Study & Research / Edukacja i Badania - SEMESTR

Page 3

edukacja

EDU

Ciąg dalszy nastąpi

kończenie studiów magisterskich czy inżynierskich 7.nie Study Abroad musi oznaczać końca nauki. 205. Study in PL

157. PhD, Post-Doc, Research 331. Szkoły Doktorskie,

Badania

379. Języki

Languages

441. Kursy

i szkolenia Courses & Trainings

R E K L A M A

Kliknij wybrany dział lub przekartkuj

ZAKŁAD TECHNIKI ŚWIETLNEJ i ELEKTROTERMII 4. MECENAS WYDANIA EDITION PARTNER Politechniki/Poznańskiej Pracy 7. Serdecznie zapraszamy szkół wyższych, posiadających STUDIA za absolwentów GRANICĄ / STUDY ABROAD dyplom magistra, magistra inżyniera lub dyplom inżyniera/licencjata 157.do udziału PhD,w: DOCTORAL SCHOOLS & PROGRAMS, RESEARCH, Studium Podyplomowym Edycja 2014/2015 POST-DOC TECHNIKA ŚWIETLNA – Teoria, Pomiary i Zastosowania 205.Uczestnicy STUDIA POLSCE / STUDY in zapoPOLAND podczasw wykładów, zajęć i ćwiczeń laboratoryjnych znają się m.in. z podstawami techniki świetlnej, fotometrią i kolorymeracy, 331. SZKOŁY DOKTORSKIE, BADANIA trią, zasadami projektowania oświetlenia, techniką oświetlania, sprzęych oświetleniowym, zastosowaniem światła w architekturze i sztuce, 379.tem JĘZYKI / LANGUAGES zagadnieniami cieplnymi w urządzeniach oświetleniowych oraz komprojektowania i wizualizacją komputerową. W trakcie KURSY i SZKOLENIA / COURSES & TRAININGS 11 16 441.puteryzacją zajęć uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności stosowania aktuSPIS TREŚCI

www.semestr.pl

alnych norm i przepisów w projektach. Zjazdy będą się odbywały raz

3