Page 1

Reflektion

TVÅ 2010

Hotell Nobis – Bakom detaljerna CSR – Det goda exemplet Mattias Lind – Hållbara tankar

Foto: Louise Billgert


Ibland är det riktigt skönt att göra en reflektion, för det går bra för Senab. I förra numret skrev jag om draken som endast lyfter i motvind. Och nog har det lyft sedan sist. Ökningen ligger på 38% jämfört mot föregående år! Därmed kan Senab redovisa ungefär lika goda siffror som innan lågkonjunkturen. För att få en drake att lyfta måste man förstås ha någon som håller och drar i snöret. Och jag har förmånen att säga att hela laget som utgör Senab har tagit snöret och sprungit uppför kullen! Framgången bygger på att vår idé fungerar. Vi har ett nära samarbete och ser oss som partner oavsett det gäller slutkunder, arkitekter eller projektledare. Ofta fungerar vi som spindel i nätet för projekten, vilket kanske blir tydligast när det gäller ICR, Interior Concept Realization. Det handlar om att utveckla inredningskoncept som speglar företagens varumärken och se till att koncepten kommer på plats oavsett var i världen det är eller hur många enheter det gäller. Det lyckas vi med tack vare vår förmåga till gott samarbete med såväl kunder som våra partners. Att ICR är något av ett paradnummer för Senab visar inte minst den 100%-iga utvecklingen! En annan nyckel till vår framgång är vårt arbete med socialt ansvarstagande eller CSR. Ett uttryck som många pratar om, men som Senab länge tagit på allvar. Idag hjälper vi ofta våra kunder och partners i hur man tänker och arbetar med socialt ansvarstagande. Det gäller att ha synsättet ”att ingen kedja är starkare än den svagaste länken”. Kraven som ett företag ställer mot sin leverantör, måste denna i sin tur säkerställa och föra vidare neråt i kedjan. Därför har Senab också byggt upp ett eget system kring hur vi samarbetar med våra leverantörer och säkrar kedjan. Vårt mångåriga arbete och engagemang kring denna fråga betalar sig nu med nya affärer. Allt fler kunder kräver helt enkelt att leverantören arbetar seriöst med socialt ansvar. Och det gör Senab. Allt vårt arbete riktas mot en punkt. Arbetsplatsen. Den är vårt kärnområde och vi ska vara den bästa leverantören. Det handlar om att ha kunskapen om arbetsplatsen i alla dess beståndsdelar. Med Edsbyn som systerföretag har vi dessutom Sveriges vassaste producent av arbetsplatser. Hur vi går vidare kring att utveckla arbetsplatsen ser jag fram emot att skriva om i en kommande reflektion. Anders Dahl Koncernchef Edsbyn Senab AB

Reflektion Reflektion utges av Senab Stockholm Box 7164, 103 88 Stockholm. Tel 08-58 63 50 00, Fax 08-58 63 50 01. E-mail: info@senab.com Göteborg Fiskhamnsgatan 6C, 414 58 Göteborg. Tel 031-351 51 00, Fax 031-351 51 01 Malmö Fersens Väg 3, 211 42 Malmö. Tel 040-642 53 00, Fax 040-642 53 01 Redaktion: Mats Chressman och Stefan Lindholm Produktion: Society Kommunikationsbyrå AB

Foto: Louise Billgert

Framtiden ser ljus ut. Nästan lika ljus som förr!


Foto: Louise Billgert

Hotel Nobis. Lyxen med detaljer.

Alessandro Catenacci

Hur beskriver man bäst det nyöppnade Hotel Nobis vid Norrmalmstorg i Stockholm? Kanske som Alessandro Catenaccis femstjärniga juvel i det egna hotell- och restaurangimperiet. Eller möjligen som ett nära samarbete mellan arkitektbyrån Claesson Koivisto Rune, Catenacci och Senab. Eller så kan man beskriva hotellet som Eero Koivisto gör det, genom detaljerna.

Det har redan spekulerats om att Stockholms geografi är på väg att förändras. För med det nyöppnade lyxhotellet Hotel Nobis vid Norrmalmstorg är nu frågan om inte Stureplan får maka på sig som huvudstadens mittpunkt. Med 201 rum, restaurang Caina och bistron 24/7, Guldbaren och den spektakulära loungen har Stockholm fått en ny scen. – Man kanske bara gör ett sånt här projekt under sin livstid, börjar Eero Koivisto. Klart att man då vill göra något ordentligt. Och ordenligt har det blivit. Över fikabordet bjuder Eero Koivisto på en hisnande verbal visning av hotellet där varje detalj beskrivs och åtföljs av tankarna bakom. Ingenting har bara råkat bli till eller lämnats åt slumpen. Tandborstglas. Återhållen färgskala för att saker och människor ska ”poppa” upp. Soffa i tre olika skinnkvaliteter. Ljussättning. Badrummen i carraramarmor. Monokroma ytor på distans som får mönster på nära håll. Handsnidade dörrar från Botswana. Nordisk keramik från 50-talet inköpt second hand. Disk i fartygsplåt. Guldspeglar vars glas inte längre tillverkas. Mönster på servetter. Normer som vänts upp och ner

– det vita på golvet och det mörka i taket. Ett tjugotal olika tyger för loungen. Alla olika träslag som samsas i ett rum. Specialritade möbler.

Mårten Claesson, Eero Koivisto och Ola Rune

Senabs roll. För ett år sedan valdes Senab som samarbetspartner för upphandling av all inredning för publika ytor och hotellrum samt specialsnickerier. – Senab har varit väldigt bra att jobba och prata med, säger Eero Koivisto. Det har varit jättekrångliga saker som bara måste fram, men dom har supportat hela tiden. Eero Koivisto funderar vidare över projektets storlek och innehåll och fnissar till. – Jag måste ju säga om Senab, att det är inte helt lätt att köra logistiken till nåt sånt här. Jag fattar inte hur man sparrar det.

Lyx utan glitter. En som gör det är Mats Flodin som varit projektans– Vi funderade mycket på vad som uttrycker modern elevarig på Senab. gans, säger Eero Koivisto. Det handlar inte om det traditio– Det har varit en oändlig mängd leverantörer från nella lyxhotellets guld och glitter. Moderna kapitalister vill väldigt många länder, berättar Mats ha någonting annat, lyx ska vara disFlodin. Vi upplever det här som ett kret och inte utstuderat prålig. Är det ”Jag kan bara väldigt komplext projekt med en sommar kommer de i sneakers och mycket professionell beställare och jeans, kostymen åker på vid mötet. säga sanningen. arkitekt. Vår del har mycket handlat Världen ser helt enkelt annorlunda ut Senab har varit om produkt- och konstruktionslösän förr, och då ska ju hotellet också riktig, riktigt bra.” ningar, en utmanande logistikplanering göra det. och leverantörsförhandlingar med stort – Man måste förstå och ha stor erAlessandro Catenacci, ägare och VD för Nobisgruppen fokus på kostnadseffektivitet. farenhet själv av hur sådana här hotell I ett tätt samarbete har vi alla fått och deras gäster fungerar, för att ge vårt yttersta. Men resultatet är minst sagt strålande. också kunna skapa något genuint eget. Vi reser mycket Den lilla diskreta skylten med hotellets namn vid och jag har i snitt 100 dagar om året på hotell runt om i sidan av entrén är dock inget resultat av någon världen. En erfarenhet som passade väldigt bra för det kostnadsjakt. Bara ytterligare en detalj. här projektet.


Socialt ansvar. Och konsten att inte hamna mellan stolarna. Ingen kedja är starkare än den svagaste länken. Så sammanfattar Fred Schätz Senabs arbete med socialt ansvar eller Corporate Social Responsibility som inleddes redan under nittiotalet. Ett långvarigt engagemang som idag även betalar sig i fler affärer. Karin Holmquist, ansvarig för relationer inom företagsansvar på Atlas Copco, har gedigen erfarenhet av CSR och pekar på hur allt fler företag lyfter frågan till ledningsnivå.

– Ibland behövs en enkel bild för att förklara ett komplext förhållande, börjar Fred Schätz som ansvarar för kvalitet och miljö på Senab. Problematiken och möjligheterna med socialt ansvarstagande handlar om att ”ingen kedja är starkare än den svagaste länken”. Du som beställare ställer krav på din leverantör som i sin tur ställer motsvarande krav mot sina underleverantörer och så vidare. Arbetar alla seriöst och ansvarstagande så innebär det att

värderingar i den egna verksamheten, säger Fred Schätz. För att ytterligare säkerställa slutprodukten jobbar vi med så få leverantörer som möjligt. Senab har avtal med ett 30-tal A-leverantörer som står för 80% av omsättningen. För de resterande 20% av omsättningen så säkerställs

hela kedjan från topp till botten jobbar för att säkerställa dina krav på ett socialt ansvarstagande.

efterlevs genom uppföljning i det första och eventuellt det andra underleverantörsledet. Därefter så blir det

Vad innebär CSR? – Kort uttryckt så handlar det om att företagen skall ta ett samhällsansvar i sin affärsverksamhet, förklarar Fred Schätz. Ett företags samhällsansvar kan delas upp i tre delar; etiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och socialt ansvarstagande. För oss i Sverige handlar det om logiska och traditionella affärsmässiga värderingar. Många företag har dock känt att begreppet varit snårigt och har haft svårt att förstå sammanhanget, d v s att gemensamt i en obruten kedja föra kraven på socialt ansvar ända ner till sista länken i leverantörskedjan. Om kedjan brister. – Om någon länk i denna kedja brister, riskerar all badwill gå från den leverantör som det handlar om, rätt upp i kedjan för att slutligen hamna i knät på beställaren, fortsätter Fred Schätz. Så även om beställarens intentioner är nog så goda, riskerar företaget att stå där med Svarte Petter och ett skadskjutet varumärke. För många företag kan det handla om mycket stora förluster när varumärket skadas. Hur arbetar Senab med sin egen kedja? – För att säkerställa vår egen kedja både för oss själva och våra kunder, har vi sett till att förankra våra egna

värderingarna från gång till gång. Varje leverantör måste skriva under och förbinda sig till att föra kraven vidare till sina underleverantörer. Vi kan säkerställa att våra krav

svårare och vi måste förlita oss på att våra underleverantörer för kraven vidare och i sin tur följer upp att kraven efterlevs. Ett tydligt kravställande och uppföljning när det gäller CSR är inte konstigare än att följa upp produkt- och materialspecifikationer som ligger till grund för sina inköp. Erfarenhet ger affärer. – Många av våra kunder är stora internationella företag och offentlig verksamhet där socialt ansvar är en självklar och allt viktigare del i kraven gentemot leverantörer, säger Fred Schätz. För oss har dessa krav inneburit fler affärer, eftersom många leverantörer ännu inte har ett genomarbetat arbetssätt för socialt ansvarstagande. Checklistor på Atlas Copco. För Atlas Copco har CSR en central roll för hur man arbetar. – När vi väljer leverantörer gör vi utvärderingar baserat på våra checklistor, säger Karin Holmquist. Vi baserar dessa listor på internationella etiska riktlinjer som Global Compacts tio principer vilka numera även finns i nya ISO 26000, och tillämpar dem på global nivå. Det är viktigt att göra klart för leverantören att den i sin tur har ansvaret för sina leverantörer gentemot oss. Och gör vi en utvärdering eller kontroll av en befintlig leverantör har

vi också rätten att gå så långt ner i kedjan som vi vill. Hur upplever Karin Holmquist att svenska företag arbetar med socialt ansvarstagande? – De stora svenska bolagen med global verksamhet har kommit långt och tar det här på stort allvar. De flesta har infört enheter på ledningsnivå som har ansvaret för dessa frågor. En viktig orsak bakom utvecklingen ser man inte minst på kraven från våra investerare, de är jättenoga Karin Holmquist, Atlas Copco med att detta måste göras. Att säkra upp CSR-arbetet har betydelse för såväl varumärke som börskurser. Global standard. Senabs erfarenhet av socialt ansvarstagande sträcker sig tillbaka till mitten av nittiotalet. Det var då som kraven på miljömässigt hållbara produkter började komma, något som med åren utvecklades till att omfatta även sociala och etiska perspektiv och som kom att kallas Corporate Social Responsibility. Sedan 2005 har Sverige (SIS) och Brasilien på ISOs uppdrag, arbetat fram ett förslag för en global standard för CSR, där Senab med Fred Schätz och Atlas Copco ingått i arbetsgruppen. – I september 2010 antogs den nya standarden, ISO 26000, säger Fred Schätz. Jag tror därmed att utvecklingen inom socialt ansvarstagande kommer att skjuta fart. Med ett tydligare ramverk blir det lättare för företag att arbeta med socialt ansvarstagande, samtidigt som opinionen för detta blir allt starkare.


Hotell Gothias helrenovering. Stör ej!

När Hotel Gothia Towers i Göteborg skulle helrenovera 208 hotellrum, ledde Senab det omfattande arbetet. Samtidigt hängde en välbekant dörrskylt framför hela projektet som det stod ”Stör ej” på. Hur det går till att bila, borra och möblera samtidigt som man inte stör, berättar Anna Wennberg mer om. Gothia Towers som ingår i Svenska Mässan är på väg att ta steget från att vara ett av Europas största hotell till det största. 2013 ska det tredje tornet stå klart samtidigt som det blivande mittentornet byggs på. På våren 2010 avslutades dessutom helrenoveringen av sammanlagt 208 rum i två etapper, samt lättare renoveringar av ytterligare sjuttio rum och utrymmen. En uppgift som i sin omfattning väl kan jämföras med ett nybygge. Fast då slipper man förstås ta hänsyn till gäster.

Inredaren som koordinator. – I ett sådant här projekt kan man ju tro att Senabs uppgift bara är att leverera inredning, säger Anna Wennberg som är projektledare på Senab. I själva verket är vi ofta ansvariga för hela projekten. Här gällde det att blåsa ut, bygga nytt och inreda från grunden. Självfallet ställer det stora krav på planering, inte minst med tanke på hotellets gäster. Hur borrar man för tvåhundra par gardiner utan att störa flygkaptenen som behöver sova? Eller tar in 200 sängar utan att blockera hissarna i flera dagar? – Man måste helt enkelt genomföra projektet med minimala störningar för verksamheten, stängda hotellrum och störda gäster kostar pengar, påpekar

delen specialdesignad med alltifrån snickerier till plädar. Det innebär att man förutom provmöbler även tar fram provrum. – Alla olika tidplaner måste stöpas om till en. Det gäller att alla parter och underleverantörer vet vad som ska göras och när, så att projektet flyter på utan att de olika momenten lägger krokben för varandra. Projekt samarbete. – I det här fallet arbetade vi med en affärsmodell anpassad efter större projekt, säger Anna Wennberg. Enkelt uttryck innebär det att vi på Senab debiterar för vårt engagemang och kunnande. Det är ett skönt sätt

Anna Wennberg.

att jobba eftersom det leder till ett samarbete där kunden kan vara betydligt mer delaktig i processen i

En plan för alla. – Tillsammans med arkitekten Lars Helling från Aavik &

frågor kring inredning och kvalitéer och inte minst i att välja underleverantörer. Ett nära och öppet samarbete i

Helling Arkitekter i Oslo och ansvariga från kunden gick vi igenom estetiska och praktiska krav samt önskemål, berättar Anna Wennberg. Därefter sammanställde vi tidplan och produktionsschema som integrerade bygget och allt som hade med inredning att göra. Hotell Gothia har en internationell profil och inredningen är till största

en hotellrenovering är viktigt, för det handlar om komplexa kostnader. Man kan säga att varje hundralapp ska multipliceras med det antal rum som det gäller. När alla siffror är på bordet går det lättare att diskutera sig fram till vettiga lösningar.


Foto: Johan Fowelin

Reception, Forsman och Bodenfors Reklambyrå

Under året har Senab Malmö vuxit in i rollen som just Senab. För en besökare handlar förändringen kanske mest om fräscha lokaler och spännande möbler. Men som platschefen Daniel Stridh påpekar, bakom ytan finns nu även allt det som Senab Interior Design Partner står för.

Över målsnöret. – Det har tagit tid att växa in i rollen, säger Daniel Stridh. I våras kände vi oss klara och ville även att arkitekter som besöker oss både skulle se och känna av denna förändring. Resultatet blev en rejäl uppfräschning av lokalerna och en ny utställning. Vårt mål var att kunna erbjuda något av ett inspirationshus för arkitekter, med ett stort sortiment av möbler och nya saker som de kanske inte ens kände till innan. Och med lokaler på dryga 700 kvadratmeter ryms en hel del inspiration. Sjöhistoriska Riksmuseet

Bra gensvar. – Med fler och fler arkitekter som besöker oss, förfrågningar och klappar på axeln känns det verkligen kul, säger Daniel Stridh. Vi har fått en flygande start och i december utökar vi styrkan med ytterligare en säljare. Rätt i tiden. Ola Göransson som är säljare pekar på att Skånes betydelse som tillväxtregion hela tiden ökar. – Det händer väldigt mycket i regionen och det är en utveckling som vi bara ser början av, säger Ola Göransson. Och tillväxten handlar till största delen om företag som har en profil som går hand i hand med det som Senab har att erbjuda.

NOTISER

Förstärkningar på väg in! I ledaren kunde du läsa om hur Senab lyfter. Fyra handfasta bevis och nyanställningar kommer här! Nyanställda Stockholm Joakim Åkerman är säljare och kommer att jobba med avtalskunder. Han kommer närmast från EFG och börjar på Senab i januari. Lars Andersson är även han säljare, och kommer att inrikta sig på vår arkitektbearbetning samt inrednings-

projekt. Lars börjar i januari och kommer till oss från Lek och Lär.

Nyanställd Göteborg Henrik Ericsson är säljare och tillbaka till oss efter en sejour hos Alfa Neon.

Nyanställd Malmö Sebastian Tallroth förstärker laget som säljare från och med 15 december och kommer närmast från annan verksamhet.

Grand Hotell. Också! Det är mycket hotell i det här numret av Reflektion.

ledare/Inredning för etapp1 av renoveringen, totalt

Och vi har förmånen att prata om ytterligare ett. Grand Hotell i Stockholm. Hifab ansvarar för

30-40 rum och sviter, på Grand Hotell i Stockholm. Klart februari-mars 2011.

projektledning med Senab som partner och projekt-

Läckö Naturrum

Visualisering: Andreas Laessker, White Arkitekter

För två år sedan köptes Edsbyn Inredningar AB i Malmö upp av Senab. Men att gå från att vara ett vanligt inredningsföretag som till största delen säljer design, till att bli ett företag som jobbar som Senab är ett stort steg. – Det ryms mycket i begreppet Senab Interior Design Partner, förklarar Daniel Stridh. Det gäller att ha ett synsätt och arbetsmetoder som sätter arkitektens behov i fokus. Att vara en partner i ett nära samarbete där vi kan vara behjälpliga i allt. Det kan till exempel gälla kalkyler vid projektering och budgetar, tidplaner för genomförande och problemlösningar vid arbetsplatsutformningar. Och inte minst att föreslå olika typer av produkter. Samtidigt handlar vårt engagemang som partner om vår vilja att bidra med kompetens utan att för den skull räkna med affär varje gång.

Foto: Johan Fowelin

Senab Malmö. Precis som Senab.


Visualisering: Andreas Laessker, White Arkitekter

Foto: Stefan Sjöberg

PORTRÄTTET

Läckö Naturrum

Arkitekt Mattias Linds hållbara tankar. Om du ska göra ett porträtt av Mattias Lind, använd bred pensel. För du ska få med att hans arbete spänner över många områden inom arkitektur och formgivning, priser och utmärkelser samt internationell uppmärksamhet. Men om du nu inte skulle ha en lämplig pensel, låt honom själv komma till tals. – Förr i tiden gjorde arkitekterna allt möjligt och det var ingen som efterfrågade specialisering. Att vara arkitekt, det var själva specialiseringen. Att idag tro sig kunna allt vore omänskligt, istället handlar det om att få möjligheten att jobba med specialister som kan det man själv inte kan. Jämfört med många andra yrken finns en stor frihet i att kunna jobba brett inom många olika ämnesområden. Det innebär också att man kan hämta kunskap inom ett område och tillföra det till ett annat. Kunskapen från konferensanläggningen bär man med sig till museet, ett hotell kan användas till villor och hem. Det handlar om att ta hand om människors behov och få dem att trivas. Då kan de här olika delarna också stötta och inspirera varandra.

God arkitektur börjar i örat. Hur får man då folk att trivas samtidigt som man driver sina egna ambitioner?

Mattias Lind, White Arkitekter

unga människor genom att delta i undervisning eller jobba med praktikanter.

– Det finns förstås en slags arkitekturdröm som kommer och går med olika styrkor i omvärlden. Den handlar

De stora frågorna. Unga människor hänger ihop med framtiden. Hur ser

om att manifestera dig själv före allt annat. Men jag tycker inte att det är arkitekturens roll. Jag tycker att det är mycket viktigare att hitta ett förhållningssätt till platsen som är unikt. Eller att utgå från kunden och hitta det unika där. Utgångspunkten är inte att det ska se ut på ett visst sätt, utan att det ska fungera på ett visst sätt. Och därefter hitta något i kunden som gör att det ska se ut på ett speciellt sätt. För att lyckas med det här, måste man också vara bra på att lyssna.

han den med arkitektens ögon? – Världen står inför stora problem. Globala tillväxtmål

Lära av elever. Ibland blir även Mattias Lind lyssnad på. I synnerhet då han hoppar in som lärare. – Det är kul att få tillfälle att ge det man själv har lärt sig och kan, och samtidigt själv få så mycket tillbaka från eleverna. En student kanske inte har så mycket kunskap, men är väldigt bra på att vara oförstörd och fri i sin tanke. Att möta det här är otroligt värdefullt. Man kan alltid hävda motsatsen, men visst finns det alltid en risk att man blir lite fyrkantigare med åren. Ett bra sätt att motverka det tror jag är just att möta många

står fast och i kontrast till finansbubblor, fattigdom, förbrukade resurser och miljöfrågor. Jag är glad att detta är något av modefrågor idag, bara de inte blir en modefluga. Som arkitekter tror jag att vi kan bidra med en bred syn kring dessa stora frågor, där andra kanske har svårt att se sambanden. Vi måste bidra till diskussionen om hur vi gemensamt kan finna vägar fram. Samhället måste till exempel tänka och planera infrastruktur på nya sätt. Idag handlar det fortfarande om funktionsseparerade zonindelningar mellan arbete, fritid, boende och kultur. Fast förändring är svårt. Samtidigt kan man se på den nya generationen som växer upp. De har helt andra värderingar än man hade för bara tio år sedan. För stora grupper av ungdomar handlar det om kravodlat, bil säger man nej till för att det är ute. Man bryter med gängse normer. Nya generationer ställer alltmer krav så att förändring blir något som får allt större genomslag och bara sker. Det kommer underifrån, men då handlar det också om att hjälpa till att bygga attityder. Och just det får vi nog ägna ännu mer tid till i framtiden.


society

Sverige Porto betalt

ÅTTA45 TRYCKERI AB

B

Returadress Senab Box 7164 103 88 Stockholm

MILJÖMÄRKT TRYCKSAK 341 001

Foto: Björn Leijon

111 Navy Chair. En revolution i plast. Navy Chair från amerikanska Emeco är en ikon i designvärlden. Ett stycke hantverk i aluminium och den enda stolen med livstidsgaranti. En unik stol med ett lika unikt varumärke och historia. Så knackade Coca-Cola på dörren och ville göra den i plast. Alev Larsson som är Director of International Sales and Marketing på Emeco berättar historien om plaststolen 111 Navy Chair. – Coca-Cola förberedde en ny återvinningsanläggning och ville samtidigt visa att återvunna PET-flaskor kan användas till betydligt mer långsiktiga och värdefulla produkter än exempelvis T-shirts och paraplyer, börjar Alev Larsson. Ett synsätt som kallas ”Up-cycling”. Med rätt produkt ville man skapa uppmärksamhet och förändra konsumentbeteendet i USA kring PET- flaskor, bara 20% går till återvinning mot Europas 80%. För att få råd om lämpliga produkter och företag vände sig Coca-Cola till Museum of Modern Art i New York. Valet föll på Emeco som kontaktades. Som argument för samarbetet fanns bland annat att Navy Chair är en designikon precis som Coca-Cola flaskan och att stolen stod för såväl hållbarhet som unik kvalitet. Plast i varumärket? För Emeco kändes projektet långt ifrån självklart. Att tillverka företagets flaggskepp i plast? Historien

bakom aluminiumstolen sträckte sig ända tillbaka till andra världskrigets förfrågan från amerikanska marinen om hur man kunde få fram en stol som var okrossbar, eldfast, hygienisk och icke magnetisk? Som fortfarande var den enda stolen i världen med livstidsgaranti? Att då göra en stol i plast vore väl ändå som att riskera att tappa såväl stol som varumärke i sjön? Och kunde en plaststol

Alev Larsson, Director of International Sales and Marketing, Emeco

över huvudtaget produceras, aluminiumstolen tillverkas i 77 steg och hur skulle då plaststolen tillverkas?

Hållbar succé.

– Men Coca Cola hade en poäng med ett samarbete kring PET-återvinning, fortsätter Alev Larsson. Av alla

Efter fyra års intensivt arbete lanserades 111 Navy Chair i våras på Milanomässan. Och vad står 111 för? Antalet

varor i världen har bara 3% en längre livscykel än sex månader. Om vi kunde ta fram en stol av återvunnen

flaskor som återanvänds till en stol. I budgeten räknade Emeco att man borde kunna tillverka och sälja mellan

PET-plast med betydligt längre livslängd än en vanlig plaststol, skulle det bana ny väg för hur man kan se på och arbeta med återvinning. Att produkter visst kan produceras med lång livslängd och inte bara till slit och släng. Precis det som ”Up-cycling” handlar om.

25-30 000 stolar om året. Och bidra med att ungefär 3 miljoner flaskor sattes på livstidsgaranti. Men succén

En lång resa. – Först gällde det att få fram ett material som motsvarade våra krav på livstidsgaranti. Därefter gällde det att utveckla en press som kunde framställa hela stolen i ett enda moment. Dessutom skulle stolarna ha olika färger samt en finish som skilde sig från vanliga plaststolar. Högglans påminner mest om godis och och är knappast förknippat med tålighet. I projektet hade vi god hjälp av olika experter som vi kommit kontakt med i tidigare samarbeten. Ett exempel är BMW Designworks som hjälpte oss att ta fram en yta som vi kallar ”Velvet finish”, det känns som sammet men är samtidigt både matt och tålig.

var omedelbar, på bara tre månader hade man nått halva målet! – Plaststolen kostar ungefär hälften av aluminiumstolen så självklart når den delvis en ny publik, säger Alev Larsson. Men framgången hänger nog även ihop med att det är en klassiker i ny skrud och att man faktiskt bidrar till ett mer hållbart samhälle. Historien med Senab. Senab har distributionsrätten för 111 Navy Chair i Sverige. Det har också sin historia. – Senab kontaktade oss på Milanomässan, berättar Alev Larsson. Vi kände att Senab kunde förstå budskapet bakom produkten samtidigt som man arbetar på ett sätt som gör att vår historia med stolen också följer med ut bland kunderna. Och ett varumärke är ju mycket en historia.

Reflektion 2 - 2010  

Reflektion 2 - 2010

Reflektion 2 - 2010  

Reflektion 2 - 2010

Advertisement