Page 1

Un tânăr a ajuns la spital după Accident mortal în Pag. 8 ce a fost agresat în plină stradă localitatea Mircea Vodă Pag. 7

Iarna poate să vină

Pagina

12

Redistribuire perversă, sistem hulit

Pag. 5

SEMNAL

„Adevãrul pur şi simplu este rareori pur şi niciodatã simplu“ - Oscar Wilde

11 - 17 decembrie 2008 Anul I, nr. 52 20 pagini Preţ -1 leu

Director- ALIN RADU

de Dâmboviţa

Parlamentari vechi, parlamentari noi, aceiaşi parlamentari Cei 11 aleşi judeţeni şi-au primit mandate le Pagina

12

P i Pagina

5

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală:

Vin banii către fermierii din zonele defavorizate Pagina

8 Poliţiştii efectuează cercetări cu privire la rănirea gravă a două persoane

Politica revine şi pe scena Teatrului Tony Bulandra!

Premianţii PD-L

Recorduri portocalii în Dâmboviţa

Pagina

3

„D’ale carnavalului“, de Ion Luca Caragiale, pe scena din Târgovişte 7

Pagina


Semnal

2

Dâmboviţa 11 - 17 decembrie

E Altă revoluţie? DITORIAL Mădălin Sfetea

Z

ilele trecute mă întrebam dacă este nevoie de o „a doua revoluţie“. Cufundat într-o stare contemplativ lăuntrică, mai mult o analiză sub atenta lupă a stării de fapt din ţara asta, sub numele de România, încercam să găsesc un răspuns raţional, care mă va afla acoperit de patriotism, sau nu. O revoluţie în urma căreia ce să rezulte? Aici sunt două răspunsuri, izvorâte nu din analiza filosofică a structurii interogative, mixată de sensul „panoramic“ al lexemelor, ci din

Situaţia şomerilor înregistraţi în judeţul Dâmboviţa

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa înregistrează în baza de date, la sfârşitul lunii noiembrie 2008, un număr de 12.160 şomeri, din care 5.605 sunt femei. În numărul total sunt cuprinşi şomerii care beneficiază de indemnizaţie 2.218, precum şi şomeri neindemnizaţi - 9.942. Conform pregătirii profesionale, situaţia se prezintă astfel: - 370 persoane cu studii superioare; - 1.586 persoane cu studii medii; - 10.204 persoane care au absolvit ciclul inferior al liceului sau al şcolilor de arte şi meserii. Rata şomajului, calculată la data de 30 noiembrie a.c., la nivelul judeţului Dâmboviţa este de 5,75%, iar pentru femei este de 5,89%. A consemnat Petruţ Dumitru

percepţia omului de rând, simplu. Primul înţeles este revoluţia umanistică, ziditoare de repere bine „înfipte“ în argoul civic, care îl va înălţa maiestuos din mocirla unei etici arhaice. În alte cuvinte, românii duc lipsă de civilizaţie, de traiul armonios, interrelaţional. Exemplele le găsim fără să le căutăm, ba mai mult, nici nu cred că am scăpat vreodată de ele, ci ne complacem în josnica şi ruşinoasa incultură. Traiul celibatar a creat din roman o piesă nedorită pe tabla unui şah modernizat, iar nepăsarea, iresponsabilitatea, aruncatul gunoaielor pe oriunde

sunt „mutări“ nepermise. A doua interpretare este cea a înlăturării politicii guvernate de un sistem ameţit, aflat în continuă depresie, şi încă una stabilă, de nestăvilit. În ’89 s-a petrecut una, iar binele mult dorit şi aşteptat a fost anulat de altul, imaterial, presupus ca fiind, dar inexistent, sau cel puţin de neatins. Probabil revoluţia asta va aduce pe tronul conducător un individ necunosut până acum, ivit din uliţa prăfuită, dar neîngrădită de mizeria democraţiei postceauşiste. Acest lucru fiind posibil doar printr-o presupunere absurdă, conform căreia sistemul nu este decât cel vizibil, palpabil, în spate aflandu-se OMUL acela pregătit, călit, instruit

www.sfetea.wordpress.com nerăbdător, în care poporul îşi va propti speranţele, nu cel coborât din transhumanţa poetică, promiţând soarele şi luna. Oricum am pune în balanţă cele două „revoluţii“, vom afla aceeaşi concluzie: La aşa popor, aşa conducători. Să auziţi de bine!

A.J.O.F.M. Dâmboviţa efectuează activităţi de control:

Atenţie, agenţi economici! În cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (A.J.O.F.M.) Dâmboviţa, funcţionează biroul „Audit, Control Măsuri Active şi Control Financiar Propriu“, care are ca atribuţii de serviciu, efectuarea de controale de specialitate (respectarea prevederilor Legii 76/2002 actualizată) la agenţi economici. Activitatea de control măsuri active se desfăşoară în baza prevederilor Legii 76/2002 actualizată, Ordinului nr. 600/2004 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, precum şi în baza Planului de Control aprobat de conducerea executivă a agenţiei. Controlul are ca obiect principal verificarea respectării de către angajatorii care încadrează absolvenţi în condiţiile art.80 din L76/2002 actualizată, a obligaţiei, ce le revine potrivit art. 83 alin 1 din lege, de a menţine raporturile de muncă cel puţin 3 ani de la data încheierii. Aceeaşi prevedere legală, dar cu limită de cel puţin 2 ani, există şi pentru şomerii cu vârsta peste 45 de ani, unici susţinători ai familiilor monoparentale şi persoane cu dizabilităţi (an. 85 alin 1 şi 2 din L 76/2002 actualizată).

Obligaţii De asemenea, este verificată şi respectarea prevederilor legale referitoare la: - obligaţia angajatorilor de a comunica la A.J.O.F.M. Dâmboviţa toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantare (art. 10, alin 1 din L76/2002 actualizată); - depunerea declaraţiilor lunare privind obligaţiile de plată pentru luna anterioară, către bugetul asigurărilor pentru şomaj până la data de 25 ale lunii (art.21 din 1.76/2002 actualizată); - obligaţia angajatorilor care au încadrat în muncă, potrivit legii, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizaţie de şomaj de a comunica în termen de 3 zile la A.J.O.F.M. Dâmboviţa (art. 41, alin 2 din L76/2002 actualizată); - respectarea de către angajatori a obligaţiilor prevăzute la art. 48, alin. 4 din L 76/2 002 actualizată, de a menţine

raporturile de muncă ale persoanelor participante la programul de pregătire profesională, pentru care s-a acordat o sumă reprezentând 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesională; - asumarea respectării obligativităţii legale de către angajatorii care au beneficiat de credite în condiţii avantajoase acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj; - respectarea condiţiilor de acordare a subvenţiilor prevăzute la art. 78 din L76/2002 actualizată privind ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru dezvoltarea comunităţilor locale); - acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă.

Sancţiuni Încălcarea prevederilor legale

caz, enumerate mai sus atrage, atrage după caz răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, sau penală. În anul 2008, activitatea de control măsuri active din cadrul A.J.O.F.M. Dâmboviţa s-a materializat în efectuarea a 454 controale la agenţii economici din judeţul Dâmboviţa. Ca urmare, au fost constatate debite la bugetul asigurărilor pentru şomaj în sumă de 23.082 1ei, din care 18.882 au fost recuperate. Au fost, de asemenea, aplicate amenzi contravenţionale în sumă de 22.000 lei. Cuantumul amenzilor variază între 1.500 şi 5.000 lei. În acelaşi timp, A.J.O.F.M. Dâmboviţa desfăşoară o amplă activitate de consiliere a agenţilor economici în vederea conştientizării aplicării prevederilor legale, precum şi a avantajelor prevăzute de Legea 76/2002 actualizată. A consemnat Petruţ Dumitru


3

11 - 17 decembrie

Dâmboviţa

E Într-o ţară perdantă, toţi sunt câştigători!

Semnal

DITORIAL Petruţ Dumitru

S

-au terminat alegerile şi, odată cu ele, chinul de două luni al celor care şi-au mobilizat toată forţa, ambiţia, iscusinţa şi inteligenţa (sâc!) pentru a le tranşa în favoarea lor. Drept pentru care, acum vorbim despre câştigători, pentru că, nu-i aşa, perdanţii nu interesează pe nimeni. Stai! Care perdanţi? A văzut sau auzit cineva pe vreunul din liderii marilor partide supărat după acest scrutin? Ei, aş! Cum, Doamne iartă-mă, să fii supărat când câştigi? Po im? Nu se poate să câştige toţi? Of, iar greşeşti, cititor cârcotaş, care nu eşti pus la curent cu aritmetica politică şi faci calculele anapoda. Ba se prea poate să câştige toţi, conform axiomei fizice reconfigurate politic: „Nimeni nu pierde, toţi câştigă“. Mda. Curios lucru cum un scrutin electoral poate avea atâţia câştigători şi nici un învins. Pentru că n-am văzut nicăieri, pe nici un post de televiziune, în nici o pagină de

ziar, vreo mutră de politician care să nu clameze victoria recent încheiatelor alegeri. Vorbim, desigur, de partidele care au „sărit“ pragul de 5%, pentru că celelalte, indiferent dacă au în spate o întreagă istorie (cazul PNŢCD) sau doar câţiva ani (PNG, PPPS), nu contează. PSD a câştigat alegerile? Normal că le-am câştigat. Ce întrebare mai e şi asta? Avem 90.000 de voturi în plus. Mai mult decât atât, uitaţi-vă şi dumneavoastră cât aveam la europarlamentare şi cât avem acum. Suntem, evident, pe un trend ascendent. Suntem partidul No. 1. PD-L a câştigat alegerile? Mai încape îndoială? Le-am câştigat fără drept de apel. 3 mandate în plus înseamnă, firesc, locul 1. În afară de asta, uitaţi-vă şi dumneavoastră cât aveam la parlamentarele din 2004 şi cât avem acum. Nu cred că poate contesta cineva victoria noastră. PNL a câştigat alegerile? - Pfff... fireşte. Uitaţi-vă şi

dumneavoastră că scorul de acum e cel mai bun din ’90 încoace. Poate cineva să ne contrazică? Noi suntem adevăraţii învingători. Dar UDMR ce-a făcut? - Am câştigat, normal. Faptul că am avut atâtea convulsii şi zbateri în interiorul „maghiarimii române“ nu ne-a împiedicat câtuşi de puţin să obţinem aceleaşi rezultate constante. Rezultate pe baza cărora vom fi iarăşi cireaşa de pe tort, dinţii de la greblă, bomboana de pe colivă, adaosul fără de care nimeni în ţara asta, oricât de român ar fi, nu poate guverna. Iată cum, alegerile parlamentare Noiembrie 2008 înregistrează un record de învingători. Că fiecare se raportează la altceva, la ce-i convine, o i e, deja eja nu u mai ai contează. o ea ă

www.exasperat.worddpress.com www.exasperat.wordpress.com Ba mai mult, pe logica asta o să ne trezim că şi un partiduleţ cvasi-inexistent care acumulează un „record“ de 0,1% se va proclama drept marele câştigător al acestor alegeri: „Ultima dată aveam 0%, acum 0,1. Am câştigat fără doar şi poate“. Ei bine, fraţilor, da! Ăsta e tristul adevăr al realităţii politice cotidiene: Într-o ţară p ţ sunt câştigători. g perdantă, toţi

Negociatorul Scorul foarte bun obţinut de către Partidul Democrat Liberal la alegerile parlamentare din Dâmboviţa nu a rămas fără „urmări“ la nivel central. Preşedintele portocaliilor dâmboviţeni, Florin Popescu, a fost cooptat în echipa de negocieri a PD-L. Alături de liderul formaţiunii, Emil Boc, de Vasile Blaga, Radu Berceanu, Elena Udrea şi alţii câţiva, Florin Popescu a făcut parte din delegaţia care a mers la discuţiile cu preşedintele Traian Băsescu de la Cotroceni. Negocierile cu UDMR, PNL şi PSD l-au găsit iarăşi pe liderul

democrat-liberalilor dâmboviţeni în echipa de tratative. Această poziţie „privilegiată“ nu e deloc întâmplătoare, ţinând cont de faptul că Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa a PD-L s-a situat pe locul doi, într-un clasament naţional al filialelor, fiind depăşită doar de Arad-ul lui Gheorghe Falcă. Mai mult decât atât, propunerea din campanie a pedeliştilor pentru postul de premier, Theodor Stolojan, este un apropiat al lui Popescu, aşa încât, drumul în prima linie a partidului a fost parcurs cu repeziciune. A consemnat Petruţ Dumitru

Florin Popescu face parte din echipa PD-L care poartă tratative cu celelalte formaţiuni

Premianţii PD-L:

Recorduri portocalii în Dâmboviţa Alegerile parlamentare din 30 noiembrie au însemnat pentru Partidul Democrat-Liberal confirmarea rezultatului bun obţinut la localele din iunie. Cu 6 parlamentari (2 senatori şi 4 deputaţi) din 11, toţi obţinânduşi mandatul cu peste 50% din voturi, formaţiunea dâmboviţeană s-a situat pe locul doi într-un clasament al Organizaţiilor Judeţene, după Arad-ul lui Gheorghe Falcă.

Chiar şi aşa, pedeliştii ştii lui Florin strat două Popescu au înregistrat recorduri cu care se mândresc în interiorul partidului: cel mai bun procent obţinut la nivel naţional -L - Bogdan de un candidat PD-L Cantaragiu - 60,27% % şi cel mai mare număr de voturi adjudecate de un deputat putat PD-L - Gheorghe Albu bu 16.561.


Semnal

4

Dâmboviţa 11 - 17 decembrie

„Avem numai cuvinte de laudã la adresa primarului“, ne-au declarat locuitorii comunei Potlogi Una dintre cele mai vechi localităţi dâmboviţene, atestată documentar la 1580, şi anume comuna Potlogi, este aşezată în sud-vestul judeţului Dâmboviţa şi are în componenţă următoarele sate: Pitaru, Vlasceni, Podu Cristinii şi Româneşti, ultimul fiind atestat documentar încă din 1480.

În cursul săptămânii trecute am mers în comuna Potlogi, unde am vorbit cu câţiva locuitori, dorind a le afla împlinirile, dar şi problemele, dar şi pentru a şti ce mai aşteaptă aceştia de la primarul lor, Niculae Catrina. Tudor Iosif, în vârstă de 44 de ani, ne-a mărturisit: „Locuiesc în satul Potlogi de când m-am nãscut. Comuna noastrã este una frumoasã, primitoare şi meritã vizitatã, deoarece avem multe obiective turistice. Trebuie sã menţionez cã în componenţa comunei intrã şi un sat format din minoritãţi, este vorba de satul Româneşti, cu populaţie de etnie romã. Noi ne-am înţeles întotdeauna bine cu cei de acolo, ne sunt prieteni şi nu am avut niciodatã probleme. Sunt oameni muncitori şi liniştiţi, care şi-au vãzut de treburile lor şi nu au provocat scandaluri. p domnul primar p Despre Catrina

Nicolae, am numai cuvinte de laudã. S-a dovedit a fi un edil bun, având numeroase realizãri: ne-a asfaltat drumurile, a renovat şcolile, a introdus reţea de gaze în comună şi, din câte am înţeles, doreşte sã facã o primãrie în satul Româneşti.“ Şi Florea Alexandru, de 16 ani, din Potlogi, a răspuns întrebărilor noastre. „Despre domnul primar pot spune cã a realizat multe pentru localitate, mă refer, în principal, la Staţia de pompieri şi asfaltarea drumului spre Româneşti. Cu cei din satul Româneşti ne înţelegem foarte bine, eu î chiar am colegi din acea c comunitate la liceul la care c învãţ. î Aş dori ca pe viitor sã se ia i măsuri cu privire la trafic, de d exemplu interzicerea traversãrii de cãtre tiruri a t comunei noastre, deoarece c acestea ne distrug casele“. a Vodã Violeta, în vârstă de 33 3 ani, casnică, locuitoare a satului Româneşti, unde trăieşte o mare u comunitate de romi cu c tradiţie în meseriile de t fierar, dulgher şi fierar, a subliniat: „Comunitatea s în î care trãiesc este una liniştitã, cu toate cã l majoritatea locuitorilor sunt m de d etnie romã. Pot spune

cã primarul nostru a avut numeroase realizãri şi nu a uiat niciodatã de locuitorii din Româneşti. Edilul ne-a renovat şi extins şcoala, a dat locuri de casã tinerilor şi a realizat un Centru de zi pentru copii, iar pe viitor, din câte am înţeles, urmeazã ca şi în satul nostru sã se introducã reţea de gaze. Domnului primar îi transmit multã sãnãtate, sã rămână acelaşi bun gospodar, pentru cã pânã acum ne-a fost bine cu el.“ S. Liliana: „Sunt vânzãtoare în satul Potlogi şi locuiesc aici de 8 ani. Preţuiesc activitatea domnului primar, care ne-a asfaltat drumurile, a modernizat şcolile şi grãdiniţele. În comuna noastrã se aflã şi Palatul Brâncovenesc, despre care am auzit cã se va renova, fiind deja oameni angajaţi pentru lucrãri. Sunt sigură că domnul primar va realiza cât mai multe pentru comuna noastrã“. M. Mãdãlina, de 17 ani, din Româneşti, a terminat 10 clase şi a decis să nu mai continue studiile. Tânăra ne-a mărturisit că „domnul primar

ne-a ajutat, a renovat şcoala din Româneşti, a ridicat gunoaiele din acest sat şi a asfaltat drumul.“ Marcu Elena, tot din Româneşti, ne-a vorbit despre una dintre marile probleme ale localităţii, cunoscută şi în afara graniţelor judeţului. „În prezent sunt elevă în clasa a X-a, dar dupã ce voi termina acest an îmi voi întrerupe studiile, aşa cum au hotărât părinţii mei. Vã pot spune cã singura problemă pe care o avem noi, cei din Româneşti, este cea legatã de balastierã. Chiar în vara aceasta s-a înecat acolo un copil, sub ochii muncitorilor, care nu au fãcut nimic pentru a-l salva, deoarece micuţul era de etnie romã. Tot satul Româneşti este acum înconjurat de ape care mai au puţin şi ajung la case. Noi ne dorim mutarea balastierei în altã parte, din moment ce crează numai probleme“. Corina Solomon


5

11 - 17 decembrie

Iarna poate să vină Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Dâmboviţa, condus de prefectul Mirel Lazăr, a aprobat Planul de Măsuri pentru sezonul rece 2008-2009. Astfel, pe întreaga perioadă a iernii, autorităţile vor acţiona permanent, cu preponderenţă în zonele de risc şi în cele turistice, pentru limitarea efectelor potenţialelor fenomene negative şi pentru prevenirea populaţiei. De asemenea, vor fi intensificate activităţile de control şi acţiunile preventive. Potrivit unui comunicat emis de către Biroul de Presă al Prefecturii Dâmboviţa, prefectul Mirel Lazăr le-a solicitat membrilor CJSU să desemneze persoanele de contact care să asigure fluxul informaţional, iar timpul de răspuns al structurilor de intervenţie să fie redus la minimum.

Peste 10.000 metri cubi de nisip şi 800 tone de sare aşteaptă să fie împrăştiate pe drumurile judeţene

25 tone de clorură de calciu. Pe drumurile judeţene va acţiona SC Lucrări Drumuri şi Poduri din cadrul Consiliului Judeţean, care şi-a înfiinţat baze la Dragomireşti, Lazuri, Pucioasa, Moreni şi Găeşti Nord şi a încheiat contracte cu 8 subantreprenori pentru celelalte zone ale judeţului. În total, 94 de Pentru deszăpezirea drumurilor utilaje vor fi folosite pentru deszăpezirea naţionale, SDN Târgovişte şi-a arterelor judeţene. Conform planului de constituit baze la Ulmi, Găeşti, măsuri întocmit de SC LDP, în sezonul Titu, Gemenea, Moroeni şi Teiş rece 2008-2009 sunt necesari 10.054 şi va acţiona cu 59 de utilaje. metri cubi de nisip şi 839 tone de sare. Potrivit directorului Secţiei „Prefectul Mirel Lazăr a solicitat Drumuri Naţionale Târgovişte, Inspectoratului de Poliţie şi SC LDP Dragoş Paraschiv, în această o situaţie completă a tronsoanelor iarnă vor fi constituite stocuri de de drum pe care se execută lucrări, câte 3.400 tone de nisip şi sare şi precum şi a modului în care acestea

sunt semnalizate. Totodată, a menţionat necesitatea existenţei parazăpezilor în zonele în care s-a constatat că se formează troiene“, se precizează în respectivul comunicat. Reprezentantul Staţiei Meteo a informat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală:

Vin banii către fermierii din zonele defavorizate Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Dâmboviţa a început autorizarea la plată a cererilor de sprijin depuse de fermieri pentru zonele montane defavorizate. Aceste plăţi sunt sume fixe stabilite prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013, acordate pe suprafaţa de teren agricol utilizată, dacă suprafaţa respectivă se află situată într-o zonă eligibilă. Fermierul poate beneficia anual de aceste sume, dacă solicită acest lucru în cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă. Plăţile pentru zonele defavorizate sunt un supliment la subvenţiile SAPS şi au rolul de a compensa productivitatea agricolă mai redusă a terenurilor din aceste zone. Cuantumul sprijinului se negociază anual. Pentru cererile depuse în 2007, valoarea sprijinului financiar pentru

un hectar este de 50 de euro, aplicat degresiv în funcţie de mărimea fermei: - 1 - 50 ha: fermierul primeşte 100% din sprijinul financiar; - 51 - 100 ha: fermierul primeşte 75% din sprijinul financiar; - 100 - 300 ha: fermierul primeşte 50% fin sprijinul financiar; - Peste 300 ha: fermierul primeşte 35% din sprijinul financiar. Până în prezent, Centrul Judeţean Dâmboviţa al APIA a autorizat la plată opt cereri depuse de fermieri care deţin o suprafaţă agricolă mai mare de 50 de hectare. În judeţul Dâmboviţa au fost încadrate la zone defavorizate următoarele localităţi: Bărbuleţu, Bezdead, Buciumeni, Iedera, Moroieni, Pietroşiţa, Pucheni, RâuAlb, Runcu, Valea Lungă, Vârfuri, Văleni, Vişineşti. A consemnat Petruţ Dumitru

Dâmboviţa

Semnal

Auto rită preg ţile se d ecla ăti sezo te pentru ră nul r ece:

Urgenţă că, spre sfârşitul lunii noiembrie, vremea se va răci şi vor fi posibile căderi de precipitaţii. Important de precizat este că atât temperaturile, cât şi cantităţile de precipitaţii se vor situa, în această iarnă, în limite normale. A consemnat Petruţ Dumitru


Semnal

6

Dâmboviţa 11 - 17 decembrie

Actualitate

Accident rutier la Nucet Poliţiştii dâmboviţeni au fost sesizaţi duminică, 7 decembrie, în jurul orei 18.30, cu privire la faptul că pe D.J. 711C, la intersecţia cu D.N. 71, în afara localităţii Nucet, s-a produs un eveniment rutier. L. Andrei, cu vârsta de 52 de ani, domiciliat în comuna Stoeneşti, judeţul Argeş, în timp ce însoţea o turmă de ovine, nu s-a asigurat la traversarea drumului public, nerespectând regulile specifice, moment în care un autoturism condus de către O. Răzvan, de 24 de ani, domiciliat în municipiul Oradea a lovit turma de animale. Din eveniment a rezultat decesul a 15 ovine, al unui asin şi avarierea autoturismului. Ca urmare a accidentului rutier, ciobanul a fost sancţionat contravenţional în baza art. 162 alin. 1 din H.G. 1391/2006 („Animalele de povară, de tracţiune ori de călărie, precum şi animalele în turmă nu pot fi conduse pe autostrăzi, pe drumuri naţionale, în municipii şi oraşe, precum şi pe drumurile la începutul cărora există indicatoare care le interzic accesul. (…)”). Nicoleta Andrei

Jandarmii dâmboviţeni în acţiune Un echipaj de jandarmi care acţiona pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale pe raza localităţii Finta, a depistat sâmbătă, 6 decembrie, la discoteca din localitate, un bărbat care provocase scandal, tulburând ordinea şi liniştea publică. În urma verificărilor s-a constatat că numitul C.I., în vârstă de 21 ani, aflându-se în incinta discotecii din localitate, a provocat scandal luând o sticlă de pe o masă, pe care a spart-o, moment în care bucăţi din sticla respectivă au rănit două persoane aflate în apropiere. Ca urmare, persoana în cauză este cercetată, în prezent, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 321 alin. 1/ Cod penal, fiind întocmite acte procedurale premergătoare. Nicoleta Andrei

Renovãri la sediul primãriei din comuna Sãlcioara Administraţia publicã localã din Sãlcioara s-a implicat constant în rezolvarea tuturor problemelor or apãrute de-a lungul timpului, contribuind, de asemenea, semnificativ în dezvoltarea comunei. Un mare e merit pentru, se poate spune, prosperitatea pe care localitatea o cunoaşte la acest moment îl are şi edilul, Valentin Pârvu, care se aflã în fruntea comunitãţii din anul 1990. În tot acest timp, edilul a finalizat numeroase proiecte ce au dus, în final, la creşterea nivelului de trai al cetãţenilor. De asemenea, primarul a menţinut o relaţie bunã cu locuitorii şi i-a ajutat ori de câte ori a fost nevoie. Întrebat ce aşteptări are de la cei care au câştigat alegerile parlamentare, edilul ne-a declarat: „Aştept ca aceştia sã ne susţinã pentru a putea sã ne ducem la îndeplinire programul pe care îl avem de realizat în perioada

urmãtoare şi aici mã refer la proiectele mari, ce privesc infrastructura, adicã reţeaua de canalizare, de apã, de gaze şi drumurile. Sper ca echipa care va prelua conducerea sã ne susţinã în continuare pentru realizarea acestor obiective“. Cu privire la rectificarea de buget din luna octombrie, am aflat de la edil cã primãria Sãlcioara a primit de la Guvern suma de 3,5 miliarde lei

vechi. bani, vechi Din aceşti bani administraţia publicã localã a realizat lucrãri de renovare şi reparare la clãdirile unor instituţii importante din comună. Astfel s-au efectuat lucrãri de renovare la grãdiniţa din satul Podul Rizii, unde s-a reuşit finalizarea lucrãrilor începute în urmă cu ceva timp. Lucrãri de renovare s-au efectuat şi la grãdiniţa din satul Ghineşti, urmând ca în primãvarã, atunci când vremea va fi favorabilã, sã se continue reparaţiile.

asemenea s-au s au mai De asemenea, realizat reparaţii la sediul primãriei, la biblioteca comunalã şi la cele douã cabinete medicale individuale. S-a reuşit astfel, datoritã eforturilor celor din primãrie, sã se realizeze schimbarea aspectului acestor locaţii. Fondurile primite la ultima rectificarea bugetarã a făcut, de asemenea, posibilă întocmirea mai multor proiecte. Este vorba despre un proiect pentru in introducerea reţelei d canalizare, de apã de ş realizarea unei şi s staţii de epurare ş douã proiecte şi v vizând amenajarea u unor spaţii de joacã p pentru copii, respectiv c construirea unei baze s sportive. După toate a aparenţele, localitatea c compusã din satele B Băneşti, Cătunu, C Cuza Vodă, Ghineşti, M Mircea Vodă, Moara N Nouă, Movila, Podu R Rizii şi Sălcioara şi c o populaţie de cu p peste 4.100 locuitori s aflã pe mâini bune se ş nu mai este mult şi p pânã când aceasta va d deveni cu adevãrat o c comunã europeanã. Corina Solomon


7

11 - 17 decembrie

„Zâmbiţi, ca să se creadă că noi am câştigat!“

Dâmboviţa

Semnal

Actualitate

„Certaţi-vă, că asta e guvernarea!“ Circul electoral, presărat cu pomenile care se fac la fiecare patru ani, s-a încheiat, însă degringolada produsă de clasa politică din România este departe de a se fi terminat. Reprezentanţii sistemului politic de pe plaiurile noastre mioritice nu ştiu nici să piardă, dar, mai ales, să câştige. Acum, după ce alegătorii, în măsura în care s-au prezentat la vot, aflaţi mereu între silă şi datoria „civică“... date fiind pomenile primite, şi, în special, listele bine întocmite de comercianţii care şi-au negociat abil voturile, şi-au încheiat misiunea, intră în scenă greii politichiei. Aceştia, sunt, de fapt, cei care aleg în România. După ce i-au dirijat pe candidaţi, mai ceva ca la teatrul de marionete, acum e momentul să-i aşeze la locul lor, pentru spectacolul final, care va dura patru ani şi care nu înseamnă altceva decât urmărirea acerbă a propriilor interese prin intermediul „marilor“ noştri politicieni. Negocierile pentru constituirea Guvernului sunt în toi, se fac şi se desfac echipe, se îngroapă şi se dezgroapă orgoliile din trecut, toţi dintre cei care au un cuvânt de spus sunt pe poziţii: „Aşteptăm cea mai bună ofertă“, „Nu am uitat ce s-a întâmplat în trecut, dar pentru cutare post din guvern... putem şterge cu

buretele“, şi exemplele pot continua. Criza economică a fost uitată, pentru că neînţelegerile dintre politicienii noştri, devenite deja cronice, ţin ţara într-o criză a certurilor dintre cei care ar trebui să-şi dea mâna măcar acum, pentru interesul celor care i-au ales. Ce ideal frumos, însă România este departe de o eleganţă şi o înţelepciune a clasei politice, reprezentanţii acesteia arătându-şi adevărata valoare în campanie, la aflarea rezultatelor, dar, mai ales, la acest ceas, în care se tot luptă pentru putere, în stilul caracteristic, uitând că trebuie să treacă şi la fapte, că ar trebui să se aşeze iute la treabă şi să-şi împlinească promisiunile făcute. Nici după facerea guvernului, apele nu se vor linişti, pentru că mai sunt orgolii de satisfăcut, ministere de menţinut sau obţinut, privilegii care să le tulbure minţile, că doar de aceea au investit atât. „Fericiţii“ care s-au numărat printre învingătorii circului electoral trebuie să lupte, în continuare, adică să obţină cât mai mult pentru propriul interes şi să-şi cimenteze temeinic viitorul politic, adică să-şi formeze reţeaua care îi va susţine, pe veci, când devin iar, candidaţi, prin ce altceva, decât acordarea unor diverse favoruri. Că politicienii din România

Politica revine şi pe scena Teatrului Tony Bulandra!

„D’ale carnavalului“, de Ion Luca Caragiale, pe scena din Târgovişte Ultima premieră a anului 2008 la Teatrul Tony Bulandra este în ton cu atmosfera tensionată şi grotescă a acestui an marcat de evenimente electorale. Este vorba de o punere în scenă după „D’ale carnavalului“, de Ion Luca Caragiale, o comedie spumoasă, realizată cu mijloace expresioniste, un spectacol stilistic în care regizorii Constantin MC Ranin şi Tudor Tepeneag au intervenit masiv, modificând decorul epurat de balastul obiectelor şi decoraţiunilor în sine. În piesa „D’ale carnavalului“, prezentată pe scena teatrului târgoviştean, nu mai contează decât jocul actorilor, care reuşesc să surprindă publicul printr-un comic ieşit din comun. Artiştii folosesc mijloacele tradiţionale ale clownilor, aşa cum au făcut-o alţi mari înaintaşi: Buster Keaton, Charlie Chaplin, Stan Laurel sau Roberto Benigni. Premiera spectacolului a fost programată la Bulandra, pentru vineri, 12 decembrie, la ora 19.00.

Spectacol internaţional la Bulandra: „Hitler in Love“ O altă premieră prezentată în acest sezon pe scena Teatrului Bulandra este piesa cu titlul „Hitler in Love“. Acesta este un spectacol internaţional ce porneşte de la un text original al lui Dumitru Acriş. Producţia teatrală îl are ca protagonist unic însuşi pe autor şi este regizat de Suren Shahverdyan, din Armenia. Abordarea nu este doar una politică. În cadrul piesei, este prezentat celălalt Hitler, pe care nu l-au cunoscut masele. Acţiunea se petrece în ultimele zile de viaţă ale dictatorului, în bunkerul în care acesta era închis şi prezintă aspecte ale vieţii sale intime: relaţia cu mama, legăturile cu femeile din viaţa lui, precum şi cu generalii armatei. În text apar şi motivaţia urii faţă de evrei, slăbiciunile şi complexele neştiute de marele public, precum şi relaţia lui Hitler cu muzica. Abordarea teatrală pusă în scenă la Bulandra are ca mesaj faptul că orice copil lipsit de dragostea părintească riscă să ajungă un dictator. Iată, deci, o miză importantă pentru care să mergeţi să vedeţi piesa de teatru de pe scena

târgovişteană. Despre autorul piesei, Dumitru Acriş, să mai adăugăm că a absolvit Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chişinău în anul 2004. Ca actor al teatrului „Luceafărul“ din Chişinău, a câştigat în 2002 premiul UNITEM „Steaua fără nume“, iar în 2007 a primit, de la Preşedinţia Republicii Moldova, titlul onorific de „Maestru în artă“. Dumitru Acriş este şi producătorul unic al spectacolului „Hitler in Love“. Regia piesei de teatru îi aparţine lui Suren Shahverdyan, din Armenia, care a participat cu spectacolul Psychosis „4:48“ de Sarah Kane la Festivalul Babel 2008 de la Târgovişte şi pentru care a obţinut premiul pentru cea mai bună regie la Festivalul Internaţional de Teatru Experimental din Cairo în 2006.

Din cauza lipsei de fonduri, pe scena târgovişteană au fost programate doar 10 reprezentaţii ale piesei „Hitler in Love“ Conducerea instituţiei târgoviştene ne-a precizat că, din lipsă de fonduri, Teatrul Tony Bulandra din Târgovişte este gazda a doar 10 reprezentaţii ale spectacolului „Hitler in Love“, pentru care asigură partea tehnică şi logistica. Reprezentanţii teatrului se declară, totodată, mândri de iniţiativa cuplului artistic Acriş - Shahverdyan de a monta pe scena de la Târgovişte, în ciuda anumitor probleme financiare apărute în ultima perioadă. Acest demers consolidează relaţiile artistice internaţionale pe care oamenii de teatru de la Târgovişte şi le-au făcut în ultimii ani, demonstrând, o dată în plus, buna reputaţie a instituţiei peste hotare. Din ianuarie 2009, „Hitler in Love“ se va juca şi pe scenele din Moscova şi Berlin. În acelaşi timp, se fac demersuri pentru participarea spectacolului la marile festivaluri de teatru din Europa. Nicoleta Andrei

nu ştiu să piardă, e un lucru bine ştiut, toţi loser-ii acuzând întotdeauna imensa fraudare, corupţia sistemului etc, pe care l-ar fi lăudat, în caz că ar fi câştigat. Cel mai trist este că politicienii de la noi nu ştiu nici să câştige, oferind un spectacol grotesc total, care îi va ţine departe pe cei aşteptaţi la urne la viitoarele alegeri. Pe vremea lui Ceauşescu aveam, măcar, un singur dictator, acum însă, pe bani grei, pe bani publici, adică din propriile noastre buzunare, trebuie să susţinem o gaşcă imensă de dictatori în devenire, care, certându-se pentru putere, uită de interesele ţării. Nu ajunge că se visează în campaniile electorale feţi-frumoşi, halucinaţia persistă, şi cum toţi se cred cei mai buni pentru a veni la guvernare, circul extrem de scump pentru bugetul, dar, în special, pentru istoria care se făureşte acum, continuă. Atunci când află rezultatele alegerilor, îşi spun cu inteligenţa caracteristică şi demnă de cauze mai bune: „Zâmbiţi, ca să se creadă că noi am câştigat!“. Apoi, ne conduc patru ani luptându-se orbeşte pentru putere, uitând întotdeauna de români, având deviza „Certaţi-vă, că asta e guvernarea!“ Nicoleta Andrei

Un tânăr a ajuns la spital după ce a fost agresat în plină stradă În dimineaţa zilei de duminică, 7 decembrie, în jurul orei 04.00, lucrătorii Poliţiei Municipiului Târgovişte au fost sesizaţi de către P. Traian, din Târgovişte, cu privire la faptul că în dimineaţa respectivă, în timp ce se afla pe str. Matei Vlădescu, a fost agresat. În urma cercetărilor, s-a stabilit faptul că, în timp ce P. Traian se deplasa pe strada respectivă, s-a întâlnit cu nişte tineri pe care îi cunoştea din vedere. Pe fondul unui conflict mai vechi, legat de o prietenă comună, unul dintre aceşti tineri l-a lovit pe reclamant cu pumnii în zona capului. P. Traian a fost transportat la spital, unde i s-a stabilit diagnosticul de „traumatism cranio-facial, cu fractură oase proprii piramidă nazală prin agresiune“, necesitând internarea. Verificările efectuate de poliţişti au condus la identificarea autorului, în persoana lui G. Florin, de 20 de ani. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, urmând ca la finalizarea cercetărilor să se propună soluţie legală prin Parchet. Nicoleta Andrei


Semnal

8

Dâmboviţa 11 - 17 decembrie

Actualitate

Poliţiştii efectuează cercetări cu privire la rănirea gravă a două persoane

Accident mortal în localitatea Mircea Vodă

Duminică, 7 decembrie, în jurul orei 12.15, pe D.N. 7, la km 39, în afara localităţii Lunguleţu, s-a produs un accident rutier în următoarele împrejurări: A. Alexandru, de 41 de ani, domiciliat în comuna Slobozia Moară, posesor al permisului de conducere valabil pentru categoriile BE şi CE din anul 2007, în timp ce conducea un autoturism, nu s-a asigurat corespunzător la efectuarea manevrei de depăşire, intrând în coliziune frontală cu un alt autoturism condus regulamentar din sens opus de S. Marius, de 36 de ani, domiciliat în comuna Potlogi, posesor al permisului de conducere valabil pentru categoria B din anul 1996. Din accident a rezultat vătămarea corporală gravă

„Trăieşte bine mâncând sănătos“

Poliţiştii dâmboviţeni au fost sesizaţi, prin apelul de urgenţă 112, despre faptul că pe D. N. 71, în localitatea Mircea Vodă, comuna Sălcioara, s-a produs un accident rutier în următoarele împrejurări: S. Corneliu, de 26 ani, domiciliat în municipiul Târgovişte, în timp ce conducea autoturismul proprietate personală, a accidentat pe M. Floarea, de 62 de ani, din Mircea Vodă, care s-a angajat în traversarea drumului public prin loc nepermis şi fără să se asigure. Din accident a rezultat decesul pietonului. Pe timpul cercetării la faţa locului, circulaţia în zonă s-a desfăşurat pe un singur sens de mers, fiind dirijată de lucrători de poliţie rutieră. În cauză a fost întocmit un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului, urmând ca, la finalizarea acestora, să se propună o soluţie legală de către procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgovişte. Nicoleta Andrei

RISO SCOTTI DANUBIO SRL Strada Mărgăritarului, nr. 7, Otopeni, Ilfov Tel. 021 410 18 82 Fax. 021 410 18 83

a lui A. Alexandru şi a lui A. Adrian, de 16 ani, din comuna Slobozia Moară, pasager în autoturism. Ambele persoane au fost transportate cu o ambulanţă, respectiv un elicopter al serviciului S.M.U.R.D, la Spitalul de Urgenţă Floreasca din municipiul Bucureşti pentru acordarea de îngrijiri medicale. În zonă, traficul rutier a fost blocat aproximativ 35 de minute, pentru intervenţia echipajului S.M.U.R.D. În cauză a fost întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului, urmând ca la finalizarea acestora, să se propună soluţie legală. Nicoleta Andrei

A plecat de la domiciliu şi nu s-a mai întors Lucrătorii Postului de Poliţie Dobra au fost sesizaţi sâmbătă, 5 decembrie, în jurul orei 12.00, de către S. Lenuţa, de 34 de ani, domiciliată în localitate, cu privire la faptul că fiica sa minoră, Ivan Victoriţa Emilia, de 17 ani, a plecat voluntar, în ziua de 30 noiembrie, în jurul orei 17.30 de la domiciliu şi nu a mai revenit până în prezent. Semnalmente: 1,70 m înălţime; 55 de kg greutate; ochi verzi; faţă ovală; păr negru, lung, corpolenţă atletică. Nu prezintă semne particulare. Nu se cunoaşte îmbrăcămintea purtată la momentul dispariţiei. Din verificări a rezultat faptul că minora are obiceiul să plece frecvent de la domiciliu, lipsind câte 1-2 zile, ultima astfel de perioadă fiind 15-17.11.2008. Minora a ţinut legătura telefonic în ultimul timp cu o prietenă, N. Oana, de 18 ani, care se află, în prezent, în Italia, de aproximativ două săptămâni. De asemenea, ulterior dispariţiei, minora a trimis un mesaj tatălui ei, prin care îi comunica faptul că nu doreşte să fie căutată, pentru că s-a căsătorit. Persoanele care pot furniza orice informaţii în legătură cu minora, sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de Poliţie sau să apeleze gratuit numărul de telefon 112!

Oamenii legii la datorie

În perioada 5-9 decembrie, jandarmii dâmboviţeni au acţionat pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă civică, prevenind astfel evenimentele nedorite. În urma amplelor acţiuni, au fost aplicate 21 sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea normelor de convieţuire socială (Legea nr. 61 din 1991modificată), al căror cuantum total este de 2.800 lei. Majoritatea sancţiunilor contravenţionale au vizat în mod deosebit încălcarea prevederilor art.

2, pct. 26 din Legea nr. 61 din 1991 modificată, care interzice „provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice“. Persoanele depistate riscă amenzi cuprinse între 200 şi 1.000 lei, în funcţie de gravitatea faptei. Jandarmii dâmboviţeni reamintesc locuitorilor judeţului Dâmboviţa că prevederile legii vor fi aplicate cu fermitate întotdeauna şi nu vor fi tolerate nici un fel de abateri. Nicoleta Andrei


9

11 - 17 decembrie

Dâmboviţa

Semnal

Ţigano, ţigano, ţigano !!! În meciul din sferturile cupei de la Sf. Gheorghe suporterii şi staff-ul formaţiei din Târgovişte au fost terorizaţi de scandările xenofobe şi de ameninţările fanilor echipei covăsnene. „Ţigano, ţigano, ţigano“, asta s-a auzit cel mai des din sala „Katy Szabo“ din Sfântu Gheorghe, la meciul dintre formaţia locală, CSŞ LMK şi BC Municipal Târgovişte. La această partidă BCM Târgovişte a fost însoţită de un grup de aproximativ 20 de suporteri, grup din care a făcut parte şi subsemnatul, alături de soţie. Primul moment ciudat a avut loc înainte de meci, într-un local din Sf. Gheorghe, unde am băut o cafea alături de unul dintre liderii galeriei adverse, care a ţinut să mă avertizeze că la ei în oraş se cântă imnul secuiesc. Acest lucru s-a şi întâmplat. În debutul partidei, după imnul României care a trecut nebăgat în seamă, toţi cei 1.200 de suporteri ai echipei verzi au intonat imnul secuimii şi au fluturat steaguri ale Ungariei! Lăudaţi de toată lumea şi apreciaţi pentru felul în care îşi încurajează echipa la fiecare meci, suporterii vicecampioanei CSŞ LMK şi-au început recitalul atacându-i pe arbitrii Laurenţiu Grigoraş şi, mai ales, pe doamna Fabiana Niţu, pentru că au avut „nesimţirea“ de a fluiera (corect) împotriva echipei gazdă. După ce au terminat cu arbitrii, asupra cărora au creat o presiune de nedescris, a venit un moment care a declanşat infernul. Unul dintre suporterii Târgoviştei, enervat de atitudinea publicului din sala covăsneană, a avut curajul să execute un dans din buric, sub privirile galeriei adverse, lucru care i-a făcut pe vulcanicii suporteri să ia foc. Cu pumnii încleştaţi şi făcând semne înspăimântătoare prin care vroiau să

Duelul între Boriga Brosovszky şi Ildiko Vass şi-a consumat un nou episod la Sf. Gheorghe, târgovişteanca ieşind învingătoare fără nici o problemă

ne avertizeze că ne vor tăia capetele, fanii echipei din Sfântu Gheorghe au reînceput scandările xenofobe, de data aceasta la adresa noastră, atitudine şi versuri adoptate imediat de întreaga sală. Văzând că lucrurile scapă de sub control, arbitrii au decis să-l evacueze pe suporterul târgoviştean „dansator“, pentru că ar fi incitat la violenţă. Zis şi făcut! Jandarmii l-au luat pe sus pe concitadinul nostru şi l-au scos din sală exact prin dreptul galeriei formaţiei gazdă, acolo unde un poliţist comunitar a încasat o lovitură care îi era destinată târgovişteanului. Mai mult, după ce l-au scos din sală, jandarmii l-au abandonat pur şi simplu pe suporterul echipei noastre, care a fost preluat de un grup de fani violenţi ai echipei antrenate de Csaba Devi. „Când am ieşit, am văzut că nu mai era nici un jandarm lângă mine, iar câţiva oameni care mă ameninţaseră în sală se îndreptau spre mine. Am rupt-o la fugă şi m-am urcat într-o maşină de poliţie, aflată întâmplător acolo. Oamenii veniseră să ia o fată care a vrut să se sinucidă, dar m-au luat şi pe mine. Poliţiştii m-au întrebat ce s-a întâmplat. Le-am povestit, după care am ajuns la secţie unde am fost amendat cu 75 de lei“, a povestit târgovişteanul. Lucrurile nu s-au oprit aici. După terminarea meciului, disperaţi că au pierdut, galeria echipei gazdă l-a luat la ochi şi la înjurături pe antrenorul BCM-ului, Cătălin Tănase, care însă nu s-a speriat şi le-a închis gura arătându-le scorul afişat pe tabelă. După alte câteva minute de

Acesta este unul dintre periculoşii suporteri din delegaţia târgovişteană

strigat în cor „Ţigano, ţigano, ţigano“, fanii verzi au părăsit sala şi s-au gândit că n-ar fi rău să ne aştepte afară, aşa că a fost nevoie ca delegaţia noastră să fie escortată de jandarmi, după aproximativ o jumătate de oră în care, practic, fanii noştri au stat sechestraţi în sala „Katy Szabo“. La ieşire susţinătorii echipei gazdă nu au lovit pe nimeni din delegaţia dâmboviţeană, însă au continuat să-l înjure pe Cătălin Tănase, iar pe suporterii Municipalului i-au catalogat din nou drept ţigani. Meciul n-a avut istoric CSŞ LMK Sf. Gheorghe - BC Municipal Târgovişte 54-62 (10-14; 1414; 14-18; 16-16) Dacă la capitolul jigniri şi ameninţări cei de la Sfântu Gheorghe au fost campioni, la capitolul baschet elevele lui Devi au rămas datoare. Aşa cum îi stă bine unei echipe venite din capitala lui Mihai cel Viteaz, BC Municipal a reuşit să dea, la Sfântu Gheorghe, o lecţie de baschet şi patriotism, câştigând într-o sală în care dacă nu ai origini maghiare eşti privit şi tratat ca un paria. Cu o mie de oameni împotrivă, care au uitat prea repede ce au făcut unele jucătoare ale Târgoviştei pentru baschetul covăsnean, elevele lui Cătălin Tănase nu au început meciul foarte convingător, Zoll şi Diatta oferind falsa impresie că echipa gazdă ar putea conta în derby-ul sferturilor de finală ale Cupei României. Dâmboviţencele au trecut la timonă pe nesimţite şi, în patru minute, avantajul era de partea lor, Givens fiind locomotiva care îşi duce trenul la destinaţie. Americanca a intrat perfect în joc şi a făcut instrucţie cu aversarele sale, iar în defensivă a fost de netrecut. De altfel, Tănase şi-a anihilat adversara, găsind soluţiile potrivite atât în defensivă, cât şi în ofensivă. Duelul Boriga-Vass şi-a consumat un nou episod. În ciuda determinării cu care a evoluat lidera de la Sepsi rezultatul a fost acelaşi, căpitanul Târgoviştei

transformând-o într-o anonimă care a reuşit şapte puncte cu multă şansă. Diferenţa de patru puncte înregistrată în primul sfert s-a păstrat şi la pauza mare, însă era evident care este echipa mai bună. În sfertul al treilea, înfocaţii fani din Sfântu Gheorghe au fost obligaţi de modul în care se desfăşura meciul să-şi găsească altă preocupare. Şi cum pe teren Târgoviştea făcea legea, aceştia şi-au îndreptat atenţia spre cei 20 de susţinători ai Municipalului. Curajul unuia dintre aceştia de a se manifesta puţin mai lasciv a aprins fitilul şi „civilizaţii“ din tribune şi-au început recitalul grotesc. „Ţigano, ţigano,ţigano“, răsuna în Sala „Katy Szabo“ din 1.000 de piepturi. În tot acest timp formaţia târgovişteană îşi vedea de treabă şi punea cărămidă peste cărămidă la un nou succes pe terenul din Covasna. Larisa Toma şi Nikoletta Turoczi s-au bătut exemplar sub panouri şi au marcat punctele care au rezolvat ecuaţia meciului şi, probabil, a calificării în Final-Fourul Cupei României. Returul de la Târgovişte ar trebui să fie o simplă formalitate pentru echipa lui Cătălin Tănase, mai ales că Sepsi nu va mai avea parte de aceeaşi susţinere „civilizată“ ca pe teren propriu. (mcmbasket.ro) Casetă tehnică * CSŞ LMK: S. Zoll 15, I. Vass 7, E. Ambruş 6, S. Diatta 7, J. Kajdacsi 2. Au mai jucat: I. Matovic 12, I. Nagy 2, O. Cazac 3. Antrenor: Csaba Deri. * BCM : I. Crasnoscioc 10, L. Toma 8, M. Boriga 12, C. Valentin 3, C. Givens 13. Au mai jucat : E. Dincă, O. Masilionene 9, M. Bukovszki, N. Turoczi 7. Antrenor: Cătălin Tănase. Arbitri: Laurenţiu Grigoraş - Fabiana Martinescu – Niţu. Comisar FRB: Florin Baloşescu.


Semnal

12

Dâmboviţa 11 - 17 decembrie

PD-L Dâmboviţa n-a primit nici un mandat din cele patru rămase „de împărţit“

Redistribuire perversă, sistem hulit

Democrat-liberalii D t lib lii dâmboviţeni dâ b iţ i au toate oate motivele să urască sistemul de vot uninominal în formula utilizată la recent încheiatele alegeri parlamentare. PD-L a rămas cu cei şase parlamentari (doi senatori şi patru deputaţi) care au obţinut peste 50% din voturile alegătorilor. Pentru că din patru mandate care au intrat în hora redistribuirii, nici unul n-a revenit candidaţilor portocalii. Trei au mers către Partidul Social Democrat (Senat

Nord şi Camera Deputaţilor - Colegiul N Pucioasa Pucioas şi Colegiul Răcari) şi unul spre PNL (Camera Deputaţilor Colegiul Fieni).

La Fieni, locul 3 merge în Parlament, locul 1 stă acasă Situaţia cea mai frustrantă pentru democrat liberalii dâmboviţeni este

fără doar şi poate cea din Colegiul 1 pentru Camera Deputaţilor - Fieni, unde candidatul lor, dr. Jean Popescu, a obţinut 45,73% din sufragiile alegătorilor (9.339 voturi). Ghinion, însă. Maşinăria electorală s-a oprit în dreptul candidatului PNL, Gabriel Plăiaşu, care a obţinut doar locul trei în colegiul respectiv, cu 16,13% (3.347 voturi). În felul acesta, deputat de Fieni va fi reprezentantul PNL şi nu câştigătorul de drept al scrutinului, democrat-liberalul Jean Popescu.

În atare condiţii, PD-L Dâmboviţa a rămas doar cu cei doi senatori (Mircea Andrei şi Valentin Calcan) şi patru deputaţi (Gheorghe Albu, Georgică Dumitru, Bogdan Cantaragiu şi Iulian Vladu), care şi-au câştigat colegiile cu peste 50% din voturi, scutiţi fiind de redistribuirea perversă a unui sistem hulit, înjurat şi blestemat care, foarte probabil, şi-a trăit pe 30 noiembrie singura zi din viaţă. A consemnat Petruţ Dumitru

Cei 11 aleşi judeţeni şi-au primit mandatele

Parlamentari vechi, parlamentari noi, aceiaşi parlamentari Atmosferă de pseudo-şuetă vineri, 5 decembrie, în Sala Mică a Prefecturii Dâmboviţa. „Noii“ parlamentari de Dâmboviţa şi-au ridicat certificatele constatatoare ale calităţii de aleşi ai neamului (vorba vine „noi“, ţinând cont de faptul că nu mai puţin de 8 din cei 11 reprezentanţi pe care judeţul nostru îi trimite în Parlament, au deja experienţa fotoliilor pluşate din Senat, respectiv Camera Deputaţilor; dar deh, asta e mult trâmbiţata înnoire a clasei politice. Sîc!).

Ion Stan - singurul absent Au fost prezenţi la BEJ toţi cei şase parlamentari PD-L (senatorii Mircea Andrei şi Valentin Calcan, deputaţii Gheorghe Albu, Georgică Dumitru, Bogdan Cantaragiu, Iulian Vladu), trei socialdemocraţi (senatorul Adrian Ţuţuianu, deputaţii Gheorghe Ana şi Ion Dumitru), precum şi singurul penelist cu mandat de Dâmboviţa - Gabriel Plăiaşu. Unicul absent

a fost liderul PSD Dâmboviţa - Ion Stan, şi el proaspăt reales în Camera Deputaţilor.

„Debutanţi“ a doua oară Priviri oacheşe, strângeri de mâini, îmbrăţişări suave, glume fără umor, râsete false, pupături de complezenţă şi rictusuri cât cuprinde, asta ne-a oferit „solemnul“ eveniment de vineri. În rest… o atmosferă de „hai s-o facem şi p-asta ca să scăpăm“. O replică cel puţin amuzantă ne-a oferit preşedintele Biroului Electoral Judeţean, Ion Chira, care i-a felicitat pe aleşii dâmboviţeni urându-le „succes într-o activitate în care cei mai mulţi dintre ei sunt debutanţi“. Cum o fi făcut numărătoarea domnul judecător, nu ştim, dar cifrele ne arată că 8 din 11 au deja în nări mirosul mâncărurilor de la cantina Parlamentului. Restul, vorba spotului, e can-can... A consemnat Petruţ Dumitru

Semnal de dambovita nr. 52  

Semnal-Liderii Presei Regionale