Page 1

Gud sade: ”Jag är den jag är. Säg dem att han som heter ’Jag är’ har sänt dig till dem.” Andra Moseboken 3:14

Copyright © 2014 by Zonderkidz and David Miles Published by arrangement with The Zondervan Corporation L.L.C., a division of HarperCollins Christian Publishing, Inc. All rights reserved. Moses Leads the People. Mose leder Guds folk David Miles Copyright © 2017 Semnos Förlag Svensk textbearbetning: Stina Jonsson Tryck: Danmark 2017 ISBN: 978-91-87827-58-7

r G e u d d e l s f e o s lk o M

Illustrationer av David Miles


En dag, när Mose vallade får, fick han se något märkligt. Det var en buske som brann. Men den brann inte upp! Mose gick närmare busken. – Mose, jag behöver din hjälp! Det var Guds röst. 5


Gud ville att Mose

Mose var själv israelit.

skulle hjälpa israeliterna.

Han hade bott i Egypten

De var slavar i Egypten.

och visste hur folket led.

– Mose, led mitt folk

– Hur ska jag klara det?

till löfteslandet, sa Gud.

frågade Mose. – Jag lovar att vara med dig. Jag ska hjälpa dig! sa Gud.


Mose packade och reste till Egypten. Där träffade han sina föräldrar och sin bror, Aron.

– Gud har välsignat oss, sa Mose till Aron. Du är en god talare. Farao kommer att lyssna. Jag ska berätta för dig vad Gud vill att du ska säga. 8

9


– Jag ber dig, släpp israeliterna, sa Mose. Mose och Aron gick till farao.

Men farao sa nej.

– Vad vill ni?

Då lät Gud svåra plågor drabba Egypten.

frågade farao, Egyptens kung.

Plågorna skulle få farao att ändra sig.

Profile for Semnos Förlag AB

Mose leder Guds folk - titta i boken  

Mose leder Guds folk - titta i boken