Page 88

medical

тактни лещи може да покрие малка част от зеницата и това също да доведе до замъглено зрение. Първите цветни лещи от модерния материал силикон- хидрогел са вече факт на пазара. AIR OPTIX® COLORS бяха представени на Българският пазар през Май тази година. Досега цветни лещи не можеха да предоставят същото удобство, както едномесечните меки лещи. С въвеждането на силиконовия хидрогел в технологията на цветните лещи това се променя! При проектирането на контактните лещи AIR OPTIX® COLORS е използвана 3-в1 цветна технология. Основният цвят променя цвета на вашите очи. Нанесените по вътрешният контур цветни пигменти дават интензивност, дълбочина и естествено излъчване. Външният пръстен на цветните лещи AIR OPTIX® COLORS подчертава допълнително и подсилва очите. Тази технология спомага за страхотните цветови ефекти на контактната леща и оптималния комфорт. Силикон хидрогелният материал на AIR OPTIX® COLORS има кислородна пропускливост до 6 пъти по-висока в сравнение с други цветни лещи. Така можете да носите цветните лещи всеки ден по цял ден. Цветните лещи AIR OPTIX® COLORS са подложени на плазмена обработка на повърхността, която има овлажняващо действие и прави лещите устойчиви на липидни депозити.  Цветните контактни лещи, както другите контактни лещи, трябва да се почистват и дезинфекцират с подходящи продукти за почистване и да се съхраняват в контейнер, когато не се ползват. Обикновено производителите, а и оптиците в оптиките, дават препоръка за съвместимостта на материала на лещите със съответен мултифункционален разтвор за почистване, дезинфекция и съхранение на контактните лещи. В случая на AIR OPTIX® COLORS производителя, както и аз препоръчвам употребата на многофункционалните разтвори OPTI-FREE®.

88

Мога ли да взема назаем от моята приятелка цветните й лещи за една вечер? Контактните лещи са медицинско изделие, което се напасва към спецификата на очите на всеки индивид. Размяната на лещи може да предаде очна инфекция, алергична реакция или други потенциални опасности за окото. Никога и по никакъв повод не използвайте чужди лещи, пък били те и на толкова близък човек!

Трябва ли рецепта за закупуването на цветни лещи ?

Г-жа Мила Драгомирова, магистър оптометрист.

Не, нямате нужда от рецепта за Г-жо Драгомирова, какво включва цветни контактни лещи. Това е специалността оптометрист? нужно само, ако имате проблем със Оптометрията, като специалност зрението. Закупуването на конв България е сравнително нова. тактни лещи от неоторизирани изТова е мултидисциплинарна спеточници обаче, както и от интерциалност, включваща физиология, нет, могат да поставят хората физика, химия и биохимия. Натов риск от бактериални инфекции, варването на зрението на хораалергични реакции, или дори по-зната, свързано с новите технологии чителни вреди на способността на като компютри, смарт телефони окото да функционира, с потенциал и други, породи и нуждата от изуза необратима загуба на зрението. чаването на нашата специалност Закупуването, включително и на в университета. Все по-често се цветните лещи е препоръчително налагат корекции на зрението на да става след консултация с очен пациентите свързани именно със специалист с опит в контактната съвременния начин на живот. Ние корекция. Цялостната информация се занимаваме със средствата за за състоянието на вашето очно корекция на зрението като очила, здраве, както и за вида на корекциконтактни лещи и други. ята и вида на лещите се поддържа задължително в база данни. Месец Каква е разликата при избора на след първоначалното напасване е очила и контактни лещи? препоръчително да се прави конСъществуват случаи, макар и редтролен преглед, след което на ки, в които корекцията на зрениевсеки шест месеца или веднъж в то може да бъде постигната едингодината се прави профилактичен ствено със специални контактни преглед. Създаването на здравна лещи. За по-голямата част от култура, не просто на хигиенни нанаселението контактните лещи вици, по отношение на ползването предлагат по-скоро удобство. За на контактните лещи и посещениехората, водещи по-активен начин то при очния специалист за профина живот или занимаващи се със лактика, са гаранция за минимален спорт лещите са предпочитано риск за здравето на вашите очи и средство за корекция на зрението. опазване на зрението ви. Фирма Алкон предлага безплатно виртуално студио - удобен начин всеки да се позабавлява със своя лик. За новите контактните лещи AIR OPTIX® COLORS посетете www.airoptixcolors.com. За едни от най-познатите цветни лещи в света FreshLook® влезте на www.freshlookcontacts.com или като приложение за вашият смартфон – FreshLook.

Beauty woman 39  
Beauty woman 39  
Advertisement