Page 1

PAR T


PA R T

Funktionell förvaring PART® är i första hand en förvaringsmöbel med skjutdörrar eller öppna hyllor. I öppna miljöer fungerar PART® även som avskärmning och rumsindelare. Den hela skivan i ryggen gör att baksidan är lika elegant som fronten. Genom att PART® kan placeras fritt i rummet och finns i flera olika utföranden och storlekar kan hela kontorets behov av effektiv förvaring tillgodoses. Grundmodulen utgår från kontorsstandard för förvaring, det vill säga med standardhöjd för pärmhyllor och ett djup på 421 mm. Såväl yttermått som inredning kan varieras och redan i standardutförandet är valfriheten mycket stor.

Functional storage and filing PART® is basically a storage and filing unit with sliding doors or open shelves. In open-plan offices PART® also functions as screening and room partition units. The one-part back panel ensures that the rear is just as elegant as the front. As PART® can be placed freely in the room and is available in several different designs and sizes, it is possible to meet the need for efficient storage and filing capacity for the entire office. The basic module starts from the office standard for storage units, i.e. a standard height for file and binder shelves and a depth of 421 mm. External dimensions as well as internal fittings can be adapted, but even in the standard units the freedom of choice is considerable.

02


PA R T


PA R T


PA R T

Form & idé PART® original skapades redan 1994 med syftet att lösa en del av de problem som de öppna miljöerna skapade. Genom det enkla och rena formspråket har möbelserien succesivt kunnat vidareutvecklas med bevarad familjekaraktär. Uttrycket är sådant att PART® smälter in i de flesta miljöer och kan med fördel kombineras med andra möbler och olika material. Anders Ekegren, formgivare och arkitekt SIR/MSA

Design & concept PART® Original was created already in 1994 with the purpose of solving some of the problems associated with open-plan offices. Thanks to the simple and pure design expression it has been possible successively to develop the furniture series further, while keeping the family image intact. This image allows PART® to blend easily into most environments and goes well together with other types of furniture and other materials. Anders Ekegren, designer and architect SIR/MSA

05


PA R T

SKÅP MED INNANFÖRLIGGANDE SKJUTDÖRRAR

SKÅP MED UTANPÅLIGGANDE SKJUTDÖRRAR

CABINET WITH SLIDING DOORS FLUSH WITH THE FRONT

CABINET WITH SLIDING DOORS COVERING THE FRONT

Bilden visar storlek / The picture indicates the size 1600w x 421d x 1238h

Bilden visar storlek / The picture indicates the size 1600w x 421d x 1238h

Familjekänsla För att kunna skapa en enhetlig inredning i öppna miljöer ingår även servicemöbler som postskåp, skåp med 600 mm djup för exempelvis skrivare och kopiator samt miljöstation för returpapper. Sideboard som en solitär med exklusivt uttryck för exempelvis konferensrum gör serien komplett. Skjutdörrarna kan fås antingen innanför- eller utanpåliggande. Låsbara dörrar, inbyggt värdefack, lådinredning och hängmappsexpander är exempel på tillvalsmöjligheter. Se även nästa uppslag för tillval och övriga utföranden.

Family feeling In order to create a uniform interior design in open-plan environments, the range also includes service furniture such as mail cabinets, cabinets with a depth of 600 mm for printers and copying machines etc and waste paper recycling stations. Detached sideboards with an exclusive image for conference rooms etc complete the range. The sliding doors may be fitted either flush with or covering the front. Lockable doors, built in security compartments for objects of value, sets of drawers and suspension file expanders are all exemples from the range of optionals. Please refer to the next spread for other optionals and designs.

06


PA R T

ÖPPNA HYLLOR

SKÅP/SIDEBOARD MED SKJUTDÖRRAR OCH LÅDOR

OPEN SHELVES

CABINET/SIDEBOARD WITH SLIDING DOORS AND DRAWERS

Bilden visar storlek / The picture indicates the size 1590w x 421d x 1590h

Bilden visar storlek / The picture indicates the size 1785w x 421d x 726h

POSTSKÅP

MILJÖSTATION FÖR RETURPAPPER

MAIL CABINET

WASTE PAPER RECYCLING STATION

Bilden visar storlek / The picture indicates the size 800w x 421d x 1591h

Bilden visar storlek / The picture indicates the size 1321w x 800d x 1350h

07


PA R T

Välj ditt uttryck Ytorna kan fås fanérade med liggande ek- eller björkfanér, alternativt vitlackade. De går även att kombinera så att man har front och rygg i fanér och stommen lackad, eller tvärtom. Vitlacken kan bytas mot annan NCS-kulör. Andra utföranden offereras vid förfrågan. Se även prislistan.

Choose your own image

EK

BJÖRK

OAK

BIRCH

VIT

VALFRI NCS KULÖR

WHITE

OPTIONAL NCS COLOUR

Optional surface materials include horizontal oak or birch veneer, alternatively white lacquer. These may also be combined: front and rear in veneer with a lacquerd frame or the other way round. The white lacquer may be exchanged for other NCS colours. We shall be pleased to offer other designs upon request. See also the price list.

Hjul, ben eller sockel Möbelns totalhöjd påverkas inte av om man väljer hjul, ben eller sockel. Man kan alltså kombinera stationära möbler med mobila. Utföranden med sockel respektive ben har ställskruvar för att ta upp eventuella ojämnheter i underlaget. Utförandet med hjul kan väljas för skåp med höjd upp till 1238 mm.

Wheels, table legs or plinth

BEN

HJUL

LEG

WHEEL

The unit´s total height is not affected by the choice of wheels, table legs or plinth. Stationary units may therefore be combined with mobile ones. Units with plinth or legs have adjusting screws to compensate for any unevenness in the floor. Wheels may be fitted to units up to 1238mm in height.

SOCKEL PLINTH

Silver eller krom Synliga beslag som dörrhandtag och ben levereras som standard i silverlack. Utförande i krom mot tillägg.

Silver or chromium Visible fittings such as door-knobs and legs are supplied in silver lacquer as standard. There is an additional charge for chromium.

08

SILVER

KROM

SILVER

CHROMIUM


PA R T

TILLBEHÖR VÄRDEFACK

TILLBEHÖR HÄNGMAPPSEXPANSION

ACCESSORIES SAFE-DEPOSIT BOX

ACCESSORIES SUSPENSION FILE EXPANDER

TILLBEHÖR LÅDKASSET

TILLBEHÖR AVDELARE

ACCESSORIES COFFER

ACCESSORIES DIVIDER

TILLBEHÖR LÅS TILL DÖRR ACCESSORIES DOOR LOCK 09


PA R T

SKÅP MED INNANFÖRLIGGANDE DÖRRAR CABINET WITH SLIDING DOORS FLUSH WITH THE FRONT

800w x 421d x 726h

1200w x 421d x 1238h

1200w x 421d x 726h

1600w x 421d x 726h

1600w x 421d x 1238h

1200w x 421d x 886h

1200w x 421d x 1590h

1600w x 600d x 886h

1600w x 421d x 1590h

1600w x 600d x 886h

1600w x 421d x 886h

1200w x 421d x 1942h

1600w x 421d x 1942h

SKÅP MED UTANPÅLIGGANDE DÖRRAR CABINET WITH SLIDING DOORS COVERING THE FRONT

800w x 421d x 726h

1200w x 421d x 726h

1600w x 421d x 726h

1200w x 421d x 886h

1200w x 600d x 886h

1600w x 421d x 886h

1600w x 600d x 886h

ÖPPNA HYLLOR OPEN SHELVES

1200w x 421d x 1238h

1600w x 421d x 1238h

1200w x 421d x 1238h

1600w x 421d x 1238h

1200w x 421d x 886h

1200w x 421d x 1590h

1200w x 600d x 886h

1600w x 421d x 1590h

1600w x 421d x 886h

1200w x 421d x 1942h

SKÅP/SIDEBOARD MED SKJUTDÖRRAR OCH LÅDOR CABINET/SIDEBOARD WITH SLIDING DOORS AND DRAWERS

1200w x 421d x 726h

1785w x 421d x 726h

2185w x 421d x 726h

POSTSKÅP

MILJÖSTATION

MAIL CABINET

ENVIROMENTAL DISPOSAL FACILITY

800w x 421d x 1590h

10

1200w x 421d x 1590h

671w x 800d x 1350h

1321w x 800d x 1350h

1600w x 421d x 886h

1600w x 600d x 886h

1600w x 421d x 1942h


GRAPHICS BY JESPER DESIGN PHOTO SAM SYLVÉN

PA R T

Många möjligheter PART® har under årens lopp producerats i olika kundanpassade eller specialritade varianter. Vidareutvecklingen fortsätter i takt med att nya behov uppstår eller att nya material och produktionsprocesser gör förbättringar möjliga. Vi förbehåller oss rätten till förändringar utan föregående avisering.

Many possibilities Over the years PART® had been produced in several customer adapted or specially designed variants. Our product development continues in order to meet new demands or because new materials and production processes make improvements possible. We reserve the right to make alterations without notification.


PAR T Senab arbetar inom fyra olika verksamhetsområden; Traditionell produktförsäljning där vi aktivt företräder ledande skandinaviska och europeiska möbelproducenter. Kompletta inredningsprojekt där vi ansvarar för upphandling, genomförande, budget och tidplaner. Avtalskunder, där vi genom kundanpassade serviceavtal kan erbjuda hjälp i alla inredningsrelaterade frågor och Interior Concept Realization, där vi hjälper företag realisera sina varumärken via inredningen. Inom vart och ett av dessa områden erbjuder vi kunden konkreta mervärden.

Stockholm SENAB AB Regeringsgatan 66 Box 7164 SE-103 88 Stockholm SWEDEN Tel +46 8 402 19 40 Fax +46 8 10 78 86 Göteborg SENAB AB Fiskhamnsgatan 6C SE-414 58 Göteborg SWEDEN Tel +46 31 704 23 00 Fax +46 31 704 23 39 www.senab.com info@senab.com

Part  
Part  

PART möbelserie

Advertisement