{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 5

MECENAS WYDANIA 6 PwC Zdobądź szybko doświadczenie

KARIERA INŻYNIERA / I W IT 2 Graduate Engineering Trainee 14 Umiejętności miękkie w IT 16 Ekspercka Organizacja Techniczna 18 R&D – w motoryzacji 20 Studiuj i pracuj! 29 Women in Tech Summit 40 Inżynier w nowoczesnej firmie

KARIERA W KONSULTINGU I FINANSACH

7 TWOJA KARIERA! Od IT i inżynierii, poprzez sprzedaż, finanse, konsulting – aż do R&D i chemii. Przedstawiamy najlepsze propozycje dla Ciebie!

14 UMIEJĘTNOŚCI

MIĘKKIE

Jak je zdobyć? Jak je rozwijać?

3 Wymaluj swoją karierę 7 Od księgowości do... dronów 8 A może w bankowości? 9 Ludzie jak Ty 10 Twój rozwój – nasz sukces 12 Chcesz inaczej? Sprawdź!

KARIERA W HANDLU I OBSŁUDZE 22 Program Absolwent 24 ...od kuchni 25 Marketing w sprzedaży 26 Twoja szansa! 27 Od sprzedawcy do koordynatora

STUDENCKIE ŻYCIE

37 JAKIE STUDIA? Najciekawsze studia: wszystkie stopnie, wszystkie kierunki.

58 STUDENCKIE

28 Misja: Nauczyciel 30 Targi Pracy 52 Jakie stypendium? 58 Dream Valley for skiers 60 Couchsurfing 61 Zabawa na... promie!

STUDENCKI SPRZĘT 4 Konto na selfie! 31 Klasowy ulubieniec 33 The Art of Data Analysis 35 Memory is personal

WYJAZDY

JĘZYKI OBCE

Od największej doliny narciarskiej na świecie, do świętowania na morzu – specjalnie dla studentów!

46 Języki obce na rynku pracy 46 Prepare for a German university 48 British Council: new IELTS 53 Stypendia do Niemiec

WYBIERZ STUDIA

Bezpłatny ogólnopolski magazyn studencki ISSN 1425-8307 Nakład: 100.000 egz. REDAKCJA Witold Przydróżny (redaktor naczelny), Paweł Orłowski (koordynator projektu), Agata Blinkiewicz, Katarzyna Perdek, Anna Wielaka (korekta) WSPÓŁPRACA Bartłomiej Belniak, Marzena Cyboran, Kamil Dyba, Paweł Skarżyński, Teresa Szymczyk, Damian Wojciechowski, Joanna Biedalska, Tomasz Wiśniewski, Emilia Kieliszewska, Karolina Pajkiert, Joanna Doktorska, Joanna Biegalska BIURO REKLAMY Grzegorz Szewczuk PROMOCJA Teresa Szymczyk

Czytaj też wydanie elektroniczne:

Odwiedź nas na Facebooku:

www.issuu.com/semestr/docs/jesien_2019

www.facebook.com/MagazynSemestr

KOLPORTAŻ I DYSTRYBUCJA Grzegorz Szewczuk, Ewelina i Robert Lewandowscy, Paweł Skarżynski, Marta Rzymka, Katarzyna i Tomasz Sołtys, Adam Gamrot, Jakub Albin, Adam Kwiatkowski, Michał Skowron, Stanisław Nidecki, Andrzej Żurkowski STUDIO DTP Wojciech Miatkowski, www.literro.com GRAFIKA NA OKŁADCE Tomasz Wiśniewski ADMINISTRATORZY WWW Tomasz Babczyński, Krzysztof Bojakowski ADRES REDAKCJI I WYDAWCY Magazyn Semestr, Media Service, ul. Hufcowa 14, 52-244 Wrocław DRUK Media Magazines, Bydgoszcz WYDANIE INTERNETOWE www.semestr.pl, www.issuu.com/semestr ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY: WSPOLPRACA@SEMESTR.PL

38 Freiberg: Politechnika tętniąca życiem 41 Ostfalia: Die Mobilität – Zukunftsthema! 42 Tybinga: Astro & Particle Physics 43 Karlsruhe: Electrical Engineering & IT 45 Koblencja: Web & Data Science 47 Trewir: Economics & more 50 Warszawa: Mobile Mapping and Navigation 52 Bayreuth: Scientific Computing 54 Szkoły Doktorskie 55 Kraków: międzynarodowe badania 56 Jena: Max Planck School of Photonics 57 Gliwice: poczuj chemię! 64 Lüneburg: changing the world

Profile for Magazyn SEMESTR

Magazyn SEMESTR — Jesień / Autumn 2019  

* PRACA dla STUDENTA i ABSOLWENTA - wszystkie branże! * STUDIA w Polsce i UE - propozycje * Studencki Sprzęt / Studenckie Wyjazdy - Oferty S...

Magazyn SEMESTR — Jesień / Autumn 2019  

* PRACA dla STUDENTA i ABSOLWENTA - wszystkie branże! * STUDIA w Polsce i UE - propozycje * Studencki Sprzęt / Studenckie Wyjazdy - Oferty S...

Profile for semestr