Page 8

Religie

Duhul din

Zeitgeist

1

Duminic`, 15 martie, a fost proclamat` pe internet Ziua Z pentru rularea mondial` a filmului Zeitgeist. Sute de mii de spectatori din cele cinci continente s-au mobilizat sub mottoul „Noi putem schimba lumea”, sus]inând c` au descoperit cel mai tare documentar. I Lucian Cristescu

ansat pe 26 iunie 2007, Zeitgeist a ob]inut, la Teatrul Egiptean din Hollywood, premiul celei de-a 4-a edi]ii a festivalului de film „Artivist”2 (11 noiembrie 2007). |n numai câteva luni, Zeitgeist a fost tradus \n peste 25 de limbi. Pân` \n februarie 2008, filmul a avut peste 6.000.000 de acces`ri pe YouTube.

L

M`rea]a demistificare Filmul documentar Zeitgeist este, de fapt, o trilogie. Partea I se concentreaz` asupra cauzei relelor din lume. Dup` ce construie[te o progresie istoric` foarte original` a religiilor lumii, filmul identific` vinovatul: „cre[tinismul” – o \n[el`ciune epocal` ce mesmerizeaz` lumea de 2.000 de ani. Perfidia lui se descoper` \n cronica sângeroas` a Terrei, izvor de imense avantaje pentru o clic` din vârf. Restul filmului investigheaz` cu verv` dedesubturi oculte: d`râmarea Turnurilor

gemene din New York (partea a II-a) [i apoi \nfeudarea na]iunii americane (implicit [i a lumii) de c`tre cercuri conspira]ioniste, prin Banca Federal` de Rezerve a SUA (partea a III-a). Articolul de fa]` se limiteaz` la analiza p`r]ii I. Zeitgeist cucere[te u[or spectatorul cu o cultur` medie prin colajul unor elemente din mitologie, astrologie, astronomie [i teologie care te inund` cu dezv`luiri imprevizibile. De exemplu: – Cu mult \nainte de presupusa na[tere a lui Isus, au mai existat o mul]ime de „Hristo[i” – peste 13 la num`r. Biografiile lor sunt cvasiidentice cu cele ale eroului din Evanghelii: I Fiecare s-a n`scut dintr-o fecioar`, exact pe 25 decembrie. I Fiecare \[i face apari]ia public` la 30 de ani. I Fiecare este \nconjurat de 12 ucenici, exact câte c`su]e sunt \n zodiac. Semnele Timpului Aprilie 2008

6

Semnele Timpului - aprilie 2008  

Revista de opinie si analiza crestina.

Semnele Timpului - aprilie 2008  

Revista de opinie si analiza crestina.

Advertisement