Page 72

medical

СВЕТЛИННАТА ТЕРАПИЯ BIOPTRON® ОСНОВНА И ПОДДЪРЖАЩА терапия ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА КОЖНИ ИЗГАРЯНИЯ

В споменатите случаи , в които не е наложително инва зивно лечение , много добър вариант за възстановява не на рани от изгаряния е СВЕТЛИННАТА ТЕРАПИЯ BIOPTRON ®. Тя има забележителна ефективност при първа степен и повърхностни изгаряния от втора степен .

В тези случаи съчетанието на консервативни

средства за локално приложение и третирането със

BIOPTRON ® дава добри резултати за много по - кратко време . Д анни от няколко из следвания показват, че при редовни третирания със светлина , периодът, необходим за цялостна епители зация на увредената кожа , се съкращава . О свен това чрез светлинната терапия BIOPTRON ® се намалява светлинна терапия

риск ът от образуване на функционално и естетически неприемливи белези .

Тази терапия може да намали

необходимостта от хирургична намеса при лечението на дълбоки кожни изгаряния , особено в зоните с

Мнозина от нас през живота си са преживявали поне едно изгаряне. Често хората разчитат на самовъзстановяването на организма и пренебрегват случилото се. Това не е правилно, тъй като нито един акт на агресия не остава без последствия, които в зависимост от степента на изгарянето могат бъдат доста сериозни. Раните върху кожата, причинени от слънчевите лъчи, от директен огън или при контакт с нагревателен електроуред или гореща течност могат да бъдат не само повърхностни, а да засягат и по-дълбоките слоеве на кожата. Различават се три степени на изгаряне. Първата степен е най-леката и засяга предимно епидермиса. Причинена е най-често от слънчевите лъчи. Изразява се в зачервявания, лек оток, болка и последващо обелване на кожата. При втората степен на изгаряне е засегнат вече и повърхностният слой на дермата, който е по-лекият вариант на увреждане. При по-тежкия са налице големи поражения на дълбоките слоеве на дермата, с единични епидермални съставни структури в основата на раната. В тези случаи се прибягва до хирургично остраняване на мъртвата тъкан и трансплантация на кожа. Максималните поражения върху кожата вследствие от изгаряне се класифицират като трета степен – унищожителна за всички кожни слоеве в пределна дълбочина и с почти никакъв шанс за самовъзстановяване. В тези случаи единственият шанс за пациента е хирургичната намеса. Подходите на лечение, в зависимост от степента на изгарянето са: консервативен или хирургичен.

„Цептер - България“ ЕООД , гр. София, бул. “Тодор Александров” № 28, тел. 02/988 44 58, e-mail: bd.medical@zepter.bg, www.zepter.com

72

най - голяма вероятност от образуване на цикатрикси (белези) след инвазивно третиране – глава , шия, ръце. Според к линичните зак лючения, прилагането на терапия с налягане (баротерапия), която е част от лечението на кожни изгаряния , може да бъде приложе на по - рано, ако поразеният участък е предварително третиран със светлинната терапия BIOPTRON ®. Когато изгарянията са върху ръцете и не е била нужна хирургична намеса , приложеното въздействие на светлинната терапия дава възможност за започване на физиотерапия веднага и без прек ъсване .

BIOPTRON ® подпомага лечението на дълбоки изгаря ния от втора степен ! П ри тежки изгаряния, засягащи дълбоките слоеве на дермата , при които е приложена хирургична интер венция , може да се използва светлинната терапия BIOPTRON ® като поддържаща . Ч рез нея се намалява необходимото време за лечение , периодът на хоспита лизация , както и се подобрява качеството на полага ните грижи к ъм пациента . Светлинната терапия BIOPTRON ® е предпочитана като съпътстваща терапия при лечението на дълбоки изгаряния .

Изгаряне, причинено от огън

След 9-месечно третиране с BIOPTRON ®

Beauty woman 39  
Beauty woman 39  
Advertisement