Page 10

Religie prim`verii. Al]ii, ca Varro, considerau mijlocul lui Taurus semnul verii. [...] Diversele constela]ii zodiacale nu \ncorporau \ntotdeauna acelea[i stele. Apoi, \ntre zodii nu exista nicio linie de demarca]ie. Stabilirea c`su]ei Pe[tilor sau a V`rs`torului \n func]ie de echinoc]iul vernal este o idee modern`. Divizarea exact` a firmamentului \n 88 de constela]ii a fost realizat` târziu de Uniunea Interna]ional` Astronomic`: abia \n 1928 [i codificat` \n 1930. Nici chiar acum constela]iile nu sunt de exact 30 grade...”5 Oricât de grave, erorile de astrologie sunt nesemnificative fa]` de inadverten]ele din domeniul religiei.

Pu]uri seci [i cr`pate Robert Price, istoric [i ateist militant american, cu toat` antipatia fa]` de cre[tinism, a declarat c` documentul de baz` pentru Zeitgeist, anume The Christ Conspiracy, seam`n` cu „lucrarea unui adolescent care se arunc` \n specula]ii s`lbatice, interferen]e complexe [i \nl`n]uiri de date complicate pe care nu le \n]elege. Printre cele mai hilare ciud`]enii este afirma]ia c` Buddha, Kri[na [i Dionisos sunt predecesorii r`stigni]i ai lui Isus...” Acharya totu[i nu-i deloc original` \n ceea ce scrie. Teoria „mitului lui Isus” a fost avansat` \nc` din secolele XVIII-XIX de o serie de liber-cuget`tori. Unul dintre ei, Kersey Graves (18131883), autor de referin]` pentru Acharya [i Zeitgeist, a publicat \n 1875 cartea Cei 16 6 mântuitori r`stigni]i, care se bucur` \nc` de oarecare interes. La reeditarea ei (2003), chiar Acharya a scris prefa]a. Dac` pe vremea lui Kersey aceast` teorie era credibil`, dup` 150 de ani de cercet`ri serioase, este clasat` chiar [i de criticii Bibliei ca subiect de subcultur`. „Categoria unor dumnezei murind [i \nviind – pe vremuri o tem` important` de investiga]ie savant`”, scria Mircea Eliade, „azi este considerat` o specula]ie bazat` pe jocul imagina]iei privitor la texte fie foarte recente, fie foarte ambigue – de regul` apar]inând literaturii latine târzii, post-datate cre[tinismului”7. Oricât de autoritar` este declara]ia de mai sus, investigarea direct` a probelor este obligatorie pentru limpezirea confuziei sem`nate de Zeitgeist.

Originalele Horus Este primul personaj prezentat \n Zeitgeist. Exist` cel pu]in 7 variante ale mitului lui Horus, zeul cu cap de [oim. Plutarch (46-120 d.Hr.) realizeaz` primul o variant` cât de cât coerent`, din fuziunea par]ial` a acestora. Se spune c` mama lui, Isis, l-ar fi conceput cu falusul so]ului ei, Osiris, dup` moartea acestuia (?!). Uciga[ul tat`lui s`u, zeul Set, a urm`rit s`-l ucid` [i pe el – ceea ce i-a reu[it cu complicitatea zeului-scorpion, care l-a \mpuns mortal. La implo-

r`rile disperate ale mamei, zeul Toth l-a adus \napoi din lumea subteran`. Este acum rândul lui Horus s`-l \nfrunte [i s`-l omoare pe Set, r`zbunându-[i astfel tat`l [i preluând coroana Egiptului. Dar unde-i na[terea din fecioar`8? {i unde-i 25 decembrie9? Lipsesc cu des`vâr[ire. Apoi nu apare niciun botez. N-are nici ucenici. |n Cartea Mor]ilor exist` o scen` cu 12 secer`tori f`r` nicio leg`tur` cu Horus. |n plus, Horus n-a ]inut predici [i nici nu s-a transfigurat, nici n-a umblat pe ap`. {i nici vorb` s`-l fi \nviat pe unul, Laz`r... Semnele Timpului Aprilie 2008

8

Semnele Timpului - aprilie 2008  

Revista de opinie si analiza crestina.

Semnele Timpului - aprilie 2008  

Revista de opinie si analiza crestina.

Advertisement