Page 1

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA


PROJENİN ADI - DEHA AVCISI(YETENEKLER KAYBOLMASIN) PROJENİN ALANI EĞİTİM- KÜLTÜR – SANAT HEDEF KİTLE MÜZİK ALANINDAKİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR (ANA OKUL-İLK VE ORTAOKULAR)


PROJENİN AMACI Projenin başlangıç noktası ilk olarak Küçük Çekmece ilçesi, sonra çevre ilçeler sonrasında il, sonrasında bölge ve sonrasında ülke genelindeki müziğe karşı yetenekli ve üstün yetenekli çocuklarımızın kendi yetenekleri doğrultusunda eğitimlerini de aksatmayacak bir biçimde belirlenmesi, yeteneklerinin üst seviyelere taşınıp geliştirilmesi ve ardından, T.C. Cumhur Başkanlığı Makamının Himayesinde, uluslar arası öneme sahip olan Royal Academy of the music benzeri bir müzik akademisin Ülkemizde kurulması sağlayarak belirlenen çocuklardan yetenekleri Deha seviyesinde olanların bu okulda eğitilerek Ülkemize Dünya çapında değer katacak bireyler haline gelmesini sağlamaktır. Ayrıca Belirlenen bu çocuklara, bahsedilen nitelikteki okul faal duruma gelene kadar uygun ortamlarda eğitim verilmesini amaçlamaktadır. Proje ilk aşamada 20 öğrenciyi kapsayacaktır. İlerleyen aşamalarda katlanarak artması hedeflenmektedir. 1.ÖNCELİK: Küçükçekmece ilçesinin bütün bahse konu olan okullarını tarafımızca tarayıp buradaki müzikal yeteneği diğerlerine göre üstün sayılabilecek yani müzik alanında Deha seviyesindeki yetenekli çocukları belirlemek. 2.ÖNCELİK: Küçükçekmece ilçesindeki proje konusu bütün devlet okulları tarafımızca taranıp müziğe karşı yetenekli olan çocukların belirlenmesi sağlanacaktır.

Küçükçekmece ilçesi

17 ana okul 3.872 öğrenci

46 ilk okul 46.327 öğrenci

36 orta okul 37.666 öğrenci

TOPLAM: 99 Okul ve bu okullardaki 87865 öğrenci ile birlikte Kültür Merkezleri, otizm derneği, bilgi evleri diğer bazı özel okullara yapacağımız değerlendirmeyle birlikte 90.000 öğrencinin değerlendirilmesi öngörülmektedir. Her bir ekipte iki kişi olmak şartı ile 5 ayrı saha ekibi oluşturularak 60 gün lük süre içerisinde bu ilçe için sonlandırılması amaçlanmaktadır. .


DEHA NEDİR -İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek düzey (TDK) -Çakmak taşındaki kıvılcım gibidir. Uygun bir şeyle etkileşime girdiğinde ciddi etki yapacak potansiyeldir.(S.Johnson) -Doğuştan gelen iyi genlerin iyi bir çevrede, yeterli bir zaman diliminde işlenmesidir.(Prof.Dr.D.K.Simonton ) Bu tanımlara bakarak da sadece biyolojik bakımdan ayrıcalıklı olarak dünya gelmenin Deha olunması için yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. Bunun için bir uzmanlık süreci mutlaka gereklidir

UZMANLIK SÜRECİ

DOĞRU YÖNTEM

DOĞRU EĞİTMEN

YETERLİ İMKAN

Doğru Yöntem: Müzik alanında icra edilmek istenen çalgıda arzu edilen seviyelere ulaşmak için, ilk günden son ana kadar çok ciddi bir disiplin ile pratik yapmak gerekir. Yapılacak olan bu pratik icra edilen çalgının dünya standartlarında kabul görmüş yol ve metodu kullanılması sureti ile ancak başarıya ulaştırır. Yani bu metot anatomik yapımız hakkında da fikir sahibi olan kişiler tarafından geliştirmiş olduğunda icracıyı başarıya ulaştırabilir. Kurulması arzu edilen akademide dünya tarafından kabul görmüş metotlar ile çalışmanın yanı sıra kendi eğitmenlerimiz tarafından da metot çalışması içinde ayrıca bir birim oluşturulmalıdır.


Doğru Eğitmen: İnsan beyninin tıpkı parmak izi gibi her bireye özel yaratıldığı bilinmektedir bu sebeple her bireyin algılama durumları birbirinden farklı olacağı için kurulması arzu edilen okulda kişiye özel eğitim anlayışı olduğu gibi birde bu kurumda eğitim verebilecek donanıma sahip eğitmenler olmalıdır. Doğru eğitmene; yetiştirdiği 10 öğrenciden 7 sinin Royal Academy of the music ve benzeri okullara yerleştirmeyi başaran GENCO ARI yeterli ve iyi bir örnek olarak gösterilebilir. Eğitmenin yetersiz olması durumuyla ilgi ise sadece 2 örnek vermek yeterli olacaktır. -Üstün zekâlılar enstitüsüne test için getirilen bir çocuk ve danışman arasında geçen diyalog. -Danışman: 10 dan geriye sayabilir misin? -Çocuk: Hayır sayamam. Danışman elindeki notlara tam olumsuz kanaat bildiren bir işaret koyarken bu durumu takip eden başka bir uzman hemen çocuğun yanına gelip neden böyle dediğini sorunca Çocuk gayet net bir cevap verir. ÖĞRETMENİM 10 GERİYE KİMSE SAYAMAZ ÇÜNKÜ 10,9,8,………….0,-1,-2,-3….∞ BU SONSUZA KADAR GİDER diye bir cevap verir ve çocuğa bu soru için verilen kanaat değiştirilir.Eğer durumu fark eden uzman olmasaydı durum çok farklı olacaktı. Üstün zekâlı olup olmadığı tespit edilmeye çalışan çocuğa sorar Danışman: Elma -Çilek - Muz ve Kalem sence bunlardan hangisi farklı? Çocuk: Çilek Danışman: Neden Çocuk: Elmanın ve muzun kabukları var soyarak yiyorum. Kaleminde onlar gibi kabuğu var Kalemtıraş kullanarak açıyorum ama çilek böyle değil deyince. Bu diyalogu dinleyen ve alanına hâkim olan başka bir uzman çocuğa neden bu cevabı verdiğini sorunca çocuk kısık bir sesle öğretmenim doğru cevabın Kalem olduğunu biliyorum ama çilekte de farklılık var manasına gelen bir cevap veriyor. Eğer ilk verdiği cevaba göre değerlendirilseydi negatif kanaat bildirilecekti. Bu örneklerden de anlaşılabileceği gibi kişideki yetenek hangi seviyede olursa olsun uygun bir eğitmenle çalışılmadığı sürece verimli bir eğitim sağlanamamış olur. Ayrıca yetenekler kendi içlerinde de ayrışabilirler. Bestecilik alanında deha olan bir çocuğun icra alanında da aynı başarıyı beklemek doğru değildir.


YETERLİ İMKÂN

ZAMAN

FİZİKSEL KOŞULLAR

UYGUN ARAÇ GEREÇ

Yeterli imkan derken sadece fiziksel koşullar vs. düşünülmemeli aynı zamanda yeterli sürede verilmelidir.Bir alanda uzman olabilmek için gereken zaman dünya literatüründe 10.000 saat olarak kabul edilmektedir.Fakat bu 10.000 saat kavramı söz konusu sanat olunca yeterli olmayabilir bu en alt limit olarak kabul edilebilir.

Fiziksel koşullar sadece okul, bina vs. değildir.İçerisinde bu bölümle ilgili nörolojik alanda bilimsel çalışmalarında yapılacağı alanlar olmak zorundadır.

Çalışma ortamlarından yüzme havuzuna, spor komplekslerinde kullanacakları ekipman ve çalacağı çalgıya kadar her şey fiziksel durumlarına uygun olmalıdır.

YETENEKLER KÖRELEBİLİR Mİ? Üstün zekâlılar enstitüsü başkanın yaptığı değerlendirmede bu yeteneklerin keşfedilip geliştirilmediği durumlarda mutlaka körelebileceğini açık bir şekilde belirtmiştir. Eğer uygun imkânlar sağlanmaz ise keşfedilen yeteneklerden de olması gereken verim alınmaz.


ÜLKEMİZİN DAHİ ÇOCUKLARI

EGE DENİZ

İREM FİTOZ

GÜNEŞ YAKARTEPE

IRMAK ÇAĞLAR

RACİ DEMİR

KAAN TURAN

BUĞRA ÇAKIR

YUNUS YAZAR

SITKI TAYLAN HARTAVİ

CANER SERİN


POTANSİYELLERİMİZİN AÇIĞA ÇIKARILMASI Potansiyellerimizin keşfedilip gerekli eğitimi almaları için yapmayı planladıklarımız.İlk önce ilçe, çevre ilçeler sonrasında il sonrasında bölge ve sonrasında ülkemizdeki deha seviyesindeki yetenekli çocuklarımız belirleyip gerekli eğitimleri verip ülkemizi dünyada temsil edecek deha seviyesindeki önemli müzik insanları yetiştirmektir.

Küçükçekmece ilçesi

17 ana okul 3.872 öğrenci

46 ilk okul 46.327 öğrenci

36 orta okul 37.666 öğrenci

TOPLAM: 99 Okul ve bu okullardaki 87865 öğrenci ile birlikte Kültür Merkezleri, otizm derneği, bilgi evleri diğer, bazı özel okullara yapacağımız değerlendirmeyle birlikte 90.000 öğrencinin değerlendirilmesi öngörülmektedir. Her bir ekipte iki kişi olmak şartı ile 5 ayrı saha ekibi oluşturularak 60 gün lük süre içerisinde bu ilçe için sonlandırılması amaçlanmaktadır. (Ayrıca Roman çocukların değerlendirilmesi için özel bir ekip kurulacaktır.) Bu tarama işlemleri dijital kameralarla kayıt altına alınarak kayıtları 2. Kez değerlendirilmek üzere Kafkas üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bölüm Başkanı Yar.doç. Dr Yavuz Selim KAFKASYALI ve ekibine gönderilerek son bir değerlendirme yapılarak bir sonraki aşamaya geçilecektir. Belirlenen öğrenciler, kurulması amaçlanan okul kurulana kadar belediyelerin kültür merkezlerinde eğitilerek bir anı bile kaybetmeden eğitim hayatına girmeleri sağlanacaktır. Bu eğitim sürecinin aşağıdaki gibi olması planlanmaktadır. Öğrenciler belirlendikten sonra yapılacak ilk aşama klinik testlerin yapılmasıdır.


KLİNİK ORTAM SAFASI Tarama işlemi tamamlandıktan sonra öğrencilerin Uzman Psikiyatrist kontrolünde özel bir klinikte testlerden geçirilerek ergenlik döneminde olası muhtemel depresyon, hiperaktivite-dikkat dağınıklığı, internet ve buna benzer bağımlıkları varsa gerekli teşhis ve tedavilerinin yapılması, planlamaktadır. Bu teşhis ve tedavilerde aşağıdaki yöntemler kullanılacaktır

TOVA Dikkat bozuklukları olan çocukların ve yetişkinlerin izlenmesi, tanılarının konulması ve tedavilerinde yardımcı olan bilgisayar donanımlı bir dikkat testidir.

WİSCR-4 Bireysel olarak çocuklara uygulanan ve bilişsel yeteneklerini ölçen klinik bir ölçme aracıdır.Türkiye’de en kapsamlı ve en geçerli zeka testidir.Güvenilirlik ve geçerlilik bakımında kanıtlanmış en sık kullanılan uygulamalardan biri olarak görülür.

QEEG Bu yöntem hem hasarlı beyin noktalarını bize gösterir hemde bu hasarın ne derece olduğunu gösterir.Dolası ile nereye ve kaç seans uygulama yapılacağına ancak bu şekilde karar verirlir.Başka türlü bu sorunu saptayan bilimsel bir yöntem dünyada henüz tespit edilmemiştir.

NEUROFEEDBACK Kişinin kendi beyin dalgalarını değiştirmesine yardımcı olan bir öğrenme yöntemidir.Bu yöntem kişiye kendi beyin dalgalarının karakteriyle ilgili verilirse ,o kişinin kendi beyin dalgalarını değiştirmeyi öğrenebileceği ve bu değişikliklerin genelde kalıcı olacağı ilkesine dayanır.

Tüm bu safha 40 günde tamamlanmaktadır. Bu işlemlerle birlikte tam teşekküllü bir devlet hastanesinde chek up sağlanarak mevcut ve muhtemel sağlık sorunlarını da gidererek bu aşamayı bitirmeyi hedefliyoruz.


BİLİNÇLENDİRME SAFHASI Bir sonraki aşama Prof.Dr. Sinan CANAN tarafından ailelere ve çocuklara beynin yapısı işleyişi ve öğrenme yöntemleri hakkında detaylı bir bilgilendirme yapılarak ailelerin çocuklar üzerindeki gereksiz olan yeteneklerinin aksi yöndeki meslek gruplarını seçmeleri konusundaki baskısını kaldırıp çocukların bilinci artırılarak yeteneklerinin farkına varmaları sağlanacak. Çocukların yeteneklerini ve beyinlerini tanımaları ve öğrenmeye hazır hale gelmeleri sağlanacaktır. Ayrıca kurulması amaçlanan akademide bu alanla ilgili dünyada öncü olacak çalışmaların yapılmasını sağlayacak bilim laboratuarlarının alt yapı çalışmaları sürdürülerek sanatın bilimle ilerleyişini sağlayacak adımların hızla atılması hedeflenmektedir.

UYGUN ORTAMLARIN OLUŞTURULMA SAFHASI Tüm bu işlemler devam ederken çocukların her birinin ev ortamları ayrıntılı olarak kontrol edilip ev ortamları çalışmalarına müsait hale getirilerek (ses yalıtımı sesin oda içerisinde maksimum kalitede olması) alacakları eğitimleri rahat ve huzurlu bir ortamda sürdürmeleri sağlanacaktır. Ayrıca her çocuğun evine asgari biçimde kayıt yapabilecekleri ortamda hazır hale getirilecektir. Bu konu ile ilgili alanından uzman olan ve TBMM’nin Süleymaniye ve Çamlıca camilerinin ses dizayn’ını yapan Suden Pamir ve ekibiyle ile bir çalışma yapmayı hedefliyoruz. Gerekli ortam sağlandıktan sonra çocukların evlerine en yakın spor komplekslerine kayıtlarının yapılıp her gün düzenli olarak yeteneklerine spor yapmalarını sağlayacak imkânlarda oluşturulacaktır.


BRANŞ DAĞILIMI VE EĞİTİM SAFHASI Bütün bu işlemlerden sonra çocukların yeteneklerine ve isteklerine uygun bölümlere dağılımı yapılacaktır. Bu branş dağılımında 189 ıq sahip müzik konusunda deha olarak kabul edilen yetiştirdiği öğrencilerin 10 tanesinden 7’sinin Royal Academy of Arts, Berklee College of Music Sibelius Akademisi gibi kurumlara tam ya da yarı burslu kabul ettirmeyi başaran Dahi Müzisyen Genco ARI tarafından yapılması planlanmaktadır. Bu bölümler Piyano Keman Bağlama Gitar olarak planlanmaktadır. (proje içinde yer alacak hocaların ve öğrencilerinde görüş ve önerileri, alınarak bu bölümlere eklemeler yapılabilecektir her bir bölümde maksimum 5 öğrenci olacaktır) Her bir bölümün 1 asil 1 de yardımcı öğretmeni olacaktır Her bir bölüm öğretmeninin en fazla 5 öğrencisi olacak ve haftada bir gün birebir bilgi ve birikimlerini aktaracaklardır. (bu plan bölüm hocalarının fikirlerine göre değişkenlik gösterebilecek hatta branş hocası kendi sistemini istediği gibi oluşturabilecektir.) Yardımcı öğretmenler ise asil öğretmenlerin öğrencilere verdikleri ödevleri çocuklara verilecek tabletler aracılığı ile enteraktif olarak her gün düzenli bir şekilde takip ederek çocukların haftalık çalışma raporlarını hazırlayıp asil öğretmenlere rapor olarak sunacaklardır. Böylece çocukların günlük çalışmalarını öğretmen eşliğinde yapmaları sağlanacaktır gerek görüldüğü takdirde yardımcı öğretmenler tarafından evlerinde ders verilecektir. Çocuklara bölüm eğitimlerinin yanında, projede yer alacak öğretmenlerle de görüşülüp, solfej, usul gibi derslerde toplu olarak verilecektir. Bu esnada çocuklara kendi başlarına çalışma teknikleri de öğretilecektir. Çocuklar bu eğitimleri düzenli olarak alırken her ay en az bir tane müzikal birikimi yüksek (İsmail TUNÇBİLEK-Hüsnü ŞENLENDİRİCİ,GENCO ARI) müzisyenlerimiz tarafından Motivasyonları’nı yükseltecek master clas dersler verilecektir.


ASLIMIZIN TANITILMASI VE SEVDİRİLMESİ Bu Konu Projenin En Önemli Safhalarından Bir tanesini oluşturmaktadır. Projenin amaçlarından bir tanesi de üstün yetenekli çocuklarımızın kendi yeteneklerini tam kapasite olarak ortaya çıkartamayacak sistem içinde kaybolmadan topluma faydalı bir birey hale gelmelerini sağlamaktır. Fakat özünü kaybetmiş bir bireyin yeteneğini de kaybetmesinin bir önemi olmayacağından dolayı ilk öncelikli görevimiz kendilerini bulmalarını sağlamak olacaktır. Özünü tanımayan, batıyı medeniyet diye zannedenlerin, kitle iletişim araçlarıyla ecdadımızı edebiyatımızı tanıtma konusundaki yanlış yönlendirmelerinden, çocuklarımızı ve ailelerimizi korumak ve bilgilendirmek amacıyla ayda en az bir kez düzenlenecek etkinliklerle, edebiyatımızı bize ait şiirlerimizi ve ecdadımızı olduğu gibi dosdoğru anlatan etkinlikler yaparak çocuklarımızın şiirler ve ecdatla buluşması sağlanacaktır. Bütün bu çalışmalar devam ederken çocukların başarılarını artırmak ve motivasyonlarını sağlamak maksadıyla iki ayda bir alanında uzman psikologlarla çocukları buluşturup varsa sorunlarını çözerek herhangi bir sorunları yok ise motivasyonlarını artıracak terapiler yaparak arzu edilen başarı seviyesine ulaşmaları sağlanacaktır. Çocuklar yılsonunda belirli bir seviyeye geldiğinde eğitmenleri ile birlikte Küçükçekmece ilçesindeki sanat merkezlerinde öğretmenleri eşliğinde konser vermeleri sağlanacaktır.


KURULMASI HEDEFLENEN AKADEMİYE AİT BAZI BİLGİLER Hiçbir sınav ve Sınıf geçme-kalma kaygısının olmadığı öğrencilerin sevdiği için öğrenmeye çalıştığı bir akademi hayal ediyoruz. Alanında Dünyanın ilk örneği olması hedeflenen bu kurum Dünyada her kesim tarafından kabul görmüş Montessori , Royal Academy, Finlandiya eğitim modellerinin ve buna ilave olarak Medrese usulü eğitimlerinde gözlemlenmesi sonucunda tüm bu eğitim modellerinden esinlenerek çok kısa zamanda Dünya çapında kabul göreceğine inanılan yeni ve Milli bir eğitim modelini Ülkemize kazandırmayı amaçlamaktadır. 1 ) Kurulması hedeflenen bu akademide verilecek eğitime katkı sağlaması, dünyada bu alanla ilgili yapılan yeniliklerin araştırılması ve yenilikler katması maksadıyla, Bilimsel çalışmaların aralıksız yapılmasını amaçlayan bir bilim laboratuarların kurulması amaçlanmaktadır. Böylece Royal Acadmy de kullanılan ve öğrencilerin başarılarına ciddi katkı sağladığı kabul gören Neurofeedback ve play attention gibi yöntemlerin uygulanması ve dünyadaki bu tür yeniliklerden anında haberdar olunarak uygulamaya sokulmasının yanında, oluşturulacak imkânlarla, keşiflerin ve alanında uzmanlarla dünyada kabul gören bütün sanatsal yayınların düzenli olarak takip edilmesi sağlanarak bilim ve sanatın birlikte çalışma yapılmasını amaçlamaktadır. Beyin alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Prof.Dr.Sinan CANAN’IN belirttiği üzere her bir bireyin kendine özgü beyin yapısının olması dikkate alınarak derslerin her çocuğa bireysel ve hareketli bir halde yapılması planlanmaktadır.Bu model MEDRESE USULU eğitimlerde göze çarpmaktadır. Her bireyin kendine has bir beyin yapısının olması her bireyin ayrı bir beslenme menüsünün olması gerçeğini açığa çıkardığından dolayı bu eğitim modelinde her bir öğrencinin vücudunun ihtiyacına göre beslenmesi amaçlanmaktadır. 2 ) Sporun insan sağlığı ve yaşam disiplini üzerindeki mutlak etkisinin bilinmesinden ve bunun eğitime çok ciddi katkı sağlayacağı bilindiğinden dolayı kurulması hedeflenen akademide öğrencilerin her gün düzenli olarak spor yapmasına imkân sağlayacak kapalı yüzme havuzu ve kapalı spor salonunun kurulup çocukların sağlıklı bir hayatının olması amaçlanmaktadır. Derse girmenin değil spor yapmanın mecburi olduğu bir akademi hayal ediyoruz. 3) Kurulması arzu edilen bu akademide ilk anda * Keman *Piyano *Gitar *Bağlama *Solfej –Armoni olarak tasarlamaktayız. İlerleyen yıllarda katlanarak artırarak 15.senenin sonunda bu sayıyı en az 40 çalgıya çıkarmayı hedefliyoruz. Bu Eğitimlerinin yanı sıra ilerideki yaşamlarında dünya takip edilmelerini sağlamak amacıyla 1 yabancı dil öğretilmesi ve Osmanlıca eğitimlerini de almalarını hedefliyoruz.


4) Çocuklarımızın bu alanda dünyanın önünde gidebilmesi için Müziğin her alanı hakkında en ileri derece bilgili ve tecrübeli olmaları gerekir. Bu sebeptendir ki böylesi bir Akademide Müzik Teknolojileri bölümü ve dünya standartlarında bir müzik kayıt stüdyosunun olması elzemdir. Çocuklarımıza aynı zamanda bu müzik bu alanda Ses Mühendisliği, Ses teknisyenliği, ileri kayıt teknikleri Audio-video, dijital audio, Performans Teknolojileri, Elektronik Müzik eğitimlerini de vermeyi amaçlıyoruz.

5) Bu akademide sınıf kavramını büyük oranda ortadan kaldırmayı ve bireysel eğitim ağırlıklı olacağından tüm sınıfları bir bir ev odası ve öğrencilerin kendi yaşlarına uygun konsepte tasarlayarak kalıplaşmış fikirlerin ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz. Böylece çocukların bu akademiyi sahiplenme duygusunu da geliştirmeyi öngörüyoruz


6) Bu akademi serbest yatılı eğitim anlayışına göre dizayn edilecektir. Öğrencilerin kalacakları odalar tek kişilik ve bireysel müzik çalışmalarını rahatça yapabilmek için ses geçirmez özelliğe sahip olacaktır. Modern ev odası mantığıyla tasarlanacaktır.

7) Bu akademide, dünyadaki önemli müzisyenlerin eserlerinin elyazması notalarının kopyası, biyografi otobiyografi ve bu alanla ilgili kitapların ve değişik yayınların oluşturduğu önemli bir kütüphanenin kurulması da amaçlanmaktadır.


8) MADDENİN İÇİNDE SIR VE MANA GİZLİDİR BU AKADEMİDE HER ÇOCUĞUN AKADEMİNİN BAHÇESİNDE BESLEDİĞİ BİR HAYVANI VE KURULUCAK BOTANİK BAHÇESİNDEKİ BİR BİTKİYE KARŞI SORUMLULUĞU OLACAKTIR. BUNLARIN BAKIM VE İHTİYAÇLARI KENDİSİ TARAFINDAN BİZZAT YAPILMAK ZORUNDA OLACAKTIR. AYDA BİR KENDİSİNE UYGUN BİR KİTAP OKUYUP BİTİRMESİ AMAÇLANMAKTADIR. BUNUNLA BERABER MUTLAKA TOPLUMDA DEZ AVANTAJLI OLARAK BİLİNEN YETİMHANE, MOR ÇATI, HUZUR EVİ GİBİ GRUPLARLA DÜZENLİ İLETİŞİM İÇİNDE OLMALARI SAĞLANARAK YAŞADIĞI DÜNYAYA KARŞI SORUMLULUK DUYGUSUNDANDA MAHRUM KALMASININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMAÇLANMAKTADIR. Sanat asla sanat için değil insan için yapılmalıdır.


Son olarak Bu akademideki öğrenim süreçleri bittilerinde dünyanın en iyi müzisyeni olmalarının yanı sıra, kendini gerçekleştirmiş, şan ,şöhret, makam, mevki gibi zehirli kavramların, panzehrini iliklerinde hisseden veinsanların içindeki, sıradan insanlardan bir insan olması amaçlanmaktadır. Adem Kızılateş


100  

katolog

100  

katolog

Advertisement