a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 3

16

Ciąg dalszy nastąpi 146

kończenie Bądźstudiów mobilnymagisterskich czy inżynierskich nie musi oznaczać końca nauki. Humanistyka 2.0

Ciąg dalszy nastąpi

155

R E K L A M A

226

Jak wybrać szkołę jęzkową?

Kliknij wybrany dział lub przekartkuj

ZAKŁAD TECHNIKI ŚWIETLNEJ i ELEKTROTERMII Politechniki Poznańskiej MECENAS WYDANIA Pracy 4. Serdecznie zapraszamy absolwentów szkół wyższych, posiadających 7. dyplom STUDY ABROAD magistra, magistra inżyniera lub dyplom inżyniera/licencjata do udziału w: 113. STUDIA w POLSCE - I, II i III stopnia oraz Podyplomowe: Studium Podyplomowym Edycja 2014/2015 TECHNIKA Uczelnie, Wydziały, Instytuty, Katedry, Zakłady, ŚWIETLNA – Teoria, Pomiary i Zastosowania podczasJednostki wykładów, zajęć i ćwiczeń laboratoryjnych zapo- Badawcze Uczestnicy Centra, PAN, Instytuty znają się m.in. z podstawami techniki świetlnej, fotometrią i kolorymeracy, zasadami projektowania techniką oświetlania, ych 225.trią, JĘZYKI OBCEoświetlenia, – w POLSCE i zasprzęGRANICĄ tem oświetleniowym, zastosowaniem światła w architekturze i sztuce, zagadnieniami cieplnymi w urządzeniach oświetleniowych oraz kom277. KURSY i SZKOLENIA

11 16

SPIS TREŚCI

puteryzacją projektowania i wizualizacją komputerową. W trakcie zajęć uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności stosowania aktualnych norm i przepisów w projektach. Zjazdy będą się odbywały raz

Profile for Magazyn SEMESTR

Magazyn SEMESTR - Działy Edukacyjne  

Selected examples of the "Education" sections from the SEMESTR Magazine (various editions)

Magazyn SEMESTR - Działy Edukacyjne  

Selected examples of the "Education" sections from the SEMESTR Magazine (various editions)

Profile for semestr