Page 47

…[i mai repede… Pân` \n secolul al XIX-lea, mesajele erau transmise cu viteza calului care purta curierul la destina]ie. Presupunând c` o scrisoare con]inea 10 KB (5 pagini tip`rite) [i drumul pân` la destina]ie dura o lun`, putem estima o vitez` medie de transmisie de circa 0,03 B (byte sau octet) pe secund`. |n secolul al XIX-lea a fost inventat telegraful; presupunând un timp de 2 secunde pentru a bate codul Morse pentru un caracter, ob]inem o vitez` medie de 3 B pe secund`. |n anii 1960, primele re]ele de computere asigurau un transfer de date de 300 B pe secund`. |n prezent, un modem obi[nuit are o rat` de transfer de circa 60.000 B pe secund`, \ns` cele mai puternice conexiuni prin fibr` optic` transmit miliarde de octe]i pe secund`.

…pân` la suprasatura]ie! Evolu]ia exploziv` a producerii [i transmiterii informa]iei a imprimat lumii o ame]itoare vitez` a schimb`rii. Un student care termin` o

facultate trebuie s`-[i reactualizeze cu regularitate cuno[tin]ele ori, dac` nu, \n 15 ani, 90% din ce a \nv`]at va fi deja perimat. Oamenii sunt nevoi]i s`-[i revizuiasc` mereu aptitudinile pentru a-[i g`si [i p`stra un loc \n noua pia]` a muncii. Chiar [i celor cu o capacitate

Via]a a ajuns s` fie o continu` ingerare de informa]ii, ceea ce nu confer` \ns`, neap`rat, [i un plus de competen]`. Sapien]a este subsecvent` g\ndirii critice, iar g\ndirea critic` cel mai bine se \nf`ptuie[te pe-ndelete. intelectual` peste medie le este uneori greu s` ]in` piept valului de informa]ie nou` pe care o primesc [i acestei efemeriz`ri a tipului de tehnologie, metod` [i organizare cu care lucreaz`. Apoi mai este [i restructurarea func]iilor existen]iale: educa]ia, munca, divertismen-

Aprilie 2008 Semnele Timpului 45

Semnele Timpului - aprilie 2008  

Revista de opinie si analiza crestina.

Semnele Timpului - aprilie 2008  

Revista de opinie si analiza crestina.

Advertisement