Page 1

VISION WA L L


V I S I O N WALL

Transparens och avskildhet De öppna lösningarnas problem uppstår i skärningspunkten mellan å ena sidan yteffektivitet och transparens - och å andra sidan ljudnivå och brist på personlig avskildhet. Vision Wall är en enkel och kostnadseffektiv lösning på problemet. Den motsvarar även de krav på flexibilitet och flyttbarhet som är viktiga att tillgodose i moderna arbetsmiljöer.

Transparency and privacy Problems with the open-plan office become apparent in the intersection between the demands for efficient use of floor space and transparency on the one hand - and, on the other, the sound level and the lack of privacy. Vision Wall is a simple and cost efficient solution to this problem. It also meets the demands on flexibility and rearrangement which have to be satisfied in modern office and business environments.

02


V I S I O N WA L L


VI S I O N WALL


V I S I O N WA L L

Form & idé "Vi ville skapa enkla och stilrena moduler i glas där grundtanken är transparens och avskildhet. Utmaningen för oss var att tillåta visuell kommunikation i en miljö där ljus får flöda fritt men där ljudets spridning kan reduceras. Vi ser Vision Wall som ett koncept och en ”bygglåda” för individuella lösningar och uttryck i offentlig miljö." Formgivarna Olle Göransson och Uno Lindh.

Design & concept “We wanted to create simple and stylistically pure glass modules where the idea is to achive a symbiosis of transparency and privacy. The challenge for us was to allow visual communication with a free flow of light and, at the same time, to reduce the diffusion of sound. We regard Vision Wall as a concept and a “tool-box” for individual solutions and image presentations in business and public environments.” Olle Göransson and Uno Lindh, Designers

05


VI S I O N WALL

A

B

C

06


V I S I O N WA L L

D

Ett koncept – många möjligheter Vision Wall är enkel att montera och även att demontera och flytta. Fogmassa behövs inte, alla delar kan demonteras och återanvändas. Infästningen sker endast i golvet och väggarna är självbärande. Stödet från stolparna ger erforderlig stadga. Installation och flyttning förenklas också av att infästning mot tak inte behövs. En hel arbetsplats inklusive väggar kan flyttas på timmar, i stället för på dagar som gäller för traditionella, reglade mellanväggar. Glas är också ett bra material ur miljösynpunkt. Systemet kan även kompletteras med väggpaneler i trä.

One concept - many possibilities Vision Wall is easily assembled and easy to dismantle and move. No joint filler is needed, all parts may be dismantled and used again. The sections are fastened to the floor only and the walls are selfsupporting. The supporting posts provide sufficient stability. Installation and moving is made easy as there is no need to attach the wall sections to the ceiling. A complete working place or office including walls may be moved within a matter of hours instead of days, which traditionally fitted walls require. Glass is also an excellent material from an environmental point of view. The system also includes supplementary wood panel wall sections.

07


V I S I O N WALL

Systemets delar Som standard finns glasväggarna i bredderna 300, 600, 900 och 1200 mm. Höjden, inklusive golvskenan är 2060 mm. Glaset är härdat klarglas och 6 mm tjockt. Stolpar finns i ek eller björk, alternativt metall.

The system components The standard width of the glass panels is 300, 600, 900 and 1200 mm. The height including the floor rail is 2060 mm. The panels are made from tempered, clear glass, 6 mm thick. The posts are available in oak or birch, alternatively metal.

STOLPAR POSTS

EK

BJÖRK

METALL

FACKVERK, METALL

OAK

BIRCH

METAL

TRUSS, METAL

08


V I S I O N WA L L

GLASPARTI

A

B

C

D

E

F

G

H

GLASS PANELS

300 MM

600 MM

900 MM

1200 MM 1:30

SKARV/HÖRNPROFIL AV GLASKLAR AKRYL

BOTTENSKENA

CORNER PROFILE JOINT IN TRANSPARENT ACRYLIC

RAIL PROFILE

180° 40 135° 20 90° 1:4

1:4

Enkel montering Vision Wall kan installeras och flyttas oberoende av annan byggnation, kabeldragningar, belysning och ventilation. En list skruvas i golvet. På den listen vilar sedan glasskivan. För stagningen i vertikalplanet fästs stolpar i golvet. Därefter monteras glasskivorna på plats.

Simple assembly Vision Wall may be installed and moved irrespective of other building installations, cable layout, lighting and ventilation. A rail for supporting the glass panels is bolted to the floor. For vertical stability, profiled posts are fastened to the floor and, finally, the glass panels are fitted in place.

09


VI S I O N WALL

LJUDABSORBENT baksida av perforerad plåt SOUND ABSORBING MATERIAL backside of perforated steel panel

BLÄSTERFILM se olika varianter på sid 9 BLAST FILM see different options on page 9

TRÄPANEL björk eller ek WOOD PANELLING birch or oak

PERSIENN 35mm aluminiumlameller, alternativt 50mm trälameller VENITIAN BLINDS 35 mm aluminium slats, alternative 50 mm wooden slats

SKJUTDÖRR 900mm SLIDING DOOR 900mm

SLAGDÖRR 900mm HINGED DOOR 900mm

10


GRAPHICS BY JESPER DESIGN PHOTO SAM SYLVÉN

V I S I O N WA L L

Valfri avskildhet Genom möjligheten att montera dörrar, förse glaset med blästerfilm, sätta upp persienn eller ljudabsorbent kan graden av avskildhet varieras, både visuellt och akustiskt. Täcker man glasets mellersta tredjedel i horisontalplanet får man visuell avskildhet vid sittande men full transparens vid stående. Dörrar kan fås med gångjärn eller skjutbeslag och kan i båda fallen även utrustas med lås.

Optional privacy It is possible to modify the degree of privacy, with regard to vision as well as acoustics, by adding doors, attaching blast film to the glass panels, setting up Venetian blinds or sound absorbing material. By covering the middle third of the glass panels horisontally visual partition is achieved for a person sitting down while there is full transparency when the person is standing up. Doors may be obtained with hinges or as sliding panels and in, both cases, provided with locks.


V I S I O N WA L L Senab Interior Design Partner har en tydlig vision: För både nationella och internationella uppdragsgivare arbetar vi med att fysiskt realisera varumärke och profil genom inredning. Det arbetet förutsätter hög kompetens i att genomföra projekt med helhetsansvar för kvalitet, ekonomi och tidplaner. Vi erbjuder oss också att ansvara för inredningen över tiden, så att uttryck och kvalitet bevaras. Vår roll förutsätter nära samarbeten med arkitekter och designer samt med ledande möbelproducenter i såväl Skandinavien som ute i världen.

Stockholm SENAB AB Regeringsgatan 66 Box 7164 SE-103 88 Stockholm SWEDEN Tel +46 8 402 19 40 Fax +46 8 10 78 86 Göteborg SENAB AB Fiskhamnsgatan 6C SE-414 58 Göteborg SWEDEN Tel +46 31 704 23 00 Fax +46 31 704 23 39 www.senab.com info@senab.com

Vision Wall  

Vision Wall skärmsystem

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you