Page 14

religia cre[tin` a s`dit \n mintea omului „morala”, dualitatea „binelui [i a r`ului”. Acest blestemat „virus moral” pur [i simplu \l h`ituie[te pe om, \i fur` pacea [i libertatea, \l judec`... pân`-l de[ir`. Monstruozitatea „biner`u” e chiar ptomaina care descompune societatea omeneasc`, desp`r]ind-o \n „buni” [i „r`i”, polarizând grupurile sociale [i indivizii care, altfel, dac` n-ar [ti de „bine [i r`u”, ar convie]ui armonios \ntr-o jungl` sângeroas` [i amoral`. Pentru demiurgii lui Zeitgeist, pu]in conteaz` dac` faptele sus]in teoria. Exist` un „trebuie” \ntru eradicarea lui Hristos [i a moralei Lui. Dac` pentru atingerea acestui ]el politic e nevoie de minciun`, atunci „s` fie minciun`”. Masa de manevr` crede orice-i apetisant [i mai ales „logic”. {i odat` minciuna aruncat` \n spa]iul public, nimic – fie ele retract`ri [i scuze – nu poate compensa prejudiciul creat.

|n jocul acesta inegal, cineva câ[tig` [i cineva pierde. Pe plan global, exist` un Ochi care vegheaz`... Pe plan individual \ns`, miza e total`. C`ci, ceea crezi acum determin` destinul t`u ve[nic. ST

1. Zeitgeist (germ.) – „spiritul timpului”. 2. „Artivist Film Festival” este dedicat unor cauze socotite nobile, printre care ap`rarea drepturilor animalelor. 3. Masoneria speculativ` a ap`rut odat` cu \nfiin]area Marii loji a Angliei, \n 1717. Dac`, prin absurd, autorii Noului Testament ar fi fost masoni, ei n-ar fi inclus \nv`]`turi atât de opuse francmasoneriei. Universalismul masonic este repudiat frontal \n Evanghelii. 4. Maçon (fr.) – „zidar”, „constructor”. 5 Vezi [i referin]ele prof. de astronomie Jay M. Pasachoff, expertul Enciclopediei Encarta. 6. |nsu[i Kersey nu e sigur dac` sunt 16, 13, 19 sau chiar mai mul]i, \n func]ie de cum vrei s`-i iei. Lista include pe Osiris, Horus, Quetzalcoatl, Kri[na, Tammuz, Alcestis, Attis, Esus, Dionisos, Indra, Prometeu, Mitra, Quirinius, Bel-Bali, Orfeu, Iao, Wittoba, Beddru, Devatat... Despre unii, autorul abia reu[e[te s` scrie un paragraf. Pentru cei mai mul]i, nu poate da nicio documenta]ie. 7. Mircea Eliade, Enciclopedia Religiilor, „Dying and Rising Gods”, vol. 4, pag. 521-2 8. Atât Hathor, cât [i Isis, prezumtivele lui mame - \n func]ie de variant` - erau de mult neveste. 9. 25 decembrie nu reprezint` \n niciun fel data na[terii lui Isus. Biblia nu d` nicio dat` calendaristic`, ci doar anul: 4 \.Hr. Tradi]ia patristic`, printr-o analogie cu Adam, a stabilit o dat` conven]ional`: 6 ianuarie. Ulterior, sub presiunea mitrahismului, papa Liberiu (354 d.Hr.) a adoptat ziua lui Mithras, „Dies natalis solis invicti” – 25 decembrie, ca zi oficial` a na[terii lui Isus Hristos. Cât despre Horus, el se na[te cândva prin octombrie-noiembrie. 10. Woman’s Encyclopedia of Myts and Secrets (1983), de Barbara G. Walker, ateist`, neo-pagan`, feminist`. 11. |n toat` istoria antic`, nu exist` nicio personalitate din secolul I (fie el Tiberis, Nero sau oricare altul) care s` fi fost men]ionat`, ca Isus, de 17 scriitori care nu-i \mp`rt`[eau convingerile, autori care s` fi scris \n perioada de pân` la 150 de ani de la moartea acesteia. Faptul acesta face din Isus personalitatea cea mai atestat` a timpului S`u. 12. http://youtube.com/watch?v=atmnlxLUym0 - interviu dat de Peter Joseph, la 21 martie 2008.

Semnele Timpului Aprilie 2008 12

Semnele Timpului - aprilie 2008  

Revista de opinie si analiza crestina.

Semnele Timpului - aprilie 2008  

Revista de opinie si analiza crestina.

Advertisement