Page 1

1


TÜRKÇE TESTİ   

Bu bölümde cevaplayacağınız soru sayısı 19’dur. Bu bölümde sorularla ilgili cevabınızı, cevap kâğıdınızdaki “TÜRKÇE TESTİ” bölümüne işaretleyiniz. Bu bölümdeki sorular için 24 dakika ayırmanız yararınıza olacaktır. 4. (1) Doğu Anadolu’nun en güzel şehridir Erzurum. (2) Kültürel zenginliğiyle birçok sanatçı yetiştirmiştir. (3) Sümmani, Aşık Reyhani bunlardan akla ilk gelenlerdir. (4) Bunun yanı sıra tarihi dokusuyla da Türk kültürüne katkıda bulunmaktadır. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisinde kişisel bir görüşe yer verilmiştir?

1. Aşağıdakilerden hangisinde deyim açıklamasıyla çelişmektedir? A) Çenesi düşük bir adamdı, durmadan konuşuyordu. B) Gözü kara bir çocuktur, hiçbir şeyden korkmaz. C) Sinirden gözü dönmüş ne yaptığını bilmiyordu. D) Her şeyden haberi olur, ağzından çıkanı kulağı duymaz.

A) 1

2.

1

B) 2

C) 3

D) 4

2

Geç saatte yediğim yemek bana dokundu. 3 Omzuma aniden dokununca çok korktum.

Arkadaşımın kırıcı sözleri bana çok dokundu.

A

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

4 Özel eşyalarıma dokunulmasından nefret ederim..

“Dokunmak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır? A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

gibidir yalan kılıç yarası kalır geçse bile izi

Yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak istense sıralama nasıl olmalıdır? A) B) C) D)

3–2–1–5–4–6 2–3–1–5–6–4 3–5–6–4–2–1 2–5–3–4–6–1

3. Aşağıdakilerin hangisinde amaç – sonuç ilişkisi vardır? A) Seni üzmemek için her şeyi içime attım. B) Sıkıldığım için filmin ortasında sinemadan çıktım. C) İşlerimi yetiştiremediğim için bir gün daha kalacağım. D) Beni dinlemediğin için bu hallere düştün. 6. Sınıf SBS 04 Türkçe

2


6.

Son zamanlarda gençler birbirine tavsiyede bulunur oldular: “Hızlı yaşa, genç öl!” Hızlı yaşamaktan kasıt; çok okumak, araştırmak, üretmek v.s değil. Galiba onlar için hızlı yaşamak; gece hayatı, eğlence, oyun gibi düşünmeye engel uğraşlar. Oysa içinde bulundukları durum dahi düşünmeye değmez mi? Yukarıdaki paragrafta yazarın asıl yakındığı durum aşağıdakilerden hangisidir?

9.

A) B) C) D)

A) Gençlerin birbirlerine tavsiyelerde bulunmaları B) Yeni neslin gelecek hakkındaki görüşleri C) Gençlerin zevk ve sefaya düşkünlükleri D) Gençlerin üretime katkı sağlamamaları

7. Yazmaya geç başladığım doğru. Ama bu benim bir eksiğim değil. Eserlerimin doğum sancısı uzun sürdü sadece. Sancı devresi geçmeden yazamaz kimse. Yazanlar ise unutulmayı göze alanlardır. Yukarıdaki sözler aşağıdaki sorulardan hangisine verilen cevap olabilir? A) Eserlerinizin beğenilmesini neye bağlıyorsunuz? B) Yazmaya neden bu kadar geç başladınız? C) İyi bir eser yazmak için neler yapılmalıdır? D) Kalıcı olabilmek için neler yapıyorsunuz?

1

● ●

2

3 4

Ali

100 75 50 25

A

2

▲ yapıyor kalmıyor gülüyor sormuyor

A) Dün Türk Dil Kurumuna bir dilekçe yazdım. B) Erzurumlular çok sıcak kanlı insanlardır. C) Nurcan hanım bizi yemeğe davet etti. D) Tuz Gölü Türkiye’nin tuz ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar.

A) B) C) D)

● 1

● atleti sütten sırtta ücreti

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken “–ki” bitişik yazılmıştır?

■ bardağa kaybı tereci uyudu

10. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

8. Ali ve Emre’nin son dört sınavdaki başarı grafikleri aşağıdaki gibidir. 100 75 50 25

■ : Ünsüz Yumuşaması ● : Ünsüz Benzeşmesi ▲ : Ünlü Daralması Yukarıdaki sembollerde gösterilen ses olayları aşağıdakilerin hangisinde doğru örneklenmiştir?

3 4

Sanmaki bir ömür hep böyle geçer. Yolun sonundaki evde oturuyoruz. Bu benimki aşktan da öte bir şey. Yüzündeki yarayı bir hatıra olarak saklıyor.

Emre

Sadece grafiklere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Birinci sınavdan iki öğrencinin de başarıları birbirlerine eşittir. B) Üçüncü sınavda Ali daha başarılıdır. C) İki öğrencide de iniş çıkışlar olmuştur. D) Dördüncü sınav diğer sınavlardan daha kolaydır.

3

6. Sınıf SBS 04 Türkçe


15. Gurbet kavramı silindi belleklerimizden. Ve onunla beraber birçok şey… Kavuşmak da yok artık lügatimizde. Ayrılmıyoruz çünkü. Bilgisayar, telefon v.s araçlar koşuyor yardıma. Oysa asıl ayrılık şimdi çekmiş bizi karanlığına. Birlikteyken bile ayrıyız birbirimizden. Yukarıdaki paragrafın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

12. Aşağıdakilerin hangisinde virgül (,) farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Bayramda İstanbul’a, yedi tepeli şehre, gideceğim. B) Dürüst, ahlaklı ve çalışan bir öğrenciydi. C) Erzurum’un havasını, suyunu, toprağının kokusunu özledim. D) Çocuklara dostluk, barış ve kardeşlik duygularını aşılayalım.

A) B) C) D)

13. Nene Hatun ilerde Kazma kürek ellerde Düğün bayram her yerde 12 Mart gecesi Yukarıdaki dörtlükte kaç tane ulama vardır? A) 4

B) 3

C) 2

D) 1

16. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi daha genel anlamlıdır?

A

14. Sigara dumanından sapsarı olmuş bıyıkları sonbahar çalısı gibi soluk ve güçsüz. Ağzında kalan son üç beş diş de işe yaramıyor artık. Gözlerse, sonsuza kadar kapanacakları günü beklemekten yorgun. Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? A) Açıklama C) Betimleme

Betimleme Öyküleme Açıklama Tanık gösterme

A) İnsanın zaman zaman eğlenmeye de ihtiyacı vardır. B) Kedinin gözleri karanlıkta parlıyordu. C) Dolaptaki elmalar çürümeye yüz tutmuştu. D) Bu şehrin en ünlü mimari eseri Ulu Cami’ dir.

17. Herkes gider Mersin’e, biz gideriz tersine. Yukarıdaki cümlede geçen zamirler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verişmiştir? A) B) C) D)

B) Öyküleme D) Tanımlama

İşaret – şahıs Belgisiz – şahıs Şahıs – soru Şahıs – belgisiz

6. Sınıf SBS 04 Türkçe

4


18. Burhan Öğretmen öğrencilerden içinde ikileme bulunan cümleler kurmalarını istemiştir. Çocukların kurdukları cümleler şöyledir: Akşam, ödevlerimi güzel güzel yaptım.

ZEYNEP

19. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapısı yönüyle diğerlerinden farklıdır? A)

Pazardan iri iri elmalar aldım.

ÇİĞDEM

B)

bardak

C) Ağaçların sarı sarı yaprakları dökülüyor.

D)

Annemin ışıl ışıl gözlerini özledim.

evde EMRE

kulaklık

İMRAN

Buna göre öğrencilerden hangisi ikilemeyi farklı görevde kullanmıştır? A) Zeynep C) Emre

ağaçlar

B) Çiğdem D) İmran

A

6. Sınıf SBS 04 Türkçe

5


MATEMATİK TESTİ  

Bu bölümde cevaplayacağınız soru sayısı 16’dIr. Bu bölümde sorularla ilgili cevabınızı, cevap kâğıdınızdaki “MATEMATİK TESTİ” bölümüne işaretleyiniz. Bu bölümdeki sorular için 21 dakika ayırmanız yararınıza olacaktır.

1.

4. 15 3x - 3

Yukarıda karelerle modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D)

Yukarıda yapılan ölçme işlemine göre aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşebilir?

16 + 24 + 8 4 x (4 + 6 + 2) 4x4+8x4+2x4 4+6+2

A)

17

B) 7

x+1 2x+ 3

2.

A

C)

B

3 2

2

3

D) 3x - 1

2x + 1

5

A ve B kümeleri içinde bulunan sayıların asal çarpanlara ayrılmış gösterimlerinden oluşmaktadır. Buna göre Ekok (A, B) kaçtır? A) 240

B) 120

C) 80

3. Yandaki şeklin d doğrusuna göre simetriği aşağıdakilerden hangisidir?

A

D) 30

5. 50 metre boyundaki bir kavak ağacı her yıl bir önceki boyunun %20’si kadar uzamaktadır. 2 yıl sonundaki boyunun ilk boyuna oranı kaçtır?

d

A)

A)

B)

C)

D)

13

11

6

7 5

B)

72 50

C)

8 5

D)

82 50

6. Sınıf SBS 04 Matematik


6.

9. A

B

B) 38

A

7.

C) 76

D

A) B) C) D)

5 br

Yukarıdaki şekilde iki çokgen birbirine eş ise Ç(ABCD) kaç br’dir? B) 28

C) 27

B) 40

C) 50

K

A a b c

O d

A

B C

D

A) 35

B) 70

C) 110

D) 125

D) 26

11.

Yandaki şekilde beşgen ve üçgenler düzgün çokgendir. Beşgenin çevresi başka bir altıgenin çevresine eşittir. Çokgenlerin her kenarı bir tamsayı ise şeklin çevresi en az kaç br’dir? A) 30

Eşkenar üçgen İkizkenar üçgen Geniş açılı üçgen Çeşit kenar üçgen

10. Yandaki şekilde b ve d açıları tümler açıdır. a 7 ˆ = ise KOA c 11 kaç derecedir?

L

M

8.

Yukarıdaki şekilde aşağıdaki üçgen çeşitlerinden hangisi yoktur?

N

C

A) 31

C

D) 114

7 br

B

70

8 br B

10 D

K 6 br

5 br

60

C

Yukarıdaki üç çuvaldan A çuvalının ağırlığı, B çuvalının 3 katı, C çuvalının 4 katıdır. B çuvalından C çuvalına 2 kg aktarıldığında ağırlıkları eşit oluyorsa bu üç çuvalın ağırlıkları toplamı kaç kg’dir? A) 19

A

E A K

B

C

D

Yukarıdaki şekilde verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) B, D, C noktalarının üçü bir düzlem belirtir ˆ B) [BE U [BC = EBC C) K  AC D) DE  K

D) 60

6. Sınıf SBS 04 Matematik

7


12.

15. M ●

B●

C ●

Yukarıdaki şekle göre aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur?

A) 1

| -4 |

| -7 |

0

(-1)

Yukarıdaki kartlar bir torbaya atılıp rasgele biri çekiliyor. Çekilen kartın pozitif olmama ihtimali kaçtır?

D ●

I. [AB]=KL III. AB ∩ CD = 

(-5)

●N

● K

A●

(-3) L●

A) 1/6 C) 1/2

B) 1/3 D) 2/3

II. MN  KL IV. KL // AB

B) 2

C) 3

D) 4

13.

16. Yukarıda kesirlerde verilen bir işlem modellenmiştir. Bu işlem ve sonucu aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 1 1 . = 0, 2 5 10 1 C) : 2 = 0,1 5

2 1 2

1 .2 = 0, 4 5 1 1 D) : = 0, 4 5 2

A)

4 3

A

3

5

B)

Yukarıda bir sayının çarpanları verilmiştir. Buna göre bu sayı aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünmez? A) 40

B) 60

C) 90

D) 100

A

14. 0

2

1

3

4

Yukarıda “dm” ölçerde iki sayı arası 5 eş parçaya bölünmüştür. Boyu A noktasına karşılık gelen ipin ölçüsü kaç cm’dir? A) 29

B) 28

C) 2,9

D) 2,8

6. Sınıf SBS 04 Matematik

8


FEN BİLGİSİ TESTİ  

Bu bölümde cevaplayacağınız soru sayısı 16’dır. Bu bölümde sorularla ilgili cevabınızı, cevap kâğıdınızdaki “FEN GRUBU TESTİ” bölümüne işaretleyiniz. Bu bölümdeki sorular için 21 dakika ayırmanız yararınıza olacaktır.

 1.

Ergenlik döneminde fiziksel ve ruhsal gelişim tamamlanır ve birey olgunlaşır. 2 Ses

1 Hayal kurma

3. Kuvvet ölçülürken kuvvetin büyüklüğüne uygun dinamometre seçilmelidir. Buna göre, ağırlığı 15N olan bir cismin ağırlığı ölçülmek istendiğinde hangi dinamometreler kullanılabilir?

3

kalınlaşması

Kilo artışı

I. II. III. IV.

4 7

Sinirli olma

Ruhsal ve bedensel değişiklikler

A) Yalnız I C) III – IV

6 Aşırı öfkelenme

Yumurta oluşumu

B) I – II – III D) I – II –III–IV

5 Utangaçlık

Yukarıdaki şemada ruhsal ve bedensel (fiziksel) değişiklikler gösterilmiştir. Kaç numaralı kutucuklar ruhsal değişiklikleri göstermektedir? A) B) C) D)

10N’luk 14N’luk 15N’luk 20N’luk

4. Alınan yol

A

1–5–6 1–2–5–6–7 1–5–6–7 1–6–7

40

Sürat (m/s)

X

40

10s Zaman(s)

Y

10s

Zaman(s)

Alınan yol

80

2.

10s

Spermlerin üretilmesini sağlar

?

Döllenmenin gerçekleştiği yerdir

?

Embriyonun doğum anına kadar kaldığı yerdir.

Z

Zaman(s)

Yukarıdaki grafiklere göre X, Y, Z hareketlilerinin süratleri arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir?

?

A) X = Y > Z C) X > Z > Y

B) Z > X = Y D) Y > Z > X

Yukarıda soru işaretli kutulara aşağıdaki yapılardan hangisi gelemez? A) Testis C) Vajina

B) Rahim D) Yumurta kanalı

6. Sınıf SBS 04 Fen Bilgisi

9


5.

Moleküller Arası Uzaklık

X

Moleküllerin enerjisi

Zaman

Y

7. Arzu: Elimdeki madde saf ve sembolle gösteriliyor. Beyza: Elimdeki madde rasgele oranlarda birleştirilmiş farklı elementlerden oluşuyor. Elif: Elimdeki madde farklı elementlerin kimyasal yollarla birleşmesi sonucu olmuştur. Yukarıdaki ifadelere göre Arzu, Beyza ve Elif’in ellerindeki maddelerin molekül modelleri hangi seçenekteki gibi olabilir?

Düzensizlik

Zaman

Z

Zaman

Yukarıdaki grafikler X, Y, Z maddelerinin geçirdikleri hal değişimleri sonucunda elde edilmiştir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Arzu

Beyza

Elif

A)

A) X maddesi süblimleşmiş olabilir. B) Y maddesi gaz halden sıvı hale geçmiş olabilir. C) Z maddesi yoğunlaşmış olabilir. D) X ve Z maddesi hal değiştirirken ısı almış, Y maddesi ısı vermiştir.

B)

C)

D)

6. Maddede meydana gelen değişimler fiziksel ve kimyasal değişme olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıda verilen ifadelerden kaç tanesi fiziksel ve kaç tanesi kimyasal değişmedir?

A 8.

        A) B) C) D)

Şekerin suda çözünmesi Kağıdın yırtılması Demirin paslanması Asetonun buharlaşması Kömürün küle dönüşmesi Hamurun mayalanması Yumurtanın pişmesi Tuzlu suyun elektriği iletmesi Kimyasal Değişme 3 4 5 2

+

Demir tel

Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığı iletkenin direncine bağlıdır. Direnç arttıkça ampul parlaklığı azalır. İletkenin direnci ise o iletkenin kesitine, boyuna ve cinsine bağlıdır. Buna göre, şekildeki elektrik devresine hangi özellikteki demir tel yerleştirilirse ampul parlaklığı en fazla olur?

Fiziksel değişme 5 4 3 6

A) B) C) D)

3cm uzunluğunda; 1mm çapında 3cm uzunluğunda; 1,5mm çapında 5cm uzunluğunda; 1mm çapında 5cm uzunluğunda; 1,5mm çapında

6. Sınıf SBS 04 Fen Bilgisi

10


9.

11. Şekilde bir uzun kemiğe I ait kısımlar numaralanII dırılmıştır. III Buna göre; IV X: Kemiğin enine büyümesini sağlar. Y: Yağ depo eder. Z: Kemiğin boyuna büyümesini sağlar. Q: Kan hücresi üretir. görevleri verilen kemik kısımlarıyla numaralandırılmış kısımların doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir?

ok Demir şerit

+ -

+

-

Yukarıdaki elektrik devresiyle ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? I. Reosta ok yönünde hareket ettirilirse ampulün parlaklığı azalır. II. Demir şerit yerine seramik şerit kullanılırsa ampulün parlaklığı artar. III. Devredeki pillerden biri çıkarılırsa ampulün parlaklığı azalır. A) Yalnız I C) I – III

A) I – X, II – Q, III – Y, IV – Z B) I – Z, II – Q, III – Y, IV – X C) I – Z, II – Q, III – X, IV – Y D) I – Q, II – Z, III – Y, IV – X

B) I – II D) I – II – III X

12.

A

Yukarıdaki şekilde bir memeli akciğerinin yapısı gösterilmiştir. Buna göre, aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

● ■Bir iletkenin boyu arttıkça direnci artar. ▲ İletkenler, elektrik enerjisine çok büyük direnç gösterir. ● İletkenlerin kesiti arttıkça direnci azalır. ♫ Tuzlu su, limonlu su iletken; tahta, plastik, cam yalıtkan maddedir.

B) ▲

C) ●

Z T

10. Nursu, iletkenlerin direnci ile ilgili bir pano hazırlıyor. Panoyu inceleyen Fen ve Teknoloji öğretmeni, Nursu’nun hangi ifadesinin yanlış olduğunu belirtmelidir?

A) ■

Y

I. X, üst üste dizilmiş kıkırdaklardan meydana gelir. II. Y ve Z, soluk borusundan gelen havayı hava keseciklerine iletir. III. T, kılcal damarlardaki kanla gaz değişiminin yapıldığı yerdir. D) ♫

A) I – II C) II – III

B) I – III D) I – II – III

6. Sınıf SBS 04 Fen Bilgisi

11


13.

14.

■ ♫ Çizgili Kalp

Kaburga kası

Kemik ▲ Eklem

çeşitleridir Kas

Akciğer yardımcıdır

7 8

3

oluşur İskelet

4

kısımlarıdır

Solunum

2

1

6

5

Destek – Hareket

Yukarıdaki şekilde kalbin kısımları numaralarla gösterilmiştir. Küçük kan dolaşımı sırasında kan sırasıyla kaç numaralı kısımlardan geçer?

Sistemler

Dolaşım

A) 6 – 8 – 1 – 3 C) 5 – 7 – 2 – 4 Kalp

Kan

B) 3 – 5 – 7 – 2 D) 1 – 3 – 5 – 7

Damarlar çeşididir

hücreleridir Alyuvar

Atardamar

Akyuvar

A

Kılcal damar

15. Yukarıdaki kavram haritasında ■, ♫, ▲, ●, ♦ ile gösterilen yerlere aşağıdaki ifadelerden hangileri getirilmelidir? ♫

A)

Diyafram

Düz

Kıkırdak

B)

Diyafram

Düz

Kıkırdak

Toplardamar Aort

C)

Bronş

Düz

Kıkırdak

D)

Soluk borusu

Düz

Kıkırdak

Toplardamar Toplardamar

Bir tencere yemeğin elektrikli ısıtıcı üstünde ısıtılması  Kaynayan süt içindeki kaşığın ısınması  Güneş altında kalan arabanın ısınması  Kaloriferin evleri ısıtması  Elimizde taşıdığımız meyve suyunun ılınması  Rüzgarlara neden olan hava akıntıları Yukarıdaki olaylar sırasında gerçekleşen ısı iletimlerinin kaç tanesi konveksiyon, kaç tanesi ışıma ve kaç tanesi iletim yoluyla gerçekleşmiştir?

♦ Kan pulcuğu Kan pulcuğu Plazma Serum

A) B) C) D)

12

Işıma 2 2 1 1

İletim 2 3 3 2

Konveksiyon 2 1 2 3

6. Sınıf SBS 04 Fen Bilgisi


16. Işıma

İletim

X

Isı İletmez

İletir Y

Z

Olabilir

Olabilir Madde

Yukarıdaki kavram haritasında X, Y, Z ile gösterilen kısımlarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? I. Yanan bir ateş ile ısınan havanın yükselmesi X ile gösterilen ısı iletim yoluna örnektir. II. Y maddesine örnek olarak plastik, tahta, asbest verilebilir. III. Z maddesine örnek olarak altın, gümüş, bakır verilebilir. A) Yalnız I C) II – III

A

B) Yalnız II D) I – II – III

6. Sınıf SBS 04 Fen Bilgisi

13


SOSYAL BİLGİSİ TESTİ   

Bu bölümde cevaplayacağınız soru sayısı 16’dIr. Bu bölümde sorularla ilgili cevabınızı, cevap kâğıdınızdaki “SOSYAL GRUBU TESTİ” bölümüne işaretleyiniz. Bu bölümdeki sorular için 21 dakika ayırmanız yararınıza olacaktır.

1.

2.

4. I. Hipotez oluşturma II. Kaynak araştırma III. Problemin belirlenmesi IV. Çözüm önerisi Bilimsel araştırma yaparken, izlenmesi gereken sıra aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

  

A) B) C) D)

A) Akdeniz iklimi C) Karadeniz iklimi

Güneşli gün sayısı azdır. Ülkemizin en çok yağış alan iklimidir. Nemli havanın yükselerek yamaca çarpması sonucu oluşan yamaç yağışları görülür. Yukarıdaki bilgilere ait iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

IV – III – I – II III – I – II – IV I – II – III – IV II – III – IV – I

Türkiye’de görülen köyden kente göçler sonucunda, işsizlik oranı artmaktadır. Bu oran; kişi başına düşen geliri azaltmaktadır. Yukarıdaki bilgilerde, göç kavramının hangi sonucundan bahsedilmiştir? A) Çevre C) Ekonomik

A

0

15

30

45

60

75

90

Yukarıda verilen çizgi ölçeğin, kesir ölçek değeri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) B) C) D)

Turizm haritası Siyasi harita Ekonomi haritası Fiziki harita

6. Erzurum il haritası ve Türkiye haritası karşılaştırıldığında aşağıdaki yargılardan hangisini söylersek doğru olur?

3. 15

5. Türkiye’de köprü, yol ve baraj yapmak isteyen bir mühendis aşağıdaki haritaların en çok hangisinden yararlanır? A) B) C) D)

B) Siyasi D) Kültürel

B) Muson iklimi D) Karasal iklim

A) Her ikisi de küçük ölçekli haritalardır. B) Erzurum büyük, Türkiye küçük ölçekli haritalardır. C) Her ikisi de büyük ölçekli haritalardır. D) Erzurum küçük, Türkiye büyük ölçekli haritalardır.

1 / 1.500.000 1 / 150.000 1 / 500.000 1 / 10.000

6. Sınıf SBS 04 Sosyal Bilgisi

14


7. Türkiye’nin coğrafi koordinatlarını bilen Zeynep sadece matematik konumunu düşünerek, aşağıdaki sorulardan hangisini doğru olarak yanıtlayabilir?

9. 

İlk Müslüman Türk Devleti Karahanlılar’ dır.  İlk defa “Sultan” ünvanı alan hükümdar; Gazneli Mahmut’tur.  Kuran-ı Kerim Hz. Osman zamanında kitap haline getirildi.  Hicret 622 yılında gerçekleşti. Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

A) Türkiye’nin kuzeyi ile güneyi arasında kaç km’lik mesafe vardır. B) Türkiye hangi yeraltı kaynaklarına sahiptir? C) Türkiye hangi kıtalar arasında yer alır? D) Türkiye’de kaç tane volkanik kökenli dağ vardır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

8. 10. İslamiyet Öncesi Türk devletlerindeki sanat eserleri taşınabilir malzemeden yapılmıştır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D)

A

Tarımsal faaliyetlere önem vermemeleri Göçebe bir hayat tarzını benimsemeleri Önemli mimari eserlere sahip olmaları Bağımsızlıklarına düşkün olmaları

Yukarıda bir merkeze ait paralel ve meridyen dereceleri gösterilmiştir. Buna göre, bu merkezin matematik konumu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 500 doğu meridyeni 600 kuzey paraleli B) 400–100 batı meridyeni 200–500 kuzey paraleli C) 400–200 batı meridyeni 300–600 güney paraleli D) 500–00 doğu meridyeni 300–500 güney paraleli

11. III ●

● IV

I ● II ●

Soğuk hava şartlarına dayanamayan bir tarım ürünü yukarıdaki işaretli alanların hangisinde yetişme ortamı bulamaz? A) I

15

B) II

C) III

D) IV


12. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Akdeniz Bölgesi’nde yetişen tarım ürünleri bir arada verilmiştir? A) B) C) D)

13.

15. Aşağıda verilen illerden hangisinde otomotiv sanayinin geliştiği söylenemez? A) İzmir C) Zonguldak

Fındık, tütün, mısır Mercimek, muz, incir Buğday, zeytin, muz Muz, turunçgil, pamuk

I ●

II ● III ●

A

IV ●

A) I

B) II

C) III

16. Ülkemizde aşağıda verilen sanayi kollarından hangisi diğer kollara göre daha yaygındır? A) B) C) D)

Yukarıdaki Türkiye haritasında verilen yerlerden hangisinde taş kömürü çıkarılmaktadır?

B) İstanbul D) Bursa

İlaç sanayi Dokuma sanayi Petro – kimya sanayi Çimento sanayi

D) IV

14. Aşağıda verilen petrol rezervi – şehir eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? A) B) C) D)

Aliağa – İzmir Batman – Batman İpraş – Bursa Ataş – Mersin

6. Sınıf SBS 04 Sosyal Bilgisi

16


İNGİLİZCE TESTİ   

Bu bölümde cevaplayacağınız soru sayısı 13’tür. Bu bölümde sorularla ilgili cevabınızı, cevap kâğıdınızdaki “YABANCI DİL TESTİ” bölümüne işaretleyiniz. Bu bölümdeki sorular için 18 dakika ayırmanız yararınıza olacaktır?

4. 1.

There are ………….. bottles in the Picture.

Where is the Post Office? It is …………… Istiklal Elementary School. A) B) C) D)

A) much C) a

B) a lot of D) any

5.

2.

I’m from England. I’m ________. A) B) C) D)

What colour is the sun? A) B) C) D)

acroos near opposite straight ahead

The sun is red The sun is black The sun is yellow The sun is purple

6.

PARK

Find the wrong one. (Yanlış olanı bul) A) B) C) D)

3. BANK

English Turkish nationality English French

old x new rich x poor strong x weak sad x short

AZIZIYE STREET

POST WhereOFFIC is the bank? E

It is …………….. School. A) next to C) opposite

Istiklal Elementary School

Istiklal

Elementary

B) near D) library

6. Sınıf SBS 04 İngilizce

17


7.

A _______ works in a restaurant. A)

10. It’s 06: 45 A) B) C) D)

B)

waiter C)

It’s quarter to six It’s quarter past six It’s quarter past seven It’s quarter to seven

engineer D)

dentist

teacher 11. A: Have you got a car? B: No, I _______ but my sister _______. A) B) C) D)

8.

haven’t / has have / has have / hasn’t haven’t / hasn’t

A: What are __________? B: _______ are glasses. A) B) C) D)

these / that they / this those / they those / it 12. A: How much tootpaste is there in the bathroom? B: There are two _______ of tootpaste. A) tubes C) loafs

9.

B) bars D) cans

A: _______ bread have you got? B: We haven’t got _______ bread? A) B) C) D)

How much / any How much / some How many / any How many / some 13. A: _________ you climb a tree? B: No, I ___________. A) B) C) D)

are / am not can / can’t can / can do / am not

6. Sınıf SBS 04 İngilizce

18

6. Sınıf Deneme  

deneme sınavı

6. Sınıf Deneme  

deneme sınavı

Advertisement