Page 1

Men var inte bedrövade för att ni sålde mig hit och förebrå er ingenting. Det var för att rädda liv som Gud skickade mig hit före er. Första Moseboken 45:5

e r n a J m o m s ö ef r D

Copyright © 2015 by Zondervan and David Miles Published by arrangement with The Zondervan Corporation L.L.C., a division of HarperCollins Christian Publishing, Inc. All rights reserved. Joseph the Dreamer. Drömmaren Josef David Miles Copyright © 2017 Semnos Förlag Svensk textbearbetning: Stina Jonsson Tryck: Danmark 2017 ISBN: 978-91-87827-59-4

Illustrationer av David Miles


Josef hade många bröder.

En dag fick Josef en rock av sin pappa.

Han var yngst,

Den hade många färger.

och pappas favorit.

Josef älskade den!

4

5


När Josefs bröder fick se hans rock

En natt hade Josef en dröm.

blev de avundsjuka.

Han berättade den för sina bröder.

– Varför får inte vi nya kläder?

– Jag drömde att vi samlade säd.

Vad är det som är så speciellt med Josef?

Era kärvar bugade sig för min.

6

7


Josefs bröder blev upprörda.

En dag var Josef ute på fälten.

– Tror Josef att han är bättre än oss?

Då tog hans bröder tag i honom.

sa de till varandra.

De kastade ner honom i en tom brunn.

Tror han att vi skulle buga oss för honom? De gjorde upp planer för att bli av med Josef. 8


Då kastade någon ner ett rep och drog upp Josef ur brunnen. Josef blev rädd. Han förstod inte

– Vi tänker sälja dig som slav, sa Josefs bröder.

varför hans bröder hatade honom. Och det var mörkt i brunnen.

11


Josefs bröder doppade hans rock i blodet från en get. De visade den för sin pappa. – Din son har dödats av vilda djur, sa de. Josefs pappa blev mycket, mycket ledsen.

12

13


Sedan går jag till kungen, trots att det är mot lagen. Är jag förlorad, så är jag förlorad. Ester 4:16

Copyright © 2015 by Zondervan and David Miles Published by arrangement with The Zondervan Corporation L.L.C., a division of HarperCollins Christian Publishing, Inc. All rights reserved. Brave Queen Esther. Drottning Ester David Miles Copyright © 2017 Semnos Förlag Svensk textbearbetning: Stina Jonsson Tryck: Danmark 2017 ISBN: 978-91-87827-60-0

g n i E n t s t t o er r D

Illustrationer av David Miles


För länge sedan levde en flicka

Mordokaj tog hand om Ester.

som hette Ester.

Ester och Mordokaj var judar.

Hon bodde hos sin farbror Mordokaj.

De älskade Gud och lovsjöng honom.

4

5


En dag ville kungen i landet

Männen letade överallt.

ha en ny drottning.

Snart fick de syn på Ester.

– Vi ska söka efter en drottning åt dig,

– Henne måste vi visa kungen,

sa hans tjänare.

sa tjänarna. 6

7


Tjänarna tog med sig Ester till palatset. Kungen tyckte att Ester var den vackraste kvinnan av alla. – Jag vill att du blir min drottning, sa kungen. Ester sa ja. Kungen hÜll en stor fest.

9


Ester var glad. Hon bodde i palatset. Esters farbror, Mordokaj, arbetade i palatset. Mordokaj sa till Ester att hon skulle behålla sin tro hemlig. Så Ester berättade inte för någon att hon och Mordokaj var judar.

10


Det fanns en annan man

Men Haman hatade Mordokaj

som också arbetade i palatset.

och ville göra sig av med alla judar.

Han hette Haman.

– Judarna är inte bra för oss!

Haman var kungens närmaste man.

sa Haman till kungen. Vi ska inte ha dem i vårt rike.

12

13


Kungen litade på Haman. Han gick med på att göra sig av med judarna. Mordokaj fick höra talas om Hamans planer. Han varnade Ester och bad henne om hjälp.

14


Gud sade: ”Jag är den jag är. Säg dem att han som heter ’Jag är’ har sänt dig till dem.” Andra Moseboken 3:14

Copyright © 2014 by Zonderkidz and David Miles Published by arrangement with The Zondervan Corporation L.L.C., a division of HarperCollins Christian Publishing, Inc. All rights reserved. Moses Leads the People. Mose leder Guds folk David Miles Copyright © 2017 Semnos Förlag Svensk textbearbetning: Stina Jonsson Tryck: Danmark 2017 ISBN: 978-91-87827-58-7

r G e u d d e l s f e o s lk o M

Illustrationer av David Miles


En dag, när Mose vallade får, fick han se något märkligt. Det var en buske som brann. Men den brann inte upp! Mose gick närmare busken. – Mose, jag behöver din hjälp! Det var Guds röst. 5


Gud ville att Mose

Mose var själv israelit.

skulle hjälpa israeliterna.

Han hade bott i Egypten

De var slavar i Egypten.

och visste hur folket led.

– Mose, led mitt folk

– Hur ska jag klara det?

till löfteslandet, sa Gud.

frågade Mose. – Jag lovar att vara med dig. Jag ska hjälpa dig! sa Gud.


Mose packade och reste till Egypten. Där träffade han sina föräldrar och sin bror, Aron.

– Gud har välsignat oss, sa Mose till Aron. Du är en god talare. Farao kommer att lyssna. Jag ska berätta för dig vad Gud vill att du ska säga. 8

9


– Jag ber dig, släpp israeliterna, sa Mose. Mose och Aron gick till farao.

Men farao sa nej.

– Vad vill ni?

Då lät Gud svåra plågor drabba Egypten.

frågade farao, Egyptens kung.

Plågorna skulle få farao att ändra sig.


Min båge ställer jag bland molnen. Den skall vara tecknet för förbundet mellan mig och jorden. Första Moseboken 9:13

Noas Resa

Copyright © 2015 by Zondervan and David Miles Published by arrangement with The Zondervan Corporation L.L.C., a division of HarperCollins Christian Publishing, Inc. All rights reserved. Noah´s Voyage. Noas resa David Miles Copyright © 2017 Semnos Förlag Svensk textbearbetning: Stina Jonsson Tryck: Danmark 2017 ISBN: 978-91-87827-57-0

Illustrationer av David Miles


Det var tyst i Noas tält. Alla sov. Noa tänkte på resan med arken.

En dag hade Gud kommit till Noa. – Noa, du är min vän, sa Gud. Jag älskar dig. Vill du hjälpa mig? – Ja, Herre, sa Noa. Jag gör vad du än ber mig om. 4

5


– Människorna följer inte mina bud,

– Det ska bli en stor översvämning, sa Gud.

sa Gud.

Bygg en ark, en båt.

Jag ångrar att jag skapade dem.

Sedan ska jag sända djuren till dig,

Men du, Noa, är en god man.

en hane och en hona av varje art.

– Hur kan jag hjälpa dig? frågade Noa.

Ta in dem i arken och vänta.

6

7


Noa gjorde som Gud hade sagt. Noas söner Sem, Ham och Jafet hjälpte till att bygga på arken.

Noa och hans familj arbetade hårt. 9


Gud visste att hans beslut var rätt.

– Ta in djuren i arken, sa Gud.

Noa och hans familj byggde arken

Sedan ska du och din familj också gå in.

precis så som Gud hade sagt.

Snart kommer det att börja regna.

– Bra jobbat, min vän, sa Gud. Nu kan alla djuren komma!

10

11


S책 kom djuren till Noa. Gud s채nde alla sorters levande djur.

Det var f책glar och apor, krokodiler och hundar, humlor och m책nga andra.

13

Profile for Semnos Förlag AB

Äventyrsbibeln fyra böcker - titta i boken  

Äventyrsbibeln fyra böcker - titta i boken