Page 80

medical

превенция и лечение на алергиите

Мариела Христова-Савова, магистър по ботаника, специалист аеропалинология и микроакарология, работи като биолог в „Лаборатория Алергия и алергенни препарати” към НЦЗПБ, София.

Г-жо Савова, какъв е приносът на българските учени към борбата с алергиите? Нашата лаборатория е основана преди повече от 50 години. През тези години от колектива са разработени и въведени в производство около 200 алергенни препарата от различни групи предназначени както за въртешния пазар, така и за износ. В първата група попадат инхалативните битови алергени – домашен прах, микрокърлежи в домашния прах, епидермални образувания (косми и пърхот) от различни животни. Други инхалативни алергени са поленовите зърна и фунгиалните

80

спори във въздуха. Лабораторията по алергии и алергенни препарати предлага диагностициране на около 70 вида хранителни алергии с индивидуални алергени. Имаме също така група алергени с професионална насоченост като прахове от дърво, използвани в преработвателната промишленост, библиотечен прах, книговезки прах, както и различни текстилни материали и кожи. Една важна група алергени, която произвеждаме, са инсектните алергени, тъй като инсектните алергии са много сериозен животозастрашаващ проблем. В тази група са включени диагностични алергени и такива за провеждане на лечение при алергия към пчели, оси и др. При хората, занимаващи се с акваристика, много често срещана е алергията към водни бълхи, които са храна за рибките и същевременно много силен алерген. Имаме също така група бактериални алергени. На практика в лабораторията ни се провеждат проучвания, въвеждат се непрекъснато нови алергени към вече рутинно използваните в практиката. Лабораторията по Алергия и алергенни препарати предлага диагностициране на алергичните състояния и е единственият български производител на алергенни препарати за диагностика и лечение изцяло изработини от български суровини. Ние се стремим да бъдем в крак с

динамично развиващата се среда. В последните години се забелязва бум на екзотични домашни любимци, които не са типични за страната ни и към които определени пациенти могат да развият алергия както към техните кожа, косми и урина, така и към храната за тях. Голям проблем също така е неразумното залесяване на паркове и детски градини с видове, чиито полен е много силен алерген. Едно такова дърво е брезата, която присъства в почти всяка детска градина. За съжаление фирмите за озеленяване не се обръщат за експертна оценка към нас преди да започнат работа.

Какви нови алергени са разработени през последните години?

Преди години разработихме алерген от хлебарки, защото телата и екскрементите им, разпрашавайки се в жилището, предизвикват алергия. По отношение на поленовите алергени, до 90-те години на миналия век, България беше една от малкото страни в Европа, в която растението Амброзия отсъстваше. В страните, където се среща, то е много сериозен поленов алерген. Това е плевел, който се разпространява предимно чрез житни култури и царевица. Като вид амброзията е непретенциозна към среда, почва, температура и влага, което я прави особенно агресивна. Поленовите зърна на растението са с много висок алергичен

Beauty woman 39  
Beauty woman 39  
Advertisement