Page 1

Programmaboekje

Een soort Alaska  Pauline Marleen Heeremans Deborah Anne­Lou Walstra Hornby Sem Enzerink Van Harold Pinter Vertaling Carel Alphenaar  Speladvies Nelleke van den Oever Techniek Tim  Kiers

Exclusief: Ma 18 april, 19:00  Aula Hageveld


Inhoud Een soort Alaska gaat over de ontwaking van een comapatiënte,  Deborah. Haar arts, Hornby, is er na vele jaren in geslaagd om  een einde aan haar slaapstand te maken. Deborah denkt dat ze  maar even weg is geweest, maar Pauline, het jongere zusje van  Deborah weet wel beter. Pauline en Hornby die inmiddels  getrouwd zijn, hebben zich jaar in jaar uit met Deborah bezig  gehouden. Beetje bij beetje dringt de realiteit tot Deborah door.  Herinneringen drijven boven, vragen komen in haar op en  verwarring en zekerheid wisselen elkaar af. In haar zoektocht naar  haar identiteit schemert een vreemde relatie tussen de  verschillende personages door. Begint er meer te leven dan een  vrouw die ontwaakt? 

Harold Pinter

Als een van de meest gespeelde en bekendste Britse  toneelschrijvers, schreef Harold Pinter in 1982 de eenakter A kind   of Alaska naar aanleiding van het boek Awakenings van Oliver  Sacks. De in 2008 overleden Nobelprijswinnaar Pinter was één  van de belangrijkste vertegenwoordigers van het absurdisme,  waarin de absurditeit van het menselijke bestaan centraal staat.  Het bijzondere van Pinter’s werken als The birthday party en The   caretaker, is dat juist de realistische invloeden voor verwarring  zorgen. Veel waarheden en gedachtes blijven onuitgesproken.  Kijkend door een wazige bril moet de toeschouwer zelf  interpreteren en beslissen wat wel en niet echt is. Het conflict  tussen realiteit en fantasie en het vraagstuk over identiteit spelen  ook in ons stuk een belangrijke rol. 


Proces Onze keuze voor Een soort Alaska was vooral gebaseerd op  onze voorkeur voor een stuk waaraan je nog goed je eigen draai  kon geven. Dit hebben wij dan ook geprobeerd te doen. Vooral op  de interpretatie, tekstbehandeling en de mise­en­scène (o.a.  handelingen en decor) konden we onze creativiteit loslaten. Het  was lastig om een toneelstuk te vinden van de juiste tijdslengte,  met drie personages en een gelijke tekstverdeling. Uiteindelijk  spelen we dan ook niet het origineel, maar eigenlijk een soort  Een soort Alaska: we hebben hier en daar tekst weggelaten en  het begin van de eenakter, dat door Sem is geschreven, hebben  we toegevoegd. De voorbereidingen vonden wij al hartstikke leuk,  zwaar en leerzaam, maar het beste gedeelte komt vanavond nog:  het toneelstuk opvoeren voor een publiek! 

Dankwoord

Bij een toneelstuk hoort publiek. Aangezien u vanavond bij dit  publiek hoort, willen we allereerst u bedanken, leuk dat u komt  kijken naar onze eindpresentatie! Daarnaast willen wij graag onze  speladviseuse en docente Nelleke van den Oever bedanken. Wij  hebben erg veel gehad aan de aanwijzingen van Nelleke. Mede  dankzij haar is het toneelstuk geworden tot wat het nu is. Tot slot  willen wij graag zesdeklasser Tim Kiers bedanken voor zijn  technische hulp bij onze productie. Veel plezier bij het beleven van onze eindpresentatie! Marleen Heeremans, Anne­Lou Walstra & Sem Enzerink. 


Een soort Alaska is gemaakt als eindproductie klas  zes, in opdracht van Atheneum College Hageveld, voor  het eindexamenvak Kunst Drama. De voorstelling  wordt mede mogelijk gemaakt door  Hulpmiddelencentrum Amstelring, dé organisatie voor  zorg en wonen.

Programmaboekje: Een soort Alaska  

Informatie over de eindpresentatie Kunst Drama van maandag 18 april.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you