Page 1

АПЛИКАЦИЈА ЗА ТРЕНЕР Аплицирам за тренер за курсевите:

1. Лични податоци Име и Презиме: Дата на раѓање:

2. Едукација Завршено средно образование во: Завршена висока стручна спрема во: Магистратура/ Докторат:

3. Познавање на јазици (5- одлично; 1- основно) Јазик Англиски

Читање

4. Стекнати сертификати:    5. Специјалности и технологии 

Говор

Пишување


  6. Моментална работна позиција:

7. Практично искуство од областа за која аплицирам (колку години и описно - со која проблематика):

8. Кој е мојот мотив да работам како тренер во Семос Едукација?

Application for trainer  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you