1200 AC Hilversum

T 035 625 17 00 F 035 625 17 99

sena@sena.nl www.sena.nl

Sena is gecertificeerd met het CBO-Keurmerk


Vergoedingen Algemene licenties Stichting ter exploitatie van naburige rechten

17

ONDERWIJS - VOORTGEZET ONDERWIJS / MBO / VOLWASSENENEDUCATIE De vergoeding is gebaseerd op het aantal leerlingen per school/per BRIN-registratie. AANTAL LEERLINGEN

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

t/m 600

€ 79,93

€ 53,29

Per 300 leerlingen meer of een gedeelte daarvan

€ 39,97

€ 26,65

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

Toelichting: Het betreft hier het muziekgebruik tijdens klassenavonden en diploma-uitreikingen.

OVERIGE RUIMTE(S): RECEPTIES, ONTVANGSTRUIMTE(S) EN (MEDISCHE) WACHTRUIMTE(S) De vergoeding is gebaseerd op het aantal vierkante meters. OPPERVLAKTE

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

t/m 100 m2

€ 189,77

€ 126,52

101 t/m 200 m2

€ 252,39

€ 168,27

201 t/m 400 m2

€ 281,32

€ 187,56

401 t/m 800 m2

€ 446,45

€ 297,65

801 t/m 1600 m2

€ 593,79

€ 395,88

Voor elke 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 94,87

€ 63,25

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

Catharina van Renneslaan 20 1217 CX Hilversum

Postbus 113 1200 AC Hilversum

T 035 625 17 00 F 035 625 17 99

sena@sena.nl www.sena.nl

Sena is gecertificeerd met het CBO-Keurmerk


Vergoedingen Algemene licenties Stichting ter exploitatie van naburige rechten

18

PARKEERGARAGES De vergoeding is gebaseerd op het aantal vierkante meters. OPPERVLAKTE

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

t/m 100 m2

€ 216,59

€ 144,40

101 t/m 200 m2

€ 287,93

€ 191,96

201 t/m 400 m2

€ 383,15

€ 255,45

401 t/m 800 m2

€ 509,60

€ 339,75

801 t/m 1600 m2

€ 611,52

€ 407,70

Voor elke 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 108,29

€ 72,20

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

PERSONEELSFEESTEN / JUBILEA De vergoeding is gebaseerd op het aantal personeelsfeesten/jubilea en feestdagen per jaar. AANTAL FEESTEN / JUBILEA

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

1 t/m 5

€ 63,99

€ 42,66

6 t/m 10

€ 127,95

€ 85,30

Meer dan 10

€ 191,93

€ 127,96

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

Catharina van Renneslaan 20 1217 CX Hilversum

Postbus 113 1200 AC Hilversum

T 035 625 17 00 F 035 625 17 99

sena@sena.nl www.sena.nl

Sena is gecertificeerd met het CBO-Keurmerk


Vergoedingen Algemene licenties Stichting ter exploitatie van naburige rechten

19

PEUTERSPEELZALEN / KINDERDAGVERBLIJVEN De vergoeding is gebaseerd op een vaste vergoeding per locatie. VAST BEDRAG

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

€ 106,57

€ 71,05

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

SPORTKANTINES (NIET VERPACHT) De vergoeding is gebaseerd op een vaste vergoeding per niet verpachte sportkantine. VAST BEDRAG

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

€ 271,85

€ 181,25

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

Toelichting: Het muziekgebruik in verpachte sportkantines wordt afgerekend op basis van de geldende horecavergoedingen.

Catharina van Renneslaan 20 1217 CX Hilversum

Postbus 113 1200 AC Hilversum

T 035 625 17 00 F 035 625 17 99

sena@sena.nl www.sena.nl

Sena is gecertificeerd met het CBO-Keurmerk


Vergoedingen Algemene licenties Stichting ter exploitatie van naburige rechten

20

SPORTSCHOLEN / FITNESSCENTRA – ACHTERGRONDMUZIEK De vergoeding is gebaseerd op het aantal vierkante meters. OPPERVLAKTE

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

t/m 100 m2

€ 250,98

€ 167,33

101 t/m 200 m2

€ 333,78

€ 222,53

201 t/m 400 m2

€ 372,07

€ 248,06

401 t/m 800 m2

€ 590,42

€ 393,63

801 t/m 1600 m2

€ 785,30

€ 523,56

Voor elke 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 125,47

€ 83,65

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

Toelichting: Het betreft hier het gebruik van achtergrondmuziek in de fitnessruimtes. Indien de sportschool of het fitnesscentrum ook beschikt over een aparte horecaruimte, dan geldt voor het muziekgebruik binnen de horecaruimte de horecavergoeding.

SPORTSCHOLEN / FITNESSCENTRA – VOORGRONDMUZIEK De vergoeding is gebaseerd op het aantal vierkante meters. OPPERVLAKTE

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

t/m 100 m2

€ 352,17

€ 234,79

101 t/m 200 m2

€ 468,15

€ 312,11

201 t/m 400 m2

€ 622,95

€ 415,32

401 t/m 800 m2

€ 828,58

€ 552,42

801 t/m 1600 m2

€ 994,30

€ 662,90

Voor elke 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 176,08

€ 117,39

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

Toelichting: Het betreft hier het gebruik van voorgrondmuziek tijdens activiteiten als Zumba, Les Mills en Bodypump. Voor het gebruik van achtergrondmuziek in de fitnessruimte(s) gelden andere vergoedingen. Indien de sportschool of het fitnesscentrum ook beschikt over een aparte horecaruimte, dan geldt voor het muziekgebruik binnen de horecaruimte de horecavergoeding.

Catharina van Renneslaan 20 1217 CX Hilversum

Postbus 113 1200 AC Hilversum

T 035 625 17 00 F 035 625 17 99

sena@sena.nl www.sena.nl

Sena is gecertificeerd met het CBO-Keurmerk


Vergoedingen Algemene licenties Stichting ter exploitatie van naburige rechten

21

SPORTVELDEN / STADIONS De vergoeding is gebaseerd op het aantal vierkante meters. OPPERVLAKTE

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

t/m 100 m2

€ 216,59

€ 144,40

101 t/m 200 m2

€ 287,93

€ 191,96

201 t/m 400 m2

€ 383,15

€ 255,45

401 t/m 800 m2

€ 509,60

€ 339,75

801 t/m 1600 m2

€ 611,52

€ 407,70

Voor elke 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 108,29

€ 72,20

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

TELEFOONLIJNEN De vergoeding is gebaseerd op het aantal telefoonlijnen waarnaar kan worden doorgeschakeld. AANTAL AANSLUITINGEN/LIJNEN

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

t/m 50

€ 72,59

€ 48,40

51 t/m 100

€ 145,20

€ 96,81

101 t/m 150

€ 217,79

€ 145,20

151 t/m 200

€ 290,39

€ 193,60

Voor elke 50 meer aansluitingen/lijnen of een gedeelte daarvan

€ 72,59

€ 48,40

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

Toelichting: Het betreft hier de distributie van muziek tijdens de wachtstand (on hold).

Catharina van Renneslaan 20 1217 CX Hilversum

Postbus 113 1200 AC Hilversum

T 035 625 17 00 F 035 625 17 99

sena@sena.nl www.sena.nl

Sena is gecertificeerd met het CBO-Keurmerk


Vergoedingen Algemene licenties Stichting ter exploitatie van naburige rechten

22

UITERLIJKE VERZORGING De vergoeding is gebaseerd op het aantal fulltime medewerkers (fte’s). AANTAL MEDEWERKERS

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

t/m 5

€ 119,60

€ 79,74

6 t/m 10

€ 239,20

€ 159,47

11 t/m 25

€ 462,20

€ 308,15

26 t/m 50

€ 924,42

€ 616,31

51 t/m 100

€ 1.386,61

€ 924,45

101 t/m 200

€ 1.848,83

€ 1.232,61

Voor iedere 100 fte’s meer of een gedeelte daarvan

€ 464,28

€ 309,53

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

Toelichting: Het betreft hier het gebruik van achtergrondmuziek tijdens de behandeling van klanten op het gebied van schoonheidsbehandelingen, pedicure, massage, kappers en/of nagelverzorging et cetera, zowel in publiekstoegankelijke bedrijfsruimtes als in een praktijk aan huis.

VERKOOPRUIMTES I: ALGEMENE DETAILHANDEL De vergoeding is gebaseerd op het aantal fulltime medewerkers (fte’s). AANTAL MEDEWERKERS

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

t/m 5

€ 106,50

€ 71,00

6 t/m 10

€ 212,99

€ 142,00

11 t/m 25

€ 411,56

€ 274,39

26 t/m 50

€ 823,14

€ 548,78

51 t/m 100

€ 1.234,68

€ 823,16

101 t/m 200

€ 1.646,26

€ 1.097,56

Voor iedere 100 fte’s meer of een gedeelte daarvan

€ 413,40

€ 275,62

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

Toelichting: Deze vergoeding is van toepassing op winkelruimtes van algemene detailhandel die niet tot de categorie Supermarkten, Warenhuizen en Doe-het-Zelfzaken behoren. Daarvoor geldt een andere vergoeding, zie hieronder (verkoopruimtes II).

Catharina van Renneslaan 20 1217 CX Hilversum

Postbus 113 1200 AC Hilversum

T 035 625 17 00 F 035 625 17 99

sena@sena.nl www.sena.nl

Sena is gecertificeerd met het CBO-Keurmerk


Vergoedingen Algemene licenties Stichting ter exploitatie van naburige rechten

23

VERKOOPRUIMTES II: SUPERMARKTEN / WARENHUIZEN / DOE-HET-ZELF-ZAKEN De vergoeding is gebaseerd op de oppervlakte van de publiekstoegankelijke ruimte(s) in vierkante meters. OPPERVLAKTE

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

t/m 100

€ 158,27

€ 105,52

101 t/m 200

€ 237,42

€ 158,29

201 t/m 400

€ 316,56

€ 211,05

401 t/m 800

€ 395,68

€ 263,80

801 t/m 1600

€ 474,82

€ 316,56

Voor iedere 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 83,69

€ 55,79

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

Toelichting: Deze vergoeding is niet van toepassing op winkelruimtes van algemene detailhandel zoals bakkers, slagerijen, groentewinkels et cetera. Daarvoor geldt een andere vergoeding, zie hierboven (verkoopruimtes I).

WELLNESS De vergoeding is gebaseerd op het aantal vierkante meters. OPPERVLAKTE

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

t/m 100

€ 189,77

€ 126,52

101 t/m 200

€ 252,39

€ 168,27

201 t/m 400

€ 281,32

€ 187,56

401 t/m 800

€ 446,45

€ 297,65

801 t/m 1600

€ 593,79

€ 395,88

Voor iedere 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 94,87

€ 63,25

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

Toelichting: Het betreft hier een vergoeding voor het gebruik van achtergrondmuziek in kleedkamers, solaria, zonnebanken, sauna’s, spa’s, relaxruimtes en dergelijke. Voor het gebruik van muziek in het horecagedeelte zijn de horecavergoeding van toepassing.

Catharina van Renneslaan 20 1217 CX Hilversum

Postbus 113 1200 AC Hilversum

T 035 625 17 00 F 035 625 17 99

sena@sena.nl www.sena.nl

Sena is gecertificeerd met het CBO-Keurmerk


Vergoedingen Algemene licenties Stichting ter exploitatie van naburige rechten

24

WINKELSTRATEN / WINKELCENTRA / GALERIJEN / PASSAGES / BUITENRUIMTE(S) / TANKSTATIONS De vergoeding is gebaseerd op het aantal vierkante meters. OPPERVLAKTE

BASISVERGOEDING

NETTO VERGOEDING

t/m 100

€ 464,07

€ 309,39

101 t/m 200

€ 696,35

€ 464,26

201 t/m 400

€ 928,13

€ 618,78

401 t/m 800

€ 1.160,15

€ 773,47

801 t/m 1600

€ 1.392,21

€ 928,18

Voor iedere 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 232,03

€ 154,69

Deze vergoeding is op jaarbasis en vrij van BTW

Toelichting: Indien de muziek via de gevel en/of portiek van winkels in winkelstraten ten gehore wordt gebracht dient, om het correcte aantal vierkante meters te verkrijgen, de totale lengte van de gevels vermenigvuldigd te worden met drie. De minimale periode waarvoor een licentie kan worden afgesloten bedraagt een maand.

Catharina van Renneslaan 20 1217 CX Hilversum

Postbus 113 1200 AC Hilversum

T 035 625 17 00 F 035 625 17 99

sena@sena.nl www.sena.nl

Sena is gecertificeerd met het CBO-Keurmerk


Vergoedingen Algemene licenties Stichting ter exploitatie van naburige rechten

25

VERGOEDINGSVOORWAARDEN 1. Het vergoedingenoverzicht bevat zowel bruto als netto vergoedingen. 2. Individuele muziekgebruikers kunnen door het vrijwillig aanmelden van muziekgebruik in aanmerking komen voor een aanmeldvergoeding van maximaal 33,33%. Deze aanmeldvergoeding is als volgt opgebouwd: a) Een basisvergoeding van 25% wordt in mindering gebracht op de bruto vergoeding, in geval van zelfstandige aanmelding door de muziekgebruiker van zijn muziekgebruik; b) Een additionele vergoeding van 8,33% wordt in mindering gebracht op de bruto vergoeding, in geval van gelijktijdige zelfstandige registratie/aanmelding door de muziek- gebruiker van de relevantie bedrijfs- en gebruiksgegevens bij Buma, Sena en Videma. 3. Bij gebreke van tijdige betaling van de factuur komt de totaal op grond van artikel 2 toegekende aanmeldvergoeding te vervallen en is de muziekgebruiker de bruto vergoeding verschuldigd, vermeerderd met de wettelijke rente en in en buiten rechte te maken kosten (conform staffel voorwerk II). 4. Op deze vergoedingsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 5. Sena is gerechtigd deze vergoedingsvoorwaarden met ingang van een nieuw kalenderjaar te wijzigen. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt via www.sena.nl en www.mijnlicentie.nl.

Catharina van Renneslaan 20 1217 CX Hilversum

Postbus 113 1200 AC Hilversum

T 035 625 17 00 F 035 625 17 99

sena@sena.nl www.sena.nl

Sena is gecertificeerd met het CBO-Keurmerk


Vergoedingen Algemene licenties Stichting ter exploitatie van naburige rechten

26

MUZIEK WERKT Of het nu gaat om een uitstekende werksfeer, of als ondersteunend element in de verkoop, muziek levert de gewenste bijdrage. Keer op keer! Tal van onderzoeken hebben aangetoond dat muziek een grote toegevoegde waarde heeft. Voor klanten en medewerkers, in winkels, supermarkten, cafĂŠs en sportscholen. Zo bleek de verkoop van Franse wijnen te stijgen met chansons op de achtergrond. De productiviteit van medewerkers blijkt te stijgen wanneer zij muziek op hun werk horen. Maar muziek werkt ook in wachtkamers, aan de telefoon of in parkeergarages. Over het algemeen kan worden gesteld dat mensen van aangename muziek rustiger worden en een groter gevoel van veiligheid ervaren. Reden genoeg om muziek in te zetten in uw bedrijf. Neem voor meer inspiratie eens een kijkje op muziekwerkt.nl.

Wijzigingen en zetfouten voorbehouden. Aan dit vergoedingenoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Catharina van Renneslaan 20 1217 CX Hilversum

Postbus 113 1200 AC Hilversum

T 035 625 17 00 F 035 625 17 99

sena@sena.nl www.sena.nl

Sena is gecertificeerd met het CBO-Keurmerk

Vergoedingen 2013  

Vergoedingen muziekgebruik

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you